Obs! Den här artikeln ingår i en självstudie som använder PowerApps, Microsoft Flow och Power BI med SharePoint Online. Var noga med att läsa introduktionen för att få en översikt samt relaterade hämtningar.

I den här uppgiften skapar vi ett flöde för processen att godkänna projekt. Microsoft Flow är integrerat med SharePoint, så det är enkelt att skapa ett flöde direkt från en lista. Flödet vi skapar utlöses när ett objekt läggs till i listan Projektbegäranden. Flödet skickar ett e-postmeddelande till projektgodkännaren som godkänner eller avvisar begärandet direkt i ett e-postmeddelande. Flödet skickar sedan ett godkännande eller avvisande i ett e-postmeddelande till projektets beställare och uppdaterar SharePoint-listorna.

Steg 1: Konfigurera flödesmallen

 1. I listan Projektbegäranden klickar eller trycker du på Flöde och därefter Skapa ett flöde.

  Skapa ett flöde

 2. Klicka eller tryck på Skicka e-postmeddelande för godkännande när ett nytt objekt läggs till i den högra rutan.

  Skapa ett godkännandeflöde

 3. Om du inte redan är inloggad loggar du in på SharePoint och Outlook. Klicka eller tryck sedan på Fortsätt.

  Logga in för att använda mallen

  Nu kan du se mallen för det här flödet, redo att slutföras. Rutorna i flödet motsvarar steg. Indatan hämtas från föregående steg, samt genom att du anger den. Varje steg kan sedan ge utdata till efterföljande steg.

  Godkännandemall

 4. Skriv ett namn som är giltigt i din klientorganisation i rutan Tilldelad till.

  E-postkontakt för godkännande

  Nästa ruta i flödet svarar på projektgodkännarens beslut och dirigerar flödet till någon av de två förgreningarna: Om ja eller Om nej.

  Villkor för godkännande

Steg 2: Skapa åtgärder för Godkänn = ja

Den här förgreningen skickar som standard ett e-postmeddelande med godkännande till begäranden. Vi ska också uppdatera listan Projektförfrågningar och lägga till ett objekt på listan Projektinformation eftersom projektet har godkänts.

 1. Klicka eller tryck på Informera objektets skapare om godkännande i förgreningen Om ja, och visa sedan standardalternativen för det e-postmeddelande som har skickats till begäranden genom att välja Redigera.

  Redigera e-postinställningar

 2. Som standard skickas ett e-postmeddelande till den person som skapade listobjektet, med ämnesraden och meddelandetexten som visas. Du kan uppdatera dessa om du vill.

  Standardinställningar för e-post

 3. Klicka eller tryck på Lägg till en åtgärd.

  Lägga till en åtgärd

 4. Under Välj en åtgärd söker du efter ”SharePoint”. Klicka eller tryck sedan på SharePoint – Uppdatera objekt.

  Åtgärden Uppdatera objekt

 5. Ange SharePoint-webbplatsens URL och listnamn.

  Parametrar för att uppdatera objekt

 6. Markera rutan ID och klicka eller tryck sedan på ID i dialogrutan med dynamiskt innehåll.

  List-ID för dynamiskt innehåll

  Det dynamiska innehållet är tillgängligt i hela flödet, baserat på föregående steg. I det här fallet är informationen för SharePoint-listan tillgänglig och vi kan använda den i de åtgärder som vi skapar.

 7. Välj rutan Title, sök efter ”Title” i dialogrutan med dynamiskt innehåll och klicka eller tryck sedan på Title.

  Listrubrik för dynamiskt innehåll

 8. I rutan Godkänd anger du ”Ja”. Den här delen av flödet bör nu se ut som följande bild.

  Uppdatera lista

 9. Klicka eller tryck på Lägg till en åtgärd igen. Den här gången lägger vi till ett objekt i listan Projektinformation för projektet som godkändes.

  Lägga till en åtgärd

 10. Under Välj en åtgärd söker du efter ”SharePoint”. Välj sedan SharePoint – Skapa objekt.

  Åtgärden Skapa objekt

 11. Ange SharePoint-webbplatsens URL och listnamn.

  Parametrar för att skapa objekt

 12. Välj rutan Rubrik, sök efter ”Rubrik” i dialogrutan med dynamiskt innehåll och klicka eller tryck sedan på Rubrik.

  Listrubrik för dynamiskt innehåll

 13. Välj rutan RequestId och klicka eller tryck sedan på ID i dialogrutan med dynamiskt innehåll .

  List-ID för dynamiskt innehåll

 14. I rutan PMAssigned anger du ”Ej tilldelad”. Den här delen av flödet bör nu se ut som följande bild.

  Slutför att skapa objekt

Steg 3: Granska åtgärd för Godkänn = nej

Den här förgreningen skickar som standard ett e-postmeddelande med avvisande till begäranden. Vi ska också uppdatera listan Projektförfrågningar. Vi lägger inte till något objekt i listan Projektinformation eftersom projektet inte kommer att fortsätta.

 1. Klicka eller tryck på Informera objektets skapare om avvisande i förgreningen Om nej, och visa sedan standardalternativen för det e-postmeddelande som har skickats till begäranden genom att välja Redigera.

  Redigera e-postinställningar

 2. Som standard skickas ett e-postmeddelande till den person som skapade listobjektet, med ämnesraden och meddelandetexten som visas. Du kan uppdatera dessa om du vill.

  Standardinställningar för e-post

 3. Klicka eller tryck på Lägg till en åtgärd.

  Lägga till en åtgärd

 4. Under Välj en åtgärd söker du efter ”SharePoint”. Klicka eller tryck sedan på SharePoint – Uppdatera objekt.

  Åtgärden Uppdatera objekt

 5. Ange SharePoint-webbplatsens URL och listnamn.

  Parametrar för att uppdatera objekt

 6. Markera rutan ID och klicka eller tryck sedan på ID i dialogrutan med dynamiskt innehåll.

  List-ID för dynamiskt innehåll

 7. Välj rutan Rubrik, sök efter ”Rubrik” i dialogrutan med dynamiskt innehåll och klicka eller tryck sedan på Rubrik.

  Listrubrik för dynamiskt innehåll

 8. I rutan Godkänd anger du ”Nej”. Den här delen av flödet bör nu se ut som följande bild.

  Uppdatera lista

 9. Längst upp höger på skärmen klickar eller trycker du på Skapa flödet och sedan Klar.

  Knappen Klar

  Flödet är slutfört och det bör se ut som följande bild när du minimerar rutorna.

  Slutfört flöde

Steg 4: Kör godkännandeflödet

 1. I listan Projektbegäranden klickar du på Snabbredigering och lägger till ett objekt enligt följande:

  • Title = "Ny skärm till Maggan"
  • Approved = "Väntande"
  • Description = "Maggan behöver en 24-tums skärm"
  • EstimatedDays = "1"
  • ProjectType = "Ny maskinvara"
  • RequestDate = "2017-03-02"
  • Requestor = "Maggan Björk"

  Objekt läggs till i listan

 2. Klicka på Klar överst på sidan när du är färdig.

  Kryssmarkering för Klar

 3. Kontrollera inkorgen i godkännarens e-postkonto. Det bör finnas ett e-postmeddelande som liknar följande.

  E-postmeddelande till Allan Larsson

 4. När du har klickat på Godkänn eller Avvisa kör flödet en annan process och du får feedback som liknar följande direkt i e-postmeddelandet.

  Godkännandeåtgärden är klar

 5. Flödet skickar ett e-postmeddelande till Maggan med Allans svar, som i följande bild. Det här e-postmeddelandet kommer från Maggan eftersom hon äger flödet.

  E-post till Maggan Björk

Nästa steg

Nästa steg i den här självstudien är att skapa en app som hanterar projekt.