Obs! Den här artikeln ingår i en självstudieserie om hur man använder PowerApps, Microsoft Flow och Power BI med SharePoint Online. Var noga med att läsa introduktionen för att få en översikt samt relaterade nedladdningar.

Den sista uppgiften i det här scenariot är att bädda in vår Power BI-rapport i samma SharePoint Online-webbplats som är värd för vår två listor. Power BI stöder en mängd olika sätt att bädda in och har nyligen lagt till integrering direkt i SharePoint-sidor för webb- och mobila vyer.

Med den här typen av inbäddning, bäddar Power BI in rapporten som en webbdel, ger lämplig åtkomst åt användare och låter dig klicka dig igenom från den inbäddade rapporten till rapporten på powerbi.com. Vi måste först skapa en inbäddningslänk i Power BI och sedan använda den länken i en sida som vi skapar. Läs mer om inbäddning på bädda in med rapport-webbdelen i SharePoint Online (speciellt avsnittet krav).

Steg 1: Skapa en inbäddningslänk

 1. Logga in på Power BI och i det vänstra navigeringsfönstret, klickar eller trycker du på rapportnamnet.

  Navigera till rapporten

 2. Klicka eller tryck på bädda in i SharePoint Online.

  Bädda in i SharePoint Online

 3. Kopiera inbäddningslänken från dialogrutan till en fil och klicka sedan på Stäng. Vi använder länken efter att vi skapat en SharePoint-sida.

  Bädda in länk för SharePoint

Steg 2: Bädda in rapporten

 1. Logga in på SharePoint, klicka eller tryck sedan på webbplatsinnehåll.

  SharePoint-webbplatsinnehåll

 2. Du skulle bara kunna inkludera en rapport på team-startsidan, men vi ska visa hur du även kan skapa en separat sida för den. Klicka eller tryck på ny och sedan sida.

  Ny SharePoint-sida

 3. Ange ett namn för sidan, som ”projektanalys”.

 4. Klicka eller tryck på Plus-ikonen och sedan Power BI.

  Lägg till Power BI-siddel

 5. Klicka eller tryck på lägg till rapport.

  Lägg till rapport

 6. I den högra rutan, kopierar du inbäddning-URL:en till rutan Power BI-rapportlänk. Ställ in både visa filterrutan och visa navigeringsfönstret till .

  Rapportinställningar

 7. Rapporten är nu inbäddad i sidan. Klicka på publicera för att göra den tillgänglig för alla som har åtkomst till den underliggande rapporten.

  Rapportinbäddningen är klar

Steg 3: Bevilja åtkomst till rapporten.

Om du använder Office 365-grupper som vi rekommenderar, se då till att användare som behöver åtkomst är medlemmar i gruppen arbetsyta i Power BI-tjänsten. Det säkerställer att användare kan visa innehållet i den gruppen. Mer information finns i Skapa grupper i Power BI.

Därmed är vårt arbete i Power BI klart för det här scenariot. Du började genom att hämta data från våra SharePoint-listor till Power BI och har nu gått ett helt varv och bäddar in din Power BI-rapport tillbaka till SharePoint.

Nästa steg

Nästa steg i den här självstudiekursen serien är att köra genom arbetsflödet som vi skapade från slutpunkt till slutpunkt.