Obs! Den här artikeln ingår i en självstudie som använder PowerApps, Microsoft Flow och Power BI med SharePoint Online. Var noga med att läsa introduktionen för att få en översikt samt relaterade hämtningar.

Nu när SharePoint-listorna är på plats kan vi skapa och anpassa vår första app. PowerApps är integrerad med SharePoint, så det är enkelt att skapa en grundläggande treskärmsapp direkt från en lista. Med den här appen kan du se översiktlig och detaljerad information för varje listobjekt, uppdatera befintliga listobjekt och skapa nya listobjekt. Om du skapar appen direkt från en lista visas den som en vy för listan. Du kan sedan köra appen i en webbläsare och på en mobiltelefon.

Tips: Hämtningspaketet för det här scenariot innehåller en färdig version av appen: project-requests-app.msapp.

Steg 1: Skapa en app från en SharePoint-lista

 1. I listan Projektbegäranden som du skapade klickar eller trycker du på PowerApps och sedan Skapa en app.

  Skapa en app

 2. Ge appen ett namn, t.ex. ”Projektbegärandeapp” och klicka eller tryck sedan på Skapa. När appen är klar öppnas den i PowerApps Studio för webben.

  Ange ett namn på appen

Steg 2: Granska appen i PowerApps Studio

 1. I PowerApps Studio visar det vänstra navigeringsfältet som standard en hierarkisk vy över skärmarna och kontrollerna i appen.

  PowerApps Studio med hierarkisk vy

 2. Klicka eller tryck på miniatyren för att växla vy.

  Vyväljare i PowerApps Studio

 3. Klicka eller tryck på skärmen för att se den i den mellersta rutan. Det finns tre skärmar:

  1. Bläddringsskärmen där du bläddrar, sorterar och filtrerar data som hämtats från listan.
  2. Informationsskärmen där du ser detaljerad information om ett objekt.
  3. Skärmen för att redigera/skapa där du kan redigera ett befintligt objekt eller skapa ett nytt.

  PowerApps Studio med miniatyrvy

Steg 3: Anpassa appens bläddringsskärm

 1. Klicka eller tryck på bläddringsskärmen.

  Den här skärmens layout innehåller ett galleri med listobjekt, samt kontroller som t.ex. ett sökfält och en sorteringsknapp.

 2. Välj kontrollen BrowseGallery1 genom att klicka eller trycka på en post, förutom den första.

  Bläddra i galleriet

 3. I den högra rutan uppdaterar du fälten så att de matchar följande lista:

  • RequestDate
  • Description
  • Title
  • Requestor

  Gallerifält

 4. Med BrowseGallery1 fortfarande markerat väljer du egenskapen Objekt.

  Objektegenskap

 5. Ändra formeln till SortByColumns(Filter('Project Requests', StartsWith(Title, TextSearchBox1.Text)), "Title", If(SortDescending1, Descending, Ascending)).

  Formelfält

  Nu kan du sortera och söka efter fältet Title, i stället för det standardfält som PowerApps valt. Se Djupdykning i formler för mer information.

 6. Klicka eller tryck på Arkiv och sedan Spara. Klicka eller tryck på ikonen Tillbaka till app för att gå tillbaka till appen.

Steg 4: Anpassa appens informations- och redigeringsskärm

 1. Klicka eller tryck på informationsskärmen.

  Den här skärmen har en annan layout med ett visningsformulär, som visar information om ett objekt som valts i galleriet. Den har kontroller för att redigera och ta bort objekt, eller för att gå tillbaka till bläddringsskärmen.

 2. Välj visningsformuläret DetailForm1.

  Visningsformulär för information

 3. Dra fältet Title högst upp i den högra rutan.

  Fältet Title

 4. Klicka eller tryck på redigeringsskärmen.

  Den här sidan innehåller ett redigeringsformulär där du redigerar det valda objektet eller skapar ett nytt (om du kommer hit direkt från bläddringsskärmen). Den innehåller kontroller för att spara eller ta bort ändringar.

 5. Välj redigeringsformuläret EditForm1.

  Redigeringsformulär

 6. Precis som ovan drar du fältet Title högst upp.

  Fältet Title

Steg 5: Köra appen från listan

 1. I listan Projektbegäranden klickar eller trycker du på Alla objekt och sedan Projektbegärandeapp.

  Visa projektbegärandeappen

 2. Klicka på Öppna för att öppna appen i en ny webbläsarflik.

  Öppna appen för projektbegäranden

 3. I appen klickar eller trycker du på ikonen Gå till information för det första objektet i bläddringsgalleriet.

  Första galleriobjektet

 4. Klicka eller tryck på redigeringsikonen Penna för att redigera objektet.

 5. Uppdatera fältet Description – Ändra det sista ordet från ”grupp” till ”team” och klicka eller tryck sedan på kryssikonen

  Uppdatera fältet Description

 6. Stäng webbläsarfliken.

 7. Gå tillbaka till listan Projektbegäranden, klicka eller tryck på Projektbegärandeapp och sedan på Alla objekt.

  Visa alla objekt

 8. Kontrollera ändringarna du gjort från appen.

  Kontrollera redigeringarna

Det här är en ganska enkel app och vi bara gjort några grundläggande anpassningar, men du kan se att det går snabbt att skapa något intressant. Nu ska vi gå vidare till nästa aktivitet. Innan dess kan du ta en närmare titt på appen om du vill och se hur kontroller och formler fungerar.

Djupdykning i formler

Det här avsnittet är valfritt, men ger dig mer information om hur formler fungerar. I steg 3 i den här uppgiften ändrade vi formeln för egenskapen Objekt i BrowseGallery1. Mer specifikt ändrade vi sortering och sökning till att använda fältet Title i stället för det fält som PowerApps valde. Här är den ändrade formeln:

SortByColumns ( Filter ( 'Project Requests', StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text ) ), "Title", If ( SortDescending1, Descending, Ascending ) )

Men vad gör den här formeln? Den fastställer datakällan som visas i galleriet, filtrerar data baserat på text som skrivs i sökrutan och sorterar resultatet baserat på sorteringsknappen i appen. Formeln använder sig av funktioner. Funktioner hämtar parametrar (dvs. indata), utför en åtgärd (t.ex. filtrering) och returnerar ett värde (dvs. utdata):

 • Funktionen SortByColumns sorterar en tabell utifrån en eller flera kolumner.

 • Funktionen Filter söker efter poster i en tabell som uppfyller en formel som du har angett.

 • Funktionen StartsWith testar om en textsträng börjar med en annan.

 • Funktionen If returnerar ett värde om villkoret är sant och ett annat värde om samma villkor är falskt.

När du sätter ihop funktionerna i formeln händer följande:

 1. Om du anger text i sökrutan jämför StartsWith-funktionen texten med början av varje sträng i kolumnen Title i listan.

  StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text )

  Om du exempelvis anger ”de” i sökrutan visas fyra resultat, inklusive objekt som börjar med ”Desktop” och ”Device”. Du kommer inte att se alla ”Mobile devices” eftersom de inte börjar med ”de”.

 2. Funktionen Filter returnerar rader från tabellen Projektbegäranden. Om det inte finns någon text i sökrutan att jämföra med, returnerar Filter alla rader.

  Filter ( 'Project Requests', StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text )

 3. If-funktionen kontrollerar om variabeln SortDescending1 har angetts till true eller false (anges med sorteringsknappen i appen). Funktionen returnerar sedan värdet fallande eller stigande.

  If ( SortDescending1, Descending, Ascending )

 4. Nu kan funktionen SortByColumns sortera galleriet. I det här fallet sorterar den utifrån fältet Title, men det kan vara ett annat fält än det du söker i.

Nu hoppas vi att du har en bättre uppfattning av hur den här formeln fungerar och att du vet hur du kan kombinera funktioner och andra element så att dina appar fungerar som du vill. Mer information finns i Formelreferens för PowerApps.

Nästa steg

Nästa steg i den här självstudien är att Skapa ett flöde för att hantera projektgodkännanden.