Har du SharePoint Online och vill anpassa dina affärsprocesser och förbättra automatiseringen av dem? Har du arbetat med PowerApps, Microsoft Flow eller Power BI, men är osäker på hur du använder dem med SharePoint Online? Då har du kommit till rätt plats! Denna serie självstudier utforskar hur man skapar en grundläggande projekthanteringsapp utifrån SharePoint-listor och tre viktiga tekniker som integreras med SharePoint Online: PowerApps, Microsoft Flow och Power BI. Dessa tekniker fungerar tillsammans, så att det blir enklare att mäta din verksamhet agera utifrån resultaten och automatisera dina arbetsflöden. När du är klar med den här serien har du ett scenario av följande slag:

Diagram över slutfört scenario

Affärsscenario

I denna serie självstudier har företaget Contoso en SharePoint Online-webbplats där de hanterar projekts livscykler, från förfrågan till godkännande, utveckling och slutlig granskning. En projektbegärande, t.ex. en avdelningschef, gör en IT-projektsförfrågan genom att lägga till ett objekt på en SharePoint-lista. En projektgodkännare, t.ex. en IT-chef, granskar projektet, för att sedan godkänna eller avvisa det. Om projektet godkänns tilldelats det en projektledare, och ytterligare information läggs till i en andra lista via samma app. En affärsanalytiker granskar aktuella och slutförda projekt med hjälp av en Power BI-rapport som är inbäddad i SharePoint. Microsoft Flow används för att skicka e-postgodkännande och besvara Power BI-aviseringar.

Komma igång snabbt

Det scenario som vi presenterar i den här serien med självstudier är enkelt jämfört med vad du får hantera i en fullständig projekthanterings- och analysapp, men det tar ändå lite tid att slutföra alla aktiviteter. Om du bara vill ha en snabb introduktion till PowerApps, Microsoft Flow och Power BI med SharePoint, så kan du läsa följande artiklar:

När du är klar hoppas vi att du kommer tillbaka för att kolla in det fullständiga scenariot.

Även i scenariot kan du fokusera på de aktiviteter som intresserar dig och utföra åtgärderna när du har tid. När du har konfigurerat SharePoint-listor i uppgift 1 kan du ta itu med uppgifterna 2-5 i valfri ordning. Därefter gör du uppgifterna 6-8 i ordningsföljd. Slutligen har vi tagit med två avslutade appar och en Power BI Desktop-rapport som en del av det här scenariotshämtningspaket. Du kan titta på dessa och lära dig av exemplen, även om du inte själv tar dig igenom alla steg i de olika aktiviteterna.

Förutsättningar

Om du vill slutföra scenariot måste du ha följande prenumerationer och skrivbordsverktyg. Office 365 Business Premium-prenumeration innehåller PowerApps och Microsoft Flow.

Prenumerationen eller verktyg Länk
Office 365 Business Premium-prenumeration Utvärderingsprenumeration
PowerApps Studio Använd PowerApps Studio för webben (någon hämtning krävs inte) eller PowerApps Studio för Windows
Power BI Pro-prenumeration Utvärderingsprenumeration (klicka på TESTA KOSTNADSFRITT)
Power BI Desktop Hämtas kostnadsfritt (klicka på HÄMTA KOSTNADSFRITT)

Helst ser vi att du har grundläggande kunskaper om respektive teknik, men du kan ändå slutföra scenariot även om du inte känner till alla dessa tekniker. Kom igång ordentligt med hjälp av följande innehåll:

Nästa steg

Nästa steg i den här serien med självstudier är att konfigurera de SharePoint Online-listor som vi har använt igenom hela serien.