Obs! Den här artikeln ingår i en självstudieserie om hur man använder PowerApps, Microsoft Flow och Power BI med SharePoint Online. Var noga med att läsa introduktionen för att få en översikt samt relaterade nedladdningar.

Vi har täckt många saker i den här serien självstudier, från att skapa appar och flöden, till att skapa rapporter och bäddar in dem i SharePoint. Vi hoppas att du har lärt dig mycket och fått tillräckligt med insyn i hur de här teknologierna integrerar så att du kan integrera appar, flöden och rapporter i SharePoint baserat på dina egna behov. Innan vi avslutar så vill vi gå igenom scenariot från slutpunkt till slutpunkt och se hur alla delar fungerar tillsammans.

Steg 1: Lägg till ett projekt i listan projektbegäranden

 1. I listan projektbegäranden, klickar eller trycker du på alla objekt och sedan app för projektbegäranden.

  Visa app för projektbegäranden

 2. Klicka på öppna för att öppna appen i en ny webbläsarflik.

  Öppna appen för projektbegäranden

 3. I appen, klickar eller trycker du på Lägg till objekt-ikonen för att skapa ett nytt objekt.

 4. Fyll i formuläret med följande värden:

  • Rubrik = mobila enheter för designteamet
  • Godkänd = väntande
  • Beskrivning = designteamet kommer nu att använda enheter från Contoso
  • EstimatedDays = 30
  • ProjectType = ny maskinvara
  • RequestDate = 01/03/2017
  • Beställare = Emily Braun

  Redigeringsformulär för projektbegäranden

 5. Klicka eller tryck på Kryssmarkeringsikonen , stäng därefter webbläsarfliken.

 6. Gå tillbaka till listan projektbegäranden, klicka eller tryck på app för projektbegäranden och sedan på alla objekt.

  Visa alla objekt

 7. Verifiera den nya posten i listan.

  SharePoint-lista med ny post

Steg 2: Godkänn projektet

 1. När du lägger till objektet i steg 1, ska flödet köra och skicka ett e-post för godkännande. Kontrollera inkorgen i godkännarens e-postkonto.

  E-post om godkännande

 2. Klicka på godkänn. Flödet kör en annan process och du får feedback som följande direkt i ditt e-post.

  Åtgärden är klar

 3. Kontrollera Inkorgen för beställarens e-postkonto så bör du se ett e-post för godkännande.

  E-post för godkännande till beställaren

 4. Verifiera den uppdaterade posten i listan.

  SharePoint-lista med uppdaterad post

Steg 3: Tilldela en chef till projektet

 1. Först ska vi titta på listan projektinformation i SharePoint. Det nya projektet har värdet otilldelat i kolumnen PMAssigned.

  Otilldelat SharePoint-listobjekt

 2. I SharePoint-webbplatsen, i det vänstra navigeringsfönstret, klickar eller trycker du på projekthanteringsapp.

 3. På den första skärmen, klicker eller trycker du på tilldela ansvarig.

  Tilldela ansvarig till projektet

 4. På skärmen tilldela ansvarig, kan du se de två otilldelade projekten i listan. Välj projektet mobila enheter till designteamet.

  Otilldelat projekt valt i appen

 5. I textinmatningen ansvarig, skriver du in Joni Sherman och klickar sedan på Ok.

  Ändringen tillämpas i listan och galleriet uppdaterar så att bara det återstående otilldelade projektet visas.

  Ansvarig tilldelad till projektet

 6. Stäng appen och gå tillbaka till SharePoint-listan. Du ser att projektposten nu har uppdaterats med namnet på den projektansvarige.

  Otilldelat SharePoint-listobjekt

Steg 4: Lägg till uppskattningar för projektet

 1. Klicka eller tryck på tillbaka-ikonen för att gå tillbaka till den första skärmen och klicka eller tryck sedan på uppdatera information.

  Uppdatera projektinformationen

 2. På skärmen visa projekt, skriver du in mobil i sökrutan.

  Sök i appen

 3. Klicka på pilikonen information för objektet mobila enheter för designteamet.

  Välj projekt att uppdatera

 4. På skärmen uppdatera information, anger du följande värden:

  • Status-fältet = Ej påbörjat
  • ProjectedStartDate-fältet = 6/3/2017
  • ProjectedEndDate-fältet = 24/3/2017
  • ProjectedDays-fältet = 15

  Uppdatera projektinformationen

 5. Klicka eller tryck på Kryssmarkeringsikonen om du vill tillämpa ändringen för SharePoint-listan.

 6. Stäng appen och gå tillbaka till listan. Du ser nu att projektposten har uppdaterats med datum- och dagändringarna.

  Information uppdaterad i SharePoint-listan

Steg 5: Granska rapportdata för befintliga projekt

 1. I SharePoint Online, klickar eller trycker du på webbplatsinnehåll och sedan på webbplatssidor.

 2. Öppna sidan projektanalys som vi skapade tidigare.

  Inbäddad projektanalysrapport

 3. Granska variansvisualiseringen.

  Diagram som visar varians

  Som vi märkte tidigare när vi skapade den här visualiseringen så finns det mycket mer varians för projekt som kördes av Irvin Sayers kontra Joni Sherman.

 4. Gå in på detaljnivå i visualiseringen så ser du att mycket av variansen kommer från att två projekt tog mycket längre tid än förväntat.

  Diagram som visar variansinformation

 5. Granska den tabell som visar hur lång tid det tar för projekt att gå från godkännande till planerat startdatum.

  Tabell som visar skillnader i startdatum

  Som vi märkte när vi skapade den här visualiseringen, tar projekten som Irvin Sayers tilldelats längre tid att starta och två projekt tar mycket längre tid än resten.

Steg 6: Svara på väntande projektfördröjningar

 1. I Power BI-tjänsten, klickar eller trycker du på datauppsättningen projektanalys och klickar eller trycker sedan på uppdatera nu. Uppdateringen utlöser aviseringen vi ställde in för väntande projekt.

  Uppdatera datauppsättningen nu

 2. När uppdateringen är klar, visar meddelandecentret längst upp till höger en ny meddelandeikon.

  Power BI-meddelandecentret

  Det här kan ta lite tid så kom tillbaka om du inte ser det direkt.

 3. Öppna meddelandecentret om du vill se information om aviseringen som utlöstes.

  Meddelande för dataavisering

 4. Kontrollera inkorgen för den person som skapade aviseringen (Megan Bowen i vårt fall).

  E-postavisering från Power BI

 5. Kontrollera inkorgen för personen som du lade till i dataaviserinsflödet (Allan DeYoung i vårt fall).

  E-postavisering från Microsoft Flow

 6. Nu när du har information om väntande projekt, kan du gå tillbaka och godkänna alla som väntar på din uppmärksamhet.

Vilket leder oss till slutet av vår genomgång från slutpunkt till slutpunkt och den här serien med självstudier. Vi rekommenderar att du fortsätter din resa på följande webbplatser:

Berätta för oss i kommentarerna om du har feedback på den här serien, förslag på tillägg eller om du har idéer om ytterligare innehåll som kan hjälpa dig arbeta med de teknologier som vi gick igenom.