Returnerar information om appens miljö, till exempel var användaren befinner sig i världen och vilken skärm som visas.

Beskrivning och syntax

Alla signaler returnerar en post med information. Du kan använda och lagra den här informationen som en post eller så kan du extrahera enskilda egenskaper genom att använda . operatorn.

Acceleration

Accelerationssignalen returnerar enhetens acceleration i tre dimensioner relativt till enhetens skärm. Accelerationen mäts i g-enheter på 9,81 m/sek2 eller 32.2 fot/sekund2 (den acceleration som jorden ger objekt på ytan på grund av gravitationskraften).

Signalegenskap Beskrivning
Acceleration.X Höger och vänster. Höger är ett positivt tal.
Acceleration.Y Framåt och bakåt. Framåt är ett positivt tal.
Acceleration.Z Upp och ned. Upp är ett positivt tal.

App

App-signalen returnerar information om den app som körs.

Signalegenskap Beskrivning
App.ActiveScreen Den skärmbild som visas. Returnerar ett skärmobjekt, vilket du kan använda för att referera till skärmegenskaper eller jämföra med en annan skärm för att fastställa vilken skärm som visas. Genom att använda funktionen Bakåt eller Navigera så kan du ändra vilken skärm som visas.

Kompass

Kompass-signalen returnerar kompassriktningen högst upp på skärmen. Riktningen bestäms av den magnetiska nordpolen.

Signalegenskap Beskrivning
Compass.Heading Riktningen i grader. Returnerar ett tal från 0 till 360, där 0 är norr.

Anslutning

Anslutnings-signalen returnerar information om nätverksanslutningen. När du är på en avgiftsbelagd anslutning, kanske du vill begränsa hur mycket data du skickar eller tar emot via nätverket.

Signalegenskap Beskrivning
Connection.Connected Returnerar ett booleskt värde, true eller false, som anger om enheten är ansluten till ett nätverk.
Connection.Metered Returnerar ett booleskt värde, true eller false, som anger om anslutningen är avgiftsbelagd.

Plats

Platssignalen returnerar enhetens plats baserat på GPS (global positionering) och annan enhetsinformation som mobilmast-kommunikation och IP-adress.

När en användare begär åtkomst till platsinformationen för första gången, kan enheten be användaren att godkänna åtkomst till informationen.

Allteftersom platsen ändras, kommer platsens beroenden ständigt att omberäknas, vilket drar ström från enhetens batteri. För att spara på batteriet så kan du använda funktionerna Enable och Disable för att aktivera eller inaktivera platsuppdateringar. Plats är automatiskt inaktiverad om den visade skärmen inte är beroende av platsinformation.

Signalegenskap Beskrivning
Location.Altitude Returnerar ett tal som anger höjden mätt i fot över havsnivå.
Location.Latitude Returnerar ett tal från -90 till 90 som anger latitud, mätt i grader från ekvatorn. Ett positivt tal innebär en plats norr om ekvatorn.
Location.Longitude Returnerar ett tal från -0 till 180 som anger longitud, mätt i grader väst om Greenwich, England.

Exempel

Från kastplatsen vid Safeco Field i Seattle, Washington, kastar en baseboll-kastare en telefon till en mottagare vid utslagsplatsen. Telefonen ligger platt relativt mot marken, skärmens topp pekar mot mottagaren och kastaren lägger inte till någon rotation. På den här platsen har telefonen mobilt internet som inte är avgiftsbelagt, men ingen WiFi. PlayBall-skärmen visas.

Formel Beskrivning Resultat
Location.Latitude Returnerar latitud för den aktuella platsen. Safeco Field finns på kartkoordinaterna 47.591 N, 122.333 W. 47.591

Latituden ändras kontinuerligt allteftersom bollen rör sig mellan kastaren och mottagaren.
Location.Longitude Returnerar longituden för den aktuella platsen. 122.333

Longituden ändras kontinuerligt allteftersom bollen rör sig mellan kastaren och mottagaren.
Plats Returnerar latitud och longitud för den aktuella platsen som en post. { Latitud: 47.591, longitud: 122.333 }
Compass.Heading Returnerar kompassriktningen högst upp på skärmen. Vid Safeco Field ligger utslagsplatsen ungefär sydväst från kastplatsen. 230.25
Acceleration.X Returnerar enhetens acceleration från sida till sida. Kastaren kastar telefonen rakt fram relativt skärmens topp så enheten accelererar inte från sida till sida. 0
Acceleration.Y Returnerar enhetens acceleration framåt till bakåt. Kastaren ger inledningsvis enheten en stor acceleration när han kastar enheten. Den går från 0 till 90 miles per timme (132 fot per sekund) på en halv sekund. När enheten är i luften, accelererar den inte med, om vi ignorerar luftfriktionen. Enhetens hastighet minskar när mottagaren fångar den, vilket stoppar den. 8.2, när kastaren kastar enheten.

0, när enheten är i luften.

-8.2, när mottagaren fångar enheten.
Acceleration.Z Returnerar enhetens acceleration från toppen till botten. Medans den befinner sig i luften så upplever enheten gravitation. 0, innan kastaren kastar enheten.

1, när enheten är i luften.

0, när mottagaren har fångat enheten.
Acceleration Returnerar accelerationen som en post. {X: 0, Y: 264, Z: 0} när kastaren kastar enheten.
Connection.Connected Returnerar ett booleskt värde, vilket anger om enheten är ansluten till ett nätverk true
Connection.Metered Returnerar ett booleskt värde, vilket anger om anslutningen är avgiftsbelagd true
App.ActiveScreen = PlayBall Returnerar ett booleskt värde som anger om PlayBall visas. true
App.ActiveScreen.Fill Returnerar bakgrundsfärgen för den visade skärmen. Color.Green