Den här artikeln visar hur du köper PowerApps för din organisation som administratör. Du kan köpa PowerApps via webbplatsen PowerApps direkt via Office 365 Administrationscenter, din Microsoft-representant eller partner. Den här artikeln diskuterar de utvärderingsversionsalternativ som är tillgängliga för plan 1 eller plan 2 för PowerApps och förklarar sedan hur du som organisation köper plan 1 eller plan 2 för PowerApps. Mer information finns i PowerApps i din organisation – Frågor och svar.

OBS Om du vill köpa PowerApps för en organisation måste du redan vara global administratör eller faktureringsadministratör för Office 365 för en klient, eller så måste du skapa en klient.

Välja rätt plan

Information om vilka licenser du kan välja för din organisation finns i Licensöversikt för PowerApps.

Köpa PowerApps direkt

Du kan köpa PowerApps-prenumerationer för din organisation från powerapps.microsoft.com och sedan tilldela PowerApps-licenser till dina användare. Läs mer.

 1. Öppna powerapps.microsoft.com, och välj sedan Priser.

 2. Välj Köp nu för den plan som du vill ha.

 3. Ange den information som krävs för att köpet ska kunna genomföras och gå sedan till Office 365-administrationscenter och tilldela PowerApps-licenser till dina användare.

Hämta PowerApps via Office 365

Du kan köpa PowerApps-prenumerationer för din organisation på Office 365-administrationscenter och sedan tilldela PowerApps-licenser till dina användare. Läs mer.

OBS PowerApps kommer att läggas till i befintliga och nya Office 365-prenumerationer som startar senare i November 2016. - Om du loggar in på PowerApps med en Office 365-prenumeration innan den här ändringen äger rum, uppmanas du att registrera dig för en gratis utvärderingsversion av PowerApps plan 2. - Passa på att registrera dig för utvärderingsversionen om du vill prova PowerApps fram tills uppdateringen görs för din prenumeration av Office 365.
- Men tänk på att utvärderingsversionen kan innehålla funktioner för PowerApps som inte är tillgängliga via Office 365-prenumerationen när utvärderingsversionen upphör att gälla efter 90 dagar. Se PowerApps-priser för att se vilka funktioner som ingår i din Office 365-prenumeration.

Köp en prenumeration på en utvärderingsversion

 1. Bläddra fram till Office 365-administrationscenter.

 2. Välj Fakturering -> Prenumerationer i det vänstra navigeringsfönstret.

 3. Välj + Lägg till prenumerationer på höger sida.

 4. Hovra över ellipsen (...) för den plan som du vill ha under Andra planer och välj sedan Starta kostnadsfri utvärderingsversion.

 5. Välj Testa nu på bekräftelsesidan.

Utvärderingsversion av Microsoft PowerApps-plan 1 eller Utvärderingsversion av Microsoft PowerApps-plan 2 med en lista över 100 tillgängliga licenser visas under Fakturering -> Prenumerationer. Den kostnadsfria utvärderingsversionen gäller i 90 dagar.

Köpa en prenumeration

 1. Bläddra fram till Office 365-administrationscenter.

 2. Välj Fakturering -> Prenumerationer i det vänstra navigeringsfönstret.

 3. Välj + Lägg till prenumerationer på höger sida.

 4. Hovra över ellipsen (...) för den plan som du vill ha under Andra planer och välj sedan Köp nu.

 5. Ange det antal licenser som du vill lägga till och markera sedan Checka ut nu eller Lägg till i kundvagn.

OBS Du kan lägga till fler senare om det behövs.

 1. Ange den information som krävs i utcheckningsflödet.

Microsoft PowerApps-plan 1 eller Microsoft PowerApps-plan 2 visas under Fakturering -> Prenumerationer. Om du senare bestämmer att du vill lägga till fler licenser går du tillbaka till Lägg till prenumerationer och väljer sedan Ändra licensantal.

Tilläggsprogram

Dessa lanseras snart, men stöds inte ännu.

Se också

PowerApps i din organisation – Frågor och svar
Registrera dig för PowerApps via självbetjäning