Förutsättningar

I den här handledningen kommer vi att:

 • Skapa en Excel-fil och formatera den som en tabell
 • Skapa en anslutning till OneDrive för företag. Det går bra med vilket molnlagringskonto som helst. I den här handledningen används OneDrive för företag.
 • Skapa en app med en penninmatningskontroll
 • Spara de bilder som skapats från penninmatningskontrollen till en Excel-fil
 • Visa bilder från en Excel-fil i din app

Skapa Excel-filen som en tabell

 1. Ge en kolumn namnet Image [image] i en tom Excel-fil.
 2. Skapa en tabell med följande steg:

  1. Välj valfri typ av data i valfri rad och kolumn. Välj till exempel Image.
  2. På menyfliksområdet Infoga väljer du Tabell.
  3. I dialogrutan väljer du Min tabell har rubriker och sedan OK.

   Excel-filen är nu i tabellformat. Formatera data som tabell innehåller ytterligare information om tabellformatering i Excel.

  4. Ge tabellen namnet Ritningar:

   Byt namn på tabellen till Ritningar

 3. Ge Excel-filen namnet SavePen.xlsx och spara filen på ditt molnlagringskonto (OneDrive för företag, Dropbox och så vidare).

Skapa en app med pennkontrollen

 1. I PowerApps skapar du en tom app.
 2. Lägg till ditt molnlagringskonto som en datakälla i din app. Ange därefter SavePen.xlsx som en anslutning och välj tabellen Ritningar:
  Anslut

  Nu listas tabellen Ritningar som en datakälla.

 3. Insert-menyn väljer du Text och därefter Pen input. Byt namn till MyPen:

  Byt namn

 4. Lägg till en knappkontroll (Insert-menyn) och ställ sedan in dess OnSelect-egenskap enligt följande formel:
  Patch(Drawings, Defaults(Drawings), {Image:MyPen.Image})

 5. Lägg till en bildgallerikontroll (menyn Insert > Gallery) och ställ in dess Items-egenskap till Drawings. Bildegenskapen i gallerikontrollen ställs automatiskt in som ThisItem.Image.

  Din skärm bör se ut ungefär så här:

  Exempelskärm

 6. Tryck på F5 eller välj förhandsgranskning ( ). Rita något i MyPen och klicka sedan på knappen. Den första bilden i gallerikontrollen visar vad du ritade. Lägg till något annat i ritningen och klicka på knappen. Den första bilden i gallerikontrollen visar vad du ritade.

  Stäng förhandsgranskningsfönstret.

 7. Gå till ditt molnlagringskonto. Det finns en ny SavePen_images-mapp som skapas automatiskt. Du kan behöva uppdatera för att visa den nya mappen. Den här mappen innehåller sparade bilder med deras ID som filnamn.

  Öppna SavePen.xlsx. Image-kolumnen innehåller sökvägen till de nya bilderna.

Lägg till bilden i en Excel-fil för din app

I ett annat exempel kan du spara bilder i ett molnlagringskonto och sedan använda en Excel-tabell för att visa bilderna i din app.

I det här exemplet använder vi CreateFirstApp.zip som innehåller några .jpeg-filer.

OBS Vid visning av bilder från en Excel-fil måste sökvägen till dessa bilder använda snedstreck. När PowerApps sparar bilder i en Excel-tabell (som vid föregående steg), använder sökvägen omvänt snedstreck. Så du kan också använda SavePen_images från föregående exempel. I så fall ändrar du sökvägarna i Excel-tabellen så att de använder snedstreck istället för omvända snedstreck. I annat fall visas bilderna inte.

 1. Hämta CreateFirstApp.zip och extrahera mappen Assets till ditt molnlagringskonto.
 2. Skapa en tabell som liknar följande i ett Excel-kalkylblad:

  Jackor-tabell

 3. Ge tabellen namnet Jackor. Ge Excel-filen namnet Produkter.xlsx. Du kan också byta namn på mappen Produkter till Produktbilder.

 4. Lägg till tabellen Jackor som en datakälla i din app.

 5. Lägg till kontrollen Endast bild (menyn Insert > Gallery) och ställ in Items-egenskapen till Jackets:

  Objektegenskap

  Galleriet uppdateras automatiskt med bilderna:

  Jackbilder

När du anger Items-egenskapen, uppdateras Excel-tabellen automatiskt med en ny kolumn med namnet PowerAppsId.

Bildens sökväg i Excel-tabellen kan också vara en webbadress till en bild. Ladda ned exempelfilen Flooring Estimates till ditt molnlagringskonto, lägg till FlooringEstimates tabellen som en datakälla i din app och ställ sedan in gallerikontrollen till FlooringEstimates. Galleriet uppdateras automatiskt med bilderna.

Läs mer

Lägg till en bild, en video eller ett ljud
Visa data i ett linje-, cirkel- eller stapeldiagram i din app
Förstå tabeller och poster i PowerApps