Du kan arbeta i olika miljöer och växla mellan dem med PowerApps. Du hittar en miljööversikt på Översikt över miljöer, där det i detalj beskrivs varför du bör använda miljöer och hur du kan skapa och hantera dem. Den här artikeln täcker in följande miljörelaterade ämnen:

  • hur du byter miljö på powerapps.com
  • hur du skapar en app i rätt miljö
  • hur du visar en app i rätt miljö

Växla miljö

När du registrerar dig och loggar in på powerapps.com första gången hamnar du sannolikt i en standardmiljö. Du kan kontrollera detta genom att kasta en blick mot sidans övre högra hörn.

Standardmiljö

Standardmiljön är tillgänglig för alla. Du kan börja skapa appar i den här miljön och dela dina appar med andra användare. Du kan också ha åtkomst till andra miljöer, t.ex. sådana som du skapar själv eller sådana som skapats av andra, men som du har åtkomst till. Du kan växla miljöer genom att klicka på miljölistrutan i det övre högra hörnet och välja en annan miljö. I det här exemplet byter vi från Standardmiljö till Miljö 1.

Byta miljö

När du byter till en annan miljö (t.ex. Miljö 1) ser du alla appar som du har skapat eller har åtkomst till i den här nya miljön.

Skapa appar en app i rätt miljö

Du kan skapa appar i befintliga miljöer som du har åtkomst till eller i en ny miljö. Om du vill skapa din egen miljö måste du dock ha en specifik plan. Mer information finns i det här avsnittet. Innan du skapar en app måste du alltid kontrollera att du väljer den miljö du vill att din app ska vara i. Annars blir du tvungen till att flytta appar mellan olika miljöer.

  1. Om du har gått in på powerapps.com väljer du den miljö i vilken du vill skapa din app. Om du är i PowerApps Studio eller PowerApps Studio för webben kan du gå vidare till steg 4.
  2. Välj + Ny app
  3. Välj PowerApps Studio eller PowerApps Studio för webben
  4. När PowerApps Studio eller PowerApps Studio för webben öppnas väljer du miljön igen i det övre högra hörnet. Vi kommer att förbättra den här upplevelsen längre fram, men i den aktuella versionen måste du göra detta val varje gång som du vill skapa en app i en ny miljö.

Byta studiomiljö

  1. Välj Ändra bredvid namnet på den aktuella miljön på sidan Konto.

Byta studiomiljö

  1. Välj den miljö i vilken du vill skapa en app.

Byta studiomiljö

  1. Välj Ny och börja skapa en app. Din app nu kommer att finnas i den miljö som du valde i steg 6.

Byta studiomiljö

Visa appar en app i rätt miljö

Oavsett om du arbetar i powerapps.com, PowerApps Studio för Windows eller PowerApps Studio för webben filtreras alltid den lista över appar, anslutningar och annat som visas utifrån den miljö som du valde i listrutan. Om du inte kan se de appar som du söker så kontrollera alltid om du har valt rätt miljö.

Vi repeterar: Om du vill byta miljö i powerapps.com:

Byta miljö

Om du vill byta miljöer i PowerApps Studio för Windows eller PowerApps Studio för webben gör du så här:

Byta studiomiljö

Mer information om miljöer finns i den här översikten.