Beteendeformler

De flesta formler beräknar ett värde. Precis som i ett Excel-kalkylblad sker omberäkningen automatiskt när värdena ändras. Du kan till exempel vilja visa värdet i kontrollen Etikett i rött om värdet är mindre än noll och annars i svart. Därför kan du ställa in Color-egenskapen för kontrollen enligt den här formeln:
If( Value(TextBox1.Text) >= 0, Color.Black, Color.Red )

Vad innebär det i det här sammanhanget när användaren väljer en knappkontroll? Inget värde har ändrats så det finns inget nytt att beräkna. Excel har ingen motsvarighet till en knappkontroll.

Genom att välja en knappkontroll startar användaren en sekvens med åtgärder, eller beteenden, som ändrar status för appen:

Eftersom dessa funktioner ändrar statusen för appen, kan de inte räknas om automatiskt. Du kan använda dem i formlerna för egenskaperna OnSelect, OnVisible, OnHidden och andra On... som kallas beteendeformler.

Mer än en åtgärd

Använd semikolon för att skapa en lista med åtgärder som ska utföras. Du kan till exempel vilja uppdatera en kontextvariabel och sedan gå tillbaka till föregående skärm:

  • UpdateContext( { x: 1 } ); Back()

Åtgärderna utförs i den ordning som de visas i formeln. Nästa funktion startar inte förrän den aktuella funktionen har slutförts. Om ett fel inträffar kan det hända att följande funktioner inte startar.