Skapa regler för att automatiskt ändra en app, baserat på kriterier som du anger. Visa till exempel listobjekt i rött, gult eller grönt baserat på deras status, eller visa endast en godkännandeknapp för vissa användare (till exempel chefer).

Du kan lägga till regler till en mängd olika kontroller. I det här ämnet lägger du till en regel som ändrar textfärgen i en Etikett om värdet i ett skjutreglage är större än 70.

Lägga till en regel

 1. Välj en kontroll (eller lägg till en kontroll och låt den vara markerad).

  I det här avsnittet lägger du till en etikett och ett skjutreglage, konfigurerar etikettegenskapen Text till Slider1.Value och väljer sedan skjutreglaget.

 2. I den högra panelen klickar eller trycker du på Regler. Klicka eller tryck sedan på Ny regel.

  Skapa ny regel

  Om du väljer en kontroll som en eller flera regler redan har definierats för, kan du redigera någon av dem genom att klicka eller trycka på den.

Lägga till ett villkor

Ett villkor är ett uttryck som utvärderas som true eller false, till exempel om ett värde är större än 70. Du kan skriva uttrycket baserat på en mall eller börja från början. Du kan även anpassa uttrycket med hjälp av vägledningen i användargränssnittet (IntelliSense).

 1. Klicka eller tryck på Lägg till ett villkor och klicka sedan på en mall eller Anpassat villkor.

  I det här ämnet klickar eller trycker du på Större än.

  Lägga till villkor

 2. Slutför uttrycket för att definiera när regeln ska tillämpas.

  I det här ämnet använder du följande uttryck:
  Value(Slider1.Value) > 70

  Obs! När detta skrivs måste du ange egenskapen för den kontroll som används i jämförelsen. I framtida versioner kan PowerApps härleda gemensamma egenskaper för kontrollen (exempelvis Text eller Värde).

Lägga till en åtgärd

Åtgärderna definierar vad som händer när regeln tillämpas. PowerApps kan skapa åtgärder automatiskt baserat på de ändringar du gör i kontrollerna.

 1. Klicka eller tryck på Definiera åtgärder.

  Definiera åtgärder

 2. I bekräftelsedialogrutan klickar eller trycker du på Sätt igång så att PowerApps avbildar din nästa ändring eller ändringar som en eller flera åtgärder.

 3. Konfigurera en eller flera kontroller för att matcha dina förväntningar när villkoret är sant.

  I det här ämnet ändras färgen på etiketten.

  Avbilda egenskaper

 4. (valfritt) Granska dina ändringar genom att klicka eller trycka på Visa åtgärder.

  Granska åtgärder

 5. När du är klar med att lägga till åtgärder klickar eller trycker du på Klar.

 6. Granska villkoret och åtgärderna för regeln och klicka eller tryck sedan på Klar för att spara.

  Granska regel

Testa regeln

 1. Förhandsgranska appen genom att trycka på F5 (eller genom att klicka på uppspelningsknappen i det övre högra hörnet).

  Öppna förhandsgranskningen

 2. Ange att villkoret är true och kontrollera sedan att åtgärderna fungerar som förväntat.

  I det här ämnet ställer du skjutreglaget på ett värde som är större än 70 och kontrollerar att etikettexten ändrar färg.

Visa alla regler

Fliken Regler visar som standard endast reglerna för den markerade kontrollen och alla underordnade kontroller som används i en regelåtgärd. Om du vill visa alla regler i appen, så avmarkera kryssrutan Visa regler enbart för den här kontrollen.

Ta bort filter

Kända begränsningar

När detta skrivs:

 • Det går inte att byta namn på regler.
 • Du kan inte ange egenskapen ThisItem för ett formulär eller ett galleri som en del av ett villkor.