En kvinna som arbetar på en dator

Varför utveckling med lite kodning är viktigt just nu


Vad är utveckling med lite kodning?

För moderna företag har förmågan att ställa om och anpassa sig till en värld som snabbt förändrats blivit oerhört viktigt. Hur företag reagerar på dessa förändringar – och hur snabbt de reagerar – kan vara helt avgörande på lång sikt. Eftersom digitaliseringen blivit allt viktigare, måste ditt företag också snabbt digitalisera verksamheten för att kunna uppfylla kundernas efterfrågan och hålla jämna steg med konkurrenterna.

Ditt företag kan genomföra den här förändringen på många sätt, och att använda ett lågkodsverktyg för utveckling har blivit ett allt vanligare sätt för företagen att anpassa sig efter förändrade villkor.

Vad är fördelarna? Med en utvecklingsplattform med lite kodning kan företag snabbt skapa och leverera affärsappar utan att vara beroende av en massa manuell programmering eller utbildning av användarna. Detta sparar inte bara tid och gör företagen mer effektiva och produktiva, utan du kan också fokusera på de appar som kräver mest uppmärksamhet, som appar för kundupplevelsen och automatisering.

Enkelt uttryckt är utveckling med lite kodning ett smart sätt att ta tillbaka kontrollen. Det är ett sätt att utveckla programvara och appar som innebär att dina medarbetare kan skapar affärsappar i företagsklass med hjälp av dra-och-släpp-funktioner och visuell vägledning – med mycket liten eller ingen erfarenhet av eller kunskap om kodning.

Fördelen med att använda den här metoden är att nästan alla kan utveckla en app. Amatörutvecklare – det vill säga medarbetare i organisationen som inte nödvändigtvis har tekniska kunskaper eller programmeringskompetens – kan snabbt och effektivt skapa appar på plattformar med lite kodning.

Om alla kan skapa appar med den här förenklade programutveckling-metoden kan professionella utvecklare och IT-team i stället ägna sig åt att skapa mer komplexa och verksamhetskritiska appar. Och när dessa utvecklare använder plattformar med lite kodning, kan de jobba snabbare eftersom de inte behöver skriva koden rad för rad.

Om du letar efter en metod för apputveckling som använder visuell modellering kan du också överväga att använda programplattform utan kodning. Utveckling med ingen eller lite kodning har vissa likheter, bland annat det huvudsakliga syftet. Båda plattformarna har tagits fram som ett alternativ till traditionell apputveckling, och med båda kan amatörutvecklarna i din verksamhet skapa nya appar.

Det finns dock vissa viktiga skillnader. Med plattformar med lite kodning behöver utvecklarna åtminstone ha en grundläggande förståelse för programmering, medan plattformar med ingen kodning utgår från dra-och-släpp, så att användarna inte behöver någon kunskap i kodning. Plattformar med ingen kodning är perfekt för att skapa mindre appar eftersom plattformen har begränsat med funktioner. Med plattformar med lite kodning kan å andra sidan utvecklare skapa mer avancerade appar.


Plattformar för utveckling med lite kodning

Plattformar för utveckling med lite kodning kan innebära många fördelar för ditt företag. Med sådana verktyg kan företaget till exempel förbättra den organisatoriska agiliteten och göra det möjligt för medarbetarna att snabbt skapa proffsiga appar som löser olika problem i verksamheten.

Plattformar för utveckling med lite kodning kan hjälpa ditt företag på många sätt:

 • Spara tid genom att nästan alla i företaget kan skapa appar i stället för att behöva vänta på att utvecklingsteamen ska göra det.
 • Öka produktiviteten genom att frigöra tid för utvecklarna så att de kan fokusera på att skapa appar som kräver kodning, vilket i slutänden hjälper teamen att arbeta mer effektivt.
 • Minska kostnaderna genom att företaget kan använda befintlig personal som amatörutvecklare i stället för anställa nya utvecklare. Dina professionella utvecklare kan då skapa fler appar på kortare tid.
 • Bli mer flexibelt genom att använda plattformar med lite kodning, vilket gör det enklare att modifiera appar utan att en massa tid behöver ägnas åt att skriva kod.

Apputveckling med lite kodning innebär dock en del utmaningar. För att kunna använda en plattform med lite kodning krävs inte speciellt mycket manuell kodning, men IT-teamen måste ändå vara beredda på att rycka in då och då. De måste vara tillgängliga för att vägleda både amatörutvecklare och professionella utvecklare under resans gång.

Utveckling med lite kod kan också göra det svårare för företaget att se vad medarbetarna skapar, vilket kan utgöra ett säkerhetsproblem. Med lokala plattformar med lite kodning är det ofta svårt för IT-avdelningen att få insyn i utvecklingsprojekten. Det problemet kan man dock lösa genom att flytta till molnet, och då går det också att tillämpa regelbaserade behörigheter.


Vad kan företag skapa med plattformar för utveckling med lite kodning?

Här är bara några exempel på vad du kan skapa med en plattform med lite kodning:

 • Appar för kundupplevelser. I och med digitaliseringen förväntar sig dagens kunder lättanvända välfungerande mobilappar. Med utveckling med lite kodning kan du modernisera befintliga appar och på så utveckla nya appar snabbare.
 • Affärsområdesappar. När appar har blivit omoderna och inte längre utgör ett stöd för dagens processer, och inte ger en bra användarupplevelse, går det att med en plattform med lite kodning migrera dessa appar och förenkla processautomatiseringen.
 • Automatiserings- och effektivitetsappar. Med dessa appar får du de verktyg du behöver för att automatisera uppgifter och minska beroendet av manuella och pappersbaserade processer.

Viktigt att tänka på vid val av rätt plattform för utveckling med lite kodning

Innan du börjar med ditt första utvecklingsprojekt med lite kodning är det viktigt att undersöka vilka plattformsalternativ som finns. Här är några viktiga frågor att ha i åtanke:

 • Är plattformen tillräckligt säker för att användas för B2B- eller B2C-projekt?
 • Har den inbyggda säkerhetsfunktioner för appar?
 • Är den skalbar? Är det enkelt att lägga till fler användare vid ett senare tillfälle?
 • Går det att skapa appar för olika typer av enheter?

Kom i gång med utveckling med lite kodning

Med Microsoft Power Apps är det enkelt att snabbt skapa och dela proffsiga appar med lite kodning. Ge dina team möjligheten att själva utveckla de appar de behöver för effektivare interna arbetsflöden, tidsbesparande automatiseringar, bättre kundupplevelser och sömlös integration med Microsofts produkter och tjänster, inklusive Azure och Microsoft Teams. Med ett användargränssnitt som bygger på dra-och-släpp och fördefinierade komponenter går det snabbt och enkelt att skapa appar och sedan distribuera dem till iOS, Android, Windows och webben.