En kvinna som arbetar på en dator

Varför lågkodsutveckling är viktigt


Vad är lågkodsutveckling?

För moderna företag har förmågan att ställa om och anpassa sig till en värld som snabbt förändrats blivit oerhört viktigt. Hur företag reagerar på dessa förändringar – och hur snabbt de reagerar – kan vara helt avgörande på lång sikt. Eftersom digitaliseringen blivit allt viktigare, måste ditt företag också snabbt digitalisera verksamheten för att kunna uppfylla kundernas efterfrågan och hålla jämna steg med konkurrenterna.

Ditt företag kan genomföra den här förändringen på många sätt, och att använda ett lågkodsverktyg för utveckling har blivit ett allt vanligare sätt för företagen att anpassa sig efter förändrade villkor.

Vad är fördelarna? Med en utvecklingsplattform med lite kodning kan företag snabbt skapa och leverera affärsappar utan att vara beroende av enbart traditionell programmering. Det sparar inte bara tid och gör företagen mer effektiva och produktiva, utan de kan också fokusera på appar som kräver mest uppmärksamhet, som appar för kundupplevelsen och appar som automatiserar viktiga affärsprocesser.

Enkelt uttryckt är lågkodsutveckling ett smart sätt att ta tillbaka kontrollen. Det är ett sätt att utveckla programvara och appar som innebär att dina medarbetare kan skapar affärsappar i företagsklass med hjälp av dra-och-släpp-funktioner och visuell vägledning – med mycket liten eller ingen erfarenhet av eller kunskap om kodning.

Fördelen med att använda den här metoden är att nästan alla kan utveckla en app. Medarbetare i organisationen som inte har stora tekniska kunskaper eller programmeringskompetens kan snabbt och effektivt skapa appar på plattformar med lite kodning.

Om fler kan skapa appar med den här förenklade programutveckling-metoden kan professionella utvecklare och IT-team i stället ägna sig åt att skapa mer komplexa och verksamhetskritiska appar. Och när dessa utvecklare använder lågkodsplattformar, kan de jobba snabbare eftersom de inte behöver skriva kod rad för rad.

Det finns ett annat utvecklingsverktyg som använder ett visuellt gränssnitt: programplattform utan kodning. Plattformar med ingen kodning används för att skapa enkla appar utan större utökningar eller anpassning.


Plattformar för utveckling med lite kodning

Lågkodsutvecklingsplattformar kan innebära många fördelar för ditt företag. Med ett sådan verktyg kan företaget till exempel förbättra organisationens agilitet och göra att medarbetarna snabbt kan skapa proffsiga appar som hanterar företagets utmaningar.

Plattformar för utveckling med lite kodning kan hjälpa ditt företag på många sätt:

 • Spara tid genom att nästan alla i företaget kan skapa appar i stället för att behöva vänta på att utvecklingsteamen ska göra det.
 • Öka produktiviteten genom att frigöra tid för utvecklarna att fokusera på att skapa appar som kräver kodning, vilket i slutänden hjälper teamen att arbeta mer effektivt.
 • Minska kostnaderna genom att företaget kan använda befintlig personal som lågkodsutvecklare i stället för anställa fler nya professionella utvecklare. Befintliga professionella utvecklare kan då skapa fler appar på kortare tid.
 • Bli mer flexibel genom att använda lågkodsplattformar vilket gör det enklare att modifiera appar utan att behöver ägna mycket tid åt att skriva kod.

Lågkodsutveckling av appar innebär dock en del utmaningar. För att kunna använda en lågkodsplattform krävs inte speciellt mycket manuell kodning, men IT-teamen måste ändå vara beredda på att rycka in då och då för att vägleda både lågkodsutvecklare och professionella kod först-utvecklare under resan mot gemensam lågkodsutveckling.

När du släpper loss lågkodsutveckling kan det vara svårt för företaget att se vad medarbetarna skapar, vilket kan utgöra ett säkerhetsproblem. Med lokala lågkodsplattformar är det ofta svårt för IT-avdelningen att få insyn i utvecklingsprojekten. Det problemet kan man dock lösa genom att flytta till molnet och då går det också att skapa säkerhet och ha kontroll på lågkodsutvecklingen.


Vad kan företag skapa med plattformar för utveckling med lite kodning?

Här är bara några exempel på vad du kan skapa med en plattform med lite kodning:

 • Appar för kundupplevelser. I och med digitaliseringen förväntar sig dagens kunder lättanvända välfungerande mobilappar. Med lågkodsutveckling kan du modernisera befintliga appar och utveckla nya appar betydligt snabbare.
 • Affärsområdesappar. När appar har blivit omoderna och inte längre utgör ett stöd för dagens processer, och inte ger en bra användarupplevelse, går det att med en plattform med lite kodning migrera dessa appar och förenkla processautomatiseringen.
 • Automatiserings- och effektivitetsappar. Med dessa appar får du de verktyg du behöver för att automatisera uppgifter och minska beroendet av manuella och pappersbaserade processer.

Viktigt att tänka på för att väja rätt lågkodsplattform

Innan du börjar med ditt första utvecklingsprojekt med lite kodning är det viktigt att undersöka vilka plattformsalternativ som finns. Här är några viktiga frågor att ha i åtanke:

 • Är plattformen tillräckligt säker för att användas för B2B- eller B2C-projekt?
 • Finns det inbyggda lågkodssäkerhetsfunktioner för appar?
 • Är lågkodsplattformen skalbar? Är det enkelt att lägga till fler användare vid ett senare tillfälle?
 • Har plattformen bra kontrollfunktioner som IT kan ställa in och styra?
 • Går det att skapa appar för olika typer av enheter?

Öka lågkodsinnovationen med Power Apps

Låt hela organisationen vara med i apputvecklingen med Microsoft Power Apps, en lågkodsplattform som snabbar upp expertutvecklare och ger fler möjlighet att skapa robusta företagsappar för webb och mobil.


Vanliga frågor och svar

Vad är lågkodsutveckling?

Lågkodsutveckling är en metod för att skapa program med mindre kodning än traditionell kod först-utveckling. Lågkodsplattformar använder visuella verktyg, dra-och-släpp-funktioner och automatisering för att skapa appar. Lågkodsutveckling går ofta snabbare och är enklare än traditionell utveckling och personer med grundläggande kodningserfarenhet – inte bara professionella utvecklare – kan använda lågkodsverktyg för att skapa appar.

Vad kan ett exempel på lågkodsutveckling vara?

Exempel på lågkodsutveckling är appar som har utformats för kunder, specifika affärsområden eller för automatisering och effektivitet. Med kundupplevelseappar kan kunder utföra enkla åtgärder, till exempel spåra inköp eller komma åt händelseinformation. Appar för affärsområden kanske ersätter gamla program som inte längre har stöd för aktuella processer eller inte ger en bra användarupplevelse. Exempel är appar som hjälper till att hantera utgifter, budgetering, introduktion och IT-biljetter. Repetitiva affärsprocesser, som att mata in kunddata i ett verktyg, kan automatiseras eller göras mer effektiva med hjälp av lågkodsarbetsflöden. Lågkods-API-integration kan också användas för att kombinera två eller flera plattformar eller system till ett, vilket är ett praktiskt sätt att ansluta datauppsättningar för avancerade prognoser, planering och insiktsinsamling.

Vilka är de största fördelarna med lågkodsplattformar?

De största fördelarna med lågkodsplattformar är bland annat hastighet och kostnadsbesparingar. Lågkodsplattformar kan användas för att snabbt utforma och skapa appar, arbetsflöden eller processer med enkla funktioner. De är ett bra sätt att snabbare åtgärda eftersläpning inom utveckling och gör det möjligt för företagsanvändare med viss kodningserfarenhet att skapa appar som tillgodoser deras behov. Lågkodsplattformar kan också användas av professionella utvecklare för att snabba upp utveckling, vilket minskar de totala utvecklingskostnaderna.

Kommer lågkodsutveckling att ersätta kodning?

Nej, lågkodsutveckling kommer inte att ersätta traditionell kodning. Både professionella utvecklare och företagsanvändare med viss kodningserfarenhet kan använda lågkodsplattformar och skapa enkla appar, arbetsflöden och processer. I vissa fall passar en kombination av lågkods- och kod först-utveckling medan vissa komplexa projekt eller specialprojekt kräver traditionell kodning. Utvecklare kan använda lågkodsplattformar som ett tidsbesparande verktyg men inte som fullständig ersättning för deras kompetens.

Vad är lågkods-API?

API:er (Application Programming Interfaces) används för att underlätta utbyte av data mellan två eller flera program genom att definiera hur data ska levereras till eller extraheras från vart och ett. Den största fördelen med API är att det kan koppla samman tidigare åtskilda datauppsättningar, vilket gör det möjligt att utveckla effektiva, komplexa system. Det kan vara en utmaning att skapa och underhålla API:er som kopplar samman olika affärssystem, delvis eftersom utvecklare med den tekniska kompetensen att skapa API:er kanske inte förstår aktuella och framtida företagsbehov som ligger bakom begäran. Med lågkods-API-integration kan företagsanvändare själva skapa API:er så att inget går förlorat i kommunikationen med en utvecklare. Med integrationsverktygen för lågkods-API kan du använda flera API:er samtidigt, förenkla hantering, underhåll och uppdateringar för mindre driftavbrott och negativ inverkan på användarna.

Vad är skillnaden mellan lågkodsutveckling och utveckling med ingen kodning?

Lågkodsutveckling och utveckling med ingen kodning har vissa likheter, bland annat deras huvudsyften. Båda har skapats som alternativ till traditionell programutveckling, och båda gör det enklare för verksamheten att låta fler personer skapa nya appar.

Det finns dock vissa viktiga skillnader. Med lågkodsplattformar behöver utvecklarna ha viss grundläggande kunskap om programmering, medan plattformar med ingen kodning utgår från dra-och-släpp så att användare inte behöver någon kunskap i kodning. Utveckling med ingen kodning är perfekt för att skapa mindre appar men möjligheterna till utökning och anpassning av funktioner kan vara begränsade. Lågkodsutveckling kan å andra sidan ge möjligheter för utvecklare att skapa mer avancerade appar.