En kvinna med ansiktsmask

Varför utveckling med lite kodning är viktigt just nu

För moderna företag har förmågan att ställa om och anpassa sig till en värld som snabbt förändrats blivit oerhört viktigt. Hur företag reagerar på dessa förändringar – och hur snabbt de reagerar – kan vara helt avgörande på lång sikt. Eftersom digitaliseringen blivit allt viktigare, måste ditt företag också snabbt digitalisera verksamheten för att kunna uppfylla kundernas efterfrågan och hålla jämna steg med konkurrenterna.

Ditt företag kan genomföra den här förändringen på många sätt, och att använda ett utvecklingsverktyg med lite kodning har blivit ett allt vanligare sätt för företagen att anpassa sig efter förändrade villkor.

Vad är fördelarna? Med en utvecklingsplattform med lite kodning kan företag snabbt skapa och leverera affärsappar utan att vara beroende av en massa manuell programmering eller utbildning av användarna. Detta sparar inte bara tid och gör företagen mer effektiva och produktiva, utan du kan också fokusera på de appar som kräver mest uppmärksamhet, som appar för kundupplevelsen och automatisering.

Vad är utveckling med lite kodning?

Enkelt uttryckt är utveckling med lite kodning ett smart sätt att ta tillbaka kontrollen. Det är ett sätt att utveckla programvara och appar som innebär att dina medarbetare kan skapar affärsappar i företagsklass med hjälp av dra-och-släpp-funktioner och visuell vägledning – med mycket liten eller ingen erfarenhet av eller kunskap om kodning.

Fördelen med att använda den här metoden är att nästan alla kan utveckla en app. Amatörutvecklare – det vill säga medarbetare i organisationen som inte nödvändigtvis har tekniska kunskaper eller programmeringskompetens – kan snabbt och effektivt skapa appar på plattformar med lite kodning.

Om alla kan skapa appar med den här förenklade metoden kan professionella utvecklare och IT-teamen i stället ägna sig åt att skapa mer komplexa och verksamhetskritiska appar. Och när dessa utvecklare använder plattformar med lite kodning, kan de jobba snabbare eftersom de inte behöver skriva koden rad för rad.

Om du letar efter en metod för apputveckling som använder visuell modellering kan du också överväga att använda en plattform för apputveckling utan kodning. Utveckling med ingen eller lite kodning har vissa likheter, bland annat det huvudsakliga syftet. Båda plattformarna har tagits fram som ett alternativ till traditionell apputveckling, och med båda kan amatörutvecklarna i din verksamhet skapa nya appar.

Det finns dock vissa viktiga skillnader. Med plattformar med lite kodning behöver utvecklarna åtminstone ha en grundläggande förståelse för programmering, medan plattformar med ingen kodning utgår från dra-och-släpp, så att användarna inte behöver någon kunskap i kodning. Plattformar med ingen kodning är perfekt för att skapa mindre appar eftersom plattformen har begränsat med funktioner. Med plattformar med lite kodning kan å andra sidan utvecklare skapa mer avancerade appar.

Utveckling med lite kodning

Plattformar med lite kodning kan innebära många fördelar för ditt företag. Med ett sådan verktyg kan företaget till exempel förbättra den organisatoriska agiliteten och göra det möjligt för medarbetarna att snabbt skapa proffsiga appar som löser olika problem i verksamheten.

Med utveckling med lite kodning kan ditt företag:

  • Spara tid genom att nästan alla i företaget kan skapa appar i stället för att behöva vänta på att utvecklingsteamen ska göra det.

  • Öka produktiviteten genom att frigöra tid för utvecklarna så att de kan fokusera på att skapa appar som kräver kodning, vilket i slutänden hjälper teamen att arbeta mer effektivt.

  • Minska kostnaderna genom att företaget kan använda befintlig personal som amatörutvecklare i stället för anställa nya utvecklare. Dina professionella utvecklare kan då skapa fler appar på kortare tid.

  • Bli mer flexibelt genom att använda plattformar med lite kodning, vilket gör det enklare att modifiera appar utan att en massa tid behöver ägnas åt att skriva kod.

Apputveckling med lite kodning innebär dock en del utmaningar. För att kunna använda en plattform med lite kodning krävs inte speciellt mycket manuell kodning, men IT-teamen måste ändå vara beredda på att rycka in då och då. De måste vara tillgängliga för att vägleda både amatörutvecklare och professionella utvecklare under resans gång.

Utveckling med lite kod kan också göra det svårare för företaget att se vad medarbetarna skapar, vilket kan utgöra ett säkerhetsproblem. Med lokala plattformar med lite kodning är det ofta svårt för IT-avdelningen att få insyn i utvecklingsprojekten. Det problemet kan man dock lösa genom att flytta till molnet, och då går det också att tillämpa regelbaserade behörigheter.