ประหยัด 50 เปอร์เซ็นต์เมื่อใช้แผนต่อผู้ใช้ของ Power Apps

อนุญาตให้บุคลากรสูงสุด 25 คนในองค์กรของคุณใช้งานแอปแบบไม่มีข้อจำกัดในราคา $10 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน*

รายละเอียดและสิทธิประโยชน์

แผนต่อผู้ใช้ของ Power Apps รวม:

ตัวเชื่อมต่อแบบพรีเมียมและแบบกำหนดเอง

ใช้ตัวเชื่อมต่อ Power Apps กับแอปที่คุณสร้างขึ้น

ที่เก็บข้อมูล Microsoft Dataverse

รับความจุของฐานข้อมูล Dataverse 250 MB และความจุของไฟล์ Dataverse 2 GB

เครดิต AI Builder

ใช้ AI ในแอปของคุณด้วยเครดิตบริการAI Builder 500 หน่วยต่อเดือน

สิทธิ์การใช้งาน Power Automate

รับสิทธิ์เข้าถึงความสามารถ Power Automate เต็มรูปแบบจากแอปของคุณ

ส่วนลดมีผลกับการสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2022 เท่านั้น ราคาแบบมีส่วนลดมีผลเป็นเวลา 1 ปีนับจากวันที่สั่งซื้อ โดยหลังจากนั้นจะกลับมาเป็นราคาเต็ม ทุกการสั่งซื้อโดยผู้ดูแลระบบบัญชีจะมีข้อผูกมัด 1 ปี โดยส่วนลดจะมีผลโดยอัตโนมัติเมื่อชำระเงิน บัญชีจะถูกเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการยกเลิก สามารถสั่งซื้อสิทธิ์ใช้งานเพิ่มเติมได้ในราคาเต็ม