ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังทำงานด้วยแล็ปท็อป

นโยบายการกำกับดูแลแบบ low-code: สิ่งที่คุณควรทราบ

เรียนรู้ว่านโยบายการกำกับดูแลแบบ low-code คืออะไร และเหตุใดจึงจำเป็นสำหรับองค์กรของคุณ

นโยบายการกำกับดูแลแบบ low-code คืออะไร

นโยบายการกำกับดูแลแบบ low-code เป็นวิธีที่องค์กรของคุณใช้ในการแนะแนวทางผู้เชี่ยวชาญและ นักพัฒนาพลเมือง—พนักงานที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างโซลูชันสำหรับความต้องการทางธุรกิจ ในการสร้างแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองโดยใช้ แพลตฟอร์มการพัฒนาแบบ low-code

แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้พนักงานสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้โดยใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก ไม่ว่าพวกเขาจะมีประสบการณ์ในการเขียนโค้ดหรือไม่ก็ตาม แพลตฟอร์มเหล่านี้มีคุณลักษณะต่างๆ เช่น เทมเพลตและฟังก์ชันแบบลากและวางเพื่อสร้างแอปที่ทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นไปโดยอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องมีการเขียนโค้ดด้วยตนเองเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ยกเว้นการเพิ่มองค์ประกอบแบบกำหนดเองในแอปพลิเคชันโดยใช้ Cascading Style Sheet

ในช่วงวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ นโยบายการกำกับดูแลแบบ low-code จะช่วยให้คุณรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ และเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับแพลตฟอร์มการพัฒนาแบบ low-code ของคุณ

เพราะเหตุใดนโยบายการกำกับดูแลแบบ low-code จึงจำเป็น

นโยบายการกำกับดูแลแบบ low-code เป็นสิ่งจำเป็นเพราะจะช่วยให้มั่นใจได้ว่านักพัฒนามืออาชีพและนักพัฒนาพลเมืองของคุณจะปฏิบัติตามนโยบาย กระบวนงานรักษาความปลอดภัย และมาตรฐานองค์กร ตัวอย่างเช่น กรอบงานนโยบายการกำกับดูแลแพลตฟอร์มของคุณอาจกำหนดสิ่งที่สามารถสร้างได้บนแพลตฟอร์ม ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและอนุมัติแอปพลิเคชัน และวิธีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของแผนกไอทีสำหรับการพัฒนาแบบ low-code

ใครบ้างที่ใช้เครื่องมือแบบ low-code

นักพัฒนามืออาชีพและนักพัฒนาพลเมืองใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น แพลตฟอร์มการพัฒนาแบบ low-code เพื่อสร้างและส่งมอบแอปพลิเคชันทางธุรกิจอย่างรวดเร็วที่ไม่ต้องพึ่งพาการเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง นักพัฒนามืออาชีพมีความเชี่ยวชาญในการเขียนโค้ด แต่ก็ใช้เวลานานและต้องมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาโค้ด แม้ว่าการพัฒนาจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของงานของพวกเขา แต่นักพัฒนาพลเมืองก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างแอปด้วยวิธีที่รวดเร็วและง่ายกว่า พวกเขามองเห็นโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ สำหรับทีมโดยใช้เครื่องมือที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายไอที

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาด้วยนักพัฒนาพลเมืองอาจกลายเป็น Shadow IT ได้อย่างง่ายดาย หากมีการใช้ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์โดยปราศจากความรู้หรือการอนุมัติจากทีมไอทีหรือทีมรักษาความปลอดภัยในองค์กร ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย นโยบายการกำกับดูแลนักพัฒนาพลเมืองจะช่วยลดความเสี่ยงต่างๆ ได้ เช่น การรั่วไหลของข้อมูลและการละเมิดกฎระเบียบ องค์ประกอบต่างๆ ของกลยุทธ์นโยบายการกำกับดูแลนี้ประกอบด้วย

 • การตั้งกฎสำหรับนักพัฒนาพลเมือง
 • สร้างข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด
 • การระบุว่าใครมีสิทธิ์ได้รับโปรแกรมพัฒนาแบบ low-code
 • การฝึกอบรมนักพัฒนาพลเมืองในด้านต่างๆ เช่น การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • การมอบหมายแผนกไอทีของคุณให้ทำการสนับสนุนและดูแลทรัพยากรที่ใช้

การใช้แพลตฟอร์มการพัฒนาแบบ low-code ที่ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายและกลยุทธ์ที่มีการกำหนดไว้อย่างดี และนโยบายการกำกับดูแลนักพัฒนาพลเมืองจะช่วยกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้

คุณลักษณะของนโยบายการกำกับดูแลแบบ low-code ที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลแบบ low-code มีอิทธิพลต่อการกำหนดเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายขององค์กร วิธีการตรวจสอบและจัดการกับความเสี่ยง และวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นสิ่งที่ครอบคลุมกระบวนการที่นำทางและควบคุมองค์กรของคุณ การใช้ปัจจัยเหล่านี้กับนโยบายการกำกับดูแลแบบ low-code จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เกี่ยวข้อง วางรากฐานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่สูง และทำให้องค์กรของคุณสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเมื่อใช้เครื่องมือแบบ ผู้เกี่ยวข้อง

คุณลักษณะหลักๆ ของนโยบายการกำกับดูแลแบบ low-code ที่ดีประกอบด้วย

 • การยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ นโยบายการกำกับดูแลแบบ low-code ที่ดีจะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ตรงกับเป้าหมายขององค์กร ช่วยให้พวกเขามอบหมายความรับผิดชอบให้กับฝ่ายไอทีและนักพัฒนาแบบ low-code รวมไปถึงตั้งค่าโปรแกรมพัฒนาแบบ low-code เพื่อความสำเร็จ และเร่งเวลาออกสู่ตลาด
 • การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจ การทำให้กระบวนการต่างๆ เป็นอัตโนมัติและการลดข้อผิดพลาดจะช่วยให้คุณเห็นผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่มากขึ้นบนแพลตฟอร์มการพัฒนาแบบ low-code เพื่อวางรากฐานสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพ ให้กำหนดเครื่องมือที่องค์กรของคุณจะใช้ในการพัฒนาแบบ low-code และสร้างระบบสนับสนุนสำหรับพนักงานที่กำลังใช้เครื่องมือเหล่านั้น
 • การลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี นโยบายการกำกับดูแลแบบ low-code ที่ดีจะมีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด รวมไปถึงข้อควรพิจารณาด้านการรักษาความปลอดภัย และช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบสำหรับเครื่องมือแบบ low-code ที่องค์กรของคุณใช้ เพื่อปรับปรุงการลดความเสี่ยงและการจัดการ องค์กรต่างๆ มักจะว่าจ้างให้ผู้ให้บริการภายนอกที่เชี่ยวชาญในด้านเหล่านี้จัดหาโซลูชันเทคโนโลยีมาให้

การใช้นโยบายการกำกับดูแลแบบ low-code ที่ดี

วิธีที่คุณกำกับดูแลแพลตฟอร์มการพัฒนาแบบ low-code ขององค์กรส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จขององค์กร เวลาและความพยายามที่คุณทุ่มเทในการสร้างกรอบงานนโยบายการกำกับดูแลแบบ low-code ที่ชัดเจนและรัดกุมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันและช่วยเพิ่ม ROI ของคุณ

ในการนำเอานโยบายการกำกับดูแลแบบ low-code ที่ดีมาใช้ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์กรของคุณทำกิจกรรมต่อไปนี้ได้บรรลุผล

กําหนดโปรแกรมการพัฒนาแบบ low-code ของคุณ ชี้แจงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของนักพัฒนาแบบ low-code ให้ทรัพยากรและการสนับสนุนที่จำเป็นแก่นักพัฒนาในการสร้างแอปที่มีประโยชน์ ซึ่งช่วยลดความเป็นไปได้ที่ Shadow IT จะกลายเป็นปัญหา

วางแผนดูแลโปรแกรม ผู้นำด้านไอทีในองค์กรของคุณควรมีความรู้และความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์สำหรับโปรแกรมการพัฒนาแบบ low-code ที่ประสบความสำเร็จและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้ ควรมีความรู้ในการเลือกแพลตฟอร์มการพัฒนาแบบ low-code ที่เหมาะสมที่สุด รวมไปถึงให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่นักพัฒนาแบบ low-code ได้

จัดทำแผนการฝึกอบรม ก่อนเริ่มการฝึกอบรม สิ่งสำคัญคือต้องค้นหาพนักงานที่มีความสนใจในการพัฒนาแบบ low-code มีความรู้พื้นฐานทางเทคนิค และเข้าใจในเรื่องของข้อมูล การฝึกอบรมนั้นประกอบด้วยวิธี:

 • ใช้แพลตฟอร์มที่เลือก
 • นำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้
 • วางแผนสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการสร้าง
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเข้าถึงและสิทธิ์ และการจัดการ

ระบุข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหมด มีนโยบายการจัดการข้อมูลเพื่อช่วยให้องค์กรของคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบายจะเป็นตัวกำหนดแนวทางในการใช้ข้อมูล การแบ่งปันข้อมูล และการเก็บรักษาข้อมูล ตัวอย่างเช่น อาจระบุว่านักพัฒนาแบบ low-code ไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างฐานข้อมูล ซึ่งจะช่วยป้องกันการทำซ้ำข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้

การลดความเสี่ยงทางธุรกิจ

นโยบายการกำกับดูแลมีบทบาทสำคัญในการลดความเสี่ยงเมื่อใช้แพลตฟอร์มการพัฒนาแบบ low-code การกำหนดแนวทางและการชี้แจงในเรื่องของความคาดหวังระหว่างทีมในองค์กรกับผู้เกี่ยวข้องนั้นเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนานโยบายการกำกับดูแลแบบ low-code ที่มีประสิทธิภาพ

ซึ่งมักจะเริ่มต้นด้วยคำถามอย่าง:

 • ใครบ้างที่ได้รับอนุญาตให้สร้างแอปพลิเคชันแบบ low-code บนแพลตฟอร์ม
 • นักพัฒนาต้องมีทักษะอะไรบ้าง
 • พวกเขาได้รับอนุญาตให้สร้างอะไร (เช่น เฉพาะแอปที่ทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติเท่านั้น)
 • คนอื่นๆ ในองค์กรจะใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้อย่างไร
 • ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ อนุมัติ และสนับสนุนแอปแบบ low-code

การอนุญาตให้นักพัฒนาแบบ low-code สร้างแอปอาจทำให้เกิดปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยได้ แม้ว่าบริษัทต่างๆ ที่ให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์จะมีการควบคุมการเข้าถึงและควบคุมสิทธิ์ แต่ก็มีความเสี่ยงทางธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องพิจารณา ตัวอย่างเช่น Shadow IT ซึ่งเป็นการใช้เครื่องมือที่ไม่ได้รับอนุมัติจากไอที จะทำให้ไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่นักพัฒนากำลังสร้าง

ต่อไปนี้เป็นข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับการลดความเสี่ยง:

 • การควบคุมดูแลข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาแบบ low-code เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลที่สำคัญต่อภารกิจ ดังนั้น นักพัฒนาจึงจำเป็นต้องร้องขอข้อมูลบางประเภท และต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะนำไปใช้ในแอปของตน
 • บริษัทต่างๆ ที่ให้บริการแพลตฟอร์มแบบ low-code ต้องแสดงการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย ใบรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อตกลงระดับการให้บริการ ทั้งนี้ ความโปร่งใสแบบนี้จะช่วยตัดสินได้ว่าองค์กรของคุณควรเลือกใช้แพลตฟอร์มใด
 • ปัญหาเกี่ยวกับตรรกะทางธุรกิจอาจทำให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนถูกเปืดเผยและส่งผลต่อความปลอดภัยขององค์กรคุณ การป้องกันแบบเดียวกับที่คุณใช้กับการพัฒนาซอฟต์แวร์ควรใช้กับการพัฒนาแบบ low-code

การทดสอบช่วยสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลแบบ low-code ที่ดีอย่างไร

โดยทั่วไปแล้ว แพลตฟอร์มแบบ low-code จะมีคุณลักษณะการทดสอบอัตโนมัติในตัวอยู่แล้ว ซึ่งจะช่วยให้นักพัฒนาแบบ low-code สามารถทดสอบการทำงานของแอปพลิเคชันของตนได้ตลอดกระบวนการพัฒนา วิดเจ็ตแบบลากและวางที่ใช้ในแพลตฟอร์มมักจะได้รับการทดสอบล่วงหน้า ดังนั้น การทดสอบเพิ่มเติมอาจจำเป็นเฉพาะในกรณีที่ใช้โค้ดแบบกำหนดเองเท่านั้น การทดสอบ API เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้สร้างสามารถอัปเดต API ได้โดยที่คุณไม่รู้

แม้ว่าคุณลักษณะการทดสอบในตัวจะมีประโยชน์ แต่การตรวจสอบโค้ดยังคงมีความสำคัญเพื่อยืนยันว่าแอปพลิเคชันเป็นไปตามกรอบงานนโยบายการกำกับดูแลของคุณ การตรวจสอบโค้ดจะต้องดำเนินการโดยนักพัฒนามืออาชีพ เพื่อยืนยันว่าแอปพลิเคชันแบบ low-code เพียงพอสำหรับงานและเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดไว้เพื่อลดความเสี่ยงหรือไม่ การตรวจสอบโค้ดจะเป็นการตรวจสอบช่องโหว่ที่อาจทำให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหลุดออกไปหรือนำไปสู่การละเมิดการรักษาความปลอดภัย

ความสำคัญของสิทธิ์ใช้แอปพลิเคชัน

เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงด้านการดำเนินการและการรักษาความปลอดภัย ต้องบังคับใช้สิทธิ์ใช้แอปพลิเคชันในการพัฒนาแบบ low-code แพลตฟอร์มแบบ low-code ที่คุณเลือกควรมีการควบคุมการเข้าถึงและการควบคุมสิทธิ์อยู่แล้ว แต่หากไม่มีข้อกำหนดเพื่อควบคุมการเข้าถึงที่เฉพาะเจาะจง องค์กรจะไม่รู้จริงๆ ว่านักพัฒนาแบบ low-code กำลังทำอะไรกับข้อมูล ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอาจถูกเปิดเผยในโดเมนสาธารณและอาชญากรไซเบอร์อาจเข้าถึงเครือข่ายของคุณได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ในแอปพลิเคชันด้วย

การให้สิทธิ์ใช้แอปพลิเคชันแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีของคุณจะช่วยให้แน่ใจว่านักพัฒนาแบบ low-code ไม่ได้ทำการตัดสินใจระดับสูงที่อยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของพวกเขา ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีมีความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบโค้ดและพิจารณาว่าแอปกำลังเชื่อมต่อกับไซต์ที่มีการกำกับดูแลที่ไม่ดีหรือสิทธิ์การใช้งานที่ไม่เข้มงวดหรือไม่

วิธีป้องกันโค้ดบนแพลตฟอร์ม

การรักษาความปลอดภัยและนโยบายการกำกับดูแลควรสร้างขึ้นในแพลตฟอร์มการพัฒนาแบบ low-code ที่องค์กรของคุณใช้ แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีของคุณจะเป็นผู้ควบคุมการเข้าถึงสินทรัพย์ข้อมูลที่นักพัฒนาแบบ low-code ใช้ เมื่อใช้ระบบรักษาความปลอดภัยภายในแพลตฟอร์ม IT ฝ่ายไอทีจะได้รับการแจ้งเตือนถึงสิทธิ์ที่อาจต้องการการควบคุมที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อช่วยปกป้องข้อมูล

วิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมความโปร่งใสในการพัฒนาแบบ low-code คือ การกำหนดให้นักพัฒนาของคุณใช้แซนด์บ็อกซ์ของแพลตฟอร์มเพื่อสร้างแอปพลิเคชันของตน ซึ่งจะจำกัดการเข้าถึงทรัพยากรและจำกัดความสามารถในการดู แก้ไข และแบ่งปันข้อมูล การควบคุมความปลอดภัยของแพลตฟอร์มจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงระบบได้

ค้นหาโซลูชันนโยบายการกำกับดูแลแบบ low-code

เพราะว่าองค์กรต่างๆ มีการเปลี่ยนไปใช้ระบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ถึงเวลาแล้วที่จะเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมการพัฒนาแบบ low-code ของคุณ เลือกแพลตฟอร์มการพัฒนาแบบ low-code ที่มีนโยบายการกำกับดูแล มีความสามารถให้การแสดงภาพรวม และมีระบบการป้องกันภัยในตัว Microsoft Power Platform จะช่วยให้นักพัฒนาแบบ low-code ของคุณสามารถสร้างโซลูชันคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อมที่มีการจัดการ มีความสามารถในด้านนโยบายการกำกับดูแลที่จะทำให้การดูแลจัดการระบบไอทีของ Microsoft Power Platform ง่ายขึ้น เป็นอัตโนมัติ และเพิ่มความคล่องตัว

ส่งเสริมให้พนักงานของคุณสร้างแอปแบบ low-code ซึ่งจะช่วยปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้ทันสมัย และทำให้องค์กรของคุณมีความคล่องตัวมากขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Power Platform และ Power Apps

คำถามที่พบบ่อย

การพัฒนาแบบ low-code คืออนาคตของการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือไม่

การพัฒนาแบบ low-code ทำให้ทุกคนสามารถร่วมทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างเท่าเทียม มีความง่ายและรวดเร็วขึ้น ด้วยการเขียนโค้ดเพียงเล็กน้อย คุณลักษณะที่สร้างไว้ล่วงหน้า และองค์ประกอบที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ การพัฒนาแบบ low-code จึงอาจเป็นอนาคตของระบบอัตโนมัติ การพัฒนาแอป และการพัฒนาซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม แอปแบบ low-code อาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยหรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดมาก ตัวอย่างเช่น การพัฒนาแบบ low-code ไม่เหมาะสมสำหรับปริมาณหนักๆ และอาจไม่ตรงตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเข้าถึงสำหรับโปรแกรมอ่านหน้าจอและการป้อนข้อมูลด้วยเสียง

เหตุใดการพัฒนาแบบ low-code จึงสำคัญ

การพัฒนาแบบ low-code มีความสำคัญต่อธุรกิจที่ต้องการเพิ่มความคล่องตัวและตอบสนองต่อตลาดและความต้องการของลูกค้าได้เร็วขึ้น ช่วยให้นักพัฒนาแบบ low-code มีโอกาสที่จะสร้างโซลูชันสำหรับปัญหาที่เฉพาะเจาะจงในระยะเวลาอันสั้น และลดความต้องการซอฟต์แวร์แบบกำหนดเองจากฝ่ายไอที

อุตสาหกรรมใดบ้างที่ใช้แพลตฟอร์มการพัฒนาแบบ low-code

ทุกอุตสาหกรรมสามารถใช้แพลตฟอร์มการพัฒนาแบบ low-code เพื่อทำให้กระบวนการเป็นไปโดยอัตโนมัติ ประหยัดเวลาและเงิน ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมการศึกษา แอปแบบ low-code ช่วยในการติดตามการเข้าเรียนและตรวจสอบการเรียนรู้ทางไกล ส่วนอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนั้น มีการใช้แอปประเมินตนเองและแอปจัดตารางเวลาสำหรับผู้ป่วย

แพลตฟอร์มการพัฒนาแบบ low-code มีอะไรบ้าง

แพลตฟอร์มการพัฒนาแบบ low-code ช่วยให้ผู้ที่มีประสบการณ์ในการเขียนโค้ดไม่มากนักหรือไม่มีเลยสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้โดยใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก แพลตฟอร์มเหล่านี้ใช้คุณลักษณะต่างๆ เช่น เทมเพลตและฟังก์ชันแบบลากและวางเพื่อสร้างแอปที่ทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นไปโดยอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องมีการเขียนโค้ดด้วยตนเองเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ยกเว้นการเพิ่มองค์ประกอบแบบกำหนดเองในแอปพลิเคชันโดยใช้ Cascading Style Sheet

ฉันจะเลือกแพลตฟอร์มการพัฒนาแบบ low-code อย่างไร

เมื่อต้องเลือกแพลตฟอร์มการพัฒนาแบบ low-code คุณควรรู้ว่าต้องการใช้แพลตฟอร์มนั้นอย่างไร ตัวอย่างเช่น ในการพัฒนาแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือสำหรับเครื่องมือเว็บแอป คุณควรพิจารณาความสามารถของแอป รวมถึงการกำกับดูแล การทดสอบแอปพลิเคชัน การปรับใช้งาน และการจัดการ หากนักพัฒนาแบบ low-code ของคุณมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม ให้เลือกแพลตฟอร์มที่มีการปรับแต่งในระดับที่สูงขึ้น มิฉะนั้น แพลตฟอร์มที่มีเครื่องมือเพื่อการแสดงผลด้วยภาพจะเหมาะสมกว่าสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้เฉพาะทางด้านนี้