Masaüstü bilgisayarda kurumsal az kodlu uygulama geliştirme platformlarının neden uygulama geliştirmenin geleceği olduğunu araştırdığı varsayılan bir kişi ve köpeği

Kurumsal az kodlu platformların geleceği

Kurumsal az kodlu uygulama geliştirme platformlarının neden uygulama geliştirmenin geleceği olduğunu ve nasıl ilerleyeceğini öğrenin.

Kurumsal az kodlu uygulama geliştirme platformu nedir?

Yeni uygulamalara ve modernleştirmeye olan talebin artması ve geliştirme kaynaklarının azalmasıyla birlikte, dünyanın dört bir yanındaki kuruluşlar dijital dönüşüm girişimlerine öncülük etmek için az kodlu kurumsal çözümlere akın ediyor. Kurumsal az kodlu uygulama geliştirme platformları, herkesin dijital deneyimler oluşturmasına, süreçleri otomatikleştirmesine ve uygulamalarını minimum kod kullanımıyla tümleştirip genişletmesine olanak tanır. Bu, gereksinimlerinize göre özelleştirilebilen önceden oluşturulmuş kullanıcı deneyimi (UX) bileşenlerini, şablonları, çerçeveleri ve iş akışlarını görsel bir sürükle bırak arabirimi aracılığıyla ekleyerek ve düzenleyerek gerçekleştirilebilir.

Az kodlu kurumsal yazılım geliştirme, programcıların ve programcı olmayanların üretime hazır uygulamalar oluşturup paylaşabilmesi için oluşturmadan dağıtım aşamasına kadar geliştirme sürecinin büyük bir kısmını basitleştirir, kolaylaştırır ve otomatikleştirir. Gartner®'a göre -, bu geliştirme "2023 yılında yüzde 19,6 artışla toplam 26,9 milyar olması öngörülen" küresel gelir akışları ile yaygın olarak benimsenmeye devam ediyor ve önümüzdeki yıllarda daha da kapsamlı bir büyümeye hazırlanıyor. 1

Az kodlu uygulama geliştirme araçlarının önemi

az kodlu yazılım geliştirme sayesinde, farklı iş zorluklarının üstesinden gelen uygulamalar oluşturmak her zamankinden daha kolay. Büyük kuruluşların az kodlu uygulama geliştirme araçlarını ve çözümlerini iş akışlarına dahil etme nedenlerini inceleyelim:

 • Daha fazla erişilebilirlik. Geçmişte, yalnızca kod yazmayı bilen geliştiriciler bir kuruluş için hızlı yanıt veren kapsamlı uygulamalar oluşturabiliyor ve kullanıma hazır halde tutabiliyor, bu da bütçe maliyetlerinin artmasına ve zorluklara neden oluyordu. Az kodlu uygulama geliştirme araçları artık herkesin geçmişinden veya becerilerinden bağımsız olarak birinci sınıf dijital deneyimler oluşturmasını sağlayarak büyük ve küçük işletmelerin hızla uygulama sunup modernleşmesine olanak tanıdı.
 • Daha iyi iş birliği. Uygulama geliştirme için bir takım gerekir. Az kodlu uygulama geliştirme araçları ve yazılımları sayesinde işletme kullanıcıları, proje yöneticileri, tasarımcılar ve geliştirici olmayan diğer kişiler artık kendi vizyonlarını gerçekleştirebiliyor ve uygulamaları kendi başlarına oluşturarak veya güncelleştirerek iş kazanımları elde edebiliyorlar. Bu kolaylaştırılmış yaklaşım, geliştiricilere daha büyük ve daha etkili projeler üzerinde çalışmaları için serbestlik tanıyor.
 • Daha düşük maliyetler. Az kodlu kurumsal uygulama geliştirme yazılımları, az kodlu uygulamaların herkes tarafından hızlı bir şekilde oluşturulup paylaşılmasını sağlayarak, daha az kaynak kullanarak daha fazlasını yapmanıza olanak tanır ve geliştirme maliyetinden tasarruf etmenizi sağlar. Doğru tümleştirmeler doğru platformla bir araya geldiğinde, az kodlu uygulama geliştirme araçları uygulama geliştirme maliyetini potansiyel olarak yüzde 74’e kadar azaltabilir.
 • Daha fazla çeviklik. Geleneksel geliştirme yöntemlerinden farklı olarak az kodlu uygulama geliştirme, kullanıcılara basit bir sürükle bırak arabirimi aracılığıyla uygulamalar oluşturma ve güncelleştirme olanağı tanır. Ayrıca el ile gerçekleştirilmesi gereken görevleri otomatikleştirerek kolaylaştırır ve böylece daha doğru testler, sorunsuz dağıtım ve genel olarak daha çevik bir geliştirme döngüsü sağlar.
 • Daha fazla üretkenlik. Az kodlu uygulama geliştirme teknolojisi, takımların kendi başlarına kaliteli uygulamalar oluşturabilmelerini sağlayarak kuruluşun daha yaratıcı ve üretken olmasını sağlar. Geliştiriciler de iş kolu uygulamalarını daha az kodla daha hızlı oluşturmak için az kodlu uygulama geliştirme araçlarını kullanarak yeniliklere odaklanmak için zaman ayırabilirler.

Az kodlu uygulama geliştirme neden geleceğin yaklaşımıdır?

Geleceğin teknolojisi olan kurumsal az kodlu yazılım geliştirme şimdiden ilgi görmeye başladı. Bu durum, birçok kuruluşu modern teknoloji aracılığıyla büyük ölçekli kapanmalara tepki vermeye ve uyum sağlamaya zorlayan COVID-19 salgınında daha da belirginleşti. COVID-19 salgını, test tarayıcıları, sağlık anketleri ve izleme araçları gibi daha önce var olmayan yeni uygulamaların ve deneyimlerin ortaya çıkmasını da teşvik etti. Az kodlu uygulama geliştirme teknolojisi sayesinde işletmeler, benzeri görülmemiş olaylara gerçekleştikleri anda tepki vermek için gereken hız ve esnekliği kazandı.

Ulaşım, finansal hizmetler, perakende ve diğer alanlardaki başlıca sektörler artık çeşitli uygulamalar ve dijital çözümler oluşturmak ve sürdürmek için az kodlu uygulama geliştirme yazılımları kullanıyor. Danışmanlık firmaları, acil kredi başvurusunda bulunan müşterilerine otomatik çözümler üretmek için ve otomobil üreticileri araç kalite kontrolüne yardımcı olması için uygulamalarını az koldu uygulama geliştirme araçları kullanarak oluşturuyor. Ayrıca dünyanın dört bir yanındaki çalışanlar, şirket içi izleme ve raporlama araçları, satış ve stok depoları ve kuruluşlarında halihazırdaki iş zorluklarının üstesinden gelebilecek diğer uygulamaları oluşturmak için az kodlu uygulama geliştirme araçlarını kullanmaya devam ediyor.

Kuruluşlar daha da fazla modernleşmeye yatırım yapmaya devam ederken az kodlu uygulama geliştirme platformlarının sonraki adımda nasıl bir ilerleme kaydedebileceğine dair bazı tahminler:

 • Daha fazla iş odaklı otomasyon. İş odaklı hiper otomasyon şu anda az kodlu uygulama geliştirmenin benimsenmesinin temel nedenlerinden yalnızca biri ve bu durum artarak devam ediyor. İşletme kullanıcılarının özel operasyonel gereksinimlerini desteklemek üzere tasarlanmış özel uygulamalar oluşturmaya devam etmesiyle 2023 ve sonrasında az kodlu uygulama geliştirmenin yükselişi de devam edecek.
 • Uzaktan veya hibrit çalışma için daha fazla destek. Ofislerin, sınıfların ve kurumların nüfusu azaldıkça veya bunlar kapandıkça giderek daha fazla kişi tam zamanlı olarak uzaktan çalışmaya başlıyor. Az kodlu uygulama geliştirme platformlarını benimseyen kuruluşlar, hibrit ve uzaktan çalışanlara bağımsız çalışmak ve evden iş birliği yapmak için gereksinim duydukları araçları ve altyapıyı sağlayabiliyor.
 • Yapay zeka ve makine öğrenimi özellikleri. Az kodlu uygulama geliştirme araçları, kodlayıcılara, kodlayıcı olmayanlara, veri bilimcilere ve işletme kullanıcılarına önceden oluşturulmuş, eğitilmiş ve makine öğrenimi uzmanlığı gerektirmeyen yapay zeka modelleri aracılığıyla yapay zeka yeteneklerini uygulamalarına dahil etme olanağı tanır.
 • Daha fazla kurum içi uygulama geliştirme. Az kodlu uygulama geliştirme araçları, giriş engellerini azaltarak kurum içi özel uygulamalar oluşturmayı kolaylaştırır. Bu, kuruluşların uygulama geliştirme gereksinimleri için üçüncü taraf geliştiricilere veya kullanıma hazır ürün ve hizmetlere daha az bağımlı olacağı anlamına gelir.
 • Geliştiriciler için daha iyi sonuçlar. Az kodlu uygulama geliştirme araçları, önemsiz görevleri otomatikleştirerek ve uygulama yaşam döngüsü yönetimi, idare ve yönetici süreçlerini standartlaştırarak geliştiriciler için uygulama geliştirmeyi hızlandırır. Böylece geliştiriciler daha yaratıcı projeler üzerinde çalışmak için zamandan tasarruf ederek iş güçlerinin değerini artırır.
 • Büyüyen bir az kodlu uygulama geliştirme ekosistemi. Az kodlu uygulama geliştirme teknolojisi büyüdükçe, eşlik eden topluluk ve ekosistem de büyür. Kuruluşlar, oluşturdukları bileşenleri, çerçeveleri ve araçları paylaşmanın yanı sıra gelişmiş, ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmak için en iyi uygulamaları sağlama zorunluluğu hisseder.
 • Kolay benimseme. Az kodlu uygulama geliştirme, tüm sektörlerde önemli bir büyümeyi ve dijital dönüşümü desteklemeye devam ediyor. Gartner tarafından paylaşılan basın bültenine göre, 2024 yılına kadar teknoloji ürün ve hizmetlerinin yüzde 80'i teknoloji profesyoneli olmayanlar tarafından geliştirilecek.

Kurumsal bir az kodlu uygulama geliştirme çözümü seçme

Pazarda çok sayıda kurumsal kullanıma hazır az kodlu uygulama geliştirme çözümü bulunduğundan kuruluşunuz için doğru çözümü seçmek bazen zor olabilir. Bu nedenle seçeneklerinizi değerlendirirken aşağıdaki özellikleri göz önünde bulundurmak isteyebilirsiniz:

 • Kullanımı kolay bir arabirim. Çoğu az kodlu uygulama geliştirme çözümünde, kolay erişim ve kullanım sağlayan sürükle bırak işlevlerine sahip bir grafik kullanıcı arabirimi (GUI) bulunur. Daha rahat bir kullanım için çeşitli görsel modelleme araçları, panolar ve iş akışları içeren bir çözümü tercih edin.
 • Güvenilir tümleştirmeler. Siloları ve zorlukları ortadan kaldırmak için verilerin platform genelinde tümleştirilmesi gerekir. Bu genellikle, mevcut şirket içi uygulamalar ve üçüncü taraf API'ler de dahil olmak üzere çok çeşitli tümleştirmelerin büyük ölçekte bağlanmasıyla gerçekleştirilir. Seçeceğiniz çözümün mümkün olduğunca çok sayıda doğrulanmış tümleştirmeyi desteklediğinden emin olun.
 • Yenilikçi teknoloji. Sürekli değişen bir teknoloji olan az kodlu uygulama geliştirme, yapay zeka ve makine öğreniminin yanı sıra karma gerçeklik ve hiper otomasyon gibi gelişmekte olan teknolojilerle de uyumludur. Kuruluşunuzun geleceğe sorunsuz bir şekilde uyum sağlaması için yeniliği teşvik eden ve destekleyen bir platform seçmeniz gerekir.
 • Güvenli, ölçeklenebilir bir platform. Kurumsal düzeyde, kuruluşunuzu büyük ölçekte güvence altına almak için doğru altyapıya sahip bir platforma gereksinim duyarsınız. Bu nedenle, güvenilirlik ve destek konusunda kanıtlanmış itibara sahip bir sağlayıcı seçmeniz gerekir. Uyumluluk araçlarına, idari denetimlere ve diğer güvenlik tümleştirmelerine erişmenin huzurunu yaşayın.
 • Geliştirici özellikleri. Çoğu az kodlu uygulama geliştirme aracı, işletme kullanıcıları düşünülerek geliştirilmiş olsa da geliştiriciler de zamanın önemli olduğu koşullar altında veya gereksinim duydukları belirli bir uygulamayı oluşturmak için gerekli becerilere sahip olmadıklarında uygulamaları hızla oluşturmak için az kodlu uygulama geliştirme yazılımları kullanırlar. Sağlayıcınızın, uygulamalarınızı ölçeklendirmenize ve genişletmenize olanak tanıyan Power Apps ve Azure gibi bir az kodlu profesyonel geliştirici planı sunup sunmadığına bakın.
 • Platformlar arası uyumluluk. Az kodlu bir uygulama geliştirme platformu ancak oluşturduğu uygulamalar kadar iyidir. Bulunduğunuz yerden bağımsız olarak, masaüstü veya mobil cihazlarda 7/24 kullanılabilen ve hızlı yanıt veren uygulamalar ile platformlar arası uyumluluğu destekleyen bir platform seçin.

Kuruluşunuzun kurumsal düzeydeki gereksinimlerini karşılayan kapsamlı bir çözüm için uzmanlarla çalışabilirsiniz. Microsoft Power Apps, Azure bulutu ile tam olarak yönetilen, güvenli ve ölçeklenebilir bir veri platformu olan Microsoft Dataverse üzerinde oluşturulmuş eksiksiz bir az kodlu uygulama geliştirme platformudur. Power Apps, herkesin kolayca az kodlu ve profesyonel düzeyde uygulamalar oluşturup paylaşmasına olanak tanır.

Sık sorulan sorular

Kurumlar için az kodlu uygulama geliştirme nedir?

İşletmeler için az kodlu uygulama geliştirme, geliştiricilerin ve geliştirici olmayanların çok az bir programlama bilgisiyle veya hiç programlama bilgisi olmadan uygulamalar ve dijital deneyimler oluşturmasını sağlayan kurumsal düzeyde araçlar ve yazılımlar anlamına gelir. Bu, gereksinimlerinize göre değiştirilebilen önceden yazılmış UX bileşenlerinin bulunduğu bir sürükle ve bırak görsel arabirim aracılığıyla gerçekleştirilir.

Kurumsal az kodlu uygulama geliştirme platformu nedir?

Kurumsal bir az kodlu uygulama geliştirme platformu, az kodlu uygulamaların geliştirilmesini, verilerini, testlerini ve dağıtımını büyük ölçekte otomatikleştiren, tümleştiren, güvenli hale getiren ve yöneten araçlardan ve yazılımlardan oluşur. Az kodlu uygulama geliştirme platformları, önceden yazılmış UX bileşenleri sağlayarak uygulama geliştirme döngüsünü kolaylaştırır. Geliştirme döngüsünü herkesin kullanımına sunarak daha verimli bir iş birliği ile operasyonel maliyetleri azaltır ve genel olarak daha fazla çeviklik sunar.

Kurumlarda az kodlu uygulama geliştirmenin kullanım alanları nelerdir?

Çok çeşitli sektörlerdeki kuruluşlar, görev açısından kritik uygulamaları göreceli olarak daha kısa bir sürede oluşturmak için az kodlu yazılımları kullanıyor. Danışmanlık firmaları, acil kredi başvurusunda bulunan müşterilerine hızlı bir şekilde çözüm üretmek için ve perakendeciler esnek çalışma saatlerini takip etmek için uygulamalarını az kodlu uygulama geliştirme araçlarını kullanarak oluşturuyor. Ayrıca COVID-19 salgını sırasında dünyanın dört bir yanındaki işletme kullanıcıları test tarayıcıları, sağlık anketleri, izleme çözümleri ve diğer dahili araçları oluşturmak için az kodlu uygulama geliştirme araçlarını benimsedi.

1Gartner Basın Bülteni, Gartner, Dünya Çapında Az Kodlu Uygulama Geliştirme Teknolojileri Pazarının 2023'te %20 Büyüyeceğini Tahmin Ediyor, 13 Aralık 2022. GARTNER, Gartner, Inc. ve/veya ABD ve diğer ülkelerdeki bağlı kuruluşlarının tescilli ticari markası ve hizmet markasıdır ve burada izin alınarak kullanılmıştır. Tüm hakları saklıdır.