Uygulama oluşturma (Common Data Service)

Sonraki Konu

Oluşturulan uygulamayı inceleyin (Common Data Service)

Devam

Yeniden İzle

Kursun bu bölümünde Common Data Service'teki varlıklara dayalı bir uygulama oluşturacağız. Varlıklar değiştirilebilen, depolanabilen, alınabilen ve etkileşim kurulabilen paylaşılmış veri öbekleridir. Varlıktan uygulama oluşturacak, uygulamayı nasıl özelleştireceğinizi gösterecek, başka bir veri kaynağı ekleyecek ve uygulamadan bir akış çağıracağız. SharePoint listesinden uygulama oluşturmaya ilişkin bölümü tamamladıysanız bazı konuları tekrarlayacağımızı ancak özellikle de uygulama özelleştirme konusunda daha fazla ayrıntı sağlayacağımızı söyleyebiliriz.

Bir kuruluş genelindeki donanım ve yazılım sorunlarının BT departmanı tarafından izlenmesi, önceliklerin belirlenmesi ve bunlarla ilgili harekete geçilmesi için kullanılabilecek bir servis talebi yönetimi uygulaması oluşturacağız. Konu başlıklarını incelerken böyle bir uygulamanın farklı kullanım şekillerini de düşünebilirsiniz. Uygulama verilerinin depolanmasına elverişli olduğu için Common Data Service verilerini kullanacağız ancak siz aynı uygulamayı farklı bir veri kaynağıyla da oluşturabilirsiniz.

PowerApps'te, oluşturacağımız uygulamayla aynı varlıkları kullanan daha karmaşık bir Servis Talebi Yönetimi şablonu bulunmaktadır. Bu bölümü tamamladıktan sonra PowerApps'te neler oluşturabileceğinizi anlamanız için bu şablonu incelemenizi öneriyoruz.

Common Data Service veritabanı oluşturma

Veritabanınız yoksa bu uygulamayı oluşturmak için öncelikle bir Common Data Service veritabanı oluşturacağız. Common Data Service veritabanını bir ortamda oluşturursunuz. Ortam, uygulamalar ve diğer kaynaklar için kapsayıcı işlevi görür. (Kursun ilerleyen bölümlerinde ortamlar hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.) Ortam yöneticisi bu adımları uygulayarak bir veritabanı oluşturabilir. (Yönetici değilseniz kuruluşunuzdaki bir yöneticiyle iletişime geçin.)

Giriş sekmesinde Veritabanı Oluştur'a tıklayın.

Common Data Service veritabanı oluşturma

Veritabanına erişimi kısıtlamak isteyip istemediğinizi belirttikten sonra Veritabanımı oluştur'a tıklayın. (Biz veritabanına erişimi açık tutacağız.)

Common Data Service veritabanına erişimi belirtme

İşlem tamamlandığında, ortak veri modelinde yer alan tüm standart varlıkları görürsünüz. Bunlardan bazıları aşağıda gösterilmiştir.

Common Data Service'teki standart varlıklar

Servis Talebi varlığından uygulama oluşturma

Veritabanı oluşturulduğuna göre Servis Talebi varlığına bağlanıp uygulama oluşturabiliriz. Yeni uygulama'ya ve ardından Web için PowerApps Studio'ya tıklayın.

Web için PowerApps Studio'da yeni uygulama oluşturma

Common Data Service varlığına ilişkin bir telefon uygulaması oluşturduğumuz için Common Data Service seçeneğinin altındaki Telefon düzeni düğmesine tıklayın veya dokunun.

Common Data Service'ten telefon uygulaması oluşturma

Bir sonraki ekranda, bir bağlantı ve bağlanacağınız bir varlık seçtikten sonra Bağlan'a tıklayın.

Servis Talebi varlığına bağlanma

Bağlan düğmesine tıkladığınızda PowerApps, uygulamayı oluşturmaya başlar. PowerApps, başlangıç noktası olarak faydalı bir uygulama oluşturmak için verilerinizle ilgili her türlü çıkarımı yapar.

Uygulamayı PowerApps Studio'da görüntüleme

Yeni üç ekranlı uygulamanız PowerApps Studio'da açılır. Verilerden oluşturulan tüm uygulamalar aynı ekran dizisine sahiptir:

  • Göz atma ekranı: Burada, listeden çekilen verilere göz atabilmenin yanı sıra bu verileri sıralayabilir, filtreleyebilir ve yenileyebilirsiniz. Ayrıca (+) düğmesine tıklayarak öğe ekleyebilirsiniz.
  • Ayrıntılar ekranı: Burada bir öğeyle ilgili daha fazla ayrıntı görüntüleyebilir ve ilgili öğeyi silmeyi ya da düzenlemeyi seçebilirsiniz.
  • Düzenleme/oluşturma ekranı: Burada, var olan öğeleri düzenleyebilir veya yeni bir öğe oluşturursunuz.

Sol gezinti çubuğundaki her bir ekrana tıklayın veya dokunun.

Oluşturulan uygulama

Bir sonraki aşamada, uygulamayı daha ayrıntılı olarak inceleyecek ve daha sonra uygulamayı, ihtiyaçlarımızı daha iyi karşılayacak şekilde özelleştireceğiz.