Skip to main content

Özel varlık oluşturma

Sonraki Konu

Varlık verilerini yönetme

Devam

Yeniden İzle

Common Data Service, en küçük mağazalardan en büyük kuruluşlara kadar tüm işletme müşterilerimiz için tasarlanmıştır. Ortak veri modelinde, birçok yaygın iş senaryosuna yönelik bir dizi standart varlık bulunmaktadır. Önceki konu başlığında gördüğünüz üzere, gerektiğinde bu standart varlıkları genişletebilirsiniz. Ancak bazen işletmenize özgü sorunlar için tamamen farklı bir çözüme ihtiyaç duyabilirsiniz. Böyle durumlarda bir özel varlığınızın olması gerekir. Bu konu başlığında özel varlıkları nasıl oluşturacağınızı göstereceğiz.

Varlık oluşturmanın iki yolu vardır:

  • Sıfırdan bir varlık oluşturabilirsiniz. Bu konu başlığında bu yolu izleyeceğiz.
  • Başka varlığa dayalı bir varlık oluşturabilirsiniz. Bu yolu izlerken söz konusu varlığın alanlarını ve ayarlarını (verileri hariç olmak üzere) kopyalarsınız.

Sıfırdan varlık oluşturma

Bu örnekte, sıfırdan Ürün gözden geçirmesi adlı bir varlık oluşturacağız. Başlamak için Varlıklar sekmesinde Yeni varlık düğmesine tıklayın. Varlık adı (boşluk veya özel karakter olmadan), kolay bir Görünen ad ve anlamlı bir Açıklama girin. Ardından İleri'ye tıklayın.

Yeni varlık

Bir sonraki ekranda tüm standart ve özel varlıkların sahip olduğu beş varsayılan alanı göreceksiniz. Kendi alanınızı eklemeye başlamak için Alan ekle'ye tıklayın.

Varsayılan varlık alanları

Bu örnek için, şu dört alanı ekleyelim:

  • Gözden Geçirme Tarihi: Bu bir tarih alanıdır ve gereklidir.
  • Ürün Derecelendirmesi: Bu bir tamsayı alanıdır ve gereklidir. Burada, yalnızca belirli değerleri (örneğin, 1-5) belirtmenize izin veren bir seçim listesi kullanabilirdik ancak şimdilik örneği basit tutacağız.
  • Gözden Geçiren Adı: Bu bir metin alanıdır ve gerekli değildir.
  • Gözden Geçiren Yorumu: Bu bir metin alanıdır ve bu alan da gerekli değildir.

Varlık istediğiniz gibi olduğunda Oluştur'a tıklayın. Varlık oluşturulduğunda içinde herhangi bir veri bulunmaz. Bir sonraki konu başlığında verileri nasıl içeri aktaracağınızı göstereceğiz.

Özel varlık alanları

İki varlık arasında ilişki oluşturma

Her gözden geçirmeyi belirli bir ürünle ilişkilendirmek istediğimiz için Ürün gözden geçirmesi varlığıyla Ürün varlığı arasında bir ilişki oluşturmamız gerekir. Ürün gözden geçirmesi varlığında İlişkiler sekmesinde Yeni ilişki'ye tıklayın. Ardından bir İlgili varlık seçin ve bu varlık için bir Ad, Görünen ad ve Açıklama girin. İlişkiyi oluşturmak için Kaydet'e tıklayın.

Varlıklar arasında ilişki oluşturma

PowerApps Studio'da özel varlıklara bağlanma

PowerApps Studio'da özel varlıklara bağlanmak, standart varlıklara bağlanmaya benzer. Yeni'ye tıkladıktan sonra Common Data Service'in altındaki Telefon düzeni'ne tıklayın. Sol tarafta, kullanabileceğiniz veri bağlantılarını; sağ tarafta ise varlık listesini göreceksiniz.

PowerApps Studio'da varlığa bağlanma

Bir sonraki konu başlığında Common Data Service'te verileri nasıl yöneteceğinizi göstereceğiz.