Varlıkları anlama

Sonraki Konu

Özel varlık oluşturma

Devam

Yeniden İzle

Bu bölümün ilk konu başlığında, bir ortak veri modeli içeren Common Data Service ile ilgili bilgi edindiniz. Bu modelde bazı varlıkların olduğunu gördünüz. Varlıklar değiştirilebilen, depolanabilen, alınabilen ve etkileşim kurulabilen paylaşılmış veri öbekleridir. Bu konu başlığında varlıklar, alanlar ve veri türleri hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.

Standart varlıklar

Ortak veri modeli, yaygın iş gereksinimlerine yönelik bir dizi standart varlıkla birlikte sunulur. Standart varlıklardan bazıları aşağıda gösterilmiştir.

Common Data Service'teki standart varlıklar

Varlıklar gruplandırılarak farklı kategorilere ayrılır. Böylece bir çözümde genel olarak hangi varlıkları bir arada kullanabileceğinizi kolayca görebilirsiniz.

İşlevsel grup Açıklama
Müşteri Hizmetleri Müşteri Hizmetleri varlıkları; izleme, eskalasyon ve belgeler de dahil olmak üzere müşterileriniz tarafından bildirilen sorunları yönetir.
Temel Temel varlıklar, neredeyse diğer tüm varlık grupları ile ilgili bilgiler içerir. Bu grup, Address (Adres) ve Currency (Para Birimi) gibi varlıkları içerir.
Kişiler, Kuruluşlar ve Gruplar Bu varlıklar; çalışanlar, yükleniciler, bağış yapanlar, gönüllüler, fanlar, mezunlar ve aileler de dahil olmak üzere etkileşimde bulunabileceğiniz kişi ve kuruluşların oluşturduğu geniş bir kümeyi kapsar.
Satın Alma Satın Alma varlıkları, satın alma çözümleri oluşturmanıza olanak tanır.
Satış Satış varlıkları, müşteri adaylarının ve fırsatların izlenmesinden kişilerin takip edilmesine, siparişlerin kabul edilip teslim edilmesinden faturaların gönderilmesine kadar tüm süreçleri kapsayan uçtan uca satış çözümleri oluşturmanızı sağlar.

Alanlar ve veri türleri

Her varlık, değiştiremeyeceğiniz veya silemeyeceğiniz bir varsayılan alan kümesi içerir. Bu alanlardan bazıları belirli bir varlığa özgüdür. İlgili Kişi Kodu, bu alanlara örnek olarak gösterilebilir. Şu tarih saatte oluşturuldu: alanı tüm varlıklarda bulunur. Alan ekleyerek standart varlıkları genişletebilirsiniz. Alan ekle düğmesine tıkladıktan veya dokunduktan sonra yeni alanın özelliklerini belirtmeniz yeterlidir.

Kişi varlığı, alanlar ve veri türleri

Tamamen farklı bir varlığınızın olmasını istiyorsanız (örneğin, standart bir varlığı genişletmek yeterli değilse) özel varlık oluşturursunuz. Bunu bir sonraki konu başlığında ele alacağız.

Bir varlıktaki tüm alanların bir veri türü (örneğin, Sayı) vardır. Tek bir genel veri türü yerine farklı veri türlerine sahip olmak işinizi kolaylaştırır. Bu sayede uygulamalarınızla harika şeyler yapabilirsiniz. Örneğin, Sayı türünde bir alanınız varsa kullanıcı bu alanı düzenlerken, uygulamalarınız bir kaydıraç denetimi kullanabilir. Çeşitli veri türleri arasından seçiminizi yapabilirsiniz. Aşağıdaki listede, temsili olarak bazı türler gösterilmiştir:

 • Metin ve Sayı gibi temel türler
 • E-posta ve Telefon gibi daha karmaşık türler
 • Arama (ilişki oluşturma için) ve Seçim Listesi (bir alan için sabit bir değer kümesini tutmak istediğinizde) gibi özel türler

Varlıklar ile çalışma

Bir varlığı açtığınızda birçok bilginin yanı sıra gerçekleştirebileceğiniz bazı eylemleri görüntülersiniz. Mevcut sekmelere ve varlık verilerini yönetmek için gerçekleştirebileceğiniz eylemlere kısaca göz atacağız.

Varlık sekmeleri

 • Alanlar: Yukarıda açıkladığımız şekilde alanları ve veri türlerini görebilir, yeni alan ekleyebilirsiniz.
 • Anahtar: Bir varlıktaki her satırı tanımlayan alandır. Örneğin, Kişi varlığı için İlgili Kişi Kodu satırını tanımlar.
 • İlişkiler: Ürün ve Ürün Kategorisi gibi birbiriyle ilişkili varlıklar arasındaki bağlantılar. Bir sonraki konu başlığında bununla ilgili bir örnek verilecektir.
 • Alan grupları: Çeşitli davranışların (örneğin, PowerApps'te bir uygulama ekranı oluşturduğunuzda hangi alanların otomatik olarak gösterileceği) denetlenmesi için kullanılır.
 • Veri: Bu sekmede örnek verilere ve içeri aktardıktan sonra kendi verilerinize göz atabilirsiniz.

Varlık eylemleri

 • Excel'de Aç: PowerApps eklentisini yüklediyseniz bu seçeneği kullanarak verilerinizi Excel'de inceleyip düzenleyebilirsiniz.
 • Verileri içeri aktar: Excel ve CSV dosyalarındaki verileri içeri aktarabilirsiniz.
 • Verileri dışarı aktar: Verileri bir Excel dosyasına aktarabilirsiniz.
 • Şablonu dışarı aktar: Bir varlığın yapısını Excel dosyasına aktarıp dosyayı doldurduktan sonra dosyayı varlığa geri aktarabilirsiniz.
 • Ayarlar ve Sil: Standart varlıklarda kullanılamaz.

PowerApps Studio'da standart varlıklara bağlanma

Varlıkların ne olduğunu öğrendiğinize göre şimdi PowerApps Studio'da Kişi varlığına nasıl bağlanacağınızı göstereceğiz. Yeni'ye tıkladıktan sonra Common Data Service'in altındaki Telefon düzeni'ne tıklayın. Sol tarafta, kullanabileceğiniz veri bağlantılarını; sağ tarafta ise varlık listesini göreceksiniz. Kendi kendinize bağlanmayı deneyin ve varlıktan bir uygulama oluşturun.

PowerApps Studio'da varlığa bağlanma

Bir sonraki konu başlığında özel varlıkları ve varlıklar arası ilişkileri nasıl oluşturabileceğinizi göstereceğiz.