PowerApps Ortamları

Sonraki Konu

Common Data Service

Devam

Yeniden İzle

Kursu bu aşamaya kadar takip ettiyseniz bu, web.powerapps.com'da bir süre çalışmış olduğunuz anlamına gelir. Farkında olmayabilirsiniz ancak başından beri belirli bir ortamda çalıştınız. Kısaca ortam, uygulamalardan ve diğer kaynaklardan (kısa bir süre sonra buna daha fazla değineceğiz) oluşan bir kümedir. web.powerapps.com'da ekranın sağ üst kısmına baktığınızda geçerli ortamınızı gösteren bir açılan menü görürsünüz.

Ortam seçici

PowerApps'i kullanmaya yeni başladıysanız şu anda yalnızca varsayılan ortama sahip olabilirsiniz. Kullanabileceğiniz başka ortamların olup olmadığını görmek için menüye tıklayın veya dokunun.

Ortamları neden kullanırsınız?

Ortam, uygulamalara ve diğer kaynaklara (örneğin, veri bağlantıları ve Microsoft Flow'daki akışlar) yönelik bir kapsayıcıdır. Ortamlar sayesinde öğeleri iş gereksinimlerine göre gruplandırabilirsiniz. Aşağıda, varsayılanın dışında ortam oluşturulmasının çeşitli olası nedenleri verilmiştir:

  • Uygulama geliştirmeyi departmana göre ayırma: Büyük bir kuruluşta her departman farklı bir ortamda çalışabilir.
  • Uygulama yaşam döngüsünü (ALM) destekleme: Geliştirilen uygulamalar ve tamamlayıp paylaşmış olduğunuz uygulamalar için ayrı ortamlarınız olabilir.
  • Veri erişimini yönetme: Her ortamın kendi Common Data Service veritabanı olabilir ve diğer veri kaynakları, söz konusu ortama özgüdür. (Bu veri kaynakları ortamlar genelinde paylaşılmaz.)

Ortamların, yalnızca uygulama oluşturucularının ve PowerApps yöneticilerinin kullanımına yönelik olduğunu unutmayın. Bir kullanıcıyla uygulama paylaştığınızda bu kullanıcı doğru izinlere sahip olduğu sürece uygulamayı çalıştırabilir. Kullanıcılar için uygulamanın hangi ortamdan geldiği önemli değildir.

Ortam oluşturma

Kursun bu aşamasına kadar uygulama oluşturuculara odaklandık ancak ortamlar yöneticiler tarafından oluşturulur ve yönetilir. Yönetici olmasanız da bu bilgiler, ortamları ayarlaması için yöneticinizle konuşurken işinize yarayabilir. PowerApps yönetim merkezinde Ortamlar'a ve ardından Yeni ortam'a tıklayın veya dokunun. Yeni ortam ekranında ortam için bir ad girin, bölge seçin, ortam için bir Common Data Service veritabanı oluşturup oluşturmayacağınızı seçin ve Ortam oluştur'a tıklayın veya dokunun.

Ortam oluşturma

İşte bu kadar! Artık çalışabileceğiniz yeni bir ortamınız var. web.powerapps.com'a geri döndüğünüzde ortamlar açılan menüsünde bu yeni ortamınızı görürsünüz.

Bir ortama erişimi yönetme

Şu rollerden birine sahipseniz ortama erişiminiz vardır:

  • Ortam Yöneticisi: Ortamda tam izne sahip olursunuz.
  • Ortam Oluşturucu: Tüm uygulamaları görebilir, uygulama oluşturabilir ve Common Data Service ile çalışabilirsiniz. (Diğer izinler geçerlidir.)

Yönetici olarak bir ortama erişim vermek için Ortamlar sekmesini kullanırsınız. İlk olarak bir ortama tıklayın veya dokunun. Kullanıcı (bu örnekte, bir Ortam Oluşturucu) eklemek için Ortam rolleri'ne ve ardından Ortam Oluşturucu'ya tıklayın veya dokunun. Burada kullanıcıları veya grupları role ekledikten sonra Kaydet'e tıklayın.

Ortam erişimini yönetme

Artık ortamların avantajlarını biliyorsunuz. Nasıl ortam oluşturacağınızı ve ortamlara nasıl erişim vereceğinizi de öğrendiniz. Yönetici rolünde olmasanız bile bu bilgiler sizin için faydalıdır. Böylece Uygulamaları yönetme bölümünün sonuna geldik. Common Data Service'in ele alındığı "Verileri yönetme" adlı bir sonraki bölüm için hazırsınız.