Skip to main content

Oluşturulan uygulamayı inceleme (SharePoint listesi)

Sonraki Konu

Uygulamayı özelleştirme (SharePoint listesi)

Devam

Yeniden İzle

Bu konu başlığında, oluşturulan uygulamayı daha ayrıntılı bir şekilde ele almanın yanı sıra ekranları ve uygulamanın davranışını belirleyen denetimleri gözden geçireceğiz. Tüm ayrıntılara değinmeyeceğiz ancak bu uygulamanın nasıl çalıştığıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek kendi uygulamalarınızı oluşturmanıza yardımcı olacak. Sonraki bir konu başlığında ekranlar ve denetimler için kullanılan formülleri inceleyeceğiz.

PowerApps'teki denetimleri anlama

Kısaca denetim, kendisiyle ilişkilendirilmiş davranışlara sahip bir kullanıcı arabirimi öğesidir. PowerApps'teki çoğu denetim, diğer uygulamalarda kullandığınız denetimlere (örneğin, metin kutuları, açılan listeler, gezinti öğeleri vb.) benzer. Ancak PowerApps, Galeriler (özet verileri görüntüler) ve Formlar (ayrıntı verilerini görüntülemenin yanı sıra öğe oluşturup düzenlemenizi sağlar) gibi daha özel denetimlere sahiptir. Ayrıca Görüntü, Kamera ve Barkod gibi diğer faydalı denetimler de vardır. Mevcut seçenekleri görmek için şeritteki Ekle seçeneğine tıklayın veya dokunun, ardından Metin'den Simgeler'e kadar sunulan seçeneklerin her birine sırayla tıklayın veya dokunun.

PowerApps Studio şeridindeki denetimler

Göz atma ekranını inceleyin

Bu üç ekranın tümünde bir ana denetimin yanı sıra bazı ek denetimler vardır. Uygulamadaki ilk ekran göz atma ekranıdır ve varsayılan olarak BrowseScreen1 şeklinde adlandırılmıştır. Bu ekrandaki ana denetim, BrowseGallery1 adlı bir galeridir. BrowseGallery1'de NextArrow1 gibi diğer denetimler bulunur. NextArrow1 bir simge denetimidir. Ayrıntılar ekranına gitmek için bu denetime tıklayın veya dokunun. Ekranda IconNewItem1 gibi ayrı denetimler de bulunur. IconNewItem1 bir simge denetimidir. Düzenleme/oluşturma ekranında öğe oluşturmak için bu denetime tıklayın veya dokunun.

Denetimler içeren göz atma ekranı

PowerApps, çeşitli galeri türlerine sahiptir. Bu sayede uygulamanızın düzen gereksinimlerine en uygun galeri türünü kullanabilirsiniz. Bu bölümün sonraki kısımlarında, düzeni denetlemek için kullanabileceğiniz diğer yollar hakkında bilgi edineceksiniz.

PowerApps galeri seçenekleri

Ayrıntılar ekranını inceleme

Bir sonraki ekran, varsayılan olarak DetailScreen1 şeklinde adlandırılmış ayrıntılar ekranıdır. Bu ekrandaki ana denetim, DetailForm1 adlı bir görüntüleme formudur. DetailForm1, DataCard1 gibi başka denetimler de içerir. DataCard1 bir kart denetimidir ve bu örnekte, zemin kaplama kategorisini görüntülemektedir. Ekranda IconEdit1 gibi ayrı denetimler de bulunur. IconEdit1 bir simge denetimidir. Düzenleme/oluşturma ekranında geçerli öğeyi düzenlemek için bu denetime tıklayın veya dokunun.

Denetimler içeren ayrıntılar ekranı

Çok sayıda galeri seçeneği vardır ancak formlar daha basittir. Yalnızca iki tür form vardır: düzenleme formu ve görüntüleme formu.

PowerApps form seçenekleri

Düzenleme/oluşturma ekranını inceleyin

Uygulamadaki üçüncü ekran, düzenleme/oluşturma ekranıdır. Bu ekranın adı varsayılan olarak EditScreen1 şeklindedir. Bu ekrandaki ana denetim EditForm1 adlı bir düzenleme formudur. EditForm1, DataCard8 gibi başka denetimler de içerir. DataCard8, bir kart denetimidir ve bu örnekte zemin kaplama kategorisini düzenlemenizi sağlar. Ekranda, IconAccept1 gibi ayrı denetimler de bulunur. IconAccept1 bir simge denetimidir. Düzenleme/oluşturma ekranında yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için bu simgeye tıklayın veya dokunun.

Denetimler içeren düzenleme ekranı

Bu kısımda, uygulamadaki ekranların ve denetimlerin nasıl oluşturulduğuna ilişkin bir fikir edindiniz. Bir sonraki konu başlığında uygulamayı nasıl özelleştireceğinizi ele alacağız.