Skip to main content

Uygulama formüllerini inceleme (SharePoint listesi)

Sonraki Konu

Uygulama oluşturma (Common Data Service)

Devam

Yeniden İzle

PowerApps'in en önemli avantajlarından biri de geleneksel uygulama kodları yazmak zorunda olmamanızdır. Uygulama oluşturmak için geliştirici olmanıza gerek yok! Ancak yine de bir uygulamada mantığı ifade etmek, uygulamanın gezintisini, filtrelemesini, sıralamasını ve diğer işlevlerini denetlemek için bir yönteme ihtiyaç duyarsınız. Formüller bu noktada devreye girer. Excel formüllerini kullandıysanız PowerApps'in yaklaşımı size tanıdık gelecektir. Bu konu başlığında metin biçimlendirmeyle ilgili birkaç temel formül göstereceğiz. Ardından, bu formüller arasından PowerApps'te oluşturulan uygulamada kullanabileceğiniz üç formülü inceleyeceğiz. Kısaca formüllerin neler yapabileceğini göreceksiniz. Daha sonra, oluşturulan uygulamadaki diğer formüllere göz atabilir veya kendi formülünüzü yazabilirsiniz.

Formülleri ve özellikleri anlama

Bir önceki konu başlığında, göz atma ekranı galerisine Price (Fiyat) alanını ekledik ancak bu alan, para birimi simgesi olmadan yalnızca sayıları görüntülüyor. Dolar işareti ($) eklemek ve aynı zamanda öğenin maliyetine göre metin rengini değiştirmek (örneğin 5 dolardan fazlaysa kırmızı) istediğimizi varsayalım. Aşağıdaki görüntüde bu örnek gösterilmektedir.

Renk ve para birimi için metin biçimlendirme

Para birimi biçimlendirme işlemiyle başlayalım. Varsayılan olarak, PowerApps her öğe için bir Price (Fiyat) değeri çeker. Bu değer, fiyatı görüntüleyen metin kutusunun Text özelliği olarak ayarlanır.

Fiyat için varsayılan biçimlendirme

ABD para birimi simgesini eklemek için metin kutusu denetimine tıklayın veya dokunun ve ardından formül çubuğunda Text özelliğini bu formüle ayarlayın.

Fiyat için para birimi biçimlendirme

Text(Price, "[$-en-US]$ ##.00" formülü, sayının nasıl biçimlendirilmesi gerektiğini belirtmek için Text işlevini kullanır. Bu formül Excel formüllerine benzer ancak PowerApps formülleri, elektronik tablolardaki hücreler yerine denetimlere ve diğer uygulama öğelerine başvurur. Bir denetime tıkladıktan veya dokunduktan sonra özellik açılan listesine tıklar veya dokunursanız denetime ilişkin özelliklerin bir listesini görürsünüz. Örneğin, metin kutusuna ilişkin özelliklerin kısmi bir listesine buradan ulaşabilirsiniz. Bazı özellikler geniş bir denetim yelpazesiyle bazıları ise yalnızca belirli bir denetimle ilişkilidir.

Özellikleri ayarlama

Rengi fiyata göre koşullu şekilde biçimlendirmek için metin kutusunun Color özelliği için şunun gibi bir formül kullanın: If(Price > 5, Color.Red, Color.Green).

Fiyata göre renk biçimlendirme

Oluşturulan uygulamaya eklenen formüller

Formüllerin özelliklerle birlikte nasıl kullanılacağını öğrendiğinize göre PowerApps'in oluşturulan uygulamada kullandığı üç formül örneğine göz atalım. Örneklerin tümü göz atma ekranındaki OnSelect özelliğiyle ilgilidir. Bu özellik bir kullanıcı, uygulama denetimine tıkladıktan veya dokunduktan sonra ne olacağını tanımlar.

 • İlk formül, IconNewItem1 denetimiyle ilişkilidir: Yeni öğe simgesi . Göz atma ekranından düzenleme/oluşturma ekranına gitmek ve öğe oluşturmak için bu denetime tıklar veya dokunursunuz.

  • Formül şudur: NewForm(EditForm1);Navigate(EditScreen1, ScreenTransition.None)
  • Bu formül ile yeni bir düzenleme formunun örneği oluşturulur ve ardından yeni öğe oluşturabilmeniz için düzenleme/oluşturma ekranına gidilir. ScreenTransition.None değeri, ekranlar arasında herhangi bir geçiş (örneğin, belirerek) olmadığı anlamına gelir.
 • İkinci formül IconSortUpDown1 denetimiyle ilişkilidir: Galeri sıralama simgesi . Göz atma ekranı galerisindeki öğe listesini sıralamak için bu denetime tıklar veya dokunursunuz.

  • Formül şudur: UpdateContext({SortDescending1: !SortDescending1})
  • Formül, SortDescending1 adlı bir değişkeni güncelleştirmek için şunu kullanır: UpdateContext. Denetime tıkladığınızda değişkenin değeri değişir. Bu değer, bu ekrandaki galerinin öğeleri nasıl sıralayacağını belirler. (Daha ayrıntılı bilgi için videoyu izleyin.)
 • Üçüncü formül NextArrow1 denetimiyle ilişkilidir: Ayrıntılara git oku simgesi . Göz atma ekranından ayrıntılar ekranına gitmek için bu denetime tıklar veya dokunursunuz.

  • Formül şudur: Navigate(DetailScreen1, ScreenTransition.None)
  • Bu formül ile ayrıntılar ekranına gidilir. Bu işlem sırasında da herhangi bir geçiş olmaz.

Uygulamada başka birçok formül daha vardır. Denetimlere tıklayarak çeşitli özellikler için hangi formüllerin ayarlandığını keşfedebilirsiniz.

Özet

Böylece, oluşturulan uygulamayı incelediğimiz; ekranların, denetimlerin, özelliklerin ve uygulamaya sahip olduğu işlevleri sağlayan formüllerin ayrıntılarına göz attığımız bu bölümün sonuna geldik. Buraya kadar takip ettiyseniz oluşturulan bir uygulamanın nasıl çalıştığını daha iyi kavramışsınızdır. Artık kendi uygulamalarınızı oluştururken bu öğrendiklerinizden de faydalanabilirsiniz.

Bir sonraki bölüme geçmeden önce SharePoint'e geri dönmek ve uygulamanın şu anda liste deneyimiyle nasıl tümleşik olduğunu göstermek istiyoruz. Gördüğünüz üzere FlooringApp (Zemin Kaplama Uygulaması) şu anda bir liste görünümü işlevi görüyor. 'a tıklayarak uygulamayı başlatabilirsiniz. Bu, listelerinizi kullanımı kolay, özelleştirilmiş bir deneyimle yönetmenin basit bir yolunu sunar.

Sharepoint listesi görünümü şeklinde uygulama

SharePoint uygulaması bölümünü incelediğinize göre bir sonraki adımınızı seçebilirsiniz:

Yönetim bölümünde uygulamaları nasıl paylaşacağınız, uygulama sürümlerini nasıl oluşturacağınız gösterilmekte ve uygulamalar, veriler ve diğer kaynaklar için kapsayıcı işlevi gören ortamlar tanıtılmaktadır. Bir noktada herkesin yönetim bölümüne göz atmasını öneriyoruz ancak Common Data Service bölümünde de kaçırmamanız gereken bilgiler (daha fazla uygulama özelleştirmesi dahil olmak üzere) yer almaktadır.