Dizüstü bilgisayarda çalışan bir adam

Az kodlu platformlarla BT zorluklarını çözün

Geleneksel yazılım geliştirme, günümüzün iş dünyasındaki değişimin hızına yetişecek kadar hızlı olmayabilir. Birçok kuruluş için yaygın bir geliştirme zorluğu, yeni kodu araştırmak, yazmak ve test etmek için gereken uzun hazırlık süresidir. Dünya çapında geliştirme becerisi eksikliği bu sorunu daha da artırır. Bağlantısız eski veri sistemleri, gölge BT ve teknik borç gibi ek zorluklar, BT verimliliğini daha da azaltabilir.

Bu zorlu ortamda daha fazla otomasyon, API'ler, veri tümleştirmeleri ve diğer çözümleri geniş ölçekte kullanıma sunması gereken kuruluşlar, bu zorluklar için bir çözüm bulmuştur: az kodlu geliştirme platformları.

Az kodlu platformlar, daha hızlı yürütme sağlaması ve profesyonel kodlama yeteneğinden daha az yararlanması sayesinde geliştirme ilerlemesini destekler. Çok çeşitli mevcut platformlarla tümleştirmek üzere tasarlanan az kodlu platformlar, operasyonları karmaşık geliştirme ortamları içinde bir araya getirebilir.

Az kodlu uygulama platformları ne için kullanılır?

Az kodlu uygulama platformları, uygulama oluşturun için görsel bir sürükle ve bırak arabiriminde önceden tasarlanmış, birleştirilebilir komutlar kullanır, süreçleri ve iş akışlarını otomatikleştirir, web siteleri oluşturur ve veri kaynaklarını bağlar. Az kodlu yazılım geliştirme, geleneksel kodlama ihtiyacını azaltırken uygulama geliştirmeyi hızlandıran bir yaklaşımdır. Kullanıcıların bu yöntemle uygulama geliştirmek için yalnızca temel bir programlama anlayışına sahip olmaları yeterlidir. Bu, BT ekibindeki herkesin yanı sıra amatör geliştiriciler veya profesyonel eğitim ya da teknik geçmişe sahip olmayan çalışanların bile etkili iş uygulamaları oluşturabileceği anlamına gelir. Bunun kuruluş üzerinde dönüştürücü bir etkisi olabilir.

Az kodlu geliştirme platformları, kodlama becerisi gerektirmeyen kodsuz platformlardan daha özelleştirilebilir ve karmaşıktır. İki az kodlu ve kodsuz platformu da uygulama geliştirmeyi daha kolay ve hızlı hale getirir.

Az kodlu platformların avantajları

Çoğu az kodlu geliştirme platformunun, aşağıdakiler dahil olmak üzere ortak avantajları vardır:

 • Sürükle ve bırak tasarımı. Bu platformların görsel ve sezgisel kullanıcı deneyimi, teknik altyapısı olmayan kişiler tarafından erişilebilir ve uygulamanın nasıl çalışacağının geliştirme aşamasında görselleştirilmesini kolaylaştırır.
 • Hız. Şablonlu yapı taşlarıyla başladığınızdan, az kodlu bir platformla uygulama oluşturmak, geleneksel geliştirmeye göre çok daha hızlıdır. Ayrıca az kodlu platformları kullanmak için profesyonel kodlama becerilerine ihtiyacınız yoktur, bu nedenle geliştiricinin oluşturmaya başlamasını beklemeniz gerekmez.
 • Genişletilebilirlik. API'ler ve veri bağlayıcıları aracılığıyla doğrudan tümleştirmeler, BT ekiplerinin platformlar arasında yeniden kullanılabilir otomasyonlar oluşturmasına olanak tanır.
 • Kod şablonları. Birçok az kodlu platform, daha da hızlı dağıtım için yerleşik şablonlu eylemlerle birlikte gelir.
 • Sağlam prototip oluşturma. Proje ister kodsuz, ister az kodlu veya tamamen elle kodlama yapılan yöntemler kullanılarak geliştirilmiş olsun, test başarılı dağıtımların temel unsurudur. Çoğu az kodlu platformda, bu adımı kolaylaştıran prototip oluşturma araçları sunulur.
 • İyileştirilmiş idare. Tek seferlik uygulama oluşturma süreçlerini yönetmek zordur. Az kodlu bir uygulama platformu gibi tüm iş uygulamalarını merkezi bir konumdan oluşturmak, BT ekiplerinin her projeyi daha iyi kontrol etmesini kolaylaştırır.
 • İş birliği araçları. İş birliği, başarılı az kodlu proje dağıtımı için çok önemlidir. Birçok platform, BT ve kurumsal ekipler arasındaki iş akışlarını kolaylaştıran gerçek zamanlı izleme, mesajlaşma, test etme ve dağıtım araçlarıyla birlikte gelir.
Az kodlu geliştirme avantajlarının grafik gösterimi

Az kodlu platformlarla çözülen 6 yaygın BT sorunu

Az kodlu platformlar, daha hızlı çalışılmasına, daha az para harcanmasına ve farklı veri kümelerinin yanı sıra kuruluş ekiplerinin arasındaki bağlantının iyileştirilmesine olanak tanır. Böylece, günümüzde kuruluşların karşılaştığı aşağıdaki en önemli altı BT zorluğu çözülebilir:

 1. Personel azlığı. İşgücü İstatistikleri Bürosu, yazılım geliştiricilere olan ihtiyacın önümüzdeki 10 yıl içinde ortalamadan çok daha hızlı şekilde yüzde 25 artacağını ve bunun da 2026 yılına kadar yaklaşık 1,2 milyon yazılım geliştirici açığına yol açacağını tahmin etmektedir.1 Az kodlu geliştirme; kıdemsiz geliştiricileri, amatör geliştiricileri ve diğer çalışanları sorunlara teknolojik çözümler geliştirmeleri konusunda destekler.
 2. Üretkenlik sorunları. Bilinen eksikliklerle kullanıma alınan yazılımı yeniden çalışmak için harcanan zaman anlamına gelen "teknik borç" kavramı, yoğun çalışan BT ekipleri için önemli bir yük olabilir. İş ihtiyaçları, BT departmanlarının karşılama becerisini aştığında teknik borç artar ve BT ekibinin kapasitesi daha da azalır. İş ile geliştirme arasındaki iş birliğini teşvik eden az kodlu çözümler, ortaya çıkan çözümler üzerinde yeniden çalışma ihtiyacını azaltır. Bu projeler, geleneksel geliştirme projelerinden daha hızlı hareket ederek gelecekte yeniden çalışmayı ortadan kaldırmak için konsept oluşturma ve test etme aşamalarında zamandan tasarruf sağlar. Az kodlu platformlar, BT ekiplerinin dijital iş süreçlerini kolaylaştıran otomasyonlar oluşturmasına olanak tanıyarak üretkenliği de artırır.
 3. Uzun sağlama süreleri. İşletmeler, rekabetçi kalabilmek için değişen pazar koşullarına hızlı şekilde yanıt vermelidir. Az kodlu projeler, son derece yetenekli geliştiricilerden destek almaya gerek kalmadan, geleneksel olarak kodlanan uygulamalardan çok daha hızlı kullanıma alınır. Hassas projeleri şirket içinde tutmak da güvenliği artırır.
 4. Gölge BT kültürü. BT sağlama sürelerine ilişkin sabırsızlık, iş liderlerinin kendi çözümlerini geliştirmek için BT etrafından dolanmasıyla ortaya çıkan gölge BT'nin artmasına yol açmıştır. Az kodlu geliştirme derlemelerinin daha hızlı olması ile iş kullanıcıları, BT ekiplerinin istenen zaman çizelgelerinde teslim edebileceğine ilişkin inancı tekrar kazanabilir. Ayrıca biraz kodlama geçmişi olan iş kullanıcıları, çözüm oluşturmada daha etkin rol oynayabilir ve iş birliğini güçlendirebilir.
 5. Yüksek giderler. Az kodlu platformlar, daha fazla geliştiriciyi veya diğer harici kaynakları işe almaktan daha ucuzdur. Bu platformlar ayrıca kıdemsiz geliştiricileri ve geliştirici olmayan kişileri, normalde yapabileceklerinden daha büyük bir iş etkisi oluşturma konusunda destekleyerek paradan tasarruf sağlayabilir.
 6. Düzensiz veriler. Geçtiğimiz 20 yılda, oluşturulan ve kurumsal sistemlere alınan veri hacmi ve kaynaklarında hızlı ve büyük bir gelişme görüldü. Bu verileri anlamlı yollarla düzene koymak ve bağlamak, birçok kuruluş için büyük bir zorluktur. Az kodlu geliştirme araçları, verileri kullanılabilir hale getirerek ve önemli bir iş etkisi yaratabilecek içgörüler ve eylemler oluşturarak sistemler ile insanlar arasındaki boşlukların kapatılmasına yardımcı olabilir.

İşletmeniz için doğru az kodlu platformu seçme

Demoları ve ücretsiz denemeleri kullanmaya başlamadan önce gerçekçi kullanım örneklerinin listesini yapın. Bu liste ideal olarak, müşteriye yönelik ve dahili uygulamaların, basit ve daha karmaşık çözümlerin ve çok önemli ve "avantajlı" projelerin bir karışımını içerir. Çeşitli seçeneklere yer verilen bir liste, her az kodlu platform seçeneğinin özelliklerinin karşılaştırılmasını kolaylaştırır.

Olası az kodlu yazılım geliştirme çözümlerini değerlendirirken şu özellikleri tercih edin:

 • Güvenlik. Hem B2C hem B2B uygulamaları geliştirmeyi planlıyorsanız değerlendirdiğiniz platformların her uygulama için kurumsal gereksinimlerinizi karşıladığından emin olun. Çoğu az kodlu çözüm, yerleşik idare ve izleme araçlarını içerir. Kimlik yönetimine, güvenli şifrelemeye ve kullanıcı hakları yönetimine öncelik veren platformlar, iş akışlarına ve verilere istenmeyen erişimin kontrol edilmesini kolaylaştırır.
 • Tümleştirme seçenekleri. Çoğu kuruluş, farklı ekipler ve sistemlerde büyük miktarlarda dahili ve harici veriyi yönetir. Yeni az kodlu platformunuz, tüm sistemlerinizle tümleştirilebilirse daha kullanışlı olacaktır. Kullanıcı deneyimini de göz önünde bulundurun; kullanıcıların herhangi bir kaynaktan veri bulması ve kullanması basit olmalıdır.
 • Platformlar arası özellikler. Müşterileriniz ve çalışanlarınız tarafından en yaygın olarak hangi platformlar kullanılmaktadır? Bu platformla birden çok platforma dağıtılabilen bir uygulama geliştirmek ne kadar kolaydır? Az kodlu çözümünüz, kullanıcılarınızın tüm cihazları ve platformları ile uyumlu olmalıdır.
 • Bildirimler. Sağlam bildirim hizmetleri içeren bir platform seçin. Böylece BT ekibiniz, uygulamalarınızda ortaya çıkan sorunlarla ilgili olabildiğince kısa sürede uyarılacaktır.
 • Sezgisel arabirim. Ne kadar basit olursa o kadar iyidir. Sürükle ve bırak işlevine sahip olan, kullanımı kolay araçları tercih edin. Çözümleri değerlendirirken, geliştiricilerin ve iş kullanıcılarının favorileri test etme şansına sahip olduğundan emin olun. Geliştiriciler için sezgisel olan, kodlama geçmişi olmayan kişiler için o kadar kolay olmayabilir.
 • Özel geliştirme araçları. Az kodlu platformların en iyi kullanımlarından biri, el ile kodlama gerektiren karmaşık projelerde geliştiricilere avantaj sağlamasıdır. Bunun için platformun şablonlu çözümlerini temel alan özel kodu dahil etme esnekliğine sahip olmanız gerekir.
 • Ölçeklenebilirlik. Kuruluşunuzun büyüme rotasını göz önünde bulundurun. Daha sonra yeni kullanıcılar eklemeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız seçtiğiniz platformun iş gücünüzle birlikte ölçeklenebildiğinden emin olun.

Az kodlu bir platformu mevcut süreçlerinizle tümleştirme

Az kodlu yazılım geliştirme, çoğu kuruluşun standart sürecine kıyasla radikal bir yaklaşımdır. Sonuç olarak, BT ekibinizin çalışma yöntemlerinde önemli değişiklikler yapmanız gerekebilir. Gereksinimlerinizi karşılayan az kodlu bir yazılım geliştirme platformu edindiğinizde bu platformu mevcut teknoloji yığınınızla tümleştirmek için bu en iyi uygulamaları izleyin.

 • Mevcut sistemleri değerlendirin. Belki yeni az kodlu geliştirme platformunuz, sahip olduğunuz bir veya daha fazla başka sistemin yerini alabilir. Ayrıca yapmak isteyip de henüz yapmadığınız yükseltmeler olabilir. Şimdi tam sırası. İyileştirilmiş geliştirme sürecinizin avantajlı başlaması için işletme genelinde iyileştirmeler yapın.
 • Yeni bir geliştirme yaklaşımı uygulayın. Az kodlu platformlar, uygulama geliştirmeyi BT ekibi dışındaki çalışanlar için erişilebilir hale getirir. Gerekirse BT ekibinin yeni koruma önlemleri, roller, sorumluluklar ve prosedürlerle geliştirme sürecini kontrol etmesini sağlayın. Bazı kuruluşlar, az kodlu geliştirmenin hızına ve çevikliğine uyum sağlamak için farklı bir yazılım geliştirme yaşam döngüsü yaklaşımı uygulamaya ihtiyaç duyabilir.
 • Verilerinizin hazır olduğundan emin olun. Veri yakalama, depolama ve yönetim süreçlerinizin az kodlu geliştirme platformunuzla tümleştirmeye uygun olduğunu onaylayın.
 • Platform yöneticilerini atayın, kullanıcıları belirleyin ve eğitim oturumları düzenleyin. Platformu kullanacak herkesin, aracın kendisi ve uygulamaları tasarlama, oluşturma, test etme ve onaylamaya yönelik dahili süreç hakkında uygun eğitimi aldığından emin olun.
 • Ayarları yapılandırın. Gerekli tüm kimlik doğrulama süreçlerini, güvenlik ayarlarını ve tümleştirmeleri oluşturun.
 • Güvenlik incelemesi gerçekleştirin. Ayarlarınızın tüm kurumsal güvenlik gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
 • Lisanlar atayın. Bu yeni çözümü kullanarak uygulama oluşturacak geliştiricileri ve iş kullanıcılarını yetkilendirin.
 • Önceden oluşturulmuş çözümlerle başlayın. Az kodlu platformlar; iş akışları, raporlar, görev atamaları ve panolar gibi yerleşik bileşenlerle birlikte gelir. Daha özelleştirilmiş projeler için planlama yaparken bu hızlı kazanımlardan yararlanın.

Microsoft'taki az kodlu platformları keşfedin

Microsoft Power Apps'in geliştirme maliyetlerini ve oluşturma sürelerini nasıl azaltabileceğinin yanı sıra daha fazla çalışanınızı iş uygulamaları oluşturarak sorunları çözme konusunda nasıl teşvik edebileceğini öğrenin.

Sık sorulan sorular

Az kodlu platformlar gelecek açısından neden önemlidir?

Az kodlu yazılım geliştirme, geleneksel uygulama geliştirme sürecinin basitleştirilmiş halidir. Değişen pazarlara ve müşteri ihtiyaçlarına yanıt vermek için daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyan kuruluşlar, az kodlu platformlarla hedeflerine daha kolay ulaşabilir.

Az kodlu platformlar hangi sorunları çözer?

Az kodlu platformlar, kuruluşlar için çeşitli yaygın sorunları çözer. Amatör geliştiricilerin yazılım geliştirme sürecine katılmasına, dijital dönüşümün hızlandırılmasına ve geleneksel kodlamadan daha fazla esneklik sağlanmasına olanak tanır. Bu platformlar, özel programlama kaynakları maliyetli olduğunda bu kaynaklara olan güveni azaltır. Daha hızlı ve verimli şekilde hareket etmesi gereken tüm kuruluşlar, az kodlu yazılım geliştirme çözümlerinden yararlanabilir.

Az kodlu platformlar ne için kullanılır?

Kuruluşlar az kodlu geliştirme platformlarını kullanarak şunları yapabilir:

 • Mevcut uygulamaları modernleştirin veya uygulamalara yeni özellikler ekleyin.
 • Güncel olmayan iş uygulamalarını değiştirin.
 • Manuel gerçekleştirilen yönetim görevlerini otomatikleştirin.
 • Yinelenen işlemleri izleyin veya zamanlayın.
 • Verileri toplayın, yönetin ve bağlayın.
 • Kullanımı kolay mobil uygulamalarla müşterilerle etkileşim kurun.
 • Operasyonlardaki güvenliği güçlendirin.
 • BT ile iş takımları arasındaki iş birliğini ve uyumu iyileştirin.
 • Amatör geliştiricileri destekleyin.

İşletmeler neden az kodlu platform kullanmalıdır?

İşletmeniz için özelleştirilebilirlik, ölçeklenebilirlik, verimlilik ve üretkenlik önemliyse az kodlu bir platform, yeniliği teşvik edebilir ve geleneksel yazılım geliştirme süreçlerinin birçok zorluğunu ortadan kaldırabilir. Uygulama geliştirme süreci işletme içinde tutulduğunda paradan tasarruf edilebilir, güvenlik artırılabilir ve çalışanlar desteklenebilir.

1"Yazılım Geliştiriciler, Kalite Güvencesi Analistleri ve Test Ediciler," ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu Mesleki Görünüm El Kitabı, 9 Eylül 2022.