Dizüstü bilgisayar kullanarak, az kodlu bir platformun güvenliğini ve ölçeklenebilirliğini belirleyen bir kişi

Az kodlu platformlar ne kadar güvenli ve ölçeklenebilir?

Az kodlu uygulama geliştirme; işletmelerin, kuruluşları genelinde uygulamalar, web siteleri ve süreçler oluşturma ve çalıştırma hızını değiştirdi. Yeniliklere yönelik bu hızlı yaklaşım, geleneksel kodlamada çok az deneyimi olan veya hiç deneyimi olmayan çalışanlarla amatör geliştiriciler çağını başlattı. Az kodlu platformlar, bu çalışanlara verimliliği artırmak için araçlar sağlamakla kalmaz, aynı zamanda takımlar arasında iş birliğini teşvik eder, otomasyon sağlar ve çıktıları artırır. Büyüyen şirketler bunu dikkate alır.

Birçok avantajıyla birlikte az kodlu uygulama geliştirmenin benimsenmesi, kurum ve BT liderleri için geçerli endişelere de yol açar.

Uzun vadeli büyümeyi düşünmeden az kodlu platform satın almak, ölçeklenemeyen bir platformun ortaya çıkması ve bunun beklediğinizden veya ayırdığınız bütçeden daha fazla zamana ve paraya mal olması anlamına gelebilir. Ayrıca platformu kullanmayı planlayan takım, satın alma işlemini BT'yi dahil etmeden gerçekleştirirse yazılımın güvenli olmaması durumunda şirket ve müşteri verilerinizi riske atabilir.

Az kodlu bir platformun güvenliğini ve ölçeklenebilirliğini belirlemek, platformun özelliklerinin daha yakından incelenmesini ve bu özelliklerin kuruluşunuzun hedef ve ihtiyaçları ile uyumlu hale getirilmesini gerektirir.

Az kodlu platformun ölçeklenebilir olup olmadığını anlama

Satın aldığınız platformların az kodlu ölçeklenebilirlik yeteneğine sahip olduğunu varsaymak kolaydır. Platformun gerçekten ölçeklenebilir olması için kullanıcı, uygulama, veri ve süreç sayısındaki artışları karşılayabilmesi gerekir. Ayrıca az kodlu uygulama geliştirmeye yardımcı olan profesyonel geliştiricilerin amacı, koşullar değiştikçe düzenli olarak güncelleştirilmesi gerekmeyen kodlar yazmaktır.

Platformunuz bu büyüme hızlarına uyum sağlayamazsa bu durum üretkenliğinizi, kârınızı ve müşteri memnuniyetini olumsuz etkileyebilir.

Ölçeklenebilirliği hangi özellikler destekler?

Seçtiğiniz az kodlu platformun uzun vadeli büyüme hedeflerinize uygun olduğundan emin olmak için aşağıdaki özellikleri arayın:

API

API'ler, uygulamalarınızın birbiriyle iletişim kurmasına olanak tanır. Uygulamalar ile siteler arasında veri gönderme becerisi, ölçeklenebilir az kodlu uygulamalar oluştururken üçüncü taraf uygulamalarla, kuruluşunuzdaki diğer uygulamalarla ve eski sistemlerle tümleştirme sırasında kullanışlıdır. Az kodlu uygulamalarınızda ve web sitelerinizde API'ler ayarlama özellikleri olmadan işletmeniz genelinde verileri yönetmenin ve süreçleri çalıştırmanın giderek zorlaştığını görürsünüz.

Veri mimarisi

Kullanıcıların hızlıca uygulama oluşturacağı ve geliştiricilerin ölçeklenebilir kod üzerinde çalışabileceği az kodlu bir platform sunma sürecindeyken mimarinizin, uygulamalarınızın topladığı verileri depolayacak ve yönetecek kadar esnek olduğundan emin olun. Büyümekte olan birçok kuruluş, büyük miktarda veriyi yönetmek için tasarlanmış, güvenli ve merkezi bir konum sunan bulut tabanlı mimariyi tercih eder.

İşlevsellik

API'lere ek olarak, uygulamalarınızın her birini gerçekleştirdikleri etkinliklere (ör. modüller) göre ayırmanıza olanak tanıyan mikro hizmetler gibi seçeneklerle ölçeklenebilirliği daha fazla destekleyebilirsiniz. Geliştiriciler az kodlu platformunuzu kullanmayı planlıyorsa bu, onların uygulamalar genelinde kolayca çalışmasına ve sorunların yönetilmesi, doğrulanması ve düzeltilmesine daha az zaman harcamasına olanak tanır.

Ölçeklenebilirlik yalnızca ürün özelliklerine ve altyapıya bağlı değildir. Az kodlu bir platform satın alıp uygulamadan önce ayarlamanız gereken birkaç önemli nokta daha vardır.

Tedarikçi Sözleşmesi

Platformunuzun kapasitesini ayarlama, önemli belgelere erişme, destek alma ve verileriniz ve iş akışlarınız üzerindeki denetimi sürdürme seçeneklerinizin tümü seçtiğiniz tedarikçiye bağlıdır. Tedarikçi sözleşmenizi baştan sona okuyun ve uzmanlıkları için BT karar vericilerine danışın. Aksi takdirde tedarikçiye bağımlı olabilir ve lisans satın alırken üzerinde uzlaşılanlar nedeniyle belirli bir ölçeklemenin ötesine geçemezsiniz.

Platform Belgeleri

Ölçeklemeyi düzgün şekilde yönetmek için platformu kimlerin kullandığını, hangi erişim haklarına sahip olduklarını ve kuruluşunuzun hangi bölümlerinin platformun veya ürünlerinin bazı bölümleriyle etkileşime gireceğini belgelemeye devam edin. En iyi uygulamalar uygulanmıyorsa kullanımı izlemek ve zaman içinde ölçeklemeyi düzgün şekilde planlayıp yürütmek zorlaşacaktır.

Platformunuzun ölçeklenebilirliğini ölçme

Takımınız için doğru platformu belirlerken yalnızca geliştirmek istediğiniz uygulama sayısını değil, aynı zamanda bunlar üzerinde kimlerin çalışacağını da ele alın. Bazı takımlar, az kodlu girişimleri desteklemek için ölçeklenebilir kod yazmak üzere profesyonel geliştiricilere daha fazla güvenirken, bazıları geliştiriciler ile diğer çalışanlar arasındaki iş birliğinden oluşur.

Bu bilgilere dayanarak, geliştirme zamanı ve çalışma zamanı ölçeklenebilirliği ile temsil edilen, ölçekleme yapmanız gerekebilecek hızı belirleyebilirsiniz.

Geliştirme zamanı ölçeklenebilirliği, uygulama oluşturmak ve başlatmak için geçen süreyi temsil eder. Ölçümde, aşağıdakiler gibi etkinlikleri gerçekleştirmenin ne kadar sürdüğüne odaklanılır:

 • Ekleme.
 • Amatör ve profesyonel geliştiriciler arasında iş birliği.
 • Kod özelleştirmesi.
 • Araçlar arasında iletişim ve tümleştirme.

Çalışma zamanı ölçeklenebilirliği, platformda oluşturulan uygulamaların performans süresini temsil eder. Ölçümde, platformun aşağıdakileri ne kadar hızlı yapabileceğine odaklanılır:

 • Görevleri otomatikleştirin.
 • Kapsayıcıya alma ile uygulamaları hızlı şekilde dağıtın.
 • Çoklu ve hibrit bulut platformlarına dağıtım yapın.
 • İsteğe bağlı uygulama dağıtımını destekleyin.

Az kodlu güvenliğin önemi

Ölçeklenebilir az kodlu platform, takımlarınıza daha kısa sürede daha fazla uygulama oluşturma olanağı sağlar. Ancak hızlıca büyüme ve daha fazla kullanıcıya erişim sunma isteği, yanlış platformu seçmeniz durumunda tehlikelerini de beraberinde getirebilir. Birçoğu siber güvenlik uzmanları tarafından uygun şekilde test edilip incelenmemiştir, bu da doğru önlemler almazsanız kuruluşunuz için çeşitli olası güvenlik risklerine yol açabilir.

Az kodlu platform güvenliği konusundaki yaygın endişeler

Çok az görünürlük

Tedarikçiniz hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olmak yalnızca ölçeklenebilirlik için gerekli değildir. Üçüncü taraf ürünleri eşit şekilde oluşturulmaz. Kaynak kodunun güvenliğini sağlamak ve güvenlik açığı testini çalıştırmak sağlayıcıya bağlıdır. Standart uygulamaları ve uygun sertifikaları olmayan bir kuruluştan ürün satın alırsanız daha sonra olumsuz bir sonuçla karşılaşabilirsiniz.

Gölge BT

Kuruluşun üyeleri, BT ve güvenlik ekiplerinin sürece katkısı olmadan kendi kuruluşlarının içinde ve dışında yazılım satın aldığında, yüklediğinde ve paylaştığında hassas verileri açığa çıkarma ve olası ihlallere davetiye çıkaran açıklar oluşturma riskiyle karşı karşıya kalır ve bu da ihlallere, para cezalarına ve kesinti sürelerine yol açabilir.

Korumasız kod

Daha önce belirtildiği gibi, güvenlik uzmanları tarafından uygun şekilde test edilmemiş bir platform, potansiyel olarak kurumsal verilerin ve müşteri verilerinin açığa çıkabileceği sorunlara karşı savunmasız bırakan kodlar içerebilir.

İş sürekliliği eksikliği

En iyi güvenlik uygulamalarının ötesinde, iş sürekliliği planınız yoksa veri ihlali veya platform kesintisi durumunda artan kesinti süresi, son dakika çözümleri ve ağır para cezaları nedeniyle veri ve kâr kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

Ölçeklenebilirlik gibi güvenlik de seçtiğiniz platforma ve platformu nasıl yönettiğinize bağlıdır. Seçeneklerinizi değerlendirirken aşağıdakileri aklınızda bulundurun:

Az kodlu güvenlik oluşturmak için 9 temel unsur

 1. BT ve güvenlik satın alımları. Az kodlu platformunuzun karar verme ve uygulama sürecine BT ve güvenlik liderlerinizi dahil ederek birçok sorunu önleyebilirsiniz. Bunlar tedarikçiler, sertifikalar ve sektör standartları, güvenlik açıkları ve politikalar hakkında çok sayıda bilgi sağlar ve işletmenizin devam eden ihtiyaçları için en iyi yatırımı yaptığınızdan emin olurlar.
 2. Tedarikçi gereksinimleri. Yazılım satın almayı düşündüğünüz üçüncü taraf tedarikçileri araştırmanız çok önemlidir. Bu tedarikçilerin güvenlik testlerinin ve sertifikalarının belgelerini isteyebilir ve uyguladıkları operasyonel denetimler ve güvenlik denetimleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
 3. Güvenlik kültürü. Kuruluşunuz genelinde az kodlu güvenliğin önemini belirlemek için tüm güvenlik ilkeleriniz, idare kurallarınız ve en iyi uygulamalarınız her yerde geçerli olmalıdır. Güvenli uygulamalar genel olarak geçerli olduğunda kullanıcı hatası nedeniyle ihlal olasılığı düşük olacaktır.
 4. Tehdit modellemesi. Platformu uygulamadan önce BT takımınızın, platforma tüm giriş noktalarını gözden geçirmesi, olası tehditleri belirlemesi ve platform tasarımının önemli riskler içermediğinden emin olması için kapsamlı bir tehdit analizi yapmasını sağlayın.
 5. Statik kod analizi. Teknik uzmanlarınızın gerçekleştirebileceği bir başka test de kod içinde harici kaynaklarla etkileşim kurulabilmeye ve sektör güvenlik standartlarıyla uyumlu olmamaya ilişkin hataları bulmaya yönelik bir analizdir.
 6. Güvenlik açığı testi. Siber güvenlik uzmanlarınızın, bilgisayar korsanlarının uygulamalarınızı ve verilerinizi tehlikeye atmaya çalışmak için kullanabileceği erişim noktalarını aramasını sağlayarak az kodlu platformunuzun gerçekten güvenli olup olmadığını belirleyebilirsiniz.
 7. Erişim denetimi. Seçtiğiniz platformun, platformunuza kimlerin erişebileceğini, hangi etkinlikleri gerçekleştirebileceğini ve kuruluşunuz içinde ve dışında neler paylaşılabileceğini denetlemek için seçenekler sunduğundan emin olun. Çoğu veri ihlali kullanıcı hatasından kaynaklanır, bu nedenle yetkisiz kullanımı baştan sınırlayarak sorun oluşma olasılığını azaltmak önemlidir.
 8. Barındırma. İhlal veya veri kaybı durumunda verilerinizin güvenli ve geri yüklenebilir olmasını sağlamak için platformunuzun verileri nerede barındırdığını öğrenin. Kendi kurum içi BT ve güvenlik takımlarınız olsa bile platformda tedarikçiniz tarafından ele alınması gereken güvenlik sorunlarıyla karşılaşırsanız kiminle iletişime geçmeniz gerektiğini öğrenmek için lisans sözleşmenizi gözden geçirmeniz önemlidir.

Az kodlu platformlar, ilişkili avantajlar ve riskler hakkında öğrenilenler gelişmeye devam ediyor. Bilgiye dayalı karar alma, kurum ve BT satın alımları ve sürece bağlı kalmaya yönelik devam eden çabalarla şirketiniz, güvenli bir platformun başarılı şekilde uygulanmasına ve kuruluşunuzun büyümesine katkıda bulunan ölçeklenebilir uygulamalar oluşturulmasına hazır olacaktır.

Sık sorulan sorular

Kodlamada ölçekleme nedir?

Kodlamada ölçekleme, platformun kullanıcılar, veriler, etkinlikler ve kaynaklardaki artışları desteklerken işlev görme becerisini ifade eder. Daha fazla uygulama, web sitesi ve program oluşturmaya başladığınızda, kullanıcılar ölçeklenebilir az kodlu platformun düzgün şekilde çalışmasını ve aynı erişilebilir kullanıcı deneyimini sunmasını bekleyebilir.

Programı ölçeklenebilir yapan nedir?

Program, artan miktarlarda bilgiyi işleyebildiğinde ve büyümek için ilk kodlama ve tasarımda düzenli değişiklikler gerektirmediğinde ölçeklenebilirdir. Az kodlu programlar, kullanıcıların sürükle ve bırak işlevini kullanarak uygulamalarına daha fazla işlev veya adım eklemesine olanak tanıyarak ölçeklenebilirlik sunar ve geliştiricilerin gerçek kod üzerinde çalışmak için harcamaları gereken süreyi azaltır.

Programı nasıl ölçeklendirirsiniz?

Orijinal kullanımdan çok daha fazlasını sunan yeni işlevler veya platform içinde tamamen yeni uygulamalar ekleyerek bir programı ölçekleyebilirsiniz. Çoğu zaman az kodlu uygulamalarla kullanıcılar, taleplerine ve etkileşimlerine göre müşterilerle etkileşim kurmak için daha fazla süreç, görev ve yol ekler.

Yatay ölçekleme ve dikey ölçekleme nedir?

Yatay ölçekleme, yeni işlevleri gerçekleştirmek ve farklı veri kümelerini işlemek için uygulamalar gibi yeni altyapılar ekleyerek elde edilen yatay büyümedir. Dikey ölçekleme ise daha fazla işlev ve etkinlik gerçekleştirmek için geçerli altyapınızın üzerinde oluşturduğunuz dikey yönlü ölçeklemedir.

Kodun ölçeklenebilir olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Programlarınızın büyümeyle birlikte çalışmaya devam etmesi için sürekli olarak güncelleştirme ihtiyacı olmadığında kodun ölçeklenebilir olduğunu bilirsiniz. Az kodlu geliştirmede, geleneksel kodlamaya olan ihtiyaç zaten azalmıştır ve bu nedenle geliştiricilerin kod eklemek veya kodu yeniden çalışmak için fazla zaman harcamasına gerek yoktur. Kullanıcıların yeni kod oluşturmak veya değişiklik yapmak için özellikleri sürükleyip bırakması yeterlidir.

Kodu nasıl ölçeklenebilir hale getirirsiniz?

Tekrar miktarını azaltmak ve daha hızlı güncelleştirmeleri desteklemek için yapay zeka ve otomasyon gibi araçlardan yararlanarak ölçeklenebilir kod oluşturabilir, döngüleri ve diğer değişkenleri en aza indirebilir ve ölçeği genişletme fırsatları arayabilirsiniz. Az kodlu uygulama geliştirme, geliştirici olmayanların projelerini kendi ihtiyaçlarına göre oluşturmak ve büyütmek için kullanabileceği araçlar sunarak bunu destekler.

Programı nasıl ölçeklenebilir hale getirirsiniz?

Ne için olduğunu, kimlerin kullanacağını ve zaman içinde nelerin değişmesi gerekebileceğini belirleyerek, programı oluşturmadan önce ölçeklenebilir hale getirebilirsiniz. Az kodlu bir platform kullanıyorsanız uygulama oluşturma, lansman, güncelleştirme işlemlerinden ve değişikliklerin uygun şekilde yönetildiğinden emin olmak için amatör geliştiriciler ile profesyonel geliştiriciler arasında roller de belirleyebilirsiniz.

Az kodlu güvenlik nedir?

Az kodlu güvenlik; az kodlu platform ve bu platformda toplanıp depolanan verilerin olası tehditlere karşı korunmasını sağlamak için uygulanan süreçleri ve çözümleri temsil eder. Ayrıca, kullanıcı hatasından kaynaklanan sorunların olasılığını azaltmak için uyumluluk ve idare kurallarını dahil etmek önemlidir.

Az kodlu uygulama geliştirme neden önemlidir?

Az kodlu uygulama geliştirme, kullanımı kolay araçlarla uygulama ve web siteleri oluşturma, yayımlama ve ölçekleme süresini hızlandırdığından önemlidir. Böylece, gereken geleneksel kodlama miktarı azaltılır ve geliştirici olmayanların yinelenen görevleri azaltan, üretkenliği destekleyen ve yapay zeka ve otomasyon yardımıyla müşterilerle etkileşim kuran uygulamalar oluşturmasına olanak tanınır.