Skip to main content

Microsoft PowerApps için Üçüncü Taraf Bildirimleri

Microsoft PowerApps, aşağıda listelenen projelerden materyaller dahil eder (“Üçüncü Taraf Kodu”). Microsoft is not the original author of the Third Party Code. Microsoft, ister ima yoluyla ister itiraz hakkının düşmesine bağlı olarak veya farklı bir şekilde verilmiş olsun, açıkça verilmemiş diğer tüm hakları saklı tutar.

Dancing Script https://github.com/google/fonts/tree/master/ofl/dancingscript
Telif Hakkı (c) 2010, Pablo Impallari (www.impallari.com|impallari@gmail.com), Telif Hakkı (c) 2010, Igino Marini. (www.ikern.com|iginomarini.com), Mahfuz “Dancing Script” Yazı Tipi Adıyla

Great Vibes https://github.com/google/fonts/tree/master/ofl/greatvibes
Telif Hakkı (c) 2012, TypeSETit, LLC (typesetit@att.net), Mahfuz “Great Vibes” Yazı Tipi Adlarıyla.

Lato https://github.com/google/fonts/tree/master/ofl/lato
Telif Hakkı (c) 2010 - 2014 Sahibi: tyPoland Lukasz Dziedzic (team@latofonts.com) Mahfuz “Lato” Yazı Tipi Adlarıyla.

Patrick Hand https://github.com/google/fonts/tree/master/ofl/patrickhand
Telif Hakkı (c) 2010 - 2012 Patrick Wagesreiter (mail@patrickwagesreiter.at)

http://scripts.sil.org/OFL

-----------------------------------------------------------

SIL OPEN FONT LİSANSI Sürüm 1.1 - 26 Şubat 2007

-----------------------------------------------------------

GİRİŞ

Open Font Lisansı'nın (OFL) amaçları, dünya genelinde iş birliğine dayalı yazı tipi projelerinin geliştirilmesini teşvik etmek, akademik ve dilbilimsel toplulukların yazı tipi oluşturma çabalarını desteklemek ve yazı tiplerinin başkalarıyla paylaşılabileceği ve ortaklaşa iyileştirilebileceği ücretsiz ve açık bir çerçeve sağlamaktır.

OFL; lisanslı yazı tipleri kendi başlarına satılmadıkları sürece, bunların ücretsiz olarak kullanılmasına, incelenmesine, değiştirilmesine ve yeniden dağıtılmasına olanak tanır. Tüm türev eserler dahil bu yazı tipleri, hiçbir mahfuz adın türev eserlerce kullanılmaması şartıyla herhangi bir yazılımla birlikte gruplanabilir, eklenebilir, yeniden dağıtılabilir ve/veya satılabilir. Öte yandan, yazı tipleri ve türev eserler, hiçbir lisans kapsamında yayımlanamaz. Yazı tiplerinin bu lisans kapsamında kalması gerekliliği, bu yazı tipleri veya bunların türevleri kullanılarak oluşturulan hiçbir belgeye uygulanmaz.

Tanımlar

“Yazı Tipi Yazılımı”, Telif Hakkı Sahipleri tarafından bu lisans kapsamında yayımlanmış ve bu şekilde olduğu açıkça belirtilmiş olan dosyalar kümesi anlamına gelir. Bu, kaynak dosyalarını, derleme betiklerini ve belgeleri içerebilir.

“Mahfuz Yazı Tipi Adı”, telif hakkı bildirimlerinden sonra mahfuz olarak belirtilen tüm adlar anlamına gelir.

“Orijinal Sürüm”, Telif Hakkı Sahipleri tarafından dağıtıldığı şekliyle Yazı Tipi Yazılımı bileşenleri koleksiyonu anlamına gelir.

“Değiştirilmiş Sürüm”; Orijinal Sürüm bileşenlerinin herhangi birinde gerek kısmen gerek tamamen ekleme, silme veya değişiklik yaparak, biçimleri değiştirerek ya da Yazı Tipi Yazılımını yeni bir ortama taşıyarak oluşturulan herhangi bir türev anlamına gelir.

“Geliştirici”; herhangi bir tasarımcı, mühendis, programcı, teknik yazar veya Yazı Tipi Yazılımına katkıda bulunan başka bir kişi anlamına gelir.

İZİN VE KOŞULLAR

Bu belgeyle, Yazı Tipi Yazılımının bir kopyasını alan herhangi bir kişiye, aşağıdaki koşullara tabi olarak; Yazı Tipi Yazılımını ücretsiz olarak kullanma, inceleme, kopyalama, birleştirme, ekleme, değiştirme, yeniden dağıtma ve Yazı Tipi Yazılımının değiştirilmiş ve değiştirilmemiş kopyalarını satma izni verilir:

 1. Yazı Tipi Yazılımı ya da onun Orijinal veya Değiştirilmiş Sürümlerindeki ayrı bileşenleri, tek olarak satılamaz.
 2. Yazı Tipi Yazılımının Orijinal veya Değiştirilmiş Sürümleri; her bir kopyanın yukarıdaki telif hakkı bildirimini ve bu lisansı içermesi şartıyla, herhangi bir yazılımla birlikte gruplanabilir, yeniden dağıtılabilir ve/veya satılabilir. Bu alanlar kullanıcı tarafından kolayca görüntülenebildiği sürece, bunlar; bağımsız metin dosyaları, okunabilir üstbilgiler olarak veya uygun makinede okunabilir meta verisi alanları halinde metin ya da ikili dosyalar içerisine dahil edilebilir.
 3. İlgili Telif Hakkı Sahibi tarafından açık yazılı izin verilmedikçe, Yazı Tipi Yazılımının Değiştirilmiş Sürümü, Mahfuz Yazı Tipi Adlarını kullanamaz. Bu kısıtlama yalnızca, kullanıcıya sunulmuş olan birincil yazı tipi adı için geçerlidir.
 4. Yazı Tipi Yazılımının Telif Hakkı Sahiplerinin veya Geliştiricilerinin adları; Telif Hakkı Sahiplerinin ve Geliştiricilerin katkılarından ötürü teşekkür etmek veya bu tarafların açık yazılı izniyle olması haricinde, herhangi bir Değiştirilmiş Sürümün tanıtılması, desteklenmesi veya reklamının yapılması amacıyla kullanılamaz.
 5. Yazı Tipi Yazılımı; değiştirilmiş veya değiştirilmemiş olarak, kısmen ya da tamamen, tümüyle bu lisans kapsamında dağıtılacaktır ve başka hiçbir lisans kapsamında dağıtılamaz. Yazı tiplerinin bu lisans kapsamında kalması gerekliliği, bu Yazı Tipi Yazılımı kullanılarak oluşturulan hiçbir belgeye uygulanmaz.

FESİH

Bu lisans, yukarıdaki şartlar karşılanmadığı takdirde geçersiz ve hükümsüz hale gelir.

SORUMLULUK REDDİ

YAZI TİPİ YAZILIMI; TİCARİ OLARAK SATILABİLME, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE TELİF HAKKI, PATENT, TİCARİ MARKA YA DA DİĞER HAKLARIN İHLAL EDİLMEMESİ GARANTİLERİ DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTADIR. TELİF HAKKI SAHİBİ; YAZI TİPİ YAZILIMINDAN VEYA YAZI TİPİ YAZILIMINDAKİ DİĞER KONULARDAN, BUNLARIN KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN ORTAYA ÇIKAN, İSTER SÖZLEŞMENİN BOZULMASINDAN DOĞAN BİR DAVA İSTER HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA BİR SEBEPLE İLERİ SÜRÜLECEK TÜM GENEL ZARARLAR, ÖZEL ZARARLAR, MÜSBET ZARARLARLA BAĞLANTILI ZARARLAR VEYA NETİCEDE OLUŞAN ZARARLAR DAHİL HİÇBİR İDDİA, ZARAR VEYA BAŞKA MESULİYETTEN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR.


Bu dosyalar, aşağıda listelenen projelerden alınan materyalleri (Üçüncü Taraf OSS) temel alır veya içerir. Microsoft'un, kapsamı dahilinde söz konusu Üçüncü Taraf OSS'yi aldığı orijinal telif hakkı bildirimine ve lisansa aşağıda yer verilmiştir. Such licenses and notices are provided for informational purposes only. Microsoft, Üçüncü Taraf OSS'yi size, Microsoft ürün veya hizmetine ilişkin lisanslama şartları kapsamında lisanslamaktadır. Microsoft reserves all other rights not expressly granted under this agreement, whether by implication, estoppel or otherwise.


Open Sans https://github.com/google/fonts/tree/master/apache/opensans

Open Sans Condensed https://github.com/google/fonts/tree/master/apache/opensanscondensed

Cordova-plugin-globalization  https://github.com/apache/cordova-plugin-globalization

Apache Cordova
Telif Hakkı 2012 The Apache Software Foundation

Bu ürün,
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) bünyesinde geliştirilmiş yazılım içerir.

Bu yazılım, Baptiste Lepilleur tarafından geliştirilmiş yazılım içerir
Telif Hakkı (C) 2007 - 2010 Baptiste Lepilleur

Bu yazılım, Joerg Wiedenmann tarafından geliştirilmiş yazılım içerir
Telif Hakkı (C) 2006 Joerg Wiedenmann

Bu yazılım, BlackBerry Ltd. tarafından geliştirilmiş yazılım içerir
Telif Hakkı (C) 2014 BlackBerry Ltd.

JSZip ver. 1.0.1 http://stuk.github.io/jszip/ (Apache Ant içerebilir)
Telif Hakkı (c) 2009 - 2012 Stuart Knightley, David Duponchel, Franz Buchinger, António Afonso

Mousetrap sürüm 1.5.3 https://github.com/ccampbell/mousetrap/archive/master.zip
Telif Hakkı 2015 Craig Campbell

PDFjs https://github.com/mozilla/pdf.js
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)

winjs.3.1 https://github.com/winjs/winjs
Telif Hakkı (c) Microsoft Open Technologies, Inc.

Winstore-jscompat https://github.com/MSOpenTech/winstore-jscompat/blob/master/winstore-jscompat.js
Telif Hakkı (c) Microsoft Open Technologies, Inc.

Peutetre-cordova-plugin-Hockeyapp https://github.com/peutetre/cordova-plugin-hockeyapp.git
Telif Hakkı 2014 Zengularity

Caja http://code.google.com/p/google-caja/downloads/list
Telif Hakkı (c) 2006 Google Inc.

Ionic-plugin-keyboard https://github.com/driftyco/ionic-plugin-keyboard
Telif Hakkı 2014 Drifty Co.

Cordova-plugin-device-orientation https://github.com/apache/cordova-plugin-device-orientation
Telif Hakkı 2012 The Apache Software Foundation

Bu ürün,
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) bünyesinde geliştirilmiş yazılım içerir.

Cordova-plugin-geolocation https://github.com/apache/cordova-plugin-geolocation
Telif Hakkı 2012 The Apache Software Foundation

Bu ürün,
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) bünyesinde geliştirilmiş yazılım içerir.

Cordova-plugin-inappbrowser https://github.com/apache/cordova-plugin-inappbrowser
Telif Hakkı 2012 The Apache Software Foundation

Bu ürün,
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) bünyesinde geliştirilmiş yazılım içerir.

Cordova-plugin-network-information https://github.com/apache/cordova-plugin-network-information
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)

Bu ürün,
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) bünyesinde geliştirilmiş yazılım içerir.

Cordova-plugin-splashscreen https://github.com/apache/cordova-plugin-splashscreen
Telif Hakkı 2012 The Apache Software Foundation

Bu ürün,
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) bünyesinde geliştirilmiş yazılım içerir.

Cordova-plugin-screen-orientation https://github.com/gbenvenuti/cordova-plugin-screen-orientation
The Apache software Foundation (http://www.apache.org/)

Bu ürün,
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) bünyesinde geliştirilmiş yazılım içerir.

Cordova-plugin-console https://github.com/apache/cordova-plugin-console
Telif Hakkı 2012 The Apache Software Foundation

Bu ürün,
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) bünyesinde geliştirilmiş yazılım içerir.

Cordova-plugin-device https://github.com/apache/cordova-plugin-device
Telif Hakkı 2012 The Apache Software Foundation

Bu ürün,
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) bünyesinde geliştirilmiş yazılım içerir.

Cordova-plugin-device-motion https://github.com/apache/cordova-plugin-device-motion
Telif Hakkı 2012 The Apache Software Foundation

Bu ürün,
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) bünyesinde geliştirilmiş yazılım içerir.

Cordova-plugin-dialogs https://github.com/apache/cordova-plugin-dialogs
Telif Hakkı 2012 The Apache Software Foundation

Bu ürün,
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) bünyesinde geliştirilmiş yazılım içerir.

Cordova-plugin-file-transfer https://github.com/apache/cordova-plugin-file-transfer
Telif Hakkı 2012 The Apache Software Foundation

Bu ürün,
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) bünyesinde geliştirilmiş yazılım içerir.

Bu ürün, şu bağlantıdan ulaşılabilecek bir OkHttp kopyası içerir: https://github.com/square/okhttp

Apache 2.0 Lisansı

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 (“Lisans”) kapsamında lisanslanmıştır; bu dosyayı yalnızca Lisansa uygun olarak kullanabilirsiniz. Lisansın bir kopyasını, http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 adresinden temin edebilirsiniz.

BU KOD; MÜLKİYET, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, TİCARİ OLARAK SATILABİLME VEYA İHLAL ETMEMEYE İLİŞKİN ZIMNİ GARANTİLER YA DA KOŞULLAR DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ YA DA KOŞUL OLMADAN “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTADIR.

Lisans kapsamındaki belirli dil düzenleme izinleri ve sınırlamaları için Apache Version 2.0 Lisansı'na bakın.


Web-pull-to-refresh https://github.com/apeatling/web-pull-to-refresh
Telif Hakkı (c) 2014 Andy Peatling

Bootstrap v3.3.5 (http://getbootstrap.com)
Telif Hakkı 2011 - 2015 Twitter, Inc.

HumbleSoftware-Flotr2 https://github.com/HumbleSoftware/Flotr2/blob/master/LICENSE
Telif Hakkı (c) 2012 Carl SutherlandHammerjs https://github.com/hammerjs/hammer.js/blob/master/LICENSE.md
Telif Hakkı (C) 2011 - 2014 by Jorik Tangelder (Eight Media)

Intro.js v2.0 https://github.com/usablica/intro.js/blob/master/license.md
Telif Hakkı (C) 2013 usabli.ca - A weekend project by Afshin Mehrabani (@afshinmeh)

jquery http://jquery.org/license
(c) 2005, 2015 jQuery Foundation, Inc. 

jquery-PEP https://raw.githubusercontent.com/jquery/PEP/master/LICENSE.txt
Telif Hakkı jQuery Foundation ve diğer katkıda bulunanlar, https://jquery.org/

JSZip ver. 1.0.1 http://stuk.github.io/jszip/
Telif Hakkı (c) 2009 - 2012 Stuart Knightley, David Duponchel, Franz Buchinger, António Afonso

Knockoutjs v. 3.4.0 http://knockoutjs.com/downloads/knockout-3.4.0.js
(c) Steven Sanderson - http://knockoutjs.com/

andrewplummer-sugar ver. 1.4.1 https://github.com/andrewplummer/Sugar/blob/master/LICENSE
Telif Hakkı © 2014 Andrew Plummer

Swiper 3.1.0 http://www.idangero.us/swiper/
Telif Hakkı (c) 2014, Vladimir Kharlampidi

URIjs 1.14.1 http://medialize.github.io/URI.js/
Telif Hakkı (c) 2011 Rodney Rehm

VelocityJS.org (1.2.2) https://github.com/julianshapiro/velocity
Telif Hakkı (C) 2014 Julian Shapiro

Intro.js v2.0 https://github.com/usablica/intro.js
Telif Hakkı (C) 2013 usabli.ca - A weekend project by Afshin Mehrabani (@afshinmeh)

Tether https://github.com/HubSpot/tether/
Telif Hakkı © 2014 - 2016 HubSpot

Drop https://github.com/HubSpot/drop
Telif Hakkı © 2015 HubSpot

Chuxel.taco-tricks https://github.com/Chuxel/taco-tricks/tree/master/plugin-windows-package-fix
Telif Hakkı (c) Microsoft Corporation

Verso/CordovaClipboard https://github.com/VersoSolutions/CordovaClipboard
Telif Hakkı (c) 2013 VersoSolutions
Telif Hakkı (c) 2013 Verso Solutions LLC

Phonegap-plugin-push https://github.com/phonegap/phonegap-plugin-push
Telif Hakkı 2012 - 2016 Adobe Systems

Aphrodite
Telif Hakkı (c) 2016 Khan Academy
https://github.com/garycourt/murmurhash-js adresinden alınmış,
Telif Hakkı (c) 2011 Gary Court
ile MIT lisanslı eserler içerir.

Serratus-quaggajs
Telif Hakkı (c) 2014 Christoph Oberhofer

Microsoft/monaco-editor v0.8.1
Telif Hakkı (c) 2016 Microsoft Corporation

Toastr
Telif Hakkı 2012-2015 John Papa, Hans Fjallemark ve Tim Ferrell
Tüm Hakları Saklıdır.

React-Redux
The MIT License (MIT)
Telif Hakkı (c) 2015-present Dan Abramov

REDUX
The MIT License (MIT)
Telif Hakkı (c) 2015-present Dan Abramov

Xregexp
Telif Hakkı (c) 2007 - 2017 Steven Levithan http://xregexp.com/

Reselect
Telif Hakkı (c) 2015-2016 Reselect Contributors

Microsoft Teams JS Library
Telif Hakkı (c) Microsoft Corporation
Tüm hakları saklıdır.

Fastclick
Telif Hakkı (c) 2014 The Financial Times Ltd.

The MIT License (MIT)

Bu belgeyle, bu yazılımın bir kopyasını ve ilişkili belge dosyalarını (“Yazılım”) alan herhangi bir kişiye ücretsiz olarak, Yazılımı kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, Yazılımın alt lisansını verme ve/veya kopyalarını satma hakkı dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kısıtlama olmaksızın Yazılımdan yararlanması ve Yazılımın sağlandığı kişilere de aynısını yapma hakkı tanıması için aşağıdaki şartlara tabi olarak izin verilir. Yukarıdaki telif hakkı bildirimi ve bu izin bildirimi, Yazılımın tüm kopyalarına veya önemli bölümlerine eklenecektir.

YAZILIM TİCARİ OLARAK SATILABİLME, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLALE İLİŞKİN GARANTİLER DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ, HERHANGİ BİR TÜR GARANTİ VERİLMEKSİZİN “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANIR. YAZARLAR VEYA TELİF HAKKI SAHİPLERİ HİÇBİR DURUMDA, YAZILIMDAN VEYA YAZILIMDA YER ALAN DİĞER İŞLERDEN KAYNAKLANA YA DA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN, SÖZLEŞMENİN YÜRÜTÜLMESİ, İHMAL YA DA BAŞKA BİR ŞEKİLDE HERHANGİ BİR İDDİA, ZARAR VEYA BAŞKA BİR SORUMLULUKTAN SORUMLU TUTULAMAZLAR.


Pikaday https://github.com/dbushell/Pikaday
Telif Hakkı (c) 2014 David Bushell BSD & MIT lisansı

The MIT License (MIT)

Telif Hakkı (c) 2014 David Bushell

Bu belgeyle, bu yazılımın bir kopyasını ve ilişkili belge dosyalarını (“Yazılım”) alan herhangi bir kişiye ücretsiz olarak, Yazılımı kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, Yazılımın alt lisansını verme ve/veya kopyalarını satma hakkı dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kısıtlama olmaksızın Yazılımdan yararlanması ve Yazılımın sağlandığı kişilere de aynısını yapma hakkı tanıması için aşağıdaki şartlara tabi olarak izin verilir. Yukarıdaki telif hakkı bildirimi ve bu izin bildirimi, Yazılımın tüm kopyalarına veya önemli bölümlerine eklenecektir.

YAZILIM TİCARİ OLARAK SATILABİLME, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLALE İLİŞKİN GARANTİLER DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ, HERHANGİ BİR TÜR GARANTİ VERİLMEKSİZİN “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANIR. YAZARLAR VEYA TELİF HAKKI SAHİPLERİ HİÇBİR DURUMDA, YAZILIMDAN VEYA YAZILIMDA YER ALAN DİĞER İŞLERDEN KAYNAKLANA YA DA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN, SÖZLEŞMENİN YÜRÜTÜLMESİ, İHMAL YA DA BAŞKA BİR ŞEKİLDE HERHANGİ BİR İDDİA, ZARAR VEYA BAŞKA BİR SORUMLULUKTAN SORUMLU TUTULAMAZLAR.

The BSD License

Telif Hakkı (c) 2014 David Bushell

Tüm hakları saklıdır.

Değiştirerek veya değiştirmeden kaynak ve ikili biçimlerde yeniden dağıtım ve kullanıma, aşağıdaki şartların karşılanması koşuluyla, izin verilir:

 • Kaynak kodunun yeniden dağıtımlarında yukarıdaki telif hakkı bildirimine, bu koşullar listesine ve aşağıdaki sorumluluk reddine yer verilmelidir.
 • İkili biçimde yeniden dağıtım için, dağıtımla birlikte sağlanan belgelerde ve/veya diğer malzemelerde yukarıdaki telif hakkı bildirimi, bu şartlar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi yeniden oluşturulmalıdır.

BU YAZILIM; TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN, TİCARİ OLARAK SATILABİLME VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞA İLİŞKİN ZIMNİ GARANTİLER DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ VERİLMEKSİZİN “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTADIR HİÇBİR DURUMDA, NEDENİ NE OLURSA OLSUN, SÖZ KONUSU ZARAR OLASILIKLARIYLA İLGİLİ ÖNCEDEN BİLGİ VERİLMİŞ OLSA DAHİ, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BU YAZILIMIN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, MÜSBET ZARARLARLA BAĞLANTILI, ÖZEL, CEZAİ VEYA NETİCEDE OLUŞAN ZARARLARDAN (İKAME MAL VEYA HİZMET ALMA, KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI YA DA İŞ KESİNTİSİ DAHİLDİR ANCAK BUNLARLA SINIRLI DEĞİLDİR) VE ANLAŞMA ÇERÇEVESİNDE, KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA HAKSIZ FİİL (İHMAL VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) NEDENİYLE HİÇBİR SORUMLULUK VARSAYIMI İLE İLGİLİ OLARAK TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA KATKIDA BULUNANLAR SORUMLU TUTULAMAZ.


crypto-js https://code.google.com/p/crypto-js/wiki/License
(c) 2009 - 2013 Sahibi: Jeff Mott. Tüm hakları saklıdır.

BSD 3-clause Yeni veya Gözden Geçirilmiş Lisans

Değiştirerek veya değiştirmeden kaynak ve ikili biçimlerde yeniden dağıtım ve kullanıma, aşağıdaki şartların karşılanması koşuluyla, izin verilir:

 • Kaynak kodunun yeniden dağıtımlarında yukarıdaki telif hakkı bildirimine, bu koşullar listesine ve aşağıdaki sorumluluk reddine yer verilmelidir.
 • İkili biçimde yeniden dağıtımlar için, dağıtımla birlikte sağlanan belgelerde veya diğer malzemelerde yukarıdaki telif hakkı bildirimi, bu şartlar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi yeniden oluşturulmalıdır.
 • CryptoJS'in adı veya katkıda bulunanların adları, bu yazılımdan türetilen ürünlerin onaylanması veya tanıtılması için önceden yazılı özel izin alınmaksızın kullanılamaz.

BU YAZILIM; TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN, TİCARİ OLARAK SATILABİLME VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞA İLİŞKİN ZIMNİ GARANTİLER DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ VERİLMEKSİZİN “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTADIR. HİÇBİR DURUMDA, NEDENİ NE OLURSA OLSUN, SÖZ KONUSU ZARAR OLASILIKLARIYLA İLGİLİ ÖNCEDEN BİLGİ VERİLMİŞ OLSA DAHİ, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BU YAZILIMIN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, MÜSBET ZARARLARLA BAĞLANTILI, ÖZEL, CEZAİ VEYA NETİCEDE OLUŞAN ZARARLARDAN (İKAME MAL VEYA HİZMET ALMA, KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI YA DA İŞ KESİNTİSİ DAHİLDİR ANCAK BUNLARLA SINIRLI DEĞİLDİR) VE ANLAŞMA ÇERÇEVESİNDE, KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA HAKSIZ FİİL (İHMAL VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) NEDENİYLE HİÇBİR SORUMLULUK VARSAYIMI İLE İLGİLİ OLARAK TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA KATKIDA BULUNANLAR SORUMLU TUTULAMAZ.


Objective-zip https://github.com/gianlucabertani/Objective-Zip
Telif Hakkı (c) 2009 - 2012, Flying Dolphin Studio Tüm hakları saklıdır.

BSD 3-clause “Yeni” veya “Gözden Geçirilmiş” Lisans

Değiştirerek veya değiştirmeden kaynak ve ikili biçimlerde yeniden dağıtım ve kullanıma, aşağıdaki şartların karşılanması koşuluyla, izin verilir:

 • Kaynak kodunun yeniden dağıtımlarında yukarıdaki telif hakkı bildirimine, bu koşullar listesine ve aşağıdaki sorumluluk reddine yer verilmelidir.
 • İkili biçimde yeniden dağıtım için, dağıtımla birlikte sağlanan belgelerde ve/veya diğer malzemelerde yukarıdaki telif hakkı bildirimi, bu şartlar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi yeniden oluşturulmalıdır.
 • Flying Dolphin Studio adı veya katkıda bulunanların adları, bu yazılımdan türetilen ürünlerin onaylanması veya tanıtılması için önceden yazılı özel izin alınmaksızın kullanılamaz.

BU YAZILIM; TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN, TİCARİ OLARAK SATILABİLME VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞA İLİŞKİN ZIMNİ GARANTİLER DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ VERİLMEKSİZİN “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTADIR HİÇBİR DURUMDA, NEDENİ NE OLURSA OLSUN, SÖZ KONUSU ZARAR OLASILIKLARIYLA İLGİLİ ÖNCEDEN BİLGİ VERİLMİŞ OLSA DAHİ, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BU YAZILIMIN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, MÜSBET ZARARLARLA BAĞLANTILI, ÖZEL, CEZAİ VEYA NETİCEDE OLUŞAN ZARARLARDAN (İKAME MAL VEYA HİZMET ALMA, KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI YA DA İŞ KESİNTİSİ DAHİLDİR ANCAK BUNLARLA SINIRLI DEĞİLDİR) VE ANLAŞMA ÇERÇEVESİNDE, KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA HAKSIZ FİİL (İHMAL VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) NEDENİYLE HİÇBİR SORUMLULUK VARSAYIMI İLE İLGİLİ OLARAK TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA KATKIDA BULUNANLAR SORUMLU TUTULAMAZ.


GCDWebServer https://github.com/swisspol/GCDWebServer.git
Telif Hakkı (c) 2012 - 2014, Pierre-Olivier Latour. Tüm hakları saklıdır.

BSD 3-clause “Yeni” veya “Gözden Geçirilmiş” Lisans

Değiştirerek veya değiştirmeden kaynak ve ikili biçimlerde yeniden dağıtım ve kullanıma, aşağıdaki şartların karşılanması koşuluyla, izin verilir:

 • Kaynak kodunun yeniden dağıtımlarında yukarıdaki telif hakkı bildirimine, bu koşullar listesine ve aşağıdaki sorumluluk reddine yer verilmelidir.
 • İkili biçimde yeniden dağıtım için, dağıtımla birlikte sağlanan belgelerde ve/veya diğer malzemelerde yukarıdaki telif hakkı bildirimi, bu şartlar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi yeniden oluşturulmalıdır.
 • Pierre-Olivier Latour adı, bu yazılımdan türetilen ürünlerin onaylanması veya tanıtılması için önceden yazılı özel izin alınmaksızın kullanılamaz.

BU YAZILIM; TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN, TİCARİ OLARAK SATILABİLME VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞA İLİŞKİN ZIMNİ GARANTİLER DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ VERİLMEKSİZİN “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTADIR PIERRE-OLIVIER LATOUR, SÖZ KONUSU ZARAR OLASILIĞIYLA İLGİLİ ÖNCEDEN BİLGİ VERİLMİŞ OLSA DAHİ, NASIL KAYNAKLANIYOR OLURSA OLSUN, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BU YAZILIMIN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, MÜSBET ZARARLARLA BAĞLANTILI, ÖZEL, CEZAİ VEYA NETİCEDE OLUŞAN ZARARLARDAN (İKAME MAL VEYA HİZMET ALMA; KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI YA DA İŞ KESİNTİSİ DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) VE SÖZLEŞME ÇERÇEVESİNDE, KATİ SORUMLULUK VEYA HAKSIZ FİİL (İHMAL VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) NEDENİYLE HİÇBİR SORUMLULUK VARSAYIMI İLE İLGİLİ OLARAK HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ.


React Yazılımı için,>
Telif Hakkı (c) 2013 - günümüz, Facebook, Inc.
Tüm hakları saklıdır.

Immutable
Telif Hakkı (c) 2014 - 2015, Facebook, Inc. Tüm hakları saklıdır.

BSD-3 Lisansı

Değiştirerek veya değiştirmeden kaynak ve ikili biçimlerde yeniden dağıtım ve kullanıma, aşağıdaki şartların karşılanması koşuluyla, izin verilir:

 • Kaynak kodunun yeniden dağıtımlarında yukarıdaki telif hakkı bildirimine, bu koşullar listesine ve aşağıdaki sorumluluk reddine yer verilmelidir.
 • İkili biçimde yeniden dağıtım için, dağıtımla birlikte sağlanan belgelerde ve/veya diğer malzemelerde yukarıdaki telif hakkı bildirimi, bu şartlar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi yeniden oluşturulmalıdır.
 • Facebook'un adı veya katkıda bulunanların adları, bu yazılımdan türetilen ürünlerin onaylanması veya tanıtılması için önceden yazılı özel izin alınmaksızın kullanılamaz.

BU YAZILIM; TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN, TİCARİ OLARAK SATILABİLME VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞA İLİŞKİN ZIMNİ GARANTİLER DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ VERİLMEKSİZİN “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTADIR. HİÇBİR DURUMDA, NEDENİ NE OLURSA OLSUN, SÖZ KONUSU ZARAR OLASILIKLARIYLA İLGİLİ ÖNCEDEN BİLGİ VERİLMİŞ OLSA DAHİ, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BU YAZILIMIN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, MÜSBET ZARARLARLA BAĞLANTILI, ÖZEL, CEZAİ VEYA NETİCEDE OLUŞAN ZARARLARDAN (İKAME MAL VEYA HİZMET ALMA, KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI YA DA İŞ KESİNTİSİ DAHİLDİR ANCAK BUNLARLA SINIRLI DEĞİLDİR) VE ANLAŞMA ÇERÇEVESİNDE, KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA HAKSIZ FİİL (İHMAL VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) NEDENİYLE HİÇBİR SORUMLULUK VARSAYIMI İLE İLGİLİ OLARAK TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA KATKIDA BULUNANLAR SORUMLU TUTULAMAZ.


isaacs/sax-js
Telif Hakkı (c) Isaac Z. Schlueter ve Katkıda Bulunanlar

The ISC License

Bu yazılımı herhangi bir amaçla, ücretli veya ücretsiz olarak kullanma, kopyalama, değiştirme ve/veya dağıtma izni, yukarıdaki telif hakkı bildiriminin ve bu izin bildiriminin tüm kopyalarda görünmesi şartıyla, bu belgeyle sağlanır.

BU YAZILIM; “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTADIR VE GELİŞTİRİCİ, TİCARİ OLARAK SATILABİLME VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞA İLİŞKİN ZIMNİ GARANTİLER DAHİL, BU YAZILIMLA İLGİLİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. GELİŞTİRİCİ; İSTER SÖZLEŞMENİN BOZULMASINDAN DOĞAN BİR DAVA İSTER İHMAL YA DA BAŞKA HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN ÖZEL, DOĞRUDAN, DOLAYLI, NETİCEDE OLUŞAN HİÇBİR ZARARDAN VEYA BU YAZILIMIN KULLANIMI YA DA PERFORMANSIYLA BAĞLANTILI OLARAK OLUŞAN KULLANIM KAYBI, VERİ KAYBI VEYA KÂR KAYBINDAN DOĞAN ZARARLARDAN HİÇBİR DURUMDA MESUL OLMAYACAKTIR.

====

MIT License şartlarına uygun olarak kullanılan, Mathias Bynens'e ait “String.fromCodePoint” aşağıdaki gibidir:

Telif Hakkı Mathias Bynens <https://mathiasbynens.be/>

Bu belgeyle, bu yazılımın bir kopyasını ve ilişkili belge dosyalarını (“Yazılım”) alan herhangi bir kişiye ücretsiz olarak, Yazılımı kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, Yazılımın alt lisansını verme ve/veya kopyalarını satma hakkı dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kısıtlama olmaksızın Yazılımdan yararlanması ve Yazılımın sağlandığı kişilere de aynısını yapma hakkı tanıması için aşağıdaki şartlara tabi olarak izin verilir.

Yukarıdaki telif hakkı bildirimi ve bu izin bildirimi, Yazılımın tüm kopyalarına veya önemli bölümlerine eklenecektir.

YAZILIM TİCARİ OLARAK SATILABİLME, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLALE İLİŞKİN GARANTİLER DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ, HERHANGİ BİR TÜR GARANTİ VERİLMEKSİZİN “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANIR. YAZARLAR VEYA TELİF HAKKI SAHİPLERİ HİÇBİR DURUMDA, YAZILIMDAN VEYA YAZILIMDA YER ALAN DİĞER İŞLERDEN KAYNAKLANA YA DA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN, SÖZLEŞMENİN YÜRÜTÜLMESİ, İHMAL YA DA BAŞKA BİR ŞEKİLDE HERHANGİ BİR İDDİA, ZARAR VEYA BAŞKA BİR SORUMLULUKTAN SORUMLU TUTULAMAZLAR.