Dizüstü bilgisayarda çalışan bir kadın

Az kodlu uygulama geliştirme araçlarıyla DevOps'u basitleştirme

Geliştiricilerin ve geliştirici olmayanların birlikte uygulama oluşturmasına yardımcı olan kurumsal bir az kodlu uygulama geliştirme platformu kullanarak DevOps sürecini kolaylaştırın ve pazara sunma sürenizi kısaltın.

Az kodlu uygulama geliştirme araçları kullanılarak DevOps nasıl verimli hâle getirilir?

Hızlı yenilik yapabilmek, özellikle dijital ürünler oluştururken önemli bir ticari avantaj sağlar. Geleneksel olarak DevOps, şirketlerin geliştiriciler ve operasyon ekipleri arasındaki iş birliğini iyileştiren uygulamaları kullanarak, yazılım geliştirme konusunda artan pazar baskısını hızla gidermelerine yardımcı olmuştur. Başarısı kanıtlanmış metodolojisi, BT ekiplerinin daha az sorunla karşılaşarak uygulama oluşturmasına, test etmesine, yayınlamasına ve sürekli olarak iyileştirmesine yardımcı olduğu için işletmeler DevOps'u yaygın olarak benimsiyor.

Normalde geliştiriciler tarafından yapılan elle kodlama bu tür zorluklardan biridir. Mevcut iş piyasasında, geliştiricilerin değerli kodlama becerileri yetersiz kalıyor. Kodlama yeteneğinin az olması nedeniyle, DevOps süreçlerini iyileştirmek ve yeniliğin önündeki engelleri kaldırmak için kurumsal az kodlu uygulama geliştirme platformlarına yönelen işletmelerin sayısı giderek artıyor.

Az kodlu uygulama geliştirme araçları ve DevOps birbiriyle doğal olarak uyumludur çünkü her ikisi de manuel süreçleri otomatikleştirmeye ve kısıtlamaları ortadan kaldırmaya odaklanır. Az kodlu uygulama geliştirme ortamlarında, tüm beceri seviyelerinden kullanıcıların çok az kodlama gereksinimi olan veya hiç olmayan uygulamalar tasarlamasını sağlamak için son derece görsel araçlar ve önceden oluşturulmuş şablonlar kullanılır. Kodlama yapmayanlara kendileri için daha basit çözümler yaratma olanağı sunduğu ve geliştiricilerin zamanını daha kapsamlı kodlama deneyimi gereken karmaşık, yüksek değerli projelere ayırdığı için az kodlu DevOps, yenilik yapmanın hızlı yollarından biridir.

DevOps uygulamalarını az kodlu uygulama geliştirme platformlarına uygulama

Az kodlu uygulama geliştirme yaklaşımıyla DevOps'u daha verimli hâle getirmek için doğru araçlara sahip olmak gerekir. Ekibinizin, kullanımı sezgisel olan ve kullanımı kolay özelliklerden oluşan sağlam bir az kodlu uygulama geliştirme ortamına erişmesini sağlayın. En etkili az kodlu uygulama geliştirme araçları, basit ve alışılmış bir kullanıcı arabirimine sahiptir ve karmaşıklığı arka planda gizler. Böylece uygulama oluşturmaya başlamayı kolaylaştırır. Şunları yapmanızı sağlayacak özelliklere sahip bir kurumsal az kodlu uygulama geliştirme platformu seçin:

  • İş akışlarını ve ardışık düzenleri otomatikleştirme. Hem az kodlu uygulama geliştirme araçlarında hem de DevOps'ta temel ilke, daha fazla verimlilik ve daha az hata için manuel görevleri otomatikleştirmektir. İyi bir az kodlu uygulama geliştirme platformu, yerleşik yapay zeka ve otomasyondan yararlanarak insan müdahalesi gerektiren görevlerin sayısını azaltır. Otomasyondan yararlanarak test, kod değişiklikleri, dağıtım, veri yönetimi, güvenlik ve ortam yönetimi gibi arka uç DevOps karmaşıklıklarını azaltır. Bu sayede ekipler işletme ihtiyaçlarını gideren uygulamalar tasarlamaya daha fazla zaman ayırabilir.
  • Uygulama yaşam döngülerini yönetme. Birçok az kodlu uygulama geliştirme ortamında, DevOps metodolojisinin iki temel unsuru olan sürekli tümleştirmeyi ve dağıtımı önemli ölçüde hızlandıran yerleşik uygulama yaşam döngüsü yönetimi (ALM) araçları bulunur. Tasarım ve geliştirmeyi kolaylaştıran, uygulama performansını sürekli izleyen, test sürecini basitleştiren ve hata ayıklama yöntemiyle iyileştirmelere yardımcı olan araçların yer aldığı sağlam bir kurumsal az kodlu uygulama geliştirme platformu seçin.
  • İş birliği yapma ve kolayca iletişim kurma. Geleneksel DevOps, maksimum etki için geliştiricilerle operasyon ekiplerinin birbirleriyle bağlantı kurmalarını sağlar. Az kodlu DevOps, kuruluşunuzdaki teknik ve teknik olmayan paydaşlarla iş birliğini kolaylaştırarak bu olanağın etkisini artırır. Güçlü bir az kodlu uygulama geliştirme platformu, herkesin tam olarak müdahale etmesi gerektiği anda katkıda bulunmasını kolaylaştıran iş birliği özelliklerine sahip olmalıdır.
  • Hızla ölçeğinizi büyütme. Az kodlu uygulama geliştirme araçlarının ve DevOps'un birleşik verimliliği sayesinde kod üretimi çok daha az kısıtlayıcı hâle gelir. Daha fazla kişinin daha az çabayla uygulama oluşturmasına imkân tanıyan özelliklere sahip bir kurumsal az kodlu uygulama geliştirme platformu seçin. Az kodlu bir uygulama geliştirme ortamı, büyümekte olan kuruluşların daha az kaynakla yüksek kaliteli uygulamalar oluşturmasını sağlar.

Az kodlu DevOps'un sunduğu iş değerinden yararlanma

Kurumsal bir az kodlu uygulama geliştirme platformunun dağıtımı, geleneksel DevOps kod zorluğunu gidermenin ötesinde başka avantajlara da sahiptir. Bu beş temel avantajdan yararlanmak için az kodlu uygulama geliştirme araçlarını ve DevOps'u birlikte kullanın:

  1. Kodlama yapan vasıflı çalışanlarınızdan en iyi verimi alma. Az kodlu DevOps, geliştiricilere olan ihtiyacı ortadan kaldırmaz ancak büyük geliştirici ekiplerine olan ihtiyacı azaltır. Kodlayıcı olmayan kullanıcılara daha önce yalnızca uzmanların kullanabildiği gelişmiş işlevlerin sunulması, geliştiriciler açısından bir avantajdır. Bu sayede, zamanlarını daha ödüllendirici ve zorlu görevlere ayıracakları için işlerinden duydukları memnuniyet ve elde tutma oranları artar.
  2. Şirket içi üretkenliği artırma. Geliştirici olmayan kişileri desteklemenin bir diğer sonucu da, farklı çalışanlardan oluşan bir ekibin, işletmenizde en iyi bildikleri alanlarda kendileri için uygun çözümleri oluşturmalarını sağlamasıdır. Az kodlu bir uygulama geliştirme ortamının sürükle bırak kolaylığı sayesinde herkes, fikirlerini daha akıllı ve daha hızlı çalışmalarını sağlayacak çözümlere dönüştürmeye başlayabilir.
  3. Altyapı hakkında daha az endişe duyma. DevOps ekiplerine yeterince sağlam özelliklere sahip kurumsal bir az kodlu uygulama geliştirme platformu sunduğunuzda otomatik kod tutarlılığına sahip olurlar. Bu durum, temel altyapı hakkında daha az endişe duyulması anlamına gelir. Etkili bir az kodlu uygulama geliştirme platformunda, yenilik yaparken içinizin rahat olmasını sağlayacak yerleşik güvenlik araçları da bulunmalıdır.
  4. Hızı artırma. Sürekli tümleştirme ve dağıtımı destekleyen kurumsal bir az kodlu uygulama geliştirme platformu, DevOps'un nihai hedefi olan hızlı ve verimli bir yaşam döngüsü oluşturur. Az kodlu DevOps sayesinde, süreçlerinizi kolaylaştırarak rekabet avantajınızı artırabilir ve pazara çıkış sürenizi kısaltabilirsiniz.
  5. Paradan tasarruf etme. Yukarıdaki avantajların her biri, her aşamada zaman ve teknoloji kullanımınızı iyileştirdiği için DevOps maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur. Bazı çözümlerde sunulan ücretsiz deneme sürümlerini ve abonelik modellerini kullanarak teknoloji yatırımınız üzerinde daha da fazla kontrol sahibi olun. Bu, seçtiğiniz az kodlu uygulama geliştirme ortamının ekibinizin tam olarak ihtiyaç duyduğu özellikleri sunduğundan emin olmanın etkili yollarından biridir.

Az kodlu uygulama geliştirme araçlarını kullanarak hızla yenilik yapın

Sürükle ve bırak kolaylığına sahip kurumsal bir az kodlu uygulama geliştirme platformu olan Microsoft Power Apps ile DevOps ortamınızı daha verimli hâle getirin.

Sık sorulan sorular

DevOps az kodlu mu?

DevOps her zaman az kodlu uygulama geliştirme araçları içermez ancak bu tür araçların bulunması, DevOps sürecini önemli ölçüde hızlandırabilir. Geleneksel DevOps'ta kod her zaman gerekliydi. Ancak kod yazmayanların da uygulama oluşturmasına olanak tanıyan kurumsal az kodlu uygulama geliştirme platformları DevOps ekipleri arasında popülerlik kazanıyor.

Az kodlu DevOps nedir?

Az kodlu DevOps, minimum kodlama gerektiren bir ortamda uygulama geliştirme sürecini ifade eder. Bazı kuruluşlar, her beceri seviyesinden kullanıcıların kod yazmayı öğrenmek zorunda kalmadan uygulama oluşturmasına olanak tanıyan bir yazılım kullanarak yetenek eksikliğini gidermiştir.

Az kodlu uygulama geliştirme yaklaşımı geleceğin yaklaşımı mı?

Az kodlu uygulama geliştirme araçları, uygulama geliştirmenin geleceğinde önemli bir rol oynayacak. Kodlama becerisi olmayan kullanıcıların uygulama geliştirmede yer almasını sağlamak için az kodlu uygulama geliştirme platformları kullanan şirketlerin sayısı giderek artıyor.

Az kodlu uygulama geliştirme platformları geliştiricilerin yerini alacak mı?

Hayır, az kodlu uygulama geliştirme ortamları geliştiricilerin yerini almayacak. Kurumsal az kodlu uygulama geliştirme platformları, kodlama deneyimi az olan kişilerin basit ve orta derecede karmaşık uygulamalar oluşturmasını sağlayarak geliştirme sürecini hızlandırır. Böylece, geliştiricilerin becerilerini daha kapsamlı uzmanlık gerektiren görevlere ayırmalarını sağlar.

Kurumsal az kodlu uygulama geliştirme ortamı nedir?

Kurumsal az kodlu uygulama geliştirme platformları, hem geliştiricilerin hem de geliştirici olmayanların DevOps sürecinde iş birliği yapmasına olanak tanıyan uygulama geliştirme aracı paketleridir. Kurumsal düzeyde, az kodlu uygulama geliştirme araçları kullanıldığında uygulamaları pazara sunarken harcanan çaba önemli ölçüde azaltılabilir.

Az kodlu uygulama geliştirme platformu nedir?

Az kodlu uygulama geliştirme platformları, her beceri düzeyinden kullanıcıların hiç kodlama yapmadan veya çok az kodlama yaparak uygulama oluşturmasına yardımcı olan son derece görsel yazılım geliştirme ortamlarıdır. İyi bir az kodlu uygulama geliştirme platformu, işletmelerin yüksek kaliteli uygulamalar tasarlamak, dağıtmak, sürekli iyileştirmek ve izlemek için kullanabilecekleri sağlam bir sezgisel araç seti sunmalıdır.