Dizüstü bilgisayarda çalışan bir adam

Az kodlu ve geleneksel geliştirme

Az kodlu ve geleneksel geliştirmenin farklarını ve birbirlerini nasıl tamamladıklarını öğrenin.

Az kodlu geliştirme nedir?

Az kodlu geliştirme, diğer özelliklerle birlikte önceden ayarlanmış modülleri, şablonları, sürükle bırak işlevini ve otomatikleştirilmiş süreçleri kullanarak web sitesi ve uygulama oluşturmayı kolaylaştırmaya yönelik alternatif bir yazılım geliştirme yaklaşımıdır. Minimum düzeyde kodlama uzmanlığı veya bilgisi gerektirdiği için geliştirici olmayanlar, yeni uygulamaları ve ürünleri hızla pazara sunabilir.

Az kodlu geliştirme, BT ekiplerine zaman kazandıracak ve üretkenlik ile verimliliği artıracak çözümler arayan kurumlar için günden güne daha popüler bir seçenek haline gelmektedir. Az kodlu geliştirme, BT kaynakları sınırlı olan kuruluşlarda geliştiricilerin ve geliştirici olmayanların daha maliyetli özel geliştirmeleri kullanmak yerine, uygulamaları kurum içinde daha hızlı geliştirerek beceri kümelerini genişletmesine olanak tanır.

Az kodlu geliştirmenin avantajları ve zorlukları

Az kodlu geliştirme, iş yüklerinin azaltılmasına ve kuruluşların uygulamaları kısa sürede tasarlamasına, dağıtmasına ve güncelleştirmesine yardımcı olarak günden güne yazılım geliştirmenin ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Hızlı dağıtım ve güncelleştirmeler, kurumların değişen müşteri geri bildirimlerine ve alışkanlıklarına hızla uyum sağlayarak müşteri deneyimlerini iyileştirmesine olanak tanır. Az kodlu uygulamaların Microsoft Power Apps gibi bir hizmetle geliştirilmesi, kurumların gelişmiş işlevsellik sunan, profesyonel düzeyde uygulamalar üretmesine yardımcı olabilir.

Az kodlu geliştirme platformları, çeşitli birçok iş ihtiyacını destekleyebilir ve BT ekiplerinin iş yükünü azaltmaya yardımcı olabilir. BT dışındaki çalışanlar, uygulama geliştirme sürecine dahil olmak için az kodlu geliştirmeyi kullanabilir ve daha fazla uzmanlık gerektiren özel bileşenler ve uygulamalara odaklanmaları için profesyonel geliştiricilere zaman kazandırabilir. BT uzmanları da süreçleri ve iş yüklerini iyileştirmek için az kodlu otomasyonlardan yararlanabilir. Bazı sınırlamaları olsa da az kodlu geliştirme, sağladığı sayısız avantaj ile çeşitli birçok kurum için harika bir seçenektir.

Kurumların geliştirebileceği az kodlu uygulamalara örnekler

 • Operasyonel maliyet yönetimi uygulamaları
 • Zamanlama uygulamaları
 • Kurumsal gider yönetimi uygulamaları
 • Zaman çizelgesi uygulamaları
 • Yardım masası uygulamaları
 • İzin isteği uygulamaları
 • Hizmet isteği uygulamaları
 • Bordro uygulamaları
 • Hibe ve sözleşme faaliyeti uygulamaları
 • Onay süreci uygulamaları
 • Stok izleme uygulamaları
 • Etkinlik planlama uygulamaları

Daha fazla az kodlu uygulama senaryosunu ve gerçek-dünyadan örnekleri keşfedin ve Power Apps müşterilerinin platformu, birden çok kurum ve kar amacı gütmeyen kuruluş sektöründe nasıl kullandığını öğrenin.

Az kodlu geliştirmenin avantajları

 • Kullanım kolaylığı: Sürükle bırak modülleri ve şablonları, uygulama geliştirmede tahmin sürecini ortadan kaldırır.
 • Azaltılmış BT iş yükü: Az kodlu geliştirme, BT uzmanlarına genişletilmiş bir araç seti sunarak daha teknik işleri ve özel projeleri önceliklendirmeleri için esneklik ve alan kazandırır.
 • Düşük giriş bariyeri: Basit araçlar, arabirimler ve sürükle bırak özellikleriyle az kodlu geliştirme, daha fazla çalışanın uygulama ve kodlama projelerine erişmelerine olanak tanıyarak geliştirme alanındaki bilgi ve becerilerini iyileştirmelerine ve güçlü bir öğrenme kültürü oluşturmaya yardımcı olur.
 • Uygulamaları hızla pazara sunma: Önceden var olan şablonlar ve araçlar, çalışanların uygulamaları hızla geliştirip kullanıma sunmasına yardımcı olur.
 • Uygun maliyet: Az kodlu şablonları ve araçları kullanan kurumların, daha karmaşık olan özel geliştirmeler için gerekli zamanı ve kaynakları başka projelere harcaması gerekmez.
 • Basitleştirilmiş güncelleştirmeler ve bakım: Yeni güncelleştirmeler ve rutin bakımlarda özel geliştirmeye bağlı kalmak yerine, az kodlu platformlar bunu kurumların yerine yönetebilir.
 • Kuruluşların güvenli kalmasına yardımcı olma: Microsoft Power Platform gibi platformlar yerleşik güvenlik sunar ve bağımsız uygulamaları tek bir yapıda birleştirmeye yardımcı olur.
 • Değerli veriler ve analizler: Az kodlu platformlardaki yerleşik araçlar ve panolar, yararlı ve kullanışlı öngörüler içeren görsel modeller ve raporlar sunabilir.
 • Yinelenen görevleri otomatikleştirme: Özel geliştirmeyle birlikte BT çalışanları, iş yüklerini iyileştirmek için az kodlu geliştirmeyi kullanabilir.

Az kodlu geliştirmenin zorlukları

 • Özel geliştirmeye göre daha az özelleştirilebilirlik ve ölçeklenebilirlik: Az kodlu platformlar, önceden var olan çok sayıda şablon sunar. Ancak bu şablonlar, daha karmaşık projeler için kısıtlayıcı olabilir ve her zaman kurumsal büyüme ve kurumun değişen ihtiyaçları ile birlikte ölçeklenemeyebilir.
 • Diğer sistemlerle sınırlı tümleştirme: Eski platformlar veya sistemler, daha karmaşık bir tümleştirme çözümü gerektirebilir.
 • Yetersiz şablon eksikliği: Belirli bir şablon ile çalışacakları için çalışanların, uygulamanın işlevi hakkında geçici çözümler oluşturması veya beklentileri değiştirmesi gerekebilir.

Geleneksel kod veya özel uygulama geliştirmesi nedir?

Geleneksel kodlamayı kullanan özel uygulama geliştirmesi, yazılım veya uygulamaları manuel olarak planlamak, tasarlamak, kodlamak ve uygulamak için profesyonel geliştiricilere güvenir. Geleneksel şekilde kodlanan bir web sitesinde veya uygulamada, her özelliğin veya öğenin özel bir kodu olur ve geliştiricilerin belirli ve genellikle karmaşık gereksinimleri karşılayacak şekilde çalışması gerekir. Geleneksel kodlama, genellikle az kodlu geliştirmeye kıyasla daha fazla zaman alır ve maliyeti daha yüksektir. Ancak özelleştirme seçenekleri daha kapsamlı olduğundan belirli projelerde daha avantajlı olabilir.

Özel uygulama geliştirmenin avantajları

 • Son derece özelleştirilebilir: Özel geliştiriciler belirli iş ihtiyaçlarını karşılayabilir ve bunlara göre plan ve tasarım yapabilir.
 • Ölçeklenebilir ve uyarlanabilir: Özel geliştirme daha çeviktir ve BT uzmanlarının uygun değişiklikleri yapmasına, gerektiğinde yukarı ölçeklemesine ve kurumların değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamasına olanak tanır.
 • Genişletilmiş işlevsellik: Özel kod, geniş bir işlevsellik yelpazesi sunar ve geliştiriciler işlevleri belirli gereksinimlere göre uyarlayabilir.
 • Diğer sistemlerle tümleştirme: Özel geliştiriciler, uygulamayı diğer eski uygulamalar, sistemler veya ürünlerle tümleştirilecek şekilde uyarlayabilir.

Özel uygulama geliştirmenin zorlukları

 • Sürekli bakım: Özel uygulamalar, güvenlik ve bakım açısından daha uygulamalı bir yaklaşım gerektirir.
 • Daha yüksek giderler: Özel bir ilk derleme maliyetli olabilir ve zaman alabilir. Özel uygulamanın yönetimi de uzman becerisi gerektirdiği için maliyet artabilir.
 • Daha uzun uygulama ve test süreci: Özel geliştirme genellikle karmaşık olduğundan, uygulama ve test süreci daha da karmaşık bir hal alabilir. Bu durum, uygulamanın müşterilere veya ortak kullanıma sunulmadan önceki bekleme süresini artırır.
 • Daha uzun güncelleştirme ve değişiklik süreci: Özel uygulamalarda geliştirme süreci, az kodlu geliştirmeye kıyasla daha uzundur ve güncelleştirmelerin planlanıp kullanıma sunulması da daha fazla zaman alır.

Az kodlu ve geleneksel uygulama geliştirme arasındaki farklar

Az kodlu geliştirme, daha fazla insanın uygulama veya web sitesi oluşturmasına olanak tanımasıyla geleneksel uygulama geliştirmeden farklıdır. Geleneksel kodlamada, manuel kodlama alanında uzman profesyonel geliştiricilere ihtiyaç duyulur. Az kodlu geliştirmede ise minimum düzeyde bilginizin olması yeterlidir ve kullanımı kolay araçlar, şablonlar ve arabirimler sunulur.

Durumunuza veya projenize en uygun yaklaşıma karar verirken aşağıdaki soruları göz önünde bulundurun:

 • Projenizin karmaşıklık düzeyi nedir? Projeniz düzenli değişiklikler ve güncelleştirmeler gerektiriyor mu?
 • Tümleştirme özelliklerine ihtiyacınız var mı veya gelecekte olacak mı?
 • Uygulamanızın veya web sitenizin ne kadar sürede kullanıma sunulmasını istiyorsunuz?
 • Bütçeniz ne?
 • Güvenlik ihtiyaçlarınız neler?
 • BT departmanınızın projeye ne kadar zaman ayırması gerekiyor?
 • Geliştirici olmayıp kodlama alanında biraz bilgisi olan veya kodlama becerilerini geliştirmek isteyen çalışanlarınız var mı?

Az kodlu ve geleneksel geliştirme arasındaki farklar

Az kodlu geliştirme

 • Minimum düzeyde kodlama bilgisi gerektirir.
 • Geliştirme maliyetlerini azaltır.
 • Şablonları ve sürükle bırak araçlarını kullanır.
 • Otomatik güncelleştirmeler ve rutin bakım sağlar.
 • Yerleşik görseller, raporlar ve analizler sunar.

Geleneksel geliştirme

 • Nitelikli BT uzmanlarına ihtiyaç duyar.
 • Daha fazla zaman, enerji, para ve kaynak gerektirir.
 • Daha çevik özelleştirmeye olanak tanır.
 • Diğer sistemler ve uygulamalarla tümleştirmede daha geniş kapsam sunar.
 • Daha kolay ölçeklenir ve uyum sağlar.

Kodsuz ve geleneksel geliştirme

Az kodlu geliştirmeye benzer şekilde, kodsuz geliştirme de kurumlara ve geliştiricilere uygulama geliştirmeyi daha fazla çalışana ulaştırarak BT ekiplerinin daha nitelikli görevlere odaklanmasını sağlayacak ek araçlar sunabilir.

Az kodlu geliştirme için temel düzeyde kodlama bilgisine sahip olmak gerekirken kodsuz geliştirme, herhangi bir deneyim gerektirmez. Kodsuz uygulama geliştiricileri, her çalışanın mobil ve web uygulamalarını hızla geliştirip kullanıma sunabileceği kolay ve sezgisel arabirimlere sahiptir. Kodsuz geliştirme genelde az kodlu ve geleneksel geliştirmeye göre daha uygun maliyetlidir ancak özelleştirme seçenekleri daha azdır ve daha basit projeler için daha uygundur.

Az kodlu geliştirmeyi, geleneksel geliştirme ile birlikte kullanma

Az kodlu geliştirme, geleneksel geliştirmenin yerini tutmaz. Bununla birlikte, kurumların kodlama yeteneklerini geliştirmek ve yinelenen veya gereksiz işlerin sorumluluğunu BT'den başka bir departmana vermek için kullanabileceği bir araçtır. Az kodlu geliştirme, geliştiricilerin daha hızlı çalışmasına ve teknik, tam yığın becerilerini daha yenilikçi ve özel projelerde kullanmasına olanak tanır.

Az kodlu geliştirmeyle geliştiriciler, projeleri başlatabilir ve daha büyük, karmaşık projelerde satır satır kod yazmaya gerek kalmadan mevcut sayfalara temel işlevler ekleyebilir veya yeni işlevler oluşturabilir. Az kodlu geliştirme, BT ekiplerine sunulan kaynakları ve araçları artırır ve daha basit işleri geliştirme ekibinde olmayan çalışanların üstlenmesini sağlayabilir.

Az kodlu geliştirmeyi kullanmaya başlama

Az kodlu bir platform kullanmak, kurumların BT ekiplerini desteklemesine ve profesyonel geliştirici olmayan çalışanların yeni beceriler öğrenip kendilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Az kodlu platformlar arasından seçim yaparken kuruluşunuzun ihtiyaçlarını düşünün ve planladığınız çeşitli projeleri destekleyebilecek ve BT ekibinizin becerilerini geliştirip iş yükünü hafifletebileceği araçlarla çalışmasını sağlayabilecek bir platform seçin. Microsoft Power Platform ve Power Apps gibi platformlar ve araçlar, ekibinizi uygulama geliştirme ve kullanıma sunma sürecinde desteklemenize ve geliştiricilerinize uygulama özelliklerini genişletebilecekleri araçlar sunmanıza yardımcı olabilir.

Sık sorulan sorular

Geleneksel geliştirme ve az kodlu geliştirme arasındaki temel fark nedir?

En temel fark, az kodlu geliştirmenin minimum düzeyde kodlama bilgisi veya uzmanlığı gerektirmesidir. Az kodlu geliştirme şablonları ve sürükle bırak araçlarını kullandığı için az kodlu platformlar, daha fazla çalışan tarafından kullanılabilir. Az kodlu platformlar genellikle daha uygun maliyetli olur ve kurumların uygulamaları, geleneksel geliştirmeye kıyasla daha hızlı bir şekilde kullanıma sunmasına yardımcı olabilir.

Az kodlu geliştirme geliştiricilerin yerini tutar mı?

Az kodlu geliştirme, geliştiricilerin yerini tutmaz. BT ekiplerine ek bir araç sağlar ancak daha nitelikli çalışmalarda insan gücüne ihtiyaç duyulur. Az kodlu geliştirme, geliştiricilerin yinelenen görevleri otomatikleştirmesine, karmaşık işlere öncelik vermesine ve daha kapsamlı ve zorlu projelere vakit ayırmasına yardımcı olur. Az kodlu geliştirme, BT ekibinde çalışmayanların da profesyonel düzeyde web sitesi ve uygulama geliştirerek geliştirme ekibini desteklemesine yardımcı olabilir.

Az kodlu geliştirmenin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Az kodlu geliştirmenin avantajları arasında kullanım kolaylığı, BT'nin iş yükünün azalması, düşük giriş bariyeri, uygun maliyet, basitleştirilmiş güncellemeler ile bakım, gelişmiş güvenlik özellikleri, değerli veriler ile analizler ve yinelenen görevlerin otomatikleştirilmesi yer alır. Az kodlu geliştirmenin dezavantajlarına ise sınırlı özelleştirme ile ölçeklenebilirlik, daha az tümleştirme seçeneği ve şablonların esneklik sunmaması örnek gösterilebilir.

Geleneksel geliştirmenin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Geleneksel geliştirmenin avantajları arasında özelleştirilebilirliği yüksek seçenekler, ölçek ve uyarlanabilirlik, genişletilmiş işlevler ve diğer sistemlerle daha kolay tümleştirme yer alır. Geleneksel geliştirmenin dezavantajlarına ise hem ön maliyetin hem de büyük ihtimalle bakım maliyetinin daha yüksek olması, güvenlik ve bakımın daha uygulamalı bir yaklaşım gerektirmesi, uygulama ve test süreçlerinin daha uzun olması ve güncelleştirmeler ile değişikliklerin daha fazla zaman alması örnek gösterilebilir.

Az kodlu geliştirmenin kodsuz geliştirmeden farkı nedir?

Hem az kodlu geliştirme hem de kodsuz geliştirme, geleneksel kodlamaya erişilebilir alternatifler sunar. Ancak az kodlu geliştirme az miktarda kodlama bilgisi ve uzmanlığı gerektirmesi bakımından, kodlama bilgisi veya uzmanlığı gerektirmeyen kodsuz geliştirmeden farklıdır.

Projeme en uygun geliştirme yaklaşımını nasıl seçebilirim?

Projenize en uygun geliştirme yaklaşımını seçerken projenin karmaşıklığını ve bütçenizi göz önünde bulundurun ve gelecekte neye ihtiyaç duyabileceğinizi düşünün. Genişlemeye veya yükseltmeye gitmeyi planlıyor musunuz? İhtiyaç duyduğunuz tümleştirmeler var mı? Bu soruların yanıtı evet ise özel geliştirmeyi kullanmayı tercih edebilirsiniz. Projenizin hızlı bir şekilde tamamlanması gerekiyorsa, az kodlu platformun sunduğu otomatik güncelleştirmeler ve güvenlik desteği size avantaj kazandıracaksa ve projeniz bir şablona sığıyorsa, az kodlu geliştirme sizin için en iyi seçenek olabilir.

Az kodlu bir platformu nasıl seçebilirim?

Az kodlu platform seçerken kurumunuzun ve geliştirme ekibinizin ihtiyaçlarını dikkate alın. Uygulamadan web sayfasına geliştirmeniz gereken çok çeşitli projeler var mı? Ekibiniz ne kadar deneyimli ve projelerinizi kim tasarlayacak? Ne tür bir raporlamaya ve veri analizine ihtiyaç duyuyorsunuz? Son olarak bütçenizi gözden geçirin ve ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneğe karar verin.