Power Apps portalları ile harici erişime imkan tanıyın

Kurumunuzun içindeki veya dışındaki herkesin portalları kullanarak Microsoft Dataverse verileriyle etkileşim kurmasını sağlayın.

Harici müşteriler ve iş ortaklarıyla etkileşim kurun

Give both internal and external users secure access to your data either anonymously or through commercial authentication providers like LinkedIn, Microsoft, Facebook, and Google, or enterprise providers such as Azure Active Directory B2C (Azure AD B2C). Set authentication requirements, customize data for each user, and allow users to submit their information privately with straightforward admin controls.

Herkese duyarlı web siteleri derleme imkanı tanıyın

Özelleştirilebilir portal şablonları ve duyarlı temalarla, web sitelerinin markanızın görünümünü ve yarattığı duyguyu kolayca yansıtmasını sağlayın. Kod gerekmeden bir sezgisel arabirimi ve adım adım rehberi kullanarak dış kullanıcıların ve iş ortaklarının erişebileceği içerikleri oluşturun.

Bring all your data together

Bring data from the apps you use—including Power BI and Power Automate—together with Microsoft Dataverse and enable your users to interact with it anytime, anywhere. Enrich portals with model-driven forms, views, lists, charts, and dashboards to offer more value with each interaction.

Extend the power of your solutions to your external customers and achieve amazing results.

City of Kobe connects citizens to key information

Reducing call volume by 90 percent with Power Apps portals during the COVID-19 pandemic enabled the City of Kobe to help millions of citizens at scale.

Magna International safeguards employees

Lowering the risk of COVID-19 with the help of Power Apps portals helps safeguard more than 100,000 employees.

Suite Hub creates a unique platform

By connecting corporate bookers and accommodation providers with Power Apps portals and Power Automate, Suite Hub saw a booking efficiency gain of 60 percent.

KPMG and GrantCare partner to deliver aid

Helping Georgia residents get back on their feet fast while lowering operating costs, improving transparency, and increasing trust with Power Apps portals.

PHDC provides services to residents

Providing housing assistance to low-income residents more quickly with Power Apps portals means residents can stay safe and healthy in their homes.

Explore Additional Resources

Learn more

Access self-help guides to help you get started with portals.

Start using portals

Browse the different learning modules to begin developing your skills.