Power Apps ve Microsoft Azure neden birlikte daha iyi?

Az kodlu bir platformda zengin işlevler oluşturmak için Power Apps ve Azure'u birlikte kullanarak iş gereksinimlerini özel uygulamalara dönüştürün.

Az kod içeren uygulama geliştirme ile yenilik yapma

İş taleplerini daha hızlı karşılayın

Sürükle ve bırak özellikli kullanıcı arabirimi (UI) ve önceden oluşturulmuş kullanıcı deneyimi (UX) bileşenleri sayesinde uygulamaları hızlı şekilde oluşturun ve iOS, Android, Windows ve web'de tek bir tıklamayla dağıtın.

Uygulama geliştirme maliyetlerinden tasarruf edin

ERP uzantıları, karma gerçeklik ve IoT gibi Azure çözümleri ve Power Virtual Agents ve Power Automate gibi Power Apps ekleri sayesinde uygulama oluşturma maliyetlerini yüzde 74'e kadar düşürün.

Sorunsuz yönetim sayesinde kolaylaştırın ve koruyun

GitHub, Azure araçları ve Power Apps Mükemmeliyet Merkezi araç setiyle az kodlu uygulamaların idaresini ve güvenliğini sağlarken uygulama yaşam döngüsü yönetimini kolaylaştırın.

Bağlayıcılar aracılığıyla temel verileri tümleştirin

350'den fazla önceden oluşturulmuş veri bağlayıcı aracılığıyla ve Azure tarafından desteklenen uygulama teslim hizmetiyle ilgili bilgileri veri kaynaklarından doğrudan Power Apps'e getirin.

Azure ile çalışan özellikleri kolayca genişletin

Visual Studio Code ile özel, yeniden kullanılabilir bileşenler oluşturarak uygulamalarınızı farklılaştırın, yerleşik API tümleştirmesi aracılığıyla Azure hizmetleri ve veri bağlantıları ekleyin.

Power Apps ve Azure'un birlikte nasıl çalıştığını keşfedin

Önceden oluşturulmuş UX bileşenleri

Uygulamaları daha hızlı kullanıma sunun. Önceden oluşturulmuş kullanıcı deneyimi (UX) bileşenlerini ve basit çerçeveleri kullanarak Azure hizmetleri ile Power Apps'te hızla çözümler oluşturun. Makine öğrenimi deneyimi gerekmeden kolayca Power Apps yapay zeka özellikleri ve Azure Bilişsel Hizmetler gibi Azure öğeleri ekleyin.

AI Builder

Power Apps'teki önceden eğitilmiş modelleri kullanarak Azure hizmetleriyle zenginleştirdiğiniz yapay zeka özellikleri ekleyin. Veya Azure'da kendi yapay zeka modellerinizi oluşturup eğitin ve bunları aynı Power Apps'te AI Builder tarafından sağlanan modellerle birlikte kullanın.

Uygun maliyetli ERP uzantıları

Power Apps'teki Salesforce, ServiceNow, SAP, Workday gibi birçok önceden oluşturulmuş bağlayıcı aracılığıyla kurumsal kaynak planlama (ERP) uzantılarını kullanarak yeni düzenlemeler ve güncelleştirilen uyumluluk standartları gibi değişen iş gereksinimlerine hızlıca uyum sağlayın. Azure hizmetleri uygulama teslim sürecini hızlandırır.

Uygulama yaşam döngüsü yönetimi

Uygulama teslimi ve kod değişiklikleri için gereken zamanı kısaltmak üzere GitHub'daki yerleşik kesintisiz tümleştirme ve dağıtım (CI/CD) desteği ile az kodlu uygulama yaşam döngüsü yönetimini (ALM) sorunsuz hale getirin. Profesyonel olmayan geliştiricileriniz için CI/CD self servisi sağlamak için GitHub Azure bağlayıcısı kullanırken birleşik uygulama ortamlarının tümünü görüntüleyin.

Mükemmeliyet Merkezi ve güvenlik

Power Apps Mükemmeliyet Merkezi araç setiyle sağlanan yerleşik korumalarla standartları ve tutarlılığı destekleyin. Azure Active Directory yerleşik güvenlik rollerini ve izinlerini de kullanarak uygulama ortamlarını daha iyi denetleyin. Azure Key Vault ile uygulamalarınızı kolayca kodlayın, kodunu çözün, yapılandırın veya uygulamalarınıza düzeltme eki uygulayın.

Özelleştirme

Visual Studio Code'daki komut satırı arabirimi (CLI) için yerleşik desteği kullanarak yeniden kullanılabilir bileşenlerle özel Power Apps oluşturun. Azure İşlevleri, Bilişsel Hizmetler, IoT Edge ve Azure Synapse Analytics gibi hizmetleri kullanarak işlev ekleyin ve yeniliği ölçeklendirin.

Sorunsuz bağlantı

Az kodlu uygulamaları, veri bağlayıcıları aracılığıyla 350'den fazla veri kaynağı veya eski sistemle tümleştirin, Azure API Management ve Azure İşlevleri'ni kullanarak özel bağlayıcılar oluşturun. Azure işleme gücü sayesinde uygulamalarınızı dayanıklılıkla ve düşük veri erişimi gecikmesiyle ölçeklendirin.

Power Apps ve Microsoft Teams'in birlikte nasıl çalıştığını keşfedin

Hem profesyonel hem de profesyonel olmayan geliştiricileri, Azure API Management ile desteklenen özel oluşturulmuş bağlayıcılarınızı kullanarak Power Apps ve Teams bağlamında çalışan akışlar oluştururken paylaşılan az kodlu bir ortamda daha hızlı sonuçlar sunmak üzere destekleyin.


Rex A

"Hızla pazara sunulabildikleri için az kodlu/kodsuz çözümleri seviyorum. [Power Apps] güncelleştirmeleri ve geliştirmeleri çok çevik şekilde, hızlıca sunmamızı sağlıyor. Müşterilerim mobil veri toplama çözümü olarak Power Apps'e geçişle takımlarının verimlilik konusunda elde ettikleri kazanımlardan çok memnun."

Rex A

Senior Web Developer + Power Apps Wizard

Müşterilerin Power Apps ile Azure 'u birlikte nasıl kullandıklarını öğrenin

G&J Pepsi
"Microsoft Power Platform ile işlerimizi hızlıca yoluna koyabilme olanağına hayran kaldık. Profesyonel, kullanıcı dostu uygulamalar oluşturmak için az kodlu bir çözüm kullanarak denetimi kendi elimizde tutuyoruz."

Dan Foster
Director of Digital Technology, G&J Pepsi-Cola Bottlers

Priceline
"Power Apps hızlı bir şekilde görsel olarak hoş ve ilgi çekici bir ön uç oluşturma ve kullanıcıya "bir bakışta" söz konusu mağazanın perakende ölçümlerini ve mağaza ziyaret bilgilerini nasıl izlediğini görme olanağı sağlayan pano tarzı ölçüm kutucukları ve değerleri ekleme olanağı tanıdı."

James Matson
IT Retail Innovation Lead, Australian Pharmaceutical Industries (Priceline)

Reliable Electric
"Power Apps'in sağladığı az kodlu uygulama geliştirme alanı hem destekleyici hem de zevkli. Öğrenmeyi seviyorum ve Power Apps bana kodlama dünyasının kapılarını açtığından kendimi Microsoft Azure, Power Automate, Power BI, JavaScript, Node.js, React ve SQL konusunda eğitmeye devam ediyorum."

Lars Peterson
General Manager, Reliable Electric

Sonraki adımı atın