Office 365 Kullanıcıları

Office 365 Kullanıcıları, Office 365 hesabınızı kullanarak kuruluşunuzdaki kullanıcı profillerine erişmenize olanak sağlar. Kendi profilinizi almanın yanı sıra bir kullanıcının profilini, yöneticisini veya bağlı çalışanlarını alma gibi çeşitli işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Bu bilgileri, uygulamanızda bulunan bir metin kutusunda görüntüleyebilirsiniz. Bir veya daha fazla işlevi görüntüleyebilir, hatta farklı işlevleri birleştirebilirsiniz. Örneğin, Kullanıcı Adını ve Telefon Numarasını birleştiren bir ifade oluşturabilir ve ardından bu bilgiyi uygulamanızda görüntüleyebilirsiniz.

Bu konu başlığı altında, Office 365 Kullanıcıları'nı bağlantı olarak ekleme, Office 365 Kullanıcıları'nı veri kaynağı olarak uygulamanıza ekleme ve galeri denetiminde tablo verilerini kullanma gibi işlemleri nasıl gerçekleştireceğiniz gösterilmiştir.

 

What you need to get started

Bağlantı ekleme

 1. Veri bağlantısı ekleyin ve Office 365 Kullanıcıları seçeneğini belirleyin:

  Office 365'e bağlanma

 2. Bağlan seçeneğini belirleyin ve oturum açmanız istenirse iş hesabınızı girin.

Office 365 Kullanıcıları bağlantısı oluşturulur ve uygulamanıza eklenir. Artık bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Bağlantıyı uygulamanızda kullanma

Geçerli kullanıcı ile ilgili bilgileri gösterme

 1. Ekle menüsünde, Metin kutusu seçeneğini belirleyin
 2. İşlev çubuğunda, metin kutusunun Text özelliğini aşağıdaki formüllerden biri olarak ayarlayın:

  Office365Users.MyProfile().Department
  Office365Users.MyProfile().DisplayName
  Office365Users.MyProfile().GivenName
  Office365Users.MyProfile().Id
  Office365Users.MyProfile().JobTitle
  Office365Users.MyProfile().Mail
  Office365Users.MyProfile().MailNickname
  Office365Users.MyProfile().Surname
  Office365Users.MyProfile().TelephoneNumber
  Office365Users.MyProfile().UserPrincipalName
  Office365Users.MyProfile().AccountEnabled

Metin kutusu, geçerli kullanıcı ile ilgili olarak girdiğiniz bilgileri gösterir.

Başka bir kullanıcı ile ilgili bilgileri gösterme

 1. Ekle menüsünde, Metin seçeneğini ve ardından Metin girişi seçeneğini belirleyin. Bu denetimi InfoAbout olarak yeniden adlandırın:

  Denetimi yeniden adlandırma

 2. InfoAbout denetiminde, kuruluşunuzdaki bir kullanıcının e-posta adresini girin veya kopyalayıp yapıştırın. Örneğin, adınız@şirketiniz.com.

 3. Metin kutusu (Ekle menüsü) ekleyin ve bu metin kutusunun Text özelliğini şu formüllerden biri olarak ayarlayın:

  • Başka bir kullanıcı ile ilgili bilgileri gösterme:

   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Department
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).DisplayName
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).GivenName
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Id
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).JobTitle
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Mail
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).MailNickname
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Surname
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).TelephoneNumber
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).UserPrincipalName
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).AccountEnabled

  • Başka bir kullanıcının yöneticisi ile ilgili bilgileri gösterme:

   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Department
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).DisplayName
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).GivenName
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Id
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).JobTitle
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Mail
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).MailNickname
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Surname
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).TelephoneNumber
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).UserPrincipalName
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).AccountEnabled

Metin kutusu, belirttiğiniz kullanıcı veya kullanıcının yöneticisi ile ilgili olarak girdiğiniz bilgileri gösterir.

Not: Common Data Service'teki bir varlığı temel alan bir uygulama geliştiriyorsanız kullanıcı belirtmek için e-posta adresi yerine kimlik bilgisini kullanabilirsiniz.

Örneğin, otomatik olarak bir uygulama oluşturabilir, Metin kutusu denetimi içeren bir ekran ekleyebilir ve denetimin Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:
Office365Users.UserProfile(BrowseGallery1.Selected.CreatedByUser).DisplayName

Bir kişi oluşturur ve uygulamanın göz atma ekranında bu kişiyi seçerseniz Metin kutusu denetimi, görünen adınızı gösterir.

Başka bir kullanıcının bağlı çalışanlarını gösterme

 1. Bir Metin girişi denetimi ekleyin (Ekle menüsü > Metin) ve bu denetimi InfoAbout olarak yeniden adlandırın.

 2. InfoAbout denetiminde, kuruluşunuzdaki bir kullanıcının e-posta adresini girin. Örneğin, yöneticinizinadı@şirketiniz.com

 3. Metinle birlikte galerisi ekleyin (Ekle menüsü > Galeri) ve bu galerinin Items özelliğini şu formül olarak ayarlayın:

  Office365Users.DirectReports(InfoAbout.Text)

  Galeri, girdiğiniz kullanıcının bağlı çalışanları ile ilgili bilgileri gösterir.

  Galeri seçildiğinde, söz konusu galeriye ilişkin seçenekler sağ bölmede gösterilir.

 4. İkinci listede JobTitle seçeneğini belirleyin. Üçüncü listede, DisplayName seçeneğini belirleyin. Galeri, bu değerleri göstermek üzere güncelleştirilir.


  NOT İlk kutu, aslında bir görüntü denetimidir. Bir görüntünüz yoksa görüntü denetimini silebilir ve bunun yerine bir metin kutusu ekleyebilirsiniz. Bunun için Denetim ekleme ve yapılandırma başlıklı makaleden faydalanabilirsiniz.

Kullanıcı arama

 1. Metin girişi denetimi ekleyin (Ekle menüsü > Metin) ve bu denetimi SearchTerm olarak yeniden adlandırın. Aranacak bir ad girin. Örneğin, adınızı girin.

 2. Metinle birlikte galerisi ekleyin (Ekle menüsü > Galeri) ve bu galerinin Items özelliğini şu formül olarak ayarlayın:

  Office365Users.SearchUser({searchTerm: SearchTerm.Text})

  Adlarında, girdiğiniz arama metnini barındıran kullanıcılar galeride gösterilir.

  Galeri seçildiğinde, söz konusu galeriye ilişkin seçenekler sağ bölmede gösterilir.

 3. İkinci listede, Mail seçeneğini belirleyin. Üçüncü listede, DisplayName seçeneğini belirleyin.

  Galerideki ikinci ve üçüncü metin kutuları güncelleştirilir.

Kullanılabilir işlevleri görüntüleme

Bu bağlantı, aşağıdaki işlevleri içerir:

İşlev Adı Açıklama
MyProfile Geçerli kullanıcının profilini alır
UserProfile Belirli bir kullanıcı profilini alır
Manager Belirtilen kullanıcının yöneticisine ilişkin kullanıcı profilini alır
DirectReports Belirtilen kullanıcının bağlı çalışanlarını alır
SearchUser Kullanıcı profillerine ilişkin arama sonuçlarını alır

MyProfile

Profilimi al: Geçerli kullanıcıya ilişkin profili alır.

Giriş özellikleri

Yok.

Çıkış özellikleri

Özellik Adı Tür Açıklama
Department dize Kullanıcının departmanı.
DisplayName dize Kullanıcının görünen adı.
GivenName dize Kullanıcıya verilen ad.
Kimlik dize Kullanıcı kimliği
JobTitle dize Kullanıcının İş Unvanı.
Posta dize Kullanıcının e-posta kimliği.
MailNickname dize Kullanıcının takma adı.
Surname dize Kullanıcının soyadı.
TelephoneNumber dize Kullanıcının telefon numarası.
UserPrincipalName dize Kullanıcının Asıl Adı.
AccountEnabled boole Hesap etkinleştirildi bayrağı.

UserProfile

Kullanıcı profilini al: Belirli bir kullanıcı profilini alır.

Giriş özellikleri

Ad Veri Türü Gerekli Açıklama
Kimlik dize evet Kullanıcı asıl adı veya e-posta kimliği

Çıkış özellikleri

Özellik Adı Tür Açıklama
Department dize Kullanıcının departmanı.
DisplayName dize Kullanıcının görünen adı.
GivenName dize Kullanıcıya verilen ad.
Kimlik dize Kullanıcı kimliği
JobTitle dize Kullanıcının İş Unvanı.
Posta dize Kullanıcının e-posta kimliği.
MailNickname dize Kullanıcının takma adı.
Surname dize Kullanıcının soyadı.
TelephoneNumber dize Kullanıcının telefon numarası.
UserPrincipalName dize Kullanıcının Asıl Adı.
AccountEnabled boole Hesap etkinleştirildi bayrağı.

Manager

Yöneticiyi al: Belirtilen kullanıcının yöneticisinin kullanıcı profilini alır

Giriş özellikleri

Ad Veri Türü Gerekli Açıklama
Kimlik dize evet Kullanıcı asıl adı veya e-posta kimliği

Çıkış özellikleri

Özellik Adı Tür Açıklama
Department dize Kullanıcının departmanı.
DisplayName dize Kullanıcının görünen adı.
GivenName dize Kullanıcıya verilen ad.
Kimlik dize Kullanıcı kimliği
JobTitle dize Kullanıcının İş Unvanı.
Posta dize Kullanıcının e-posta kimliği.
MailNickname dize Kullanıcının takma adı.
Surname dize Kullanıcının soyadı.
TelephoneNumber dize Kullanıcının telefon numarası.
UserPrincipalName dize Kullanıcının Asıl Adı.
AccountEnabled boole Hesap etkinleştirildi bayrağı.

DirectReports

Bağlı çalışanları al: Bağlı çalışanları alır

Giriş özellikleri

Ad Veri Türü Gerekli Açıklama
Kimlik dize evet Kullanıcı asıl adı veya e-posta kimliği

Çıkış özellikleri

Özellik Adı Tür Açıklama
Department dize Kullanıcının departmanı.
DisplayName dize Kullanıcının görünen adı.
GivenName dize Kullanıcıya verilen ad.
Kimlik dize Kullanıcı kimliği
JobTitle dize Kullanıcının İş Unvanı.
Posta dize Kullanıcının e-posta kimliği.
MailNickname dize Kullanıcının takma adı.
Surname dize Kullanıcının soyadı.
TelephoneNumber dize Kullanıcının telefon numarası.
UserPrincipalName dize Kullanıcının Asıl Adı.
AccountEnabled boole Hesap etkinleştirildi bayrağı.

SearchUser

Kullanıcı ara: Kullanıcı profillerine ilişkin arama sonuçlarını alır

Giriş özellikleri

Ad Veri Türü Gerekli Açıklama
searchTerm dize hayır Arama dizesi. Şuna uygulanır: görünen ad, verilen ad, soyadı, e-posta, e-posta takma adı ve kullanıcı asıl adı

Çıkış özellikleri

Özellik Adı Tür Açıklama
Department dize Kullanıcının departmanı.
DisplayName dize Kullanıcının görünen adı.
GivenName dize Kullanıcıya verilen ad.
Kimlik dize Kullanıcı kimliği
JobTitle dize Kullanıcının İş Unvanı.
Posta dize Kullanıcının e-posta kimliği.
MailNickname dize Kullanıcının takma adı.
Surname dize Kullanıcının soyadı.
TelephoneNumber dize Kullanıcının telefon numarası.
UserPrincipalName dize Kullanıcının Asıl Adı.
AccountEnabled boole Hesap etkinleştirildi bayrağı.

Faydalı bağlantılar