Power BI

Power BI, veri çözümlemek ve öngörü paylaşmak için kullanılan iş analizi araçlarından oluşan bir hizmettir. Her cihazda kullanabileceğiniz zengin panolarla işinizi izleyebilir ve hızlı şekilde cevap alabilirsiniz. Uygulamanızda, Power BI hizmetinde ayarlamış olduğunuz veri uyarılarının durumunu kontrol edebilirsiniz. Power BI'daki veri uyarıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için belgeler sayfasına gidin.

Bu konu başlığı altında, Power BI bağlantısını bir uygulamada nasıl kullanacağınız gösterilmiş ve kullanabileceğiniz işlevler açıklanmıştır.

Başlamak için gerekenler

Uygulamanızda Power BI bağlantısını kullanma

Power BI hizmetinde ayarlamış olduğunuz uyarıları listeleme

 1. Ekle menüsünde, Galeri'yi seçin ve Metin galerilerinden birini ekleyin.
 2. Geçerli kullanıcının uyarılarını göstermek için galerinin Items özelliğini şu formül olarak ayarlayın:

  PowerBI.GetAlerts()

Bu işlemin ardından galeri, uyarı listesiyle güncelleştirilir. Her uyarı için uyarı adını, uyarı kimlik numarasını ve uyarının yapılandırıldığı grup çalışma alanının kimliğini alırsınız. Uyarı hakkında daha fazla bilgi almak için uyarı kimliği gerekir.

Uyarının durumunu görüntüleme

Uyarının durumunu görüntülemek için yukarıdaki adımda elde edilen uyarı kimliği ile CheckAlertStatus işlevini çağırın.

Uyarı kimliği, değişmez değer dizesi olarak (örneğin, "1234") veya GetAlerts() çağrısı (örneğin, Gallery1.Selected.alertId) ile doldurulmuş galeri bölümüne yönelik bir başvuru olarak geçirilebilir

Devam etmek için bir metin kutusu ekleyin ve ardından Text özelliğini şu formüllerden biri olarak ayarlayın:

 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).alertTitle
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).currentTileValue
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).alertThreshold
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).isAlertTriggered

Bu işlemin ardından metin kutusu, uyarının geçerli durumuyla güncelleştirilir.

Kullanılabilir işlevleri görüntüleme

Bu bağlantı, aşağıdaki işlevleri içerir:

İşlev Adı Açıklama
GetAlerts Power BI hizmetinde ayarlamış olduğunuz uyarıları listeleme
CheckAlertStatus Belirli bir uyarının durumunu denetleme

GetAlerts

Power BI hizmetinde ayarlamış olduğunuz uyarıları listeleyin.

Giriş özellikleri

Yok.

Çıkış özellikleri

Özellik Adı Veri Türü Gerekli Açıklama
value dizi Hayır Power BI hizmetinde ayarlamış olduğunuz veri uyarılarından oluşan bir dizi. Dizideki her öğe şunları içerir:
 • alertTitle: uyarı başlığı
 • alertId: uyarı kimliği
 • groupId: uyarının oluşturulduğu grubun kimliği

CheckAlertStatus

Uyarıların durumunu görüntüleyin.

Not: Çok sık çağrılması halinde bu uç noktaya yönelik istekler, uyarı başına belirli bir sayıyı aşmayacak şekilde kısıtlanır.

Giriş özellikleri

Özellik Adı Veri Türü Gerekli Açıklama
alertId tamsayı Evet GetAlerts tarafından döndürülen uyarı kimliği

Çıkış özellikleri

Özellik Adı Veri Türü Gerekli Açıklama
tileValue sayı Hayır Uyarının tetiklendiği anda kutucuğun sahip olduğu değer
tileUrl dize Hayır Uyarıya sahip olan kutucuğun URL'si
alertTitle dize Hayır Uyarının adı
isAlertTriggered Boole Hayır Uyarının o sırada tetiklenmiş olup olmadığı
alertThreshold sayı Hayır Alarmın tetikleneceği eşik

Faydalı bağlantılar

Mevcut tüm bağlantılara göz atın.
Uygulamalarınıza bağlantı eklemeyi öğrenin.