PowerApps'te verileri bir yerel dosyaya aktarma ve ardından söz konusu verileri başka bir uygulamaya aktarmaya ilişkin denetimler.

Açıklama

Aynı verileri kullanan birden fazla uygulama oluşturmak istiyor ancak bu verileri söz konusu uygulamalar dışında paylaşmak istemiyorsanız, verileri Dışarı aktar ve İçeri aktar denetimini kullanarak içeri ve dışarı aktarabilirsiniz. Verileri dışarı aktardığınızda, başka makineye kopyalayabileceğiniz sıkıştırılmış bir dosya oluşturursunuz ancak bu dosyayı PowerApps dışındaki herhangi bir programda okuyamazsınız.

Uyarı

Bu işlevin etkinleştirilmesi, uygulamanızın güvenlik açıklarına ve veri sızıntısına karşı savunmasız hale gelmesine neden olabilir. Kullanıcıların, yalnızca tanınmış ve güvenilir dosyaları içeri aktarmaları ve yalnızca gizli olmayan verileri dışarı aktarmaları yönünde bilgilendirilmesi önerilir.

Temel özellikler

Data: yerel dosyaya aktarmak istediğiniz koleksiyonun adı.

 • Data özelliği, Dışarı aktar denetimi için kullanılabilir ancak İçeri aktar denetimi için kullanılamaz.

OnSelect: kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.

Ek özellikler

Align: metnin, denetiminin yatay merkezine göre konumu.

BorderColor: bir denetimin kenarlığının rengi.

BorderStyle: Düz, Kesik Çizgili, Noktalı veya Hiçbiri değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.

BorderThickness: bir denetimin kenarlık kalınlığı.

Color: denetimdeki metnin rengi.

Disabled: kullanıcının denetim ile etkileşimde bulunup bulunamayacağı.

DisabledBorderColor: denetimin Disabled özelliğinin true olarak ayarlanması halinde denetimin kenarlık rengi.

DisabledColor: denetimin Disabled özelliğinin true olarak ayarlanması halinde denetimdeki metnin rengi.

DisabledFill: denetimin Disabled özelliğinin true olarak ayarlanması halinde denetimin arka plan rengi.

Fill: denetimin arka plan rengi.

Font: metnin görüntülendiği yazı tipi ailesinin adı.

FontWeight: denetimdeki metnin genişliği: Kalın, Yarı kalın, Normal veya Daha ince.

Height: denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.

HoverBorderColor: kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan kenarlık rengi.

HoverColor: kullanıcı, fare işaretçisini denetimdeki metin üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan metin rengi.

HoverFill: kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan arka plan rengi.

Italic: denetimdeki metnin italik olup olmadığı.

Padding: İçeri aktar veya Dışarı aktar düğmesindeki metin ile söz konusu düğmenin kenarları arasındaki uzaklık.

PressedBorderColor: kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek kenarlık rengi.

PressedColor: kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek metin rengi.

PressedFill: kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek arka plan rengi.

RadiusBottomLeft: denetimin sol alt köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.

RadiusBottomRight: denetimin sağ alt köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.

RadiusTopLeft: denetimin sol üst köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.

RadiusTopRight: denetimin sağ üst köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.

Size: denetimde görüntülenen metnin yazı tipi boyutu.

Strikethrough: denetimde görüntülenen metnin üstü çizili olup olmadığı.

Text: denetimde görüntülenen veya kullanıcının denetime yazdığı bir metin.

Underline: denetimde görüntülenen metnin altı çizili olup olmadığı.

VerticalAlign: denetimdeki metnin, denetimin dikey merkezine göre konumu.

Visible: denetimin gizli veya görünür olması.

Width: denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.

X: denetimin sol kenarı ile ekranın sol kenarı arasındaki uzaklık.

Y: denetimin üst kenarı ile ekranın üst kenarı arasındaki uzaklık.

Örnek

 1. Düğme denetimi ekleyin ve OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:
  ClearCollect(Products, {Name:"Europa", Price:"10.99"}, {Name:"Ganymede", Price:"12.49"}, {Name:"Callisto", Price:"11.79"})

  Bir denetimi nasıl ekleyeceğinizi, adlandıracağınızı veya yapılandıracağınızı bilmiyor musunuz?

  ClearCollect işlevi veya diğer işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz?

 2. F5 tuşuna basın, Düğme denetimine tıklayın veya dokunun ve ardından Esc tuşuna basın.

 3. Bir Dışarı aktar denetimi ekleyin ve Data özelliğini Products olarak ayarlayın.

 4. F5 tuşuna basın, Dışarı aktar denetimine tıklayın veya dokunun ve verileri aktarmak istediğiniz dosyanın adını belirtin.

 5. Kaydet'e tıklayın veya dokunun ve ardından, varsayılan çalışma alanına geri dönmek için Esc tuşuna basın.

 6. Yeni veya mevcut bir uygulamaya İçeri aktar denetimi ekleyin, denetimi MyData olarak adlandırın ve denetimin OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:
  Collect(ImportedProducts, MyData.Data)

 7. F5 tuşuna bastıktan sonra sırasıyla MyData'ya, dışarı aktardığınız dosyaya ve ardından 'a tıklayın veya dokunun.

 8. Esc tuşuna basın, Dosya menüsünde Koleksiyonlar'a tıklayın veya dokunun ve dışarı aktardığınız verilerin geçerli uygulamada bulunduğunu onaylayın.