Ortam, PowerApps'teki yeni bir kavramdır. Basit bir şekilde açıklamak gerekirse ortam, kuruluşunuzun iş verilerini, uygulamalarını ve akışlarını depolamak, yönetmek ve paylaşmak için kullanılan bir alandır. Ortamlar; farklı rollere, güvenlik gereksinimlerine veya hedef kitlelere sahip olabilen uygulamaları ayırmak için kapsayıcı işlevi de görür. Ortamlardan nasıl yararlanacağınız, kuruluşunuza ve oluşturmaya çalıştığınız uygulamaya göre değişir. Örneğin:

 1. Uygulamalarınızı yalnızca tek ortamda oluşturmayı seçebilirsiniz.
 2. Uygulamalarınızın Test ve Üretim sürümlerini gruplayan ayrı ortamlar oluşturabilirsiniz.
 3. Şirketinizdeki belirli ekiplere veya departmanlara yönelik ayrı ortamlar oluşturabilir ve böylece her bir ortamın kendi kitlesine ilişkin verileri ve uygulamaları içermesini sağlayabilirsiniz.
 4. Şirketinizin farklı genel dallarına yönelik ayrı ortamlar da oluşturabilirsiniz.

Ortam kapsamı

Her ortam, bir Azure AD kiracısı altında oluşturulur ve ortamın kaynaklarına yalnızca söz konusu kiracıdaki kullanıcılar tarafından erişilebilir. Ayrıca ortamlar, coğrafi konuma (ABD gibi) da bağlıdır. Bir ortamda uygulama oluşturduğunuzda bu uygulama yalnızca söz konusu coğrafi konumdaki veri merkezlerine yönlendirilir. Söz konusu ortamda oluşturduğunuz öğeler de (bağlantılar, ağ geçitleri, Microsoft Flow'u kullanan akışlar ve daha fazlası da dahil olmak üzere) bulundukları ortamın konumuna bağlıdır.

Her ortamın, uygulamalarınız için depolama alanı sağlayan sıfır veya bir Common Data Service veritabanı olabilir. Ortamınız için bir veritabanı oluşturabilmeniz, satın aldığınız PowerApps lisansına ve söz konusu ortamdaki izninize bağlıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Fiyatlandırma bilgisi.

Bir ortamda uygulama oluşturduğunuzda, bu uygulamanın yalnızca aynı ortamda dağıtılan veri kaynaklarına (bağlantılar, ağ geçitleri, akışlar ve Common Data Service veritabanları da dahil olmak üzere) bağlanmasına izin verilir. Örneğin, 'Test' ve 'Dev' adlı iki ortam oluşturduğunuzu ve bu ortamların her birinde bir Common Data Service veritabanı oluşturduğunuzu varsayalım. 'Test' ortamında bir uygulama oluşturursanız, bu uygulamanın yalnızca 'Test' veritabanına bağlanmasına izin verilir; 'Dev' veritabanına bağlanmasına izin verilmez.

Ayrıca, kaynakları ortamlar arasında taşımaya yönelik bir işlem de mevcuttur. Daha fazla bilgi için bkz. Kaynakları geçirme.

Ortam izinleri

Ortamlar, bir ortam içindeki izinlere erişim sağlayan iki yerleşik role sahiptir:

 • Ortam Yöneticisi rolü, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir ortamdaki tüm yönetim eylemlerini gerçekleştirebilir:

  o Bir kullanıcıyı veya grubu, Ortam Yöneticisi ya da Ortam Oluşturucu rolüne ekleme veya bu rolden kaldırma

  o Ortam için bir Common Data Service veritabanı sağlama

  o Ortamda oluşturulan tüm kaynakları görüntüleme ve yönetme

  o Veri kaybı önleme ilkeleri ayarlama. Daha fazla bilgi için bkz. Veri kaybı önleme ilkeleri.

 • Ortam Oluşturucu rolü, bir ortamda uygulamalar, bağlantılar, özel API'ler, ağ geçitleri ve Microsoft Flow'u kullanan akışlar da dahil olmak üzere kaynak oluşturabilir.

Ayrıca Ortam Oluşturucular bir ortamda oluşturdukları uygulamaları bireysel kullanıcılar, güvenlik grupları veya kuruluştaki tüm kullanıcılarla paylaşarak kuruluşunuzdaki diğer kullanıcılara da dağıtabilirler. Daha fazla bilgi için bkz. PowerApps'te uygulama paylaşma.

Ortamın veritabanına (varsa) yönelik erişim, bu ortam rollerine atanan kullanıcılara veya gruplara otomatik olarak verilmez. Söz konusu erişimlerin Veritabanı sahibi tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Veritabanı güvenliğini yapılandırma.

Ortam Yöneticisi, PowerApps yönetim merkezi üzerinden kullanıcıları veya güvenlik gruplarını bu iki rolden herhangi birine atayabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Ortam Yönetimi.

Varsayılan ortam

PowerApps tarafından her kiracı için tek bir varsayılan ortam oluşturulur ve bu ortam, kiracıdaki tüm kullanıcılar tarafından paylaşılır. PowerApps'e her yeni kullanıcı kaydolduğunda bu kullanıcılar, varsayılan ortamın Oluşturucu rolüne otomatik olarak eklenir. Varsayılan ortam, AAD kiracısının varsayılan bölgesine en yakın bölgede oluşturulur.

Note:

Varsayılan ortamın Ortam Yöneticisi rolüne hiçbir kullanıcı otomatik olarak eklenmez. Daha fazla bilgi için bkz. Ortam Yönetimi.

Varsayılan ortam şu şekilde adlandırılır: "{Azure AD kiracı adı} (default)" ("{Azure AD kiracı adı} (varsayılan)")

Ortam seçme

Ortamların tanıtılmasıyla birlikte, https://web.powerapps.com sayfasına gittiğinizde artık farklı bir deneyim elde edeceksiniz. Sitede görünür olan uygulamalar, bağlantılar ve diğer öğeler artık seçilen geçerli ortam temel alınarak filtrelenecek. Geçerli ortamınız, başlığın sağ kenarındaki ortam seçicide belirtilir. Farklı bir ortam seçmek için seçiciye tıklayın veya dokunun. Bu işlemden sonra, kullanılabilir ortamların listesi görünür. Girmek istediğiniz ortama tıklayın veya dokunun.

Aşağıdaki koşullardan birini karşılamanız halinde seçicinizde bir ortam görünür:

 1. Ortam için Ortam Yöneticisi rolüne üyesiniz.
 2. Ortam için Ortam Oluşturucu rolüne üyesiniz.
 3. Ortam için Ortam Yöneticisi veya Ortam Oluşturucu değilsiniz ancak ortamdaki en az bir uygulamaya, "Katkıda Bulunan" olarak erişmenize izin verildi. Daha fazla bilgi için bkz. uygulama paylaşımı. Not: Bu durumda, bu ortamda uygulama oluşturamazsınız. Yalnızca, sizinle paylaşılan mevcut uygulamalar üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.

Ortam oluşturma

Kimler ortam oluşturabilir?

Ortam oluşturup oluşturamayacağınızı lisansınız belirler.

Lisans Ortam oluşturmaya izin verilir
PowerApps P2
PowerApps P2 Deneme Sürümü
PowerApps P1 x
PowerApps P1 Deneme Sürümü x
Dynamics 365 Planları x
Office 365 Planları x
Dynamics 365 Uygulamaları ve Ekip Planları x

Her bir kullanıcı en fazla beş ortam oluşturabilir.

Şu anda ortam silemezsiniz.

Ortamlar nerede oluşturulabilir?

PowerApps.com ve PowerApps yönetim merkezi üzerinden yeni ortam oluşturabilirsiniz. Ortam oluşturduğunuzda, söz konusu ortamın Ortam Yöneticisi rolüne otomatik olarak eklenirsiniz. Ortam Yöneticisi veya Ortam Oluşturucu rolü üyesi olarak katılabileceğiniz ortam sayısında bir sınır yoktur. Daha fazla bilgi için bkz. Ortam Yönetimi.

PowerApps Önizleme kullanıcıları için ne değişecek?

PowerApps önizlemesine katılan tüm kullanıcılar, ortamların tanıtılması ile birlikte deneyimlerinde bazı değişiklikler olduğunu görecekler. Aşağıdaki tabloda, ABD'de bulunan ve ABD'de bulunmayan kullanıcıların görebileceği değişiklikler listelenmiştir:

User Değişiklik
Common Data Service veritabanı oluşturan önizleme kullanıcısı Common Data Service veritabanınızı ve bu veritabanında oluşturduğunuz tüm uygulamaları içeren, "{Adınız}'s environment" ("{Adınız}'ın ortamı") adlı bir ortam görürsünüz. Bu ortamın Ortam Oluşturucu ve Ortam Yöneticisi rolüne; veritabanı için de Veritabanı sahibi rolüne eklenirsiniz. PowerApps genel kullanıma sunulduğunda Common Data Service'in meta verilerini yükselteceğiz. Bu değişikliğin ardından önizlemedeki Common Data Service'inizde zaten oluşturduğunuz varlıkları ve uygulamaları kullanabileceksiniz ancak söz konusu veritabanında alan veya varlık oluşturamayacaksınız. Yükseltilen meta veriler içeren bir veritabanında uygulama oluşturmaya ve uygulamalarınızı söz konusu ortama geçirmeye yönelik rehberi kısa süre içinde yayımlayacağız.
Not: Önizlemedeki Common Data Service veritabanınızda oluşturulan uygulamalardan herhangi biri aynı zamanda veri kaynağı olarak bir özel API'den yararlanıyorsa, tüm özel API'ler varsayılan ortama geçirileceğinden söz konusu uygulamalar bu ortamda geçici olarak bozuk durumda olacaktır. Etkilenen herhangi bir uygulamayı onarmak için bu ortamda özel API'yi yeniden oluşturmanız gerekir.
ABD'de bulunan önizleme kullanıcısı PowerApps önizleme döneminde oluşturduğunuz aşağıdaki kaynaklar, kiracınızın varsayılan ortamında kullanılabilir:
- Oluşturduğunuz tüm uygulamalar (önizlemedeki Common Data Service veritabanına bağlı olanlar hariç)
- Oluşturduğunuz tüm bağlantılar ve özel API'ler
- Yüklediğiniz tüm şirket içi veri ağ geçitleri
ABD'de bulunmayan önizleme kullanıcısı Varsayılan ortama ek olarak, PowerApps önizleme döneminde oluşturduğunuz aşağıdaki kaynakları içeren, "{Azure AD kiracısı} (from preview)" ("{Azure AD kiracısı} (önizlemeden)") adlı bir ortam da göreceksiniz:
- Oluşturduğunuz tüm uygulamalar (önizlemedeki Common Data Service veritabanına bağlı olanlar hariç)
- Oluşturduğunuz tüm bağlantılar ve özel API'ler
- Yüklediğiniz tüm şirket içi veri ağ geçitleri.
Bu ortamın Ortam Oluşturucu rolüne eklenirsiniz.

Önizleme kullanıcısı, Microsoft PowerApps'i Genel Kullanıma (GA) sunulmadan önce kullanan bir kullanıcıdır.

PowerApps genel kullanıma (GA) sunulduktan iki hafta sonra, önizleme içeriğine sahip olan ortamlar (varsayılan ortam hariç) salt okunur olarak işaretlenecek, mevcut tüm uygulamalar ve akışlar bu ortamlarda çalışmaya devam edecek ancak uygulama veya akış oluşturamayacaksınız. Bu ortamların kullanıcılarının, sahip oldukları içerikleri varsayılan ortama veya başka bir özel ortama geçirmelerini önemle öneririz. Geçiş işlemi hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu bloga (bu hafta yayımlanacak) bakın: Common Data Service özellikleri duyuru blogu.

ABD'de bulunan önizleme kullanıcısına yönelik örnek ortamlar

ABD'de bulunmayan önizleme kullanıcısına yönelik örnek ortamlar

Kuruluşunuza ilişkin ortamları yönetme

Ortamların tanıtılmasıyla birlikte, oluşturduğunuz veya Ortam Yöneticisi rolüne eklendiğiniz tüm ortamları yönetebileceğiniz PowerApps yönetim merkezini de kullanıma sunuyoruz. Yönetim merkezinde, şunlar da dahil olmak üzere bir ortamdaki tüm yönetim eylemlerini gerçekleştirebilirsiniz:

 • Bir kullanıcıyı veya grubu Ortam Yöneticisi ya da Ortam Oluşturucu rolüne ekleyebilir veya bu rollerden kaldırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Ortam Yönetimi.
 • Ortam için bir Common Data Service veritabanı sağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Common Data Service veritabanı oluşturma.
 • Veri Kaybı Önleme ilkeleri ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Veri kaybı önleme ilkeleri.
 • Veritabanı güvenlik ilkeleri (açık veya veritabanı rolleri tarafından kısıtlanmış olarak) ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Veritabanı güvenliğini yapılandırma.
 • Ayrıca Azure AD kiracısı Genel yönetici rolü üyeleri (Office 365 Genel yöneticileri dahil), kendilerine ait kiracıda oluşturulan tüm ortamları yönetebilir ve PowerApps yönetim merkezi üzerinden kiracı genelinde ilkeler ayarlayabilir.