Uygulama paylaşmadan önce uygulamanın temel aldığı kaynak türlerini (aşağıdakilerden biri veya daha fazlası gibi) göz önünde bulundurun:

  • bir veri kaynağı ile bağlantı
  • şirket içi veri ağ geçidi
  • özel bir API
  • bir Excel çalışma kitabı veya diğer hizmet
  • bir akış

Bu kaynaklardan bazıları, uygulamayı paylaştığınızda otomatik olarak paylaşılır. Diğer kaynaklar ise uygulamanın beklediğiniz gibi çalışması için sizin veya uygulamayı paylaştığınız kişilerin ek işlemler gerçekleştirmesini gerektirir.

Ayrıca bağlantılarınızı, özel API'lerinizi ve şirket içi veri ağ geçitlerinizi, kuruluşunuzun tamamıyla da paylaşabilirsiniz.

Bağlantılar

SQL Server gibi bazı bağlantı türleri otomatik olarak paylaşılır ancak diğer bağlantılar kullanıcıların, uygulamadaki veri kaynağına veya kaynaklarına yönelik kendi bağlantılarını oluşturmalarını gerektirir.

powerapps.com sayfasında, bağlantının otomatik olarak paylaşılıp paylaşılmayacağını belirleyebilir ve paylaşım izinlerini güncelleştirebilirsiniz. Sol gezinti çubuğunda sırasıyla Yönet düğmesine, Bağlantılar düğmesine ve ardından bir bağlantıya tıklayın veya dokunun. Paylaş sekmesi görünürse bağlantı otomatik olarak paylaşılır.

Bağlantı ayrıntıları sayfasındaki paylaş sekmesi

Şirket içi veri ağ geçitleri

Şirket içi kaynaktan gelen veriler içeren bir uygulama oluşturur ve paylaşırsanız şirket içi veri ağ geçidi ve bu ağ geçidine yönelik belirli bağlantı türleri otomatik olarak paylaşılır. Otomatik olarak paylaşılmayan bağlantıları elle paylaşabilir (bir önceki bölümde gösterildiği şekilde) veya uygulamanın, kullanıcılardan kendi bağlantılarını oluşturmalarını istemesini sağlayabilirsiniz. Ağ geçidinin yapılandırılmasında kullanılmış bağlantıyı veya bağlantıları göstermek için:

  1. Powerapps.com sayfasında, sol gezinti çubuğunda bulunan Yönet düğmesine tıklayın veya dokunun ve ardından Ağ Geçitleri düğmesine tıklayın veya dokunun.
  2. Ağ geçidine tıklayın veya dokunun ve ardından Bağlantılar sekmesine tıklayın veya dokunun.

Not: Bir veya daha fazla bağlantıyı elle paylaşırsanız bu bağlantıları şu durumlarda yeniden paylaşmanız gerekebilir: - Zaten paylaşmış olduğunuz bir uygulamaya şirket içi veri ağ geçidi eklerseniz. - Şirket içi veri ağ geçidine sahip bir uygulamayı paylaştığınız kişi kümesini veya grupları değiştirirseniz.

Özel API’ler

Özel API kullanan bir uygulamayı paylaştığınızda bu uygulama otomatik olarak paylaşılır ancak kullanıcıların bu uygulamaya ilişkin kendi bağlantılarını oluşturmaları gerekir.

powerapps.com sayfasında, özel bir API'ye yönelik izinleri görüntüleyebilir ve güncelleştirebilirsiniz. Sol gezinti çubuğunda,sırasıyla Yönet düğmesine, Bağlantılar düğmesine ve ardından Yeni bağlantı düğmesine (sağ üst köşede) tıklayın veya dokunun. Özel düğmesine tıklayın veya dokunun ve ardından ilgili ayrıntıları görüntülemek üzere özel bir API'ye tıklayın veya dokunun.

Excel çalışma kitapları

Paylaşılan bir uygulama, tüm kullanıcıların erişiminin bulunmadığı veriler (bir bulut depolama hesabındaki Excel çalışma kitabı gibi) kullanıyorsa verileri paylaşın.

Akışlar

Akış içeren bir uygulama paylaşırsanız bu uygulamayı çalıştıran kullanıcıların, akışın temel aldığı bağlantıları doğrulaması veya güncelleştirmesi istenir. Ayrıca, yalnızca akışı oluşturan kişi bu akışın parametrelerini özelleştirebilir. Örneğin, belirttiğiniz adrese e-posta gönderen bir akış oluşturabilirsiniz, ancak diğer kullanıcılar bu adresi değiştiremez.