Bilgisayarda çalışan bir kadın

Az kod gerektiren geliştirme neden önemlidir?


Az kodlu uygulama geliştirme nedir?

Modern işletmeler için, hızlı değişen iş dünyasına ayak uydurmak ve bunu benimsemek temel bir gereksinim haline gelmiştir. Şirketinizin bu değişikliklere nasıl ve ne kadar hızlı yanıt verdiği, uzun vadede başarı getirebilir veya başarılı olmanızı engelleyebilir. Artık bir gereklilik haline geldiği için müşterilerin artan taleplerini karşılamak ve diğer şirketlerle rekabet edebilmek amacıyla kurumun, dijital dönüşümü hızla benimsemesi gerekir.

Şirketiniz bu değişikliği birçok şekilde uygulayabilir. Ayrıca az kodlu geliştirmeyi kullanmak, şirketlerin sürekli değişen koşullara uyum sağlamasına olanak tanıyan ve giderek daha da popüler hale gelen bir yaklaşımdır.

Bu yaklaşımın avantajı nedir? Şirketler, az kod gerektiren geliştirme platformu ile geleneksel programlamaya gerek duymadan iş uygulamalarını hızlıca oluşturabilir ve teslim edebilir. Bu hem zamandan tasarruf sağlar hem de şirketleri daha etkili ve üretken kılar. Ayrıca müşteri deneyimi uygulamaları ve önemli iş süreçlerini otomatikleştiren uygulamalar gibi en çok ilgi gerektiren uygulamalara odaklanmanıza olanak tanır.

Basitçe söylemek gerekirse az kod gerektiren geliştirme, yüksek geliştirme talebinin ve geliştirici eksikliklerinin yarattığı baskıyla başa çıkmanın akıllı bir yoludur. Bu, çok az kodlama deneyimi veya bilgisi ile ya da hiç deneyim sahibi olmadan daha fazla kişinin sürükle ve bırak işlevini ve görsel rehberliği kullanarak uygulama geliştirmeye katkıda bulunmasını sağlayan bir yazılım ve uygulama geliştirme yöntemidir.

Bu yaklaşımın avantajı, neredeyse herkesin bir uygulama geliştirebilmesidir. Kuruluşunuzda kapsamlı teknik veya programlama deneyimine sahip olmayan çalışanlar hızlı ve etkili şekilde az kod gerektiren platformlarda uygulamalar derleyebilir.

Bu basitleştirilmiş uygulama geliştirme yöntemini kullanarak daha fazla kişinin uygulama geliştirebilmesi sayesinde profesyonel geliştiricilerinize ve BT ekiplerinize daha karmaşık ve iş açısından kritik uygulamalar geliştirmeleri için zaman kalır. Bu geliştiriciler, az kod gerektiren platformları kullandıklarında kodu satır satır yazmak zorunda kalmaz ve böylece daha hızlı çalışabilirler.

Görsel arabirim kullanan başka bir geliştirme aracı vardır: kodsuz uygulama platformu. Kod gerektirmeyen platformlar, fazla genişletilebilirlik veya özelleştirme olmadan basit uygulamalar oluşturmak için kullanılır.


Az kodlu uygulama geliştirme platformları

Az kodlu uygulama geliştirme platformları kurumunuza, kurumsal çevikliği artırmak için araç sağlama ve kurumsal zorlukları çözen profesyonel uygulamaları hızla oluşturmaları için çalışanları destekleme gibi birçok avantaj sağlar.

Az kod gerektiren geliştirme platformları kurumunuza birçok açıdan fayda sağlayabilir:

  • Geleneksel geliştirme ekiplerinin yapmasını beklemek yerine şirketinizdeki daha fazla kişinin uygulama geliştirmeye katkıda bulunmasına olanak tanıyarak zaman kazanın.
  • Geliştiricilerin zaman çizelgelerini boşaltarak, kodlama gerektiren uygulamalar oluşturmaya odaklanmalarını ve nihayetinde ekiplerin daha etkili çalışmasına yardımcı olarak üretkenliği artırın.
  • Kurumunuzun yeni profesyonel geliştiriciler işe almak yerine mevcut personelini az kod gerektiren uygulama geliştiricileri olarak kullanmasını sağlayarak maliyetleri azaltın. Böylece profesyonel geliştiricileriniz daha az zaman içinde daha fazla uygulama oluşturabilir.
  • Kod yazmak için çok zaman harcamaya gerek kalmadan uygulamaları kolayca değiştirmek için az kod gerektiren platformları kullanarak daha esnek hale gelin.

Ancak az kodlu uygulama geliştirmenin bazı zorlukları vardır. Az kodlu uygulama geliştirme için çok fazla manuel kodlama gerekmese de BT ekipleriniz bir noktada sürece dahil olmalıdır. İş birliğine dayalı az kodlu uygulama geliştirme yolculuklarında az kod gerektiren uygulama oluşturucuları ve kod öncelikli uygulama geliştiricilerine rehberlik etmeleri gerekir.

Az kodlu uygulama geliştirmeyi etkinleştirdiğinizde kurumunuz, çalışanların geliştirdiği uygulamaları görmekte zorlanabilir ve dolayısıyla güvenlik ve idare sorunları ortaya çıkabilir. Şirket içinde az kod gerektiren platformlarda BT'nin geliştirme projelerini görmesi çoğunlukla zordur. Ancak bu sorun, az kodlu uygulama geliştirmenin güvenliğini ve idaresini ayarlayıp yönetmenize olanak tanıyan bulut platformuna geçiş ile çözülebilir.


İşletmeler az kod gerektiren uygulama geliştirme platformlarıyla neler oluşturabilir?

Aşağıda, az kod gerektiren platformla oluşturabileceğiniz bazı pratik kullanım örnekleri verilmiştir:

  • Müşteri deneyimi uygulamaları. Dijital dönüşümün yükselişiyle günümüzün müşterileri kullanımı kolay, iyi çalışan mobil uygulamalar bekleyebilirler. Az kodlu uygulama geliştirme platformu, mevcut uygulamaları modernize etmenizi ve yeni uygulama geliştirmeyi hızlandırmanızı sağlar.
  • İş kolu uygulamaları. Uygulamaların tarihi geçmiş olduğunda, artık mevcut süreçleri desteklemediğinde ve ideal bir kullanıcı deneyimi sağlamadıklarında az kod gerektiren platform, bu uygulamaların geçişine ve işlem otomasyonunu basitleştirmeye yardımcı olabilir.
  • Otomasyon ve verimlilik uygulamaları. Bu uygulamalar, görevleri otomatikleştirmek ve manuel, kağıt üzerindeki işlemlere bağımlılıkları azaltmak için gereksinim duyacağınız araçları sağlar.

Doğru az kodlu platformu seçerken dikkate alınacak temel noktalar

İlk az kod gerektiren geliştirme projenize başlamadan önce, platform seçeneklerini düşünmek önemlidir. İşte aklınızda bulundurmanız gereken önemli sorular şunlardır:

Power Apps ile az kod gerektiren yenilikleri yönlendirin

Daha fazla kişinin web ve mobil için güçlü iş uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan az kodlu bir geliştirme platformu olan Microsoft Power Apps ile uygulama geliştirme sürecini kuruluşunuz geneline yayın.


Sık sorulan sorular

Az kodlu uygulama geliştirme nedir?

Az kod gerektiren geliştirme, geleneksel kod öncelikli geliştirmeye göre daha az kodlamayla yazılım uygulamaları oluşturma yöntemidir. Az kod gerektiren geliştirme platformlarında uygulama oluşturmak için görsel araçlar, sürükle ve bırak işlevi ve otomasyon kullanılır. Az kod gerektiren geliştirme genellikle geleneksel geliştirmeye göre daha hızlı ve kolaydır. Temel kodlama deneyimine sahip kişiler (yalnızca profesyonel geliştiriciler değil) uygulama oluşturmak için az kod gerektiren araçlar kullanabilirler.

Az kodlu uygulama geliştirme örnekleri nelerdir?

Az kod gerektiren geliştirme; müşteriler, belirli iş kolları veya otomasyon ve verimlilik için tasarlanmış uygulamaları içerir. Müşteri deneyimi uygulamaları, müşterilerin satın alma işlemini takip etme veya etkinlik bilgilerine erişme gibi basit işlemleri gerçekleştirmesine olanak tanır. İş kolu uygulamaları, artık geçerli süreçleri desteklemeyen veya iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayan eski uygulamaların yerini alabilir; örnekler arasında giderler, bütçeleme, işe alım süreci ve BT biletlerini yönetmeye yardımcı olan uygulamalar yer alır. Müşteri verilerini bir araca girmek gibi yinelenen iş süreçleri, az kod gerektiren iş akışlarını kullanarak otomatikleştirilebilir veya daha verimli hale getirilebilir. Az kod gerektiren API tümleştirmesi ayrıca iki veya daha fazla platformu ya da sistemi bir platformda birleştirmek için de kullanılabilir; bu, gelişmiş tahmin, planlama ve içgörü toplama için veri kümelerini bağlamanın kolay bir yoludur.

Az kod gerektiren geliştirme platformlarının en önemli avantajları nelerdir?

Az kod gerektiren geliştirme platformlarının en önemli avantajları hız ve maliyet tasarrufudur. Basit işlevselliğe sahip uygulamaları, iş akışlarını veya süreçleri hızlı şekilde tasarlayıp oluşturmak için az kod gerektiren geliştirme platformları kullanılabilir. Bunlar, geliştirme iş listeleriyle daha hızlı çalışmanın ve iş kullanıcılarını ihtiyaçlarına hizmet eden uygulamalar oluşturmaları için temel kodlama deneyimiyle güçlendirmenin harika bir yoludur. Az kod gerektiren geliştirme platformları, profesyonel geliştiriciler tarafından geliştirme zaman çizelgelerini hızlandırmak için de kullanılabilir ve böylece genel olarak geliştirme maliyetleri azaltılır.

Az kod gerektiren geliştirme, kodlamanın yerini tutar mı?

Hayır; az kod gerektiren geliştirme, geleneksel kodlamanın yerini almaz. Profesyonel geliştiriciler ve bir miktar kodlama deneyimi olan iş kullanıcıları, basit uygulamalar, iş akışları ve süreçler oluşturmak için az kod gerektiren geliştirme platformlarını kullanabilir. Bazı durumlarda, az kod gerektiren ve kod öncelikli geliştirme bir arada kullanılabilir ve bazı karmaşık veya tamamen özelleştirilmiş projelerin geleneksel kodlama ile sunulması idealdir. Profesyonel geliştiriciler, az kod gerektiren geliştirme platformlarını zaman kazandıran bir araç olarak görebilir ancak bunlar becerilerinin yerini tutmaz.

Az kod gerektiren API nedir?

Uygulama programlama arabirimleri (API'ler), verilerin her birine nasıl teslim edilmesi veya her birinden nasıl ayıklanması gerektiğini tanımlayarak iki veya daha fazla uygulama arasında veri alışverişini kolaylaştırmak için kullanılır. API'nin en önemli avantajı, önceden ayrılmış veri kümelerini birbirine bağlayabilmesidir. Bu da kesintisiz ve karmaşık sistemler geliştirmeyi mümkün kılar. API'leri oluşturmak için teknik beceriye sahip geliştiriciler isteğin arkasındaki mevcut ve gelecekteki iş ihtiyaçlarını tam olarak anlayamayabileceğinden farklı iş sistemlerini birbirine bağlayan API'leri oluşturmak ve kullanmak zor olabilir. Az kod gerektiren API tümleştirmesi, iş kullanıcılarının kendilerinin API oluşturmasını mümkün kılar ve böylece profesyonel bir geliştiriciyle iletişimde kayıp olmaz. Az kod gerektiren API tümleştirmesi araçları aynı anda birçok API'yi barındırarak daha az kesinti süresi ve kullanıcılar üzerinde daha az olumsuz etki için yönetimi, bakımı ve güncelleştirmeleri basitleştirebilir.

Kodsuz geliştirme ile az kod gerektiren geliştirme arasındaki fark nedir?

Az kod gerektiren ile kodsuz geliştirme arasında, temel amaçlar dahil olmak üzere bazı benzerlikler vardır. İkisi de geleneksel uygulama geliştirmeye alternatif olarak oluşturulmuştur ve işletmenizin daha fazla kişinin yeni uygulamalar oluşturmasını sağlamasını kolaylaştırır.

Ancak bazı önemli farklılıklar vardır. Az kod gerektiren platformlarla, geliştiricilerin en azından programlama konusunda temel bilgi sahibi olmaları gerekir ancak kodsuz platformlar sürükle ve bırak yaklaşımıyla kullanılır ve kodlama bilgisi gerektirmez. Daha basit uygulamalar oluşturmak için kodsuz platformlar idealdir ve özellikleri sınırlandırılabilir. Diğer taraftan, az kod gerektiren platformlar da geliştiricilerin daha karmaşık uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.