Maske takan bir kadın

Az kod gerektiren geliştirme şu anda neden önemlidir?

Modern işletmeler için, hızlı değişen iş dünyasına ayak uydurmak ve bunu benimsemek temel bir gereksinim haline gelmiştir. Şirketinizin bu değişikliklere nasıl ve ne kadar hızlı yanıt verdiği, uzun vadede başarı getirebilir veya başarılı olmanızı engelleyebilir. Artık bir gereklilik haline geldiği için müşterilerin artan taleplerini karşılamak ve diğer şirketlerle rekabet edebilmek amacıyla kurumun, dijital dönüşümü hızla benimsemesi gerekir.

İşletmeniz bu değişikliği birçok şekilde uygulayabilir. Az kod gerektiren geliştirmeyi kullanmak, kurumların sürekli değişen koşullara uyum sağlamasına olanak tanıyan giderek daha popüler hale gelen bir yaklaşımdır.

Bunun çekiciliği nerededir? Şirketler, az kod gerektiren geliştirme platformu ile büyük miktarlarda manuel programlamaya veya kullanıcı eğitimlerine gerek duymadan iş uygulamalarını hızla oluşturabilir ve teslim edebilir. Bu hem zamandan tasarruf sağlar hem de şirketleri daha etkili ve üretken kılar. Bunların yanı sıra, müşteri deneyimi ve otomasyon uygulamaları gibi en çok ilgi gerektiren uygulamalara odaklanmanıza olanak tanır.

Az kod gerektiren geliştirme nedir?

Basitçe anlatmak gerekirse, az kod gerektirme gücü ellerinize geri almanın akıllı bir yoludur. Özellikle, çok az kod veya kodsuz deneyim veya bilgi ile çalışanlarınızın sürükle ve bırak işlevi ve görsel rehberliği kullanarak kurumsal düzeyde iş uygulamaları oluşturmalarını sağlayan yazılım ve uygulama geliştirme yöntemidir.

Bu yaklaşımın avantajı, neredeyse herkesin bir uygulama geliştirebilmesidir. Amatör geliştiriciler, yani kuruluşunuzda teknik veya programlama deneyimine sahip olmayan çalışanlarınız hızlı ve etkili bir az kod gerektiren platformlarda uygulamalar derleme süreci oluşturabilir.

Bu basitleştirilmiş uygulama geliştirme yöntemi kullanılarak herhangi bir kişinin uygulama geliştirmesinin sağlanmasıyla profesyonel geliştiricilerinize ve BT ekiplerinize daha karmaşık ve iş açısından kritik uygulamalar geliştirmeleri için zaman kalır. Bu geliştiriciler az kodlu platformları kullandıklarında kodu satır satır yazmak zorunda kalmazlar ve bu da daha hızlı çalışmalarına yardımcı olur.

Görsel modelleme kullanan bir uygulama geliştirme yöntemi arıyorsanız bir kodsuz uygulama platformu kullanmayı da düşünebilirsiniz. Az kodlu ve kodsuz platformlar, temel amaçları dahil olmak üzere bazı benzerliklere sahiptir. İki platform da geleneksel uygulama geliştirmeye alternatif olarak oluşturulmuştur ve ikisi de işletmeniz için amatör geliştiricilerin yeni uygulamalar geliştirilmesini kolaylaştırır.

Ancak, bazı önemli farklılıklar vardır. Az kod gerektiren platformlarla, geliştiricilerin en azından programlama konusunda temel bilgi sahibi olmaları gerekir, ancak kodsuz platformlar sürükle ve bırak yaklaşımıyla kullanılır ve kodlama bilgisi gerektirmez. Daha küçük uygulamalar oluşturmak için kodsuz platformlar idealdir ve özellikleri sınırlandırılabilir. Diğer taraftan, az kod gerektiren platformlar da geliştiricilerin daha karmaşık uygulamalar oluşturmalarına olanak tanır.

Az kod gerektiren geliştirme platformları

Az kod gerektiren geliştirme platformları kurumunuza birçok avantaj sağlar. Bunlar arasında kurumsal çevikliği artırmak için araç sağlama ve işle ilgili zorlukları çözen kurumsal düzey uygulamaları hızlıca oluşturmak için çalışanları destekleme de yer alır.

Az kod gerektiren geliştirme platformları kurumunuza birçok açıdan fayda sağlayabilir:

  • Kurumunuzdaki herkesin geliştirme ekiplerinin yapmasını beklemek yerine, uygulama geliştirmelerine olanak tanıyarak zaman kazanın.

  • Geliştiricilerin zaman çizelgelerini boşaltarak kodlama gerektiren uygulamalar oluşturmaya odaklanmalarını ve nihayetinde ekiplerin daha etkili çalışmasına yardımcı olarak üretkenliği artırın.

  • Kurumunuzun yeni geliştiriciler işe almak yerine mevcut personelini amatör geliştiriciler olarak kullanmasını sağlayarak maliyetleri azaltın. Bu, profesyonel geliştiricilerin daha az zaman içinde daha fazla uygulama oluşturmalarını sağlar.

  • Kod yazmak için çok zaman harcamaya gerek kalmadan uygulamaları kolayca değiştirmek için az kod gerektiren platformları kullanarak daha esnek hale gelin.

Ancak, az kod gerektiren uygulama geliştirmenin bazı zorlukları vardır. Az kod için çok fazla manuel kodlama gerekmese de BT ekipleriniz bir noktada sürece dahil olmalıdır. Amatör ve profesyonel geliştiricilere süreç boyunca rehberlik etmeleri gerekir.

Az kod gerektiren geliştirme, kurumunuzun çalışanların derlediklerini görmesini zorlaştırabilir ve bu da güvenlik sorunlarına yol açabilir. Şirket içinde az kod gerektiren platformlarda BT'nin geliştirme projelerini görmesi çoğunlukla zordur. Ancak bu sorun, buluta geçiş yaparak çözülebilir çünkü buluta geçiş, kurala dayalı izinler uygulamanıza olanak tanır.