Uživatelé Office 365

Připojení Uživatelé Office 365 umožňuje přístup k uživatelským profilům ve vaší organizací pomocí vašeho účtu Office 365. Můžete provádět různé akce, jako třeba získat informace o svém profilu, o profilu uživatele, o manažerovi (vedoucím) nebo přímých podřízených uživatele.

Tyto informace můžete zobrazit v aplikaci v textových polích. Můžete zobrazit jednu funkci, více funkcí nebo i kombinovat různé funkce. Můžete třeba vytvořit výraz, který zkombinuje uživatelské jméno a telefonní číslo a potom tyto informace zobrazí ve vaší aplikaci.

Toto téma popisuje, jak si přidat Uživatele Office 365 jako připojení, jak Uživatele Office 365 přidat jako zdroj dat do vaší aplikace a jak použít tabulková data v ovládacím prvku galerie.

 

What you need to get started

Přidání připojení

 1. Přidejte datové připojení – vyberte Uživatelé Office 365:

  Připojení k Office 365

 2. Vyberte Připojit, a pokud se zobrazí výzva k přihlášení, zadejte svůj pracovní účet.

Připojení Uživatelé Office 365 se vytvoří a přidá do vaší aplikace. Můžete ho začít používat.

Používání připojení v aplikaci

Zobrazení informací o aktuálním uživateli

 1. V nabídce Vložit vyberte Textové pole.
 2. Na panelu funkce nastavte vlastnost Text na některý z těchto vzorců:

  Office365Users.MyProfile().Department
  Office365Users.MyProfile().DisplayName
  Office365Users.MyProfile().GivenName
  Office365Users.MyProfile().Id
  Office365Users.MyProfile().JobTitle
  Office365Users.MyProfile().Mail
  Office365Users.MyProfile().MailNickname
  Office365Users.MyProfile().Surname
  Office365Users.MyProfile().TelephoneNumber
  Office365Users.MyProfile().UserPrincipalName
  Office365Users.MyProfile().AccountEnabled

V textovém poli se zobrazí zadané informace o aktuálním uživateli.

Zobrazení informací o jiném uživateli

 1. V nabídce Vložit vyberte Text a potom vyberte Textové zadání. Změňte název ovládacího prvku na InfoAbout:

  Přejmenování ovládacího prvku

 2. Do pole InfoAbout zadejte nebo zkopírujte e-mailovou adresu uživatele z vaší organizace. Zadejte ji například ve tvaru Jméno@Organizace.com.

 3. Přidejte Textové pole (pomocí nabídky Vložit) a nastavte jeho vlastnost Text na některý z těchto vzorců:

  • Zobrazení informací o jiném uživateli:

   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Department
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).DisplayName
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).GivenName
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Id
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).JobTitle
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Mail
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).MailNickname
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Surname
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).TelephoneNumber
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).UserPrincipalName
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).AccountEnabled

  • Zobrazení informací o manažerovi jiného uživatele:

   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Department
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).DisplayName
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).GivenName
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Id
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).JobTitle
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Mail
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).MailNickname
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Surname
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).TelephoneNumber
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).UserPrincipalName
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).AccountEnabled

V textovém poli se zobrazí zadané informace o určeném uživateli nebo jeho manažerovi.

Poznámka: Pokud vytváříte aplikaci založenou na entitě v Common Data Service, můžete uživatele zadat pomocí ID místo jeho e-mailové adresy.

Můžete například vytvořit aplikaci automaticky, přidat obrazovku, která obsahuje ovládací prvek Textové pole, a nastavit u tohoto prvku vlastnost Text na tento vzorec:
Office365Users.UserProfile(BrowseGallery1.Selected.CreatedByUser).DisplayName

Pokud vytvoříte kontakt a vyberete tento kontakt na obrazovce procházení, zobrazí se v ovládacím prvku Textové pole vaše zobrazované jméno.

Zobrazení přímých podřízených jiného uživatele

 1. Přidejte ovládací prvek Textové zadání (nabídka Vložit > Text) a přejmenujte ho na InfoAbout.

 2. Do pole InfoAbout zadejte e-mailovou adresu uživatele z vaší organizace. Zadejte ji například ve tvaru JménoManažera@Organizace.com.

 3. Přidejte galerii S textem (nabídka Vložit > Galerie) a nastavte její vlastnost Items (Položky) na tento vzorec:

  Office365Users.DirectReports(InfoAbout.Text)

  V galerii se zobrazí informace o přímých podřízených zadaného uživatele.

  Když je galerie vybraná, zobrazují se v pravém podokně možnosti pro tuto galerii.

 4. V druhém seznamu vyberte JobTitle. V třetím seznamu vyberte DisplayName. Galerie se aktualizuje a zobrazí tyto hodnoty.


  POZNÁMKA: První pole je ve skutečnosti ovládací prvek obrázku. Pokud nemáte obrázek, můžete tento ovládací prvek obrázku odstranit a místo něj přidat textové pole. Dobrým zdrojem informací je článek o přidávání a konfiguraci ovládacích prvků.

Hledání uživatelů

 1. Přidejte ovládací prvek Textové zadání (nabídka Vložit > Text) a přejmenujte ho na SearchTerm. Zadejte jméno, které chcete hledat. Můžete třeba zadat svoje křestní jméno.

 2. Přidejte galerii S textem (nabídka Vložit > Galerie) a nastavte její vlastnost Items (Položky) na tento vzorec:

  Office365Users.SearchUser({searchTerm: SearchTerm.Text})

  V galerii se zobrazí uživatelé, jejichž jména obsahují hledaný text, který jste zadali.

  Když je galerie vybraná, zobrazují se v pravém podokně možnosti pro tuto galerii.

 3. V druhém seznamu vyberte Mail. V třetím seznamu vyberte DisplayName.

  Druhé a třetí textové pole v galerii se aktualizují.

Dostupné funkce

Toto připojení obsahuje následující funkce:

Název funkce Popis
MyProfile Načte profil aktuálního uživatele.
UserProfile Načte profil určitého uživatele.
Manager Načte uživatelský profil manažera zadaného uživatele.
DirectReports Vrátí přímé podřízené zadaného uživatele.
SearchUser Načte výsledky hledání uživatelských profilů.

MyProfile

Získat můj profil: Načte profil aktuálního uživatele.

Vstupní vlastnosti

Žádné.

Výstupní vlastnosti

Název vlastnosti Typ Popis
Department řetězec Oddělení uživatele
DisplayName řetězec Zobrazované jméno uživatele
GivenName řetězec Křestní jméno uživatele
Id řetězec Id uživatele
JobTitle řetězec Pracovní pozice uživatele
Mail řetězec E-mailový identifikátor uživatele
MailNickname řetězec Přezdívka uživatele
Surname řetězec Příjmení uživatele
TelephoneNumber řetězec Telefonní číslo uživatele
UserPrincipalName řetězec Hlavní název uživatele
AccountEnabled logická hodnota Příznak Účet povolen

UserProfile

Získat profil uživatele: Načte profil určitého uživatele.

Vstupní vlastnosti

Název Datový typ Požaduje se Popis
Id řetězec ano Hlavní název nebo e-mailový identifikátor uživatele

Výstupní vlastnosti

Název vlastnosti Typ Popis
Department řetězec Oddělení uživatele
DisplayName řetězec Zobrazované jméno uživatele
GivenName řetězec Křestní jméno uživatele
Id řetězec Id uživatele
JobTitle řetězec Pracovní pozice uživatele
Mail řetězec E-mailový identifikátor uživatele
MailNickname řetězec Přezdívka uživatele
Surname řetězec Příjmení uživatele
TelephoneNumber řetězec Telefonní číslo uživatele
UserPrincipalName řetězec Hlavní název uživatele
AccountEnabled logická hodnota Příznak Účet povolen

Manager

Získat manažera: Načte uživatelský profil manažera zadaného uživatele.

Vstupní vlastnosti

Název Datový typ Požaduje se Popis
Id řetězec ano Hlavní název nebo e-mailový identifikátor uživatele

Výstupní vlastnosti

Název vlastnosti Typ Popis
Department řetězec Oddělení uživatele
DisplayName řetězec Zobrazované jméno uživatele
GivenName řetězec Křestní jméno uživatele
Id řetězec Id uživatele
JobTitle řetězec Pracovní pozice uživatele
Mail řetězec E-mailový identifikátor uživatele
MailNickname řetězec Přezdívka uživatele
Surname řetězec Příjmení uživatele
TelephoneNumber řetězec Telefonní číslo uživatele
UserPrincipalName řetězec Hlavní název uživatele
AccountEnabled logická hodnota Příznak Účet povolen

DirectReports

Získat přímé podřízené: Načte přímé podřízené.

Vstupní vlastnosti

Název Datový typ Požaduje se Popis
Id řetězec ano Hlavní název nebo e-mailový identifikátor uživatele

Výstupní vlastnosti

Název vlastnosti Typ Popis
Department řetězec Oddělení uživatele
DisplayName řetězec Zobrazované jméno uživatele
GivenName řetězec Křestní jméno uživatele
Id řetězec Id uživatele
JobTitle řetězec Pracovní pozice uživatele
Mail řetězec E-mailový identifikátor uživatele
MailNickname řetězec Přezdívka uživatele
Surname řetězec Příjmení uživatele
TelephoneNumber řetězec Telefonní číslo uživatele
UserPrincipalName řetězec Hlavní název uživatele
AccountEnabled logická hodnota Příznak Účet povolen

SearchUser

Hledání uživatelů: Načte výsledky hledání uživatelských profilů.

Vstupní vlastnosti

Název Datový typ Požaduje se Popis
searchTerm řetězec ne Hledaný řetězec. Platí pro: zobrazované jméno, křestní jméno, příjmení, e-mail, e-mailovou přezdívku a hlavní název uživatele.

Výstupní vlastnosti

Název vlastnosti Typ Popis
Department řetězec Oddělení uživatele
DisplayName řetězec Zobrazované jméno uživatele
GivenName řetězec Křestní jméno uživatele
Id řetězec Id uživatele
JobTitle řetězec Pracovní pozice uživatele
Mail řetězec E-mailový identifikátor uživatele
MailNickname řetězec Přezdívka uživatele
Surname řetězec Příjmení uživatele
TelephoneNumber řetězec Telefonní číslo uživatele
UserPrincipalName řetězec Hlavní název uživatele
AccountEnabled logická hodnota Příznak Účet povolen

Užitečné odkazy