Estimer, hvilken AI Builder-kapacitet der er den rette for dig

Visitkortlæser

Identificerer og udtrækker oplysninger, f.eks. navn og mail, fra visitkort

Hvor mange visitkort skal du behandle hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Kategoriklassificering

Bruger behandling af naturligt sprog til at tildele tags til tekstindtastninger

Hvor mange tekststrenge skal du analysere hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Dokumentbehandling

Identificerer og udtrækker felter og tabeller fra dokumenter

Hvor mange sider skal du behandle hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Objektudtrækning

Genkender specifikke data fra tekst, og klassificerer derefter nøgleelementerne i foruddefinerede kategorier

Hvor mange tekststrenge skal du analysere hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Læser til identitetsdokument

Læs og gem oplysninger fra identitetsdokumenter

Hvor mange identitetsdokumenter skal du behandle hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Billedklassificering

Kategoriser og tildel mærkater til billeder

Hvor mange billeder skal du behandle hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Fakturabehandling

Identificerer og udtrækker vigtige oplysninger fra fakturaer

Hvor mange fakturaer skal du behandle hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Udtræk af vigtige udtryk

Identificerer og udtrækker nøglesætninger fra ustrukturerede tekstdokumenter

Hvor mange tekststrenge skal du analysere hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Registrering af sprog

Identificerer det fremherskende sprog i et tekstdokument

Hvor mange tekststrenge skal du analysere hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Objektregistrering

Almindelig objektregistrering

Genkender, tæller og navngiver elementer i billeder

Hvor mange modeller skal du klargøres hver måned?

Angiv et heltal, der er større end nul.

Hvor mange billeder skal du klargøre hver måned?

Angiv et heltal, der er større end nul.

Hvor mange billeder skal du behandle hver måned med din klargjorte model?

Angiv et heltal, der er større end nul.

Domænespecifik objektregistrering

Genkender, tæller og navngiver bestemte elementtyper i billeder, f.eks. brandlogoer eller genstande på detailhylder

Hvor mange modeller skal du klargøres hver måned?

Angiv et heltal, der er større end nul.

Hvor mange billeder skal du klargøre hver måned?

Angiv et heltal, der er større end nul.

Hvor mange billeder skal du behandle hver måned med din klargjorte model?

Angiv et heltal, der er større end nul.

En produktionsvirksomhed samler produkter i en produktionslinje. Et kontrolkamera tager snapshots af produktionslinjen hvert 5. sekund, så linjechefen får besked om manglende dele. Virksomheden skal købe 2 enheder af AI Builder for automatisk at registrere tilstedeværelsen af dele, når modellen gentrænes hver måned.

Lær mere om objektregistrering

Forudsigelse

Bruger historiske datamønstre og resultater til at forudsige fremtidige resultater

Hvor mange modeller har du brug for?

Angiv et heltal, der er større end nul.

Hvor mange resultater vil du forudsige pr. model?

Angiv et heltal, der er større end nul.

Hvor ofte vil du have brug for at opdatere forudsigelserne?

En virksomhed vil gerne forudsige kundeafgang ved hjælp af sin database med 2,5 millioner kunder. Virksomheden skal købe 1 enhed af AI Builder for at gentræne AI Builder-forudsigelsesmodellen og opdatere den forudsagte afgang løbende hver måned uden afbrydelser.

Lær mere om forudsigelse

Behandling af kvittering

Identificerer og udtrækker vigtige oplysninger fra kvitteringer

Hvor mange kvitteringer skal du behandle hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Analyse af synspunkter

Registrerer positive, negative eller neutrale synspunkter i tekstdata

Hvor mange tekststrenge skal du analysere hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Tekstgenkendelse

Bruger optisk tegngenkendelse (OCR) til at registrere trykt og håndskrevet tekst i billeder

Hvor mange billeder skal du behandle hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Oversættelse af tekst

Oversæt tekst til mere end 60 sprog

Hvor mange tekststrenge skal du analysere i løbet af en måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Tekstgenerering med GPT og AI-prompter

Opret tekst, svar på spørgsmål, opsummer dokumenter med mere med GPT

Hvor mange GPT-anmodninger skal du behandle hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

t

Omkostningsestimat 1, 2

Enheder af add-ons til AI Builder 3,4 0 enheder
$0 månedligt gebyr

1 Priser er estimater og kan ændres. De udgør ikke et formelt tilbud. De faktiske kapacitetskrav kan variere markant baseret på brugsfrekvens, antal træninger og andre faktorer. Dette estimat skal blot betragtes som vejledende og er ikke nogen garanti for ydeevnen eller den faktiske pris.

2 Den viste mængde af AI Builder-enheder og de tilsvarende gebyrer afspejler både modeller, der nu er generelt tilgængelige, og dem, der i øjeblikket er frigivet som forhåndsversion. Det er kun modeller, som er generelt tilgængelige, der forbruger AI Builder-kapacitet. Lær mere om frigivelsesstatus.

3 Priser på AI Builder-add-on omfatter ikke basislicens til Power Apps, Power Automate eller Dynamics 365.

4 Prisen på add-on-enheden afhænger af volumen: $500 ved indkøb af 1-9 enheder (trin 1), $375 ved indkøb af 10-49 enheder (trin 2), $250 ved indkøb af mere end 50 enheder (trin 3).