I en begrænset periode er kampagnetilbud nu tilgængelige for vores berettigede kunder ud over standardpriserne. Power Apps-planerne pr. app og pr. bruger er tilgængelige for henholdsvis 3 USD pr. bruger/app/måned og 12 USD pr. bruger/måned. Minimumsindkøb og andre betingelser – se nedenfor for at få flere oplysninger.1

Power Apps-priser

Gennemse standardplaner, omkostninger og tilgængelighed for at begynde at køre virksomhedsapps.

Pr. app-plan

(Kør én app pr. bruger)

62,90 kr

pr. bruger/app/måned

Bedst til virksomheder, som ønsker at licensere hver bruger til at køre én app ad gangen med fleksibiliteten til at samle licenser til hver yderligere app.

Kan købes nu med kreditkort

Pr. bruger-plan

(Kør ubegrænsede apps pr. bruger)

251,70 kr

pr. bruger/måned

Bedst til virksomheder, der vil have én licens til hver bruger, uanset hvor mange apps de skal køre.

De viste priser er udelukkende til markedsføringsformål og afspejler muligvis ikke den faktiske listepris på grund af varierende faktorer med hensyn til valuta, land/område og region. Din faktiske pris bliver vist ved udlevering.

1 Kampagnepriser er tilgængelig for kommercielle og US Gov (GCC, GCC High, DoD)-tilbud indtil 30. september 2021. Power Apps pr. app-planen er prissat til USD 3 pr. bruger, pr. app, pr. måned (minimumskøb af 200 licenser) via volumenlicens (VL) og CSP-kanaler (Cloud Solution Provider). Power Apps pr. bruger-planen er prissat til USD 12 pr. bruger, pr. måned (minimumskøb af 5.000 licenser) via VL. Andre betingelser kan være gældende. Kontakt salg for at få mere at vide.

Der er for nylig blevet annonceret opdateringer til Power Apps-prisfastsættelse og -licenser, herunder reduceret pris for Power Apps pr. bruger- og pr. app-planer, gældende fra 1. oktober 2021. Læs annonceringen for at få flere oplysninger.

Har du spørgsmål om pris- og købsmuligheder for din virksomhed?

Udforsk Power Apps-planer

Power Apps-priser
Pr. app-plan
$10 bruger pr. app pr. måned
Pr. brugerplan
$40.00 bruger pr. måned
Kør brugerdefinerede apps
Byg og kør brugerdefinerede apps 2 apps og 1 portal Ubegrænset2
Hvad er inkluderet?
Opret forbindelse til dine data Brug færdigbyggede og brugerdefinerede connectorer
Brug connectorer og gateway i det lokale miljø
Gem og administrer data Opret og få adgang til brugerdefinerede enheder
Brug Microsoft Dataverse (tidligere Common Data Service) 50 MB databasekapacitet3 250 MB databasekapacitet3
400 MB filkapacitet3 2 GB filkapacitet3
Udfør arbejdsprocesser Brugervilkår for Power Automate (herunder førsteklasses connectorer)4
Asynkrone og brugerdefinerede arbejdsprocesser i realtid
Power Apps-priser
Pr. app-plan
$10 bruger/app/måned1, 2
Pr. brugerplan
$40.00 bruger/måned1
Kør brugerdefinerede apps
Byg og kør brugerdefinerede apps
2 apps og 1 portal Ubegrænset2
Hvad er inkluderet?
Opret forbindelse til dine data
Brug færdigbyggede og brugerdefinerede connectorer
Brug connectorer og gateway i det lokale miljø
Gem og administrer data
Opret og få adgang til brugerdefinerede enheder
Brug Common Data Service
50 MB databasekapacitet3 250 MB databasekapacitet3
400 MB filkapacitet3 2 GB filkapacitet3
Udfør arbejdsprocesser
Brugervilkår for Power Automate (herunder førsteklasses connectorer)4
Asynkrone og brugerdefinerede arbejdsprocesser i realtid

2 Inden for tjenestegrænserne. Lær mere om grænser.

3 Dataverse-database- og filkapacitetsberettigelser er samlet i puljer på lejerniveauet.

4 Udløser flow i appkonteksten.

Udforsk add-ons til Power Apps

Portaler

Loginkapacitet (godkendte brugere)

Starter ved

1.258,70 kr

pr. måned for 100 logonsessioner5

Gør det muligt for eksterne brugere at få adgang til kundeportaler.

Power Apps-add-ons
Niveauer Bedst til virksomheder, der har brug for mindst: Pris/enhed/måned Minimumskrav til enheder5
Niveau 1 over 100 logon/måned 1.258,70 kr/enhed/måned 1 enhed
Niveau 2 over 1.000 logon/måned 629,30 kr/enhed/måned 10 enheder
Niveau 3 over 5.000 logon/måned 440,50 kr/enhed/måned 50 enheder
Niveau 4 (tidsbegrænset tilbud6) over 25.000 logon/måned 201,40 kr/enhed/måned 250 enheder
Niveau 5 (tidsbegrænset tilbud6) over 100.000 logon/måned 75,50 kr/enhed/måned 1.000 enheder
Power Apps-add-ons

Niveau 1

Bedst til virksomheder, der har brug for mindst: over 100 logon/måned
Pris/enhed/måned 1.258,70 kr/enhed/måned
Minimumskrav til enheder5 1 enhed

Niveau 2

Bedst til virksomheder, der har brug for mindst: over 1.000 logon/måned
Pris/enhed/måned 629,30 kr/enhed/måned
Minimumskrav til enheder5 10 enheder

Niveau 3

Bedst til virksomheder, der har brug for mindst: over 5.000 logon/måned
Pris/enhed/måned 440,50 kr/enhed/måned
Minimumskrav til enheder5 50 enheder

Niveau 4 (tidsbegrænset tilbud6)

Bedst til virksomheder, der har brug for mindst: over 25.000 logon/måned
Pris/enhed/måned 201,40 kr/enhed/måned
Minimumskrav til enheder5 250 enheder

Niveau 5 (tidsbegrænset tilbud6)

Bedst til virksomheder, der har brug for mindst: over 100.000 logon/måned
Pris/enhed/måned 75,50 kr/enhed/måned
Minimumskrav til enheder5 1.000 enheder

Portaler

Sidevisningskapacitet (ikke-godkendte brugere)

629,30 kr

pr. måned for 100.000 sidevisninger

Gør det muligt for eksterne brugere at få adgang til kundeportaler.

AI Builder

3.146,70 kr

pr. enhed/måned7

Anvend AI i dine apps.

5 Et logon giver en ekstern godkendt bruger adgang til en enkelt Power Apps-portal i op til 24 timer. Flere logons i løbet af perioden på 24 timer tæller som ét fakturerbart logon. Interne brugere kan få licens enten via planerne Power Apps pr. app og pr. bruger eller via et kvalificerende Dynamics 365-abonnement. Der er tilgængelige volumenpriser. Se ofte stillede spørgsmål om licenser , eller kontakt din Microsoft-repræsentant for at få flere oplysninger.

6 I en begrænset periode er niveau 4 og niveau 5 tilgængelige for Power Apps-portalens add-on for logonkapacitet fra 1. juni 2021 til og med 31. december 2021 via VL (Volume Licensing) og CSP-kanaler (Cloud Solution Provider). Kunderne skal købe det minimumsantal af enheder, der er påkrævet i henhold til den gældende aftale, for at kunne modtage det tidsbegrænsede pristilbud. Kontakt din Microsoft-repræsentant for at få yderligere oplysninger.

7 Hver AI Builder-add-on-enhed er en pakke på 1 mio. tjenestekreditter, der er samlet i puljer på lejerniveauet. Udforsk Beregner til AI Builder for at anslå omkostningerne.

Flere ressourcer

Læs licensvejledningen

Få vist ofte stillede spørgsmål om licenser

Udforsk Power Apps uden omkostninger