En person sidder med en bærbar computer og er formodentlig ved at lære at oprette en app

Sådan opretter du en app

En proces i fem trin for alle med en fantastisk idé

Uanset om du er en nybegynder med en levedygtig idé, men ingen kodningsfærdigheder, eller en professionel udvikler, er de første trin til at oprette en app, der løser et forretningsproblem, de samme. Og de er alle hægtet op på planlægning, der sparer dig tid og udgifter på vejen, når du opretter en app. Begynd med at strukturere din vision med disse fem trin.

Trin 1. Opstil dine mål, før du opretter en app

Få klarhed over formålet med din app. Definer dine forretningsmål, f.eks. øget produktivitet eller reducerede udgifter.

Spørgsmål, der skal overvejes, når du opretter en app:

 • Hvad ønsker du at opnå? Hvilket problem løser oprettelsen af en app? Tænk på den primære ting, din app vil være god til at gøre.
 • Vil du oprette en oprindelig app til en bestemt platform eller mobilenhed? En hybrid-app, der fungerer på forskellige platforme?
 • Hvis du vil oprette en app til internettet, vil du så bruge et dynamisk design for at sikre, at layout, skrifttyper og grafik ser rigtig ud på forskellige enheder?
 • Hvilken type data vil din app generere? Hvordan skal den visualiseres? Hvad vil din målgruppe gøre med disse data?
 • Hvad er datakilden, f.eks. Common Data Service og SQL? Skal der oprettes forbindelse til flere datakilder?
 • Hvordan vil du oprette din app? Skal du bruge software til udvikling af apps software til udvikling af apps til at udvikle din app?

Tip til oprettelse af en app:

Find ud af, om der eventuelt er politikker, du kan støde på senere under eller efter appudvikling. Har dit firma f.eks. krav til sikkerhed, beskyttelse af personlige oplysninger eller overholdelse af angivne standarder? Hvad med hensyn til offentlige bestemmelser eller krav om godkendelse?

Trin 2. Skitsér egenskaber og funktioner for den nye app

Beslut, hvordan det skal virke, og hvad du og dine brugere skal kunne gøre. Lav en liste over alle de funktioner, du forestiller dig. Fastlæg brugsmønstre, og se, hvordan din idé ser ud på en skitseblok, før du bygger en app.

Hvilke funktioner gør din app speciel? Hvad kan du udelade? Hvad vil sinke dig, når du senere bygger appen? Lad den første version være enkel, og medtag kun det, der er vigtigst. Det gør din proces hurtigere og gør det lettere at identificere de ændringer, du skal foretage.

Tip til oprettelse af en app:

Hvis din app måske skal bruges offline, skal du kontrollere, at du planlægger nok funktioner, der fungerer uden en internetforbindelse. Du har muligvis også brug for yderligere funktioner til datalagring og -indlæsning, for at din app kan fungere offline.

Trin 3. Undersøg eksisterende apps

Se, hvad der allerede findes på markedet, som hjælper med at opnå lignende mål eller løse lignende problemer. Du skal derefter overveje, hvordan du kan forbedre eller bygge videre på disse apps, så de passer til dine forretningsprocesser. Hvad du skal finde ud af, når du gennemgår og sammenligner apps:

 1. Din virksomheds specifikke behov.
 • Tal med personer, du arbejder sammen med – find ud af, hvordan de aktuelt løser eller kæmper med et problem, som din app kan hjælpe med til at løse for dem.
 1. Har nogen allerede oprettet den app, du har brug for?
 • Læs anmeldelserne af tilgængelige apps – hvad synes folk om, og hvad synes de ikke om? Hvad løser disse apps ikke, eller hvor klarer de sig godt?
 • Gå tilbage til din pen og papir-skitse, og gør din app bedre
 1. Kan din app gennemføres? Undersøg ophavsretslige restriktioner og eventuelle tekniske forhindringer.
 2. Har du brug for at overveje tilgængelighed og lokalisering?

Trin 4. Opret trådrammemodeller til en ny app

En model er et storyboard til appens layout, funktionalitet og flowet mellem skærmbillederne. Din model hjælper dig og andre med at se dit ønskede resultat og markere eventuelle problemer, før du begynder at bygge. Pen og papir fungerer fint, eller brug et digitalt modelværktøj eller en skabelon. Opret et design, der er enkelt og let at navigere i.

Lav en model af en intuitiv brugeroplevelse (UX).

Brugeroplevelsen er flowet og funktionen af din app – den måde, brugerne arbejder med den på. Hvad sker der, når en bruger trykker på en knap? Hvordan flytter du dem fra et skærmbillede til et andet? Hvor mange skærmbilleder skal du bruge, for at brugerne kan nå hvert mål? Hvilken rækkefølge skal de være i? Opret én trådrammemodel af det fulde skærmbillede for hver opgave.

Lav en model af visuelt flot brugergrænseflade (UI).

Visualiser, hvordan hvert skærmbillede vil se ud, og hvordan dine funktioner passer ind. Tænk på typografi, farver, ikoner og faner for at opnå ensartethed i layout og funktion. Prøv forskellige layout og størrelser for hvert visuelt element. Tegn rå diagrammer eller "temaer" for hvert skærmbillede.

Tip til oprettelse af en app:

Tænk over, hvilke andre brugerdefinerede designelementer, du muligvis vil medtage, f.eks. bekræftelser med pop op-handling eller skjule/vise knapper på basis af bruger-/adgangsrettigheder.

Trin 5. Test og forfin dine trådrammer

Nu er det tid til at teste din trådramme i realtid. Dette hjælper dig med at se eventuelle steder, hvor brugerforløbet i din app muligvis ikke flyder let.

Gør din trådramme interaktiv.

 • Forbind skærmbilleder og sammenkæd handlinger, der simulerer oplevelsen af din app.

Hent testere, og stil spørgsmål om appoplevelsen.

 • Når du går ind i appen, er det så let at finde hovedmenuen?
 • Kan du let identificere alle opgaveindstillingerne?
 • Hvor er oplevelsen let og intuitivt?
 • Hvor kommer du til at sidde fast?
 • Var du nødt til at gå tilbage til de forrige skærmbilleder, fordi stien ikke var klar?
 • Havde du brug for et trin, der ikke var der, eller som du ikke kunne finde?
 • Eventuel gentagelse og redundans i appoplevelsen?

Sortér din feedback, udarbejd din revisionsliste, ret det, du har brug for, og test derefter dine trådrammer igen for at se, om de fungerer bedre. Gentag processen, indtil der er et let flow i din app.

Tip til oprettelse af en app:

Vent, indtil dine trådrammetest fortæller dig, at oplevelsen er fejlfri, før du begynder at lave en app med software til bygning af app ved hjælp af en platform med lav kode eller ved brug af et appudviklingsværktøj uden kode. Hvis disse muligheder ikke fungerer, skal du overveje oprette en brugerdefineret app, hvilket kan betyde mere arbejde, men det giver dig mulighed for at opbygge nøjagtigt den oplevelse og funktionalitet, som appbrugerne har brug for.

Nu er det tid til at oprette en app

Når planlægningen er udført, er du klar til at gå videre til opbygningsfasen for en app. Den starter med valg af værktøjer. Kod den selv – eller vælg at bygge en app hurtigt med et værktøj, der kun kræver lidt kode, f.eks. Microsoft Power Apps, som har træk og slip-funktioner og færdigbyggede AI-komponenter. Sådan opretter du en app på en enkel måde.