Kannettavaa tietokonetta pöydän ääressä käyttävä henkilö

Vähäkoodisen ympäristön opas

Yritysten omistajien ei välttämättä tarvitse palkata insinöörejä, kehittäjiä ja suunnittelijoita luodakseen monimutkaisia verkkosivustoja ja sovelluksia asiakkailleen. Vähäkoodiset sovelluskehitysympäristöt ovat loistava tapa kehittää ja ottaa käyttöön organisaation onnistumisen kannalta tärkeitä sovelluksia.

Mitä vähäkoodisuus tarkoittaa?

Vähäkoodisuus on ohjelmistojen kehitystapa, jossa verkkosivustoja, sovelluksia ja prosesseja luodaan käyttämällä mahdollisimman vähän koodia. Sen sijaan, että kirjoittaisit monia rivejä mutkikasta ja monimutkaista koodia perinteisillä ohjelmointimenetelmillä, voit käyttää vähäkoodisen kehityksen visuaalisia Vedä ja pudota -mallintimia ja Osoita ja napsauta -käyttöliittymää luodaksesi valmiita sovelluksia nopeasti.

Vähäkoodinen ympäristö auttaa eliminoimaan toistuvia tehtäviä automatisoimalla sovellusten kehittämisen aikaa vieviä ja monimutkaisia osa-alueita. Vähäkoodiset ratkaisut tekevät sovellusten kehittämisestä helpompaa kaikille, edistyneistä ohjelmoijista aina maallikkokehittäjiin, joilla ei ole käytännön kokemusta ohjelmoinnista. Vähäkoodiset työkalut auttavat teknisesti kokemattomimpia työntekijöitä kasvattamaan organisaation arvoa, mutta lisäksi ne tarjoavat kokeneille ohjelmoijille joustavuutta monimutkaisemmissa töissä. Kun tiimitoverit pääsevät sovellusten luonnin ongelmakohdista yli, voit nopeuttaa sovellusten kehittämisen elinkaarta ja saavuttaa nopeammin enemmän, jolloin tiimitoverit voivat keskittyä tärkeämpiin hankkeisiin.

Yritykset voivat tarjota käyttäjilleen enemmän kokemuksia edistämällä yhteistyötä kaikilla tasoilla, mikä mahdollistaa ratkaisujen toimittamisen nopeammin. Hyödyntämällä vähäkoodista sovelluskehitystä liiketoimintaprosesseissasi voit:

 • Pidä asiakkaisiin yhteyttä ja reagoi heidän vaatimuksiinsa kaikkien digitaalisten kanaviesi kautta.
 • Nosta yrityksesi asemaa toimialalla.
 • Julkaise uusia, innovatiivisia tuotteita markkinoille.
 • Määritä toimialastandardi tuotteillesi ja asiakkaidesi odotuksille.

Vähäkoodisen kehityksen suosion nousu

Yritysmaailma muuttuu nopeasti, ja markkinoiden täytyy pysyä ajan tasalla. Käyttäjät haluavat yhdenmukaisia kokemuksia, jotka on räätälöity heidän tarpeisiinsa ja jotka ovat heti saatavilla. Jos ohjelmistokehittäjien täytyy vastata näihin haasteisiin yksin, työ voi olla ylivoimaista ja tehotonta. IT-osasto käyttää suurimman osan ajastaan nykyisten järjestelmien ylläpitämiseen, joten käyttäjien tarvitsemien ratkaisujen toimittaminen uusinta teknologiaa käyttäen voi olla sangen haastavaa.

Vähäkoodiset työkalut auttavat muitakin kuin kehittäjiä luomaan monimutkaisia liiketoimintaratkaisuja ilman ohjelmointikokemusta. Koska vähäkoodiset työkalut voivat auttaa ketä tahansa luomaan sovelluksia, prosesseja ja verkkosivustoja, kehittäjillä ei ole enää niin suurta tarvetta rakentaa, ohjelmoida, suorittaa, toteuttaa ja testata kutakin sovellusta erikseen. Nämä työkalut ovat aina olleet keskeinen osa sovellusten kehittämistä, mutta nyt kun tuotteiden nopeasta julkaisemisesta ja innovoinnista on tullut entistä tärkeämpää, yritysten täytyy voida toimittaa näitä ratkaisuja nopeasti.

Pandemian vuoksi monet yritykset ovat siirtyneet käyttämään hybridi- ja etäympäristöjä. Pilvikeskeisen lähestymistavan hyödyntäminen tarkoittaa sitä, että kaikilla tiimitovereilla on pääsy tehtäviensä suorittamiseen tarvittaviin tietoihin, eikä projektin edistyminen ole kiinni pelkästään kehittäjistä. Vähäkoodiset ympäristöt tarjoavat useita erilaisia menetelmiä, joilla muutkin kuin ohjelmoijat ja sovelluskehittäjät voivat rakentaa mukautettuja sovelluksia, sekä nopeasti sopeutettavia prosesseja, pikaisesti toteuttavia ratkaisuja ja tapoja ottaa uusia ratkaisuja käyttöön vaivatta.

Vähäkoodisen lähestymistavan edut

Vähäkoodinen sovelluskehitys nopeuttaa ja helpottaa sovellusten luomista, mutta hyödyttää organisaatiotasi myös muilla tavoin. Vähäkoodisten työkalujen käytön etuja ovat muun muassa:

 • Tuotteiden tai ratkaisujen lanseeraaminen nopeammin. Vähäkoodiset työkalut auttavat liiketoimintakumppaneita luomaan verkkosivustoja ja sovelluksia paljon nopeammin kuin käyttämällä perinteistä ohjelmointia ja ammattitaitoisia kehittäjiä. Tämä mahdollistaa sovellusten kehittämisen joustavammin ja nopeammin. Ratkaisuja voidaan testata, arvioida ja säätää ilman käytännön kokemusta ohjelmoinnista.
 • Helppokäyttöisyys. Ohjelmointikielten ymmärtäminen voi olla hankalaa muille kuin sovelluskehittäjille. Vähäkoodisten työkalujen avulla sinun ei tarvitse opetella ohjelmointikielten kehysjärjestelmiä, käyttötapoja ja hätäratkaisuja saattaaksesi projektit loppuun. Kehitysprosessi tiivistyy yksinkertaisiksi Vedä ja pudota -liikkeiksi ja logiikaksi, jonka määrität muutamalla valintaruudulla.
 • Vähemmän ylläpitoa. Vähäkoodinen sovelluskehitys käyttää standardoituja komponentteja, joten sovellusten ja prosessien rakentamisessa esiintyy vähemmän bugeja, integrointiongelmia ja sekaannuksia. Ympäristösi ylläpito vaatii vähemmän aikaa, joten tiimilläsi on enemmän aikaa tuotteiden kehittämiseen.
 • Ratkaisujen yhtenäistäminen liiketoimintatavoitteiden kanssa. Kun käyttämäsi teknologia mukailee organisaatiotasi tavoitteita, maallikko- ja ammattikehittäjäsi voivat täydentää puutteet ja tehdä yhteistyötä saumattomasti – huolehtimatta henkilöstöpuutteista tai kasvaneista työmääristä yksinkertaisten ja automatisoitujen työnkulkujen ansiosta.
 • Organisaation kustannusten vähentäminen. Monet pienten yritysten omistajat voivat hyötyä siitä, että he eivät tarvitse sovelluskehittäjää tai tiimiä verkkosivustonsa tai mobiilisovelluksensa rakentamiseen. Vähäkoodinen sovelluskehitys tarjoaa tavan luoda digitaalisia ratkaisuja ilman korkeita IT-kustannuksia, mikä vähentää myös kolmansien osapuolten kustannuksia.
 • Parempi hallinta. IT-tiimit ja sovelluskehityksen asiantuntijat voivat ylläpitää kaikkia luotuja sovelluksia täysillä hallintaominaisuuksilla ja vaatimusten mukaisesti pitämällä ympäristön yhdenmukaisena. Tämä sisältää päivitykset, tietoturvahaavoittuvaisuudet, suorituskykyanalyysit, vaatimustenmukaisuuden tarkastukset ja datan.

Sovellusten rakentaminen vähäkoodisilla työkaluilla

Vähäkoodiset ympäristöt perustuvat ohjelmoinnin modulaariseen ja visuaaliseen perustaan, joten ne ovat houkuttelevia kaikentasoisille tekijöille riippumatta heidän taidoistaan tai siitä, miten tuttuja liiketoiminnan prosessit ja toimintatavat heille ovat – näin kaikki voivat rakentaa ratkaisuja vähäkoodissa ympäristöissä.

Vähäkoodinen sovelluskehitys voi hyödyttää monia toimialoja, kuten terveydenhuoltoa, koulutusta, sähköistä kaupankäyntiä, vähittäismyyntiä ja talousalaa. Se ei kuitenkaan ole kaikenkattava ratkaisu kaikille prosesseille – yritysjohtajien täytyy tietää, milloin se on hyödyksi ja milloin haitaksi. Vähäkoodiset ympäristöt toimivat parhaiten sovelluksille, työnkuluille tai prosesseille, joissa käytetään yksinkertaisia toimintoja, sekä raskaskäyttöisille sovelluksille ja sisäisille sovelluksille. Esimerkkejä käyttötavoista:

 • Valitusten hallinta
 • Työntekijöiden elinkaaren hallinta
 • Kulukorvaushakemusten hallinta
 • Hankintojen hallinta
 • Markkinointibudjetin hallinta
 • IT-tapahtumien hallinta
 • Myyntiliidien hallinta

Esimerkkejä vähäkoodisista ympäristöistä

Ei ole vain yhtä tapaa, jolla voit käyttää vähäkoodisia työkaluja. Vaikka vähäkoodiset ympäristöt käyttävät koodin kirjoittamiseen yksinkertaisia tekniikoita, ne tekevät myös monimutkaisempien sovellusten luomisesta helpompaa kaikentasoisille suunnittelijoille.

Käyttötarkoituksiin sisältyvät esimerkiksi:

 • Sovellusten luontiprosessien parantaminen. Vähäkoodinen lähestymistapa auttaa yrityksiä ja IT-tiimejä luomaan sovelluksia kirjoittamatta uutta koodia. Vähäkoodiset ominaisuudet auttavat työnkulkujen hallinnassa automatisoimalla prosesseja reaaliajassa ja vähentämällä koulutukseen käytettyä aikaa, koska intensiivisille ohjelmointikoulutukselle ei ole tarvetta.
 • Vanhojen järjestelmien integrointi. Vähäkoodisen sovelluskehityksen yleisin käyttötapa on yhdistää monia erilaisia ympäristöjä ja sovelluksia saumattomasti yhdeksi kiinteäksi järjestelmäksi.
 • Verkko- ja mobiilisovellusten nopea kehittäminen. Helppokäyttöisen Vedä ja pudota -editorin avulla on helppo luoda kekseliäitä sovelluksia, jotka voidaan yhdistää nopeasti pilvipalveluun.
 • Liiketoimintaprosessien automatisointi työnkuluissa. Mitä tulee työnkulkujen luomiseen ja mukauttamiseen puhtaalta pöydältä helppokäyttöisillä komponenteilla, vähäkoodiset ympäristöt auttavat tietojen ja nykyisten työnkulkujen tuomisessa.
 • Asiakassuhteiden hallinta sovelluksissa. Vähäkoodiset ympäristöt hallitsevat asiakassuhteita asiakaspalvelupyyntöjen ja tapausten kautta sekä automatisoivat liiketoimintaprosesseja. Tiimisi voi rakentaa itsepalveluportaalin ja verkkokauppoja asiakkaillesi sekä tuottaa mukautettuja raportteja myyntien kautta kerätyistä tiedoista.

Vähäkoodisen kehittämisen yhdeksän periaatetta

Vähäkoodinen kehittäminen voi olla hyvä lisäys nykyisiin ja tuleviin prosesseihisi. Hyödyntämällä tätä teknologiaa yrityksessäsi saat käyttöösi mahdollisuuksia, joista et ole ehtinyt uneksiakaan. Kun päätät siirtyä uuteen vähäkoodiseen kehitysympäristöön, sinun täytyy ymmärtää sen perusperiaatteet, jotta tiimisi voi luoda parhaita mahdollisia ratkaisuja ja tuotteita.

 1. Ketteryys. Ihmisten välinen vuorovaikutus, nopea työskentely, kumppanuussuhteet ja responsiivisuus ovat etusijalla niin ketterissä kuin vähäkoodisissa prosesseissa. Yritys voi vastata asiakkaidensa ja koko toimialan aiheuttamiin kilpailupaineisiin optimoimalla prosessin ja varmistamalla, että kaikki työskentelevät yhdessä jokaisessa vaiheessa. Kun ketterää sovelluskehityksen menetelmää käytetään oikein, voit tarjota oikeat ratkaisut ja tuotteet oikeille ihmisille oikeaan aikaan.
 2. Pilvi. Pilvi on kaiken ohjelmistokehityksen olennaisin muoto, joten se sopii täydellisesti vähäkoodiseen kehittämiseen. On lähes mahdotonta toteuttaa digitalisointisuunnitelma hyödyntämättä pilvipalveluiden tarjoamaa helppokäyttöisyyttä, nopeutta, fokusta ja ketteryyttä. Vähäkoodisissa työkaluissa yhdistyvät tekoäly (AI), koneoppiminen, uusi teknologia ja lisätty todellisuus, joten datan ja laskentatehon käyttö tekevät pilvipalveluiden toteuttamisesta lähes pakollista. Pilvi tarjoaa joustavia ja skaalattavia resursseja, jotta tiimisi voi ottaa sovelluksia käyttöön nopeasti, automatisoida prosesseja helposti ja rakentaa kestäviä sovelluksia.
 3. Yhteistyö. Kun kaikilla on sama yhteinen visuaalinen kieli, ideoiden selittäminen ja jakaminen käy helposti. Väärinymmärrysten vaikutukset ovat laajakantoisia ja niiden vuoksi saatat päätyä tuhlaamaan enemmän aikaa kuin projektisi sallii. Siksi on tärkeää, että käytät koko yrityksen kattavaa synkronointia, versiohallittua ympäristöä ja yhteistä kieltä, jota kaikki ymmärtävät samassa virtuaalisessa tilassa. Tiimit voivat työskennellä itsenäisesti, mutta olla tiiviissä yhteydessä keskenään töiden jokaisessa vaiheessa. Kun käytät samaa visuaalista kieltä, kääntäminen ei ole tarpeen. Kaikki ovat mukana alusta loppuun, ja yhteistyö auttaa tiimiäsi luomaan oikean ratkaisun nopeasti.
 4. Yhteisö. Kun tiimeillä on yhteinen kieli, yhteisten tavoitteiden ideoiminen, kartoittaminen, seuraaminen ja suorittaminen käy helpommin. Yhteisö on tärkeä osa vähäkoodista sovelluskehitystä, sillä sen avulla muodostaan yhteyksiä, jaetaan tietoja ja inspiroidaan muita. Se muodostaa demokraattisen ympäristön, joka hyödyttää kaikkia. Intiimi ja aktiivinen yhteisö sijoittaa teknologiaan, oikeuttaa ympäristön käytön, visualisoi vahvuutensa ja heikkoutensa sekä minimoi riskejä.
 5. Kokeilu ja innovointi. Vähäkoodisten alustojen täytyy tarjota ympäristö, jossa käyttäjät voivat kokeilla, tutkia ja innovoida ratkaisuja ilman rajoja. Vähäkoodisen ympäristösi avoimuuden ansiosta voit etsiä vapaasti uusia ja yllättäviä tapoja houkutella asiakkaita, kokeilla uusia tuotteita, parantaa toiminnallisuutta tai luoda käyttäjillesi parhaan mahdollisen käyttöliittymän. Pysymällä kekseliäänä voit erottua muista.
 6. Hallinta ja valvonta. Vähäkoodista hallintaa on vähintään kolmea eri tyyppiä: sisäisten sääntöjen noudattaminen, ulkoisten sääntöjen ja säännösten noudattaminen sekä liiketoimintastrategiasi mitattavissa olevien tulosten varmistaminen. Tarkka valvonta, hallintaprosessit ja protokollat ovat tärkeitä jatkuvan vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa. Kun pidät huolta siitä, että sinulla on vahvat turvallisuuskäytännöt voimassa, voit keskittyä vapaasti suunnittelutöihin samalla, kun vähäkoodinen työkalusi luo vähemmän virheitä aiheuttavan sovelluksen. Sovelluksiesi muuttaminen älykkäämmäksi opastaa kehittäjiä tekemään parempia päätöksiä ja tarkistamaan työnsä jatkuvasti. Kaikki tehtävät voidaan automatisoida laadun, yhdenmukaisuuden ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi, jolloin sinä saat ohjat käsiisi.
 7. Mallipohjainen kehittäminen. Kun luot seuraavaa sovellustasi, tarvitset tiimin, joka tekee yhteistyötä ja puhuu samaa kieltä. Mallipohjainen kehittäminen auttaa luomaan yhteisen kielen ryhmien välille, jotta asiantuntijasi voi tehdä suunnittelutöitä ja varautua ongelmien ratkaisuun. Samaan aikaan kehittäjä ymmärtää vaatimukset ja rakentaa tarvittavan ratkaisun. Koska asiantuntija ja kehittäjä tietävät, mitä jokaisessa vaiheessa tarvitaan, väärinymmärryksiä ilmenee vähemmän ja prosessit valmistuvat nopeammin. Lopullinen tuote auttaa sinua muuntamaan ideasi sovelluksiksi, jotka hyödyttävät yritystäsi.
 8. Usean käyttäjän kehitystyö. Vähäkoodiset ympäristöt perustuvat ideaan, jonka mukaan kuka tahansa – kirjaimellisesti kuka tahansa – voi luoda sovelluksen. Analyytikot, kehittäjät, toimialueiden asiantuntijat, suunnittelijat, tiimien jäsenet ja monet muut voivat koordinoida ja tehdä yhteistyötä reaaliajassa useista sijainnista luodakseen yhden ratkaisun. Ympäristösi tarvitsee useille käyttäjille tarkoitettuja yritystason kehitysominaisuuksia, jotka tukevat ja synkronoivat kaikkia työtapoja, jotta voit tarjota viimeistellyn tuotteen tai ratkaisun.
 9. Avoimuus. Jos ympäristösi ei ole avoin, kaikille sopivan sovelluksen luominen on lähes mahdotonta. Vähäkoodiset ympäristöt yhdistelevät ydinjärjestelmiä ja vanhoja järjestelmiä menestyäkseen monimutkaisissakin tilanteissa, ja ne on suunniteltu tukemaan myöhemmin yhdistettäviä ratkaisuja. Muodosta uusia yhteyksiä tarpeen mukaan, jotta voit pysyä avoimena kaikille mahdollisille integraatioille ilman rajoituksia. Kun hyödynnät teknologiaa ja pysyt aidosti avoimena, vähäkoodinen ympäristösi on valmis tulevaisuutta varten.

Seuraavan sovelluksesi kehittäminen vähäkoodisen työkalun avulla

Kun olet valinnut organisaatiosi prosesseihin integroitavan vähäkoodisen työkalun, voit auttaa tiimiäsi luomaan omia sovelluksiaan vain vähäisellä koulutuksella. Microsoft Power Apps tarjoaa alustan, jossa ammattilaiset ja vähemmän ammattilaiset kehittäjät voivat saada enemmän aikaa vähemmällä – he voivat luoda ja suunnitella ammattitason sovelluksia, hyödyntää monipuolisia malleja ja ominaisuuksia sekä hallita dataa vain muutamalla napsautuksella.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä vähäkoodisuus tarkoittaa?

Vähäkoodisuus on ohjelmistojen kehitystapa, jossa verkkosivustoja, sovelluksia ja prosesseja luodaan käyttämällä mahdollisimman vähän koodia.

Mitä vähäkoodisella sovelluskehityksellä voi esimerkiksi tehdä?

Eräs tapa käyttää vähäkoodista sovelluskehitystä on luoda monipuolisia asiakaskokemuksia, kuten itsepalveluportaaleja, mobiilisovelluksia ja edistyneitä verkkosovelluksia, käyttämällä helppokäyttöisiä käyttöliittymätyökaluja.

Miten vähäkoodinen kehitys ja ohjelmointi eroavat toisistaan?

Vähäkoodiset työkalut käyttävät sovellusten luomiseen mahdollisimman vähän koodia, ja ne soveltuvat kaikkien käyttöön. Ohjelmointityökalut tarjoavat koodiin perustuvan kokemuksen, jossa kehittäjällä on tärkeä rooli.

Miten vähäkoodisia työkaluja käytetään?

Vähäkoodista työkalua käytetään verkkosivustojen ja mobiilisovellusten, hallintaprosessien ja työnkulkujen rakentamiseen.

Miksi tulevaisuus on vähäkoodisessa kehityksessä?

Vähäkoodinen sovelluskehitys on osa tulevaisuutta, koska se auttaa muitakin kuin kehittäjiä luomaan ratkaisuja, jotka voidaan ottaa käyttöön helpommin, nopeammin, edullisemmin ja yksinkertaisemmin.

Korvaavatko vähäkoodiset työkalut ohjelmoijat?

Suositut vähäkoodiset työkalut eivät ole korvaamassa sovelluskehittäjiä, mutta ne auttavat heitä työskentelemään nopeammin tarjoamalla alun heidän koodilleen, jolloin kehittäjillä on enemmän aikaa keskittyä kehitysprosessin luoviin osa-alueisiin.

Millainen vähäkoodinen tekoäly on?

Vähäkoodinen tekoäly hyödyntää monimutkaista ohjelmointia rakentaakseen verkkosivustoja ja sovelluksia, jota käyttävät koneoppimista ja tekoälyä ilman koodia.

Ovatko vähäkoodiset ratkaisut ja API-rajapinnat yhteensopivia keskenään?

Kyllä, voit integroida vähäkoodisen sovelluskehityksen ohjelmointirajapintaan, mutta ensin sinun täytyy varmistaa, että se soveltuu organisaatiosi strategialle.