Mobiililaitetta katsova henkilö

Millainen on hyvä mobiilisovellus?

Hyvässä mobiilisovelluksessa hyvä suunnittelu yhdistyy toimivuuteen, ja liiketoiminnan tarpeet yhdistyvät pitkän aikavälin tavoitteisiin – parantaen parantaa liiketoimintaprosesseja ja asiakassuhteita.


Hyvän sovelluksen ominaisuudet

Ihmiset käyttävät mobiilisovelluksia enemmän kuin koskaan ennen, ja sovellusten välinen kilpailu on ennätysmäisen kovaa. Kun sovelluksia on saatavilla nykyään yli 2,5 miljoonaa, miten luodaan sovellus, joka todella sekoittuu? Mikä tekee sovelluksesta onnistuneen?

Onnistuneen mobiilisovelluksen tulisi tuottaa erinomainen käyttökokemus ja auttaa yritystä saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa. Sen tulisi myös olla helppokäyttöinen ja antaa käyttäjälle lisäarvoa, jota hän ei voisi saada tavalliselta verkkosivustolta, sekä koota tiedot yhteen asiakaskokemusten parantamista varten.

Kun teet sovelluksen hyvin, saat liiketoimintaasi täydentämään monia etuja mobiilisovelluksen luomisesta. Hyvä sovellus voi auttaa organisaatiotasi seuraavasti:

 • Kerää ja hallitse asiakastietoja.
 • Sujuvoita liiketoimintaprosesseja.
 • Automatisoi hallinnollisia tehtäviä.
 • Paranna markkinointisisältöä.
 • Lisää myyntiä ja tuottoja.

Tunnet liiketoimintasi paremmin kuin kukaan muu, joten oman sovelluksen luominen voi auttaa sinua luomaan mukautettuja ratkaisuja, vähentämään kehityskustannuksia ja tehostamaan työskentelyä. Ennen kuin alat opetella, miten sovellus luodaan, on tärkeää ymmärtää tietyt pakolliset ominaisuudet, jotka tekevät sovelluksesta onnistuneen. Seuraavassa on viisi yleistä erinomaisen sovelluksen ominaisuutta:

 1. Hyvin suunniteltu käyttöliittymä
 2. Nopea latausaika
 3. Vahva tietosuoja
 4. Erinomainen käyttäjätuki
 5. Sisäänrakennetut integraatiot

1. Hyvin suunniteltu käyttöliittymä

Mobiilisovelluksia kokeillaan usein nopeasti, joten hyvän ensivaikutelman antaminen on tärkeää käyttäjän kiinnostuksen ylläpitämiseksi. Ensivaikutelman saaminen alkaa intuitiivisesta ja hyvin vuorovaikuttavasta käyttöliittymästä – tämä kannattaa pitää mielessä sovellusta luotaessa.

Hyvään käyttöliittymän suunnitteluun kuuluvat niin sovelluksen ulkoasu ja käyttötuntuma kuin varsinaiset toiminnotkin. Vaikka sovellus tarjoaisi käyttäjille paljonkin lisäarvoa, niin jos se ei ole intuitiivinen, menetät käyttäjiä nopeasti, koska he halua käyttää aikaansa käyttöliittymän opetteluun. Jos taas sovellus ei miellytä silmää, käyttäjien kiinnostus siihen ei pysy yllä, jolloin organisaationlaajuinen käyttöönotto on vaikeampi saada aikaan.

Useimmat ihmiset käyttävät sovelluksia mobiililaitteella, joten käyttöliittymä kannattaa optimoida pienille kosketusnäytöille. Tämä tarkoittaa, että vähemmät tärkeät ominaisuudet poistetaan, jotta ulkoasusta ei tule liian sotkuista. On myös varmistettava, että ulkoasu pysyy yhdenmukaisena eri ympäristöissä ja erikokoisilla puhelimilla.

Ulkoasun yhdenmukaisuutta tarvitaan myös typografian, painikkeiden, kuvakkeiden ja muiden brändikomponenttien suhteen. Näin käyttökokemus säilyy samankaltaisena käyttäjän siirtyessä sovelluksessa, ja myös luettavuus paranee. Sovelluksen rakenteenkin tulisi pysyä yhdenmukaisena, ja tärkeimmän sisällön tulisi näkyä parhaiten. Tämä auttaa tietohierarkian hahmottamisessa, tekee käytöstä sujuvampaa ja parantaa käyttökokemusta.


2. Nopea latausaika

Nopea ja ennakoitava latausaika on olennainen hyvän sovelluksen ominaisuus, joka parantaa käyttökokemusta ja käyttäjäuskollisuutta sekä edesauttaa uusien käyttäjien saamista.

Hyvä mobiilisovelluksen lataaminen saisi kestää enintään viisi sekuntia – ja mielellään vain kaksi sekuntia. Käyttäjät odottavat sovelluksiltaan vakautta, luotettavuutta ja nopeutta, ja jos sovelluksen lataaminen kestää tai sovellus kaatuu usein, käyttäjä todennäköisesti poista sen asennuksen. Sovellusten suorittamisen yleiset syyt ovat hidasta:

 • Ylikuormitettu palvelin
 • Liikaa tietoja
 • Vanhentuneet ohjelmistoversiot
 • Raskas lähdekoodi
 • Optimoimattomat salatut yhteydet

Nopean ja responsiivisen mobiilisovelluksen luomiseksi harkitse selainvälimuistin käyttöä, hyvän sisältöverkon (CDN) käyttöä ja tietojen (kuten kuvien, videoiden, grafiikan ja äänisisällön) pakkaamista. On myös tärkeää tarjota säännöllisiä sovelluspäivityksiä ja seurata jatkuvasti sovelluksen toimintaa virheiden varalta. Tämä auttaa sovelluksia pysymään ajan tasalla käyttöjärjestelmien kanssa ja ehkäisemään kaatumiset, hitauden, toimintahäiriöt ja muut sovelluksen tehokkuusongelmat.


3. Vahva tietosuoja

Suojaus on sovelluksen ominaisuus, jota ei pidä ajatella etuna vaan välttämättömyytenä. Yksikin tietomurto voi aiheuttaa arkaluonteisten tietojen, kuten käyttäjien nimien, ikien, kotiosoitteiden ja jopa pankkitietojen altistumisen hyökkääjille, jolloin asiakkaiden ja yrityksesi tiedot ovat vaarassa. Tietomurto voi myös aiheuttaa satojentuhansien eurojen kulut siivoamisen ja tietojen palauttamisen aiheuttaman työn vuoksi, puhumattakaan taloudellisista vahingoista, joka aiheutuu asiakkaiden menettämisestä ja brändin kokemasta mainehaitasta.

Kun tällaiset tiedot ovat kyseessä, suojauksen on oltava ensisijainen asia, kun mietit sovelluksen toteutustapaa. Kun olet valmis aloittamaan sovelluskehitysprosessin, harkitse muun muassa seuraavien parhaiden suojauskäytäntöjen toteuttamista:

 • Helposti päivitettävän ja korjattavan tietoturvallisen koodin suunnitteleminen.
 • Koodin koventamisen ja koodin allekirjoituksen käyttäminen.
 • Kaikkien tietojen salaaminen.
 • Vain valtuutettujen ohjelmointirajapintojen käyttäminen.
 • Tunnuksen vahvistuksen määrittäminen erilaisten istunnon vanhenemisaikojen kanssa.
 • Monimenetelmäisen todentamisen edellyttäminen.
 • Investointi uhkien mallinnukseen ja sovellushaavoittuvuuksien tunnistukseen penetraatiotestauksella.

Vahvasta tietoturvasta huolehtiminen ei pääty siihen, kun sovellus on luotu – suojaus on jatkuva prosessi. Koska uusia uhkia ilmenee koko ajan, tarvitaan säännöllistä suojaustestausta mahdollisten haavoittuvuuksien löytämiseksi ja tietoturva-aukkojen analysoimiseksi. Näihin haavoittuvuuksiin puuttuminen, ennen kuin niistä tulee suuria ongelmia, varmistaa arkaluonteisten tietojen suojauksen sekä lisää luottamusta brändiin ja asiakasuskollisuutta.


4. Erinomainen käyttäjätuki

Jos haluat luoda mobiilisovelluksen, jota työntekijät todennäköisesti käyttävät, on tärkeää, että sovelluksellasi on oikea käyttäjätuen taso.

Tämän voi toteuttaa esimerkiksi sovelluksensisäisellä viestintätyökalulla, kuten suoralla keskustelutoiminnolla. Näin käyttäjien on helppo antaa palautetta, esittää kysymyksiä saada ongelmansa ratkaistua. Tekoälypohjaisten keskustelubottien käyttäminen voi olla hyvä vaihtoehto, jos sovellusta varten ei ole käytettävissä omaa asiakaspalvelulinjaa, joka tarjoaisi henkilökohtaisemman asiakaskokemuksen. Myös itsepalveluvaihtoehdot, kuten usein kysyttyjen kysymysten osio, voivat olla hyödyllisiä ja auttaa käyttäjiä löytämään nopeasti ratkaisuja yleisiin ongelmiin.

Myös laadukkaat yleiset siirtymisominaisuudet ja helppokäyttöisyys ovat tärkeitä asioita hyvässä sovelluksessa. Sellaiset sovelluksen ominaisuudet kuin hakupalkki, työkaluvihjeet, pikavalinnat ja siirtymisvälilehdet auttavat tekemään sovelluksesta käyttäjäystävällisemmän – ja edesauttavat sovelluksen käyttöönottoa koko organisaatiossa.


5. Sisäänrakennetut integraatiot

Kun luot sovelluksen, on tärkeää, että voit linkittää kaikki tiedot ja yhdistää ne muihin yrityksessä käytössä oleviin ympäristöihin. Siksi hyvissä mobiilisovelluksissa on sisäänrakennettuja integraatioita – ne ovat tärkeitä sovelluksen onnistumisen kannalta.

Yhteystoiminnot auttavat synkronoimaan asiakasanalytiikkaa varten tarvittavat tiedot. Koska kaikki tiedot on keskitetty, virheiden ja tietojen kahdentumisen riski on pienempi. Kun tiedot ovat yhdenmukaiset, tiimien – niin myynnissä, palveluissa kuin markkinoinnissakin – on helpompi tehdä tehokasta yhteistyötä ja välttää tietosiiloja. Tämä nopeuttaa päätöksentekoa, parantaa läpinäkyvyyttä organisaatiossa ja auttaa tiimejä työskentelemään tehokkaammin.

Muut yhteystoiminnot, kuten sovelluksen sisäinen viestintä ja asiakaspalvelun integrointi, voivat nopeuttaa palautetyönkulkua, parantaa viestintää organisaatiossa ja auttaa tiimejä selvittämään liiketoimintaan liittyvät ongelmat nopeammin.

Microsoft Power Apps uudistaa työtapoja

Anna kaikille tiimissäsi mahdollisuus luoda yrityssovelluksia Power Appsilla – vähäkoodisella sovelluskehitysohjelmistolla, joka auttaa organisaatioita tekemään työpaikasta tehokkaamman ja osallistavamman työnkulun automaation, tekoälyn ja data-analytiikkaominaisuuksien avulla.


Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitkä viisi ominaisuutta tekevät sovelluksesta hyvän?

Mobiilisovelluksen kehittämiseen ei ole yhtä oikeaa lähestymistapaa, joka tekisi aina sovelluksesta onnistuneen. On kuitenkin tiettyjä ominaisuuksia, jotka tekevät sovelluksesta käyttäjäystävällisemmän ja toimivamman. Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi hyvin suunniteltu käyttöliittymä, nopea latausaika, vankka tietosuoja, erinomainen käyttäjätuki ja sisäänrakennetut integraatiot.

Mikä tekee sovelluksesta hyvän tai huonon?

Käyttökokemuksen laatu erottaa yleensä hyvät sovellukset huonoista. Hyvän sovelluksen tulisi olla käyttäjäystävällinen, responsiivinen, yhdenmukainen ja tietoturvallinen, ja sen tulisi tuoda käyttäjälle ainutlaatuista lisäarvoa. Huono sovellus sen sijaan voi olla hidas ja häiriöaltis, sen käyttöliittymä voi olla sekava, se voi näyttää sotkuiselta tai se ei vain täytä liiketoiminnallista tarvetta.

Mitä jokaisessa sovelluksessa pitäisi olla?

Sovelluksesi tai liiketoimintatavoitteesi vaikuttavat todennäköisesti sovelluksesi kehitysprosessiin, ja tarvitsemasi ominaisuudet määräytyvät ennen kaikkea sovelluksen ensisijaisen tarkoituksen ja kohdeyleisön mukaan. Vähimmäisvaatimuksena jokaisella mobiilisovelluksella tulisi olla intuitiivinen käyttöliittymä, yhdenmukainen brändäys, asianmukainen tietoturva, haku- tai navigointijärjestelmä sekä analytiikkaominaisuus.

Mitä käyttäjät haluavat sovellukselta?

Käyttäjät haluavat sovelluksen, joka tarjoaa heille merkityksellistä lisäarvoa – esimerkiksi ratkaisemalla ongelman, lisäämällä tuottavuutta tai vaikkapa vain esittämällä tiedot paremmin järjestettyinä. Käyttäjät haluavat myös sovelluksen, jota on helppo käyttää ja joka tarjoaa sujuvan asiakaskokemuksen.

Mikä tekee sovelluksesta houkuttelevan?

Houkuttelevalla sovelluksella tulisi olla yhdenmukainen brändäys, intuitiivinen käyttöliittymä sekä selkeä, hyvin järjestetty sisältö. Tämä tarkoittaa yhdenmukaista värien ja suunnittelun käyttöä koko ympäristössä, sellaisten ominaisuuksien jättämistä pois, jotka eivät tuo lisäarvoa sovellukseen, sekä sisällön esittäminen tietohierarkiaa ajatellen.