En mann som arbeider på en bærbar PC

Løs IT-utfordringer med lavkodeplattformer

Det kan hende at tradisjonell programvareutvikling ikke beveger seg raskt nok i dag til å holde tritt med endringer i virksomheten. En vanlig flaskehals innen utvikling for mange organisasjoner er den lange leveringstiden som kreves for å undersøke, skrive og teste ny kode. En global mangel på utviklingstalenter styrker dette problemet. Flere utfordringer, som frakoblede eldre datasystemer, skygge-IT og teknisk gjeld, kan redusere IT-produktiviteten ytterligere.

Organisasjoner som har behov for å rulle ut flere automatiseringer, API-er, dataintegreringer og andre løsninger i stor skala i dette utfordrende miljøet, har funnet en løsning på disse utfordringene: lavkodebaserte utviklingsplattformer.

Lavkodeplattformer fremmer utviklingsfremgangen gjennom raskere utførelse og redusert avhengighet av profesjonelle kodetalenter. Lavkodeplattformene er utformet for å integreres i en rekke eksisterende plattformer og kan føre operasjoner sammen i komplekse utviklingsmiljøer.

Hva er lavkodebaserte programplattformer?

Lavkodebaserte programplattformer bruker forhåndsutformede kommandoer som kan kombineres, i et visuelt flytt-og-slipp-grensesnitt for å bygge apper, automatisere prosesser og arbeidsflytprosesser, opprette nettsteder og koble sammen datakilder. Lavkodebasert programvareutvikling er en tilnærming som fremskynder apputvikling samtidig som behovet for tradisjonell koding reduseres. Brukere trenger bare en grunnleggende forståelse av programmering for å utvikle apper med denne metoden. Det betyr at alle i IT-gruppen og selvlærte utviklere, eller ansatte uten profesjonell opplæring eller teknisk bakgrunn, kan opprette virkningsfulle forretningsprogrammer. Det kan ha en transformerende innvirkning på en organisasjon.

Lavkodebaserte utviklingsplattformer er mer tilpassede og avanserte enn kodeløse plattformer, som krever null kodeegenskaper. Både lavkodebaserte og kodeløse plattformer gjør apputvikling enklere og raskere.

Fordelene med lavkodeplattformer

De fleste lavkodebaserte utviklingsplattformer har felles hovedfordeler, blant andre følgende:

 • Flytt-og-slipp-utforming. Disse plattformenes visuelle og intuitive brukeropplevelse er tilgjengelig for brukere som ikke har teknisk bakgrunn, og gjør det enklere å visualisere hvordan en app vil fungere mens den bygges.
 • Hastighet. Det er mye raskere å bygge apper med en lavkodeplattform enn den tradisjonelle utviklingen siden du begynner med byggeblokker med maler. I tillegg trenger du ikke profesjonelle kodeferdigheter for å bruke lavkodeplattformer, så du behøver ikke å vente på at en utvikler skal være tilgjengelig før du begynner å bygge.
 • Utvidelsesmuligheter. Direkte integreringer via API-er og datakoblinger gjør det mulig for IT-grupper å bygge automatiseringer som kan brukes på nytt, på tvers av plattformer.
 • Kodemaler. Mange lavkodeplattformer leveres med innebygde malhandlinger for enda raskere distribusjon.
 • Robuste prototyper. Testing er et viktig element i en vellykket distribusjon enten prosjektet ble utviklet ved hjelp av kodeløse, lavkodebaserte eller fullstendig håndkodede metoder. De fleste lavkodeplattformer tilbyr prototypeverktøy som effektiviserer dette trinnet.
 • Forbedret styring. Engangsprosesser for appoppretting er vanskelige å administrere. Oppretting av alle forretningsapper fra en sentralisert lokasjon, som en lavkodebasert programplattform, gjør det enklere for IT-grupper å få bedre kontroll over hvert prosjekt.
 • Samarbeidsverktøy. Samarbeid er nøkkelen til vellykket lavkodebasert prosjektdistribusjon. Mange plattformer leveres med sanntidssporing, meldinger, testing og distribusjonsverktøy som effektiviserer arbeidsflyten mellom IT- og forretningsgrupper.
Grafisk fremstilling av fordelene med lavkodeutvikling

Seks vanlige IT-utfordringer som løses med lavkodeplattformer

Lavkodeplattformer gjør det mulig å arbeide raskere, bruke mindre penger og forbedre samarbeidet mellom organisasjonsgrupper samt mellom ulike datasett. Dette er med på å løse seks av de vanligste IT-utfordringene som organisasjonen står overfor i dag, deriblant følgende:

 1. Stabsmangel. Bureau of Labor Statistics anslår at behovet for programvareutviklere vil vokse med 25 prosent, mye raskere enn gjennomsnittet, over de neste ti årene, noe som resulterer i en mangel på nesten 1,2 millioner programvareutviklere innen 20261. Ved hjelp av lavkodeutvikling kan juniorutviklere, selvlærte utviklere og andre ansatte utvikle tekniske løsninger på problemer.
 2. Produktivitetsproblemer. Teknisk gjeld, eller tiden som brukes på å omarbeide programvare som ble publisert med kjente mangler, kan være en betydelig belastning for travle IT-grupper. Når forretningsbehov overgår IT-avdelingenes evne til å levere, bygges teknisk gjeld opp og reduserer IT-gruppens kapasitet ytterligere. Lavkodeløsninger som oppmuntrer til samarbeid mellom forretningsdrift og utvikling, reduserer behovet for omarbeiding av de resulterende løsningene. Disse prosjektene beveger seg raskere enn tradisjonelle utviklingsprosjekter, noe som gir tid til konsepter og testing for å eliminere fremtidig etterarbeid. Lavkodeplattformer forbedrer også produktiviteten ved at IT-grupper kan bygge automatiseringer som effektiviserer digitale forretningsprosesser.
 3. Lange leveringstider. Virksomheter må respondere raskt på markedsbetingelser for å holde seg konkurransedyktige. Lavkodeprosjekter publiseres mye raskere enn tradisjonelt kodede programmer uten behov for å sette det ut til kvalifiserte utviklere. I tillegg forbedres sikkerheten ved å holde sensitive prosjekter interne.
 4. Skygge-IT-kultur. Utålmodighet med IT-leveringstider har ført til økningen av skygge-IT, som kommer når forretningsledere omgår IT for å utvikle sine egne løsninger. Den raskere lavkodebaserte utviklingsbyggingen kan gjenopprette forretningsbrukeres tro på at IT-grupper kan levere til ønsket tid. I tillegg kan forretningsbrukere med noe kodebakgrunn få en mer aktiv rolle i å bygge løsninger, noe som styrker samarbeidet.
 5. Høye utgifter Lavkodeplattformer er mindre kostbare enn å ansette flere utviklere eller andre eksterne ressurser. Disse plattformene kan også spare penger ved å gi juniorutviklere og ikke-utviklere muligheten til å gjøre et større forretningsmessig inntrykk enn de ellers ville ha gjort.
 6. Uorganiserte data. De siste 20 årene har sett eksponentiell vekst i volumet og kildene til data som opprettes og integreres i firmasystemene. Organisering og tilkobling av data på meningsfulle måter er en stor utfordring for mange organisasjoner. Lavkodebaserte utviklingsverktøy kan hjelpe deg med å bygge bro mellom systemer og personer, slik at data kan brukes på nytt og generere innsikt og handlinger som kan ha en betydelig innvirkning på virksomheten.

Slik velger du riktig lavkodeplattform for virksomheten

Før du begynner å se på demoer og prøveversjoner, må du lage en liste over realistiske brukstilfeller. Ideelt sett vil denne listen inneholde en blanding av kundevendte og interne apper, enkle og mer kompliserte løsninger samt kritiske prosjekter og kjekt-å-ha-prosjekter. En variert liste gjør det enklere å sammenligne egenskapene til hvert alternativ for lavkodeplattform.

Når du vurderer mulige lavkodebaserte programvareutviklingsløsninger, bør du se etter følgende funksjoner:

 • Sikkerhet. Hvis du planlegger å utvikle både B2C- og B2B-apper, må du kontrollere at plattformene du evaluerer, oppfyller bedriftskravene for hver av dem. Mange lavkodeløsninger omfatter innebygde verktøy for styring og overvåking. Plattformer som prioriterer identitetsadministrasjon, sikker kryptering og behandling av brukerrettigheter, vil gjøre det enklere å kontrollere arbeidsflytprosesser og dataeksponering.
 • Integreringsalternativer. De fleste organisasjoner administrerer store mengder interne og eksterne data på tvers av ulike grupper og systemer. Den nye lavkodeplattformen vil være mer nyttig hvis den kan integreres med alle systemene. Vurder også brukeropplevelsen. Det bør være enkelt for brukere å finne og bruke data fra en hvilken som helst kilde.
 • Funksjoner på tvers av plattformer. Hvilke plattformer er mest brukt av kundene og de ansatte? Hvor enkelt er det å utvikle én app som kan distribueres til flere plattformer? Lavkodeløsningen bør være kompatibel med hele utvalget av brukernes enheter og plattformer.
 • Varslinger. Velg en plattform som inneholder robuste varslingstjenester. På den måten blir IT-gruppen varslet om eventuelle problemer med appene så snart som mulig.
 • Intuitivt grensesnitt. Jo enklere, jo bedre. Se etter flytt-og-slipp-funksjonalitet og brukervennlige verktøy. Sørg for at både utviklere og forretningsbrukere har muligheten til å teste forløpere når du evaluerer løsninger. Det som er intuitivt for utviklerne, er kanskje ikke like enkelt for brukere uten kodebakgrunn.
 • Egendefinerte utviklingsverktøy. En av de beste måtene å bruke lavkodeplattformer på er å gi utviklerne et forsprang på komplekse prosjekter som krever håndkoding. Til dette trenger du fleksibilitet til å legge til egendefinert kode som bygger på plattformens malløsninger.
 • Skalerbarhet. Vurder organisasjonens vekstprognose. Forventer du å legge til nye brukere senere? Hvis det må du kontrollere at den valgte plattformen kan skaleres sammen med arbeidsstyrken.

Slik integrerer du en lavkodeplattform i eksisterende prosesser

Lavkodebasert programvareutvikling er en radikal tilnærming sammenlignet med standardprosessene til de fleste organisasjoner. Det kan da hende at du må gjøre store endringer i IT-gruppens arbeidsmåter. Når du har anskaffet en lavkodebasert programvareutviklingsplattform som oppfyller kravene, følger du disse anbefalte fremgangsmåtene for å integrere den i den eksisterende tekniske stakken.

 • Evaluer eksisterende systemer. Kanskje den nye lavkodebaserte utviklingsplattformen kan erstatte et eller flere andre systemer du bruker. Eller kanskje det finnes oppgraderinger du har ønsket å utføre, men ikke har gjort det ennå. Da kan du gjøre det nå. Gjør forbedringer hele veien slik at den forbedrede utviklingsprosessen starter på riktig fot.
 • Implementer en ny utviklingstilnærming. Lavkodeplattformer gjør apputvikling tilgjengelig for ansatte utenfor IT-gruppen. Sørg for at IT-gruppen styrer utviklingsprosessen med nye beskyttelser, roller, ansvarsområder og fremgangsmåter om nødvendig. Det kan hende at noen organisasjoner må implementere en annen livssyklustilnærming for programvareutvikling for å få samsvar mellom hastigheten og fleksibiliteten ved lavkodeutvikling.
 • Sørg for at dataene er klare. Bekreft at dataregistreringen, datalagringen og administrasjonsprosessene egner seg for integrering med den lavkodebaserte utviklingsplattformen.
 • Utpek plattformadministratorer, identifiser brukere og utfør opplæringsøkter. Sørg for at alle som vil bruke plattformen, får riktig opplæring både på selve verktøyet og den interne prosessen for forslag, bygging, testing og godkjenning av apper.
 • Konfigurer innstillinger. Opprett alle nødvendige godkjenningsprosesser, sikkerhetsinnstillinger og integreringer.
 • Utfør en sikkerhetsgjennomgang. Kontroller at innstillingene oppfyller alle bedriftssikkerhetskravene.
 • Gi lisenser. Autoriser utviklerne og forretningsbrukerne som vil bygge apper ved hjelp av denne nye løsningen.
 • Start med de forhåndsbygde løsningene. Lavkodeplattformer leveres med innebygde komponenter som arbeidsflytprosesser, rapporter, oppgavetildelinger og instrumentbord. Dra nytte av disse fordelene mens du planlegger for mer tilpassede prosjekter.

Utforsk lavkodeplattformer fra Microsoft

Finn ut hvordan Microsoft Power Apps kan redusere utviklingskostnadene og byggetidene og gi flere ansatte muligheten til å løse problemer ved å bygge forretningsapper.

Vanlige spørsmål

Hvorfor er lavkodeplattformer fremtiden?

Lavkodebasert programvareutvikling er en forenkling av den tradisjonelle appbyggeprosessen. Organisasjoner som trenger mer fleksibilitet for å svare på endringer i markeder og kundebehov, synes det er enklere å nå målene sine med lavkodeplattformer.

Hvilke problemer løser lavkodeplattformer?

Lavkodeplattformer løser flere vanlige problemer for organisasjoner. De gjør at selvlærte utviklere kan delta i programvareutvikling, fremskynder digital transformasjon og tilbyr mer fleksibilitet enn tradisjonell koding. Disse plattformene reduserer avhengigheten av spesialiserte programmeringsressurser på et tidspunkt når disse ressursene er mangelvare. Enhver organisasjon som trenger å bevege seg raskere og mer effektivt, kan dra nytte av lavkodebaserte utviklingsløsninger.

Hva brukes lavkodeplattformer til?

Organisasjoner kan bruke lavkodebaserte utviklingsplattformer til å gjøre følgende:

 • modernisere eller legge til nye funksjoner i eksisterende apper
 • erstatte utdaterte forretningsapper
 • automatisere manuelle administrative oppgaver
 • spore eller planlegge regelmessige prosesser
 • samle inn, administrere og koble til data
 • kommunisere med kundene med brukervennlige mobilapper
 • styrke sikkerheten i ulike operasjoner
 • forbedre samarbeid og rapportere mellom IT- og forretningsgrupper
 • gi selvlærte utviklere muligheter

Hvorfor bør virksomheter bruke en lavkodeplattform?

Hvis tilpasning, skalerbarhet, effektivitet og produktivitet er viktig for virksomheten, kan en lavkodeplattform fremme utvikling og sette til side mange av utfordringene innen tradisjonell programvareutviklingsprosesser. Hvis du holder apputviklingsprosessen intern, kan du spare penger, forbedre sikkerhet og gi de ansatte muligheter.

1«Software Developers, Quality Assurance Analysts, and Testers», U.S. Bureau of Labor Statistics Occupational Outlook Handbook, 9. september 2022.