ราคาของ Power Apps

ทบทวนแผนมาตรฐาน ต้นทุน และความพร้อมใช้งานเพื่อเริ่มใช้งานแอปธุรกิจ

แผนการสมัครใช้งาน

ดีที่สุดสำหรับธุรกิจที่ต้องการสิทธิ์การใช้งานให้ผู้ใช้แต่ละคนที่คาดการณ์ได้พร้อมความยืดหยุ่นในการให้สิทธิ์ผู้ใช้เรียกใช้แอปทีละหนึ่งแอปหรือหลายๆ แอปได้พร้อมกัน

แผนต่อแอป

$5

ต่อผู้ใช้/แอป/เดือน

เรียกใช้แอปพลิเคชันหรือพอร์ทัลหนึ่งรายการต่อผู้ใช้หนึ่งราย โดยเรียงซ้อนสิทธิ์เพื่อเข้าถึงแต่ละรายการเมื่อความต้องการเปลี่ยนแปลง

แผนต่อผู้ใช้

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

เรียกใช้แอปและพอร์ทัลได้หลายรายการต่อผู้ใช้หนึ่งรายในอัตราค่าบริการรายเดือนคงที่

  • มีเครดิตบริการ AI Builder 500 หน่วยต่อเดือน1
  • ซื้อได้ทันทีด้วยบัตรเครดิต
  • มีส่วนลด 40% ให้กับลูกค้าที่มีสิทธิ์ที่มี 2,000+ สิทธิ์การใช้งานขึ้นไป3 ติดต่อฝ่ายขาย สำหรับ รายละเอียด

แผนชำระค่าบริการเฉพาะที่ใช้งาน

เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการความยืดหยุ่นในการซื้อเฉพาะเมื่อผู้ใช้เรียกใช้แอปรายเดือนเท่านั้น

แผนต่อแอป

$10

ต่อผู้ใช้ปัจจุบัน/แอป/เดือน2

ใช้การสมัครใช้งาน Azure เพื่อจ่ายค่าบริการต่อผู้ใช้ตามจํานวนแอปเฉพาะที่ผู้ใช้เรียกใช้ในแต่ละเดือน

ราคาที่แสดงใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเท่านั้นและอาจไม่ได้สะท้อนถึงราคาตามรายการจริงเนื่องจากปัจจัยด้านสกุลเงิน ประเทศ และตัวแปรของภูมิภาค ราคาจริงของคุณจะปรากฏในขั้นตอนการชําระเงิน

1 รับเครดิตบริการ AI Builder 250 หน่วยต่อเดือนสำหรับแต่ละสิทธิการใช้งานแผน Power Apps ต่อแอป และเครดิตบริการ AI Builder 500 หน่วยต่อเดือนสำหรับแต่ละสิทธิการใช้งานแผน Power Apps ต่อผู้ใช้ โดยมีเครดิตบริการสูงสุด 1 ล้านหน่วย สามารถซื้อเครดิตบริการ AI Builder เพิ่มเติมได้ในราคา $500 ต่อหน่วย/เดือน อ่าน คู่มือ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการความจุ AI Builder และการจัดสรรเครดิตบริการ

2 แผนชำระค่าบริการเฉพาะที่ใช้งานของ Power Apps ต่อแอปครอบคลุมผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตของแอปภายใน โปรดดู คู่มือ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีคำนวนกิจกรรมรายเดือน

3 มีส่วนลด 40% สำหรับสิทธิ์การใช้งาน Power Apps 2,000 สิทธิ์ขึ้นไปต่อผู้ใช้สำหรับลูกค้าเชิงพาณิชย์และภาครัฐผ่านช่องทางการให้สิทธิ์ใช้งานแบบกลุ่ม (VL) หรือ Cloud Solution Provider (CSP) 

เริ่มต้นใช้งาน Power Apps ฟรี

สำรวจแผน Power Apps

ราคาของ Power Apps
แผนการสมัครใช้งาน แผนชำระค่าบริการเฉพาะที่ใช้งาน
แผนต่อแอป
$5 ผู้ใช้/แอป/เดือน
แผนต่อผู้ใช้
$20 ผู้ใช้/เดือน
แผนต่อแอป
$10 ต่อผู้ใช้ปัจจุบัน/แอป/เดือน
รันแอปแบบกำหนดเอง
สร้างและรันแอปแบบกำหนดเอง4 1 แอปหรือ 1 พอร์ทัล ไม่จำกัด 1 แอป5
มีอะไรรวมอยู่บ้าง
เชื่อมต่อข้อมูลของคุณ ใช้ตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองที่สร้างไว้ล่วงหน้า
เชื่อมต่อข้อมูลของคุณกับตัวเชื่อมต่อภายในองค์กรและ เกตเวย์ ใช้ตัวเชื่อมต่อและเกตเวย์ภายในองค์กร
จัดเก็บและจัดการข้อมูล สร้างและเข้าถึงเอนทิตีที่กำหนดเอง
ใช้ Microsoft Dataverse (เดิมคือ Common Data Service) ความจุฐานข้อมูล 50 MB6 ความจุฐานข้อมูล 250 MB6 ความจุฐานข้อมูล 1 GB7
(ต่อสภาพแวดล้อมที่เปิดใช้งานแผนการชำระเงินตาม ที่ใช้งาน)
ความจุไฟล์ 400 MB6 ความจุไฟล์ 2 GB6 ความจุไฟล์ 1 GB7
(ต่อสภาพแวดล้อมที่เปิดใช้งานแผนการชำระเงินตาม ที่ใช้งาน)
เวิร์กโฟลว์สำหรับผู้บริหาร สิทธิ์การใช้งาน Power Automate (รวมถึงตัวเชื่อมต่อระดับพรีเมียม)8
เวิร์กโฟลว์แบบอะซิงโครนัสและแบบกำหนดเองเรียลไทม์
ราคาของ Power Apps
แผนการสมัครใช้งาน แผนชำระค่าบริการเฉพาะที่ใช้งาน
แผนต่อแอป
$5 ผู้ใช้/แอป/เดือน
แผนต่อผู้ใช้
$20 ผู้ใช้/เดือน
แผนต่อแอป
$10 ต่อผู้ใช้ปัจจุบัน/แอป/เดือน
รันแอปแบบกำหนดเอง
สร้างและรันแอปแบบกำหนดเอง4
1 แอปหรือ 1 พอร์ทัล ไม่จำกัด 1 แอป5
มีอะไรรวมอยู่บ้าง
เชื่อมต่อข้อมูลของคุณ
ใช้ตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ใช้ตัวเชื่อมต่อและเกตเวย์ภายในองค์กร
จัดเก็บและจัดการข้อมูล
สร้างและเข้าถึงเอนทิตีที่กำหนดเอง
ใช้ Common Data Service
ความจุฐานข้อมูล 50 MB6 ความจุฐานข้อมูล 250 MB6 ความจุฐานข้อมูล 1 GB7
(ต่อสภาพแวดล้อมที่เปิดใช้งานแผนการชำระเงินตาม ที่ใช้งาน)
ความจุไฟล์ 400 MB6 ความจุไฟล์ 2 GB6 ความจุไฟล์ 1 GB7
(ต่อสภาพแวดล้อมที่เปิดใช้งานแผนการชำระเงินตาม ที่ใช้งาน)
เวิร์กโฟลว์สำหรับผู้บริหาร
สิทธิ์การใช้งาน Power Automate (รวมถึงตัวเชื่อมต่อระดับพรีเมียม)8
เวิร์กโฟลว์แบบอะซิงโครนัสและแบบกำหนดเองเรียลไทม์

4 ภายในขีดจำกัดการบริการ เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับคำขอ Power Platform และข้อจำกัด อื่นๆ

5 แผนชำระค่าบริการเฉพาะที่ใช้งานสำหรับ Power Apps จะครอบคลุมผู้ใช้ที่รับรองความถูกต้องของแอปภายใน ดู คู่มือ สำหรับคำแนะนำเฉพาะเกี่ยวกับวิธีการคำนวณกิจกรรมรายเดือน เริ่มต้นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2022 ลูกค้าที่ใช้แผนชำระค่าบริการเฉพาะที่ใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่เข้าถึงพอร์ทัลจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามมิเตอร์ผู้ใช้ที่รับรองความถูกต้องของ Power Pages แทนมิเตอร์ Power Apps ต่อแอป

6 การให้สิทธิ์ความจุไฟล์และฐานข้อมูลของ Dataverse สำหรับแผนการสมัครใช้งานรวมอยู่ในระดับ ผู้เช่า

7 การให้สิทธิ์ความจุไฟล์และฐานข้อมูลของ Dataverse ปรับใช้กับทุกสภาพแวดล้อมที่มีการเปิดใช้การชำระค่าบริการเฉพาะที่ใช้งานและไม่มีสิทธิ์มอบให้แก่ผู้ใช้ปัจจุบันรายเดือน การใช้ความจุ Dataverse เพิ่มเติมจากสิทธิ์รายเดือนที่ได้รับหรือ คำขอ Power Platform เกินในสภาพแวดล้อมจะถูกเรียกเก็บเงินไปยังการสมัครใช้งาน Azure เรียนรู้เพิ่มเติม

8 ทริกเกอร์โฟลว์ภายในบริบทของ แอป

สำรวจผลิตภัณฑ์และส่วนเสริมต่างๆ ของ Power Platform

Power Pages

ผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องต่อเว็บไซต์9

$200

สำหรับผู้ใช้ 100 ราย/ไซต์/เดือน10

ให้ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ธุรกิจที่ใช้โค้ดน้อยพร้อมการเข้าถึงที่ผ่านการรับรองความถูกต้องแล้ว

  • เข้าถึงผู้ให้บริการรับรองความถูกต้อง
  • มีการสนับสนุนสำหรับเครือข่ายการจัดส่งเนื้อหาในตัว
  • มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Dataverse12
การกำหนดราคา Power Pages สำหรับการซื้อจำนวนมาก
ระดับ ความต้องการขั้นต่ำ ผู้ใช้/แพ็คความจุ ราคา/แพ็คความจุ
ระดับ 1 ผู้ใช้ 100 ราย 100 $200
ระดับ 2 ผู้ใช้ 10,000 ราย 100 $75
ระดับ 3 ผู้ใช้ 100,000 ราย 100 $50
การกำหนดราคา Power Pages สำหรับการซื้อจำนวนมาก

ระดับ 1

ความต้องการขั้นต่ำ ผู้ใช้ 100 ราย
ผู้ใช้/แพ็คความจุ 100
ราคา/แพ็คความจุ $200

ระดับ 2

ความต้องการขั้นต่ำ ผู้ใช้ 10,000 ราย
ผู้ใช้/แพ็คความจุ 100
ราคา/แพ็คความจุ $75

ระดับ 3

ความต้องการขั้นต่ำ ผู้ใช้ 100,000 ราย
ผู้ใช้/แพ็คความจุ 100
ราคา/แพ็คความจุ $50

ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อต่อเว็บไซต์9

$75

สำหรับผู้ใช้ 500 ราย/ไซต์/เดือน11

อนุญาตให้ผู้ใช้เรียกดูเว็บไซต์ธุรกิจที่ใช้โค้ดน้อยโดยไม่ระบุชื่อ

  • มีการสนับสนุนสำหรับเครือข่ายการจัดส่งเนื้อหาในตัว
  • มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Dataverse13
การกำหนดราคา Power Pages สำหรับการซื้อจำนวนมาก
ระดับ ความต้องการขั้นต่ำ ผู้ใช้/แพ็คความจุ ราคา/แพ็คความจุ
ระดับ 1 ผู้ใช้ 500 ราย 500 $75
ระดับ 2 ผู้ใช้ 10,000 ราย 500 $37.50
ระดับ 3 ผู้ใช้ 100,000 ราย 500 $25
การกำหนดราคา Power Pages สำหรับการซื้อจำนวนมาก

ระดับ 1

ความต้องการขั้นต่ำ ผู้ใช้ 500 ราย
ผู้ใช้/แพ็คความจุ 500
ราคา/แพ็คความจุ $75

ระดับ 2

ความต้องการขั้นต่ำ ผู้ใช้ 10,000 ราย
ผู้ใช้/แพ็คความจุ 500
ราคา/แพ็คความจุ $37.50

ระดับ 3

ความต้องการขั้นต่ำ ผู้ใช้ 100,000 ราย
ผู้ใช้/แพ็คความจุ 500
ราคา/แพ็คความจุ $25

AI Builder

AI Builder

$500

ต่อหน่วย/เดือน14

เพิ่ม AI ในแอปของคุณ

ราคาที่แสดงเป็นเพียงข้อมูลประกอบเท่านั้นและอาจไม่ได้สะท้อนถึงราคาตามรายการจริงเนื่องจากปัจจัยด้านสกุลเงิน ประเทศ และตัวแปรของภูมิภาค ราคาจริงของคุณจะปรากฏในขั้นตอนการชําระเงิน

9 ต้องมีการเข้าถึงศูนย์การจัดการ Microsoft 365 ด้วยบทบาทผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงิน

10 แผนสำหรับผู้ใช้ที่รับรองความถูกต้องต่อเว็บไซต์จะจำหน่ายในแพ็คความจุ 100 และกำหนดไว้บนระดับสภาพแวดล้อม ความจุของผู้ใช้ที่รับรองความถูกต้องจะให้การเข้าถึงเว็บไซต์ Power Pages หนึ่งเว็บไซต์สำหรับหนึ่งเดือนปฏิทิน ผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงไซต์ Power Pages หลายไซต์จะต้องใช้ความจุของผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องเพิ่มเติม เรียนรู้เพิ่มเติม

11 แผนสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อต่อเว็บไซต์จะจำหน่ายในแพ็คความจุ 500 และกำหนดไว้บนระดับสภาพแวดล้อม ความจุของผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อจะให้ความสามารถในการเรียกดูเว็บไซต์ Power Pages หนึ่งเว็บไซต์สำหรับหนึ่งเดือนปฏิทิน ผู้ใช้ที่ต้องการเรียกดูไซต์ Power Pages หลายไซต์จะต้องใช้ความจุของผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อเพิ่มเติม เรียนรู้เพิ่มเติม

12 แผนการสมัครใช้งานของแพ็คความจุสำหรับผู้ใช้ Power Pages ที่รับรองความถูกต้องต่อเว็บไซต์ จะได้รับความจุฐานข้อมูล 2 GB และความจุไฟล์ 16 GB สะสมใน ผู้เช่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คู่มือ

13 แผนการสมัครใช้งานของแพ็คความจุสำหรับผู้ใช้ Power Pages ที่ไม่ระบุชื่อต่อเว็บไซต์ จะได้รับความจุฐานข้อมูล 0.5 GB และความจุไฟล์ 4 GB สะสมในผู้เช่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คู่มือ

14 หน่วยของส่วนเสริมสำหรับ AI Builder แต่ละหน่วยเป็นแพ็คของเครดิตบริการ 1 ล้านเครดิตที่รวมอยู่ที่ระดับผู้เช่า สำรวจ ตัวคำนวณของ AI Builder เพื่อประมาณการค่าใช้จ่าย

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

อ่านคู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน

ดูคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการให้สิทธิ์การใช้งาน

สำรวจ Power Apps ฟรี