ราคาของ Power Apps

Power Apps Premium

ดีที่สุดสำหรับธุรกิจที่ต้องการสิทธิ์การใช้งานให้ผู้ใช้แต่ละคนที่คาดการณ์ได้ พร้อมความยืดหยุ่นสำหรับผู้ใช้ในการเรียกใช้แอปได้ไม่จำกัด

Premium

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

ช่วยให้ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ใช้งานสามารถสร้าง ปรับปรุง และปรับใช้งานแอพลิเคชันได้ไม่จำกัด

  • Power Apps และ Power Pages ไม่จำกัดสำหรับผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย
  • เครดิต AI Builder 500 หน่วย1
  • Dataverse ให้สิทธิ์ในการใช้ฐานข้อมูล 250 MB และไฟล์ 2 GB

ราคาที่แสดงใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเท่านั้นและอาจไม่ได้สะท้อนถึงราคาตามรายการจริงเนื่องจากปัจจัยด้านสกุลเงิน ประเทศ และตัวแปรของภูมิภาค ราคาจริงของคุณจะแสดงตอนชำระเงิน ข้อเสนอทั้งหมดขึ้นอยู่กับขีดจำกัดของบริการผลิตภัณฑ์ เรียนรู้เพิ่มเติม ติดต่อ ตัวแทนของ Microsoft สำหรับการกำหนดราคาและข้อเสนอระดับองค์กร หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกสิทธิการใช้งานเพิ่มเติม โปรดดูที่ คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน Power Platform

1 รับเครดิตบริการ AI Builder 500 หน่วยต่อเดือน สำหรับแต่ละสิทธิการใช้งานต่อแผนผู้ใช้ของ Power Apps Premium สามารถซื้อเครดิตบริการ AI Builder เพิ่มเติมได้ในราคา $500 ต่อหน่วย/เดือน อ่าน คู่มือ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการความจุและการจัดสรรเครดิตบริการของ AI Builder

เริ่มต้นใช้งาน Power Apps

สำรวจ Power Apps Premium

ราคาของ Power Apps
Power Apps Premium
$20 ต่อผู้ใช้/เดือน
รันแอปพลอเคชันแบบกำหนดเอง
สร้างและรันแอปพลอเคชันแบบกำหนดเอง2 ไม่จำกัด
รันเว็บไซต์แบบกำหนดเอง ไม่จำกัด
การเชื่อมต่อ การจัดเก็บ และการจัดการข้อมูล
เชื่อมต่อข้อมูลของคุณ ใช้ตัวเชื่อมต่อสำเร็จรูป ตัวเชื่อมแบบกำหนดเอง และตัวเชื่อมแบบในองค์กร
จัดเก็บและจัดการข้อมูล สร้างและเข้าถึงเอนทิตีลูกค้า
ใช้ Microsoft Dataverse (เดิมคือ Common Data Service) ความจุฐานข้อมูล 250 MB3
ความจุไฟล์ 2 GB3
การจัดการและการกำกับดูแล
เวิร์กโฟลว์สำหรับผู้บริหาร สิทธิ์การใช้งาน Power Automate (รวมถึงตัวเชื่อมต่อระดับพรีเมียม)10
สภาพแวดล้อมที่มีการจัดการ รวม
เพิ่ม AI
เครดิตบริการของ AI Builder 5001
ราคาของ Power Apps
Power Apps Premium
$20 ต่อผู้ใช้/เดือน
รันแอปพลอเคชันแบบกำหนดเอง
สร้างและรันแอปพลอเคชันแบบกำหนดเอง2 ไม่จำกัด
รันเว็บไซต์แบบกำหนดเอง ไม่จำกัด
การเชื่อมต่อ การจัดเก็บ และการจัดการข้อมูล
เชื่อมต่อข้อมูลของคุณ
ใช้ตัวเชื่อมต่อสำเร็จรูป ตัวเชื่อมแบบกำหนดเอง และตัวเชื่อมแบบในองค์กร
จัดเก็บและจัดการข้อมูล
สร้างและเข้าถึงเอนทิตีลูกค้า
ใช้ Microsoft Dataverse (เดิมคือ Common Data Service) ความจุฐานข้อมูล 250 MB3
ความจุไฟล์ 2 GB3
การจัดการและการกำกับดูแล
เวิร์กโฟลว์สำหรับผู้บริหาร
สิทธิ์การใช้งาน Power Automate (รวมถึงตัวเชื่อมต่อระดับพรีเมียม)8
สภาพแวดล้อมที่มีการจัดการ รวม
เพิ่ม AI
เครดิตบริการของ AI Builder 5001

2 ภายในขีดจำกัดการบริการ เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับคำขอ Power Platform และข้อจำกัด อื่นๆ

3 การให้สิทธิ์ความจุไฟล์และฐานข้อมูลของ Dataverse สำหรับแผนการสมัครใช้งานรวมอยู่ในระดับ ผู้เช่า

สำรวจผลิตภัณฑ์และส่วนเสริมต่างๆ ของ Power Platform

Power Pages

ผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องต่อเว็บไซต์4

$200

ต่อผู้ใช้ 100 ราย/ไซต์/เดือน5

ให้ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ธุรกิจที่ใช้โค้ดน้อยพร้อมการเข้าถึงที่ผ่านการรับรองความถูกต้องแล้ว

  • เข้าถึงผู้ให้บริการรับรองความถูกต้อง
  • มีการสนับสนุนสำหรับเครือข่ายการจัดส่งเนื้อหาในตัว
  • ที่เก็บข้อมูล Dataverse7
การกำหนดราคา Power Pages สำหรับการซื้อจำนวนมาก
ระดับ ความต้องการขั้นต่ำ ผู้ใช้/แพ็คความจุ ราคา/แพ็คความจุ
ระดับ 1 ผู้ใช้ 100 ราย 100 $200
ระดับ 2 ผู้ใช้ 10,000 ราย 100 $75
ระดับ 3 ผู้ใช้ 100,000 ราย 100 $50
การกำหนดราคา Power Pages สำหรับการซื้อจำนวนมาก

ระดับ 1

ความต้องการขั้นต่ำ ผู้ใช้ 100 ราย
ผู้ใช้/แพ็คความจุ 100
ราคา/แพ็คความจุ $200

ระดับ 2

ความต้องการขั้นต่ำ ผู้ใช้ 10,000 ราย
ผู้ใช้/แพ็คความจุ 100
ราคา/แพ็คความจุ $75

ระดับ 3

ความต้องการขั้นต่ำ ผู้ใช้ 100,000 ราย
ผู้ใช้/แพ็คความจุ 100
ราคา/แพ็คความจุ $50

ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อต่อเว็บไซต์4

$75

ต่อผู้ใช้ 500 ราย/ไซต์/เดือน6

อนุญาตให้ผู้ใช้เรียกดูเว็บไซต์ธุรกิจที่ใช้โค้ดน้อยโดยไม่ระบุชื่อ

  • มีการสนับสนุนสำหรับเครือข่ายการจัดส่งเนื้อหาในตัว
  • ที่เก็บข้อมูล Dataverse8
การกำหนดราคา Power Pages สำหรับการซื้อจำนวนมาก
ระดับ ความต้องการขั้นต่ำ ผู้ใช้/แพ็คความจุ ราคา/แพ็คความจุ
ระดับ 1 ผู้ใช้ 500 ราย 500 $75
ระดับ 2 ผู้ใช้ 10,000 ราย 500 $37.50
ระดับ 3 ผู้ใช้ 100,000 ราย 500 $25
การกำหนดราคา Power Pages สำหรับการซื้อจำนวนมาก

ระดับ 1

ความต้องการขั้นต่ำ ผู้ใช้ 500 ราย
ผู้ใช้/แพ็คความจุ 500
ราคา/แพ็คความจุ $75

ระดับ 2

ความต้องการขั้นต่ำ ผู้ใช้ 10,000 ราย
ผู้ใช้/แพ็คความจุ 500
ราคา/แพ็คความจุ $37.50

ระดับ 3

ความต้องการขั้นต่ำ ผู้ใช้ 100,000 ราย
ผู้ใช้/แพ็คความจุ 500
ราคา/แพ็คความจุ $25

AI Builder

AI Builder

$500

ต่อชุด/เดือน9

เพิ่ม AI ในแอปของคุณ

4 ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงศูนย์การจัดการ Microsoft 365 ด้วย บทบาทผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงิน

5 แผนสำหรับผู้ใช้ที่รับรองความถูกต้องต่อเว็บไซต์จะจำหน่ายในแพ็คความจุ 100 และกำหนดไว้บนระดับสภาพแวดล้อม ความจุของผู้ใช้ที่รับรองความถูกต้องจะให้การเข้าถึงเว็บไซต์ Power Pages หนึ่งเว็บไซต์สำหรับหนึ่งเดือนปฏิทิน ผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงไซต์ Power Pages หลายไซต์จะต้องใช้ความจุของผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องเพิ่มเติม เรียนรู้เพิ่มเติม

6 แผนสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อต่อเว็บไซต์จะจำหน่ายในแพ็คความจุ 500 และกำหนดไว้บนระดับสภาพแวดล้อม ความจุของผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อจะให้ความสามารถในการเรียกดูเว็บไซต์ Power Pages หนึ่งเว็บไซต์สำหรับหนึ่งเดือนปฏิทิน ผู้ใช้ที่ต้องการเรียกดูไซต์ Power Pages หลายไซต์จะต้องใช้ความจุของผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อเพิ่มเติม เรียนรู้เพิ่มเติม

7 แผนการสมัครใช้งานของแพ็คความจุสำหรับผู้ใช้ Power Pages ที่รับรองความถูกต้องต่อเว็บไซต์ จะได้รับความจุฐานข้อมูล 2 GB และความจุไฟล์ 16 GB สะสมใน ผู้เช่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คู่มือ

8 แผนการสมัครใช้งานของแพ็คความจุสำหรับผู้ใช้ Power Pages ที่ไม่ระบุชื่อต่อเว็บไซต์ จะได้รับความจุฐานข้อมูล 0.5 GB และความจุไฟล์ 4 GB สะสมใน ผู้เช่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คู่มือ

9 ชุด Add-on ของ AI Builder แต่ละชุดเป็นกลุ่มเครดิตบริการ 1 ล้านหน่วยที่รวมอยู่ในระดับผู้เช่า ศึกษา ตัวคำนวณของ AI Builder เพื่อประเมินค่าใช้จ่าย

10 ทริกเกอร์โฟลว์ภายในบริบทของแอป

ทรัพยากรและลิงก์เพิ่มเติมสำหรับ Power Apps

อ่านคู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน Power Platform

ดูคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการให้สิทธิ์การใช้งาน Power Platform

สร้างและทดสอบ Power Apps ฟรี