ราคาของ Power Apps

ทบทวนแผนมาตรฐาน ต้นทุน และความพร้อมใช้งานเพื่อเริ่มใช้งานแอปธุรกิจ

แผนการสมัครใช้งาน

ดีที่สุดสำหรับธุรกิจที่ต้องการสิทธิ์การใช้งานให้ผู้ใช้แต่ละคนที่คาดการณ์ได้พร้อมความยืดหยุ่นในการให้สิทธิ์ผู้ใช้เรียกใช้แอปทีละหนึ่งแอปหรือหลายๆ แอปได้พร้อมกัน

แผนต่อแอป

แผนต่อผู้ใช้

$5

ต่อผู้ใช้/แอป/เดือน

เรียกใช้แอปพลิเคชันหรือพอร์ทัลหนึ่งรายการต่อผู้ใช้หนึ่งราย โดยเรียงซ้อนสิทธิ์เพื่อเข้าถึงแต่ละรายการเมื่อความต้องการเปลี่ยนแปลง

แผนต่อผู้ใช้

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

เรียกใช้แอปและพอร์ทัลได้หลายรายการต่อผู้ใช้หนึ่งรายในอัตราค่าบริการรายเดือนคงที่

  • มีเครดิตบริการ AI Builder 500 หน่วยต่อเดือน1
  • ซื้อได้ทันทีด้วยบัตรเครดิต
  • มีส่วนลด 40% ให้กับลูกค้าที่มีสิทธิ์ที่มี 2,000+ สิทธิ์การใช้งานขึ้นไป3 ติดต่อฝ่ายขาย สำหรับ รายละเอียด

แผนชำระค่าบริการเฉพาะที่ใช้งาน

เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการความยืดหยุ่นในการซื้อเฉพาะเมื่อผู้ใช้เรียกใช้แอปรายเดือนเท่านั้น

แผนต่อแอป

$10

ต่อผู้ใช้ปัจจุบัน/แอป/เดือน2

ใช้การสมัครใช้งาน Azure เพื่อจ่ายค่าบริการต่อผู้ใช้ตามจํานวนแอปหรือพอร์ทัลเฉพาะที่ผู้ใช้เรียกใช้ในแต่ละเดือน

ราคาที่แสดงใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเท่านั้นและอาจไม่ได้สะท้อนถึงราคาตามรายการจริงเนื่องจากปัจจัยด้านสกุลเงิน ประเทศ และตัวแปรของภูมิภาค ราคาจริงของคุณจะปรากฏในขั้นตอนการชําระเงิน

1 รับเครดิตบริการ AI Builder 250 หน่วยต่อเดือนสำหรับแต่ละสิทธิการใช้งานแผน Power Apps ต่อแอป และเครดิตบริการ AI Builder 500 หน่วยต่อเดือนสำหรับแต่ละสิทธิการใช้งานแผน Power Apps ต่อผู้ใช้ โดยมีเครดิตบริการสูงสุด 1 ล้านหน่วย สามารถซื้อเครดิตบริการ AI Builder เพิ่มเติมได้ในราคา $500 ต่อหน่วย/เดือน อ่าน คู่มือ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการความจุ AI Builder และการจัดสรรเครดิตบริการ

2 แผนชำระค่าบริการเฉพาะที่ใช้งานของ Power Apps ต่อแอปครอบคลุมผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตของแอปและพอร์ทัลภายใน โปรดดู คู่มือ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีคำนวนกิจกรรมรายเดือน

3 มีส่วนลด 40% สำหรับสิทธิ์การใช้งาน Power Apps 2,000 สิทธิ์ขึ้นไปต่อผู้ใช้สำหรับลูกค้าเชิงพาณิชย์และภาครัฐผ่านช่องทางการให้สิทธิ์ใช้งานแบบกลุ่ม (VL) หรือ Cloud Solution Provider (CSP) 

เริ่มต้นใช้งาน Power Apps ฟรี

สำรวจแผน Power Apps

ราคาของ Power Apps
แผนการสมัครใช้งาน แผนชำระค่าบริการเฉพาะที่ใช้งาน
แผนต่อแอป
$5 ผู้ใช้/แอป/เดือน
แผนต่อผู้ใช้
$20 ผู้ใช้/เดือน
แผนต่อแอป
$10 ต่อผู้ใช้ปัจจุบัน/แอป/เดือน
รันแอปแบบกำหนดเอง
สร้างและรันแอปแบบกำหนดเอง4 1 แอปหรือ 1 พอร์ทัล ไม่จำกัด 1 แอปหรือ 1 พอร์ทัล5
มีอะไรรวมอยู่บ้าง
เชื่อมต่อข้อมูลของคุณ ใช้ตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองที่สร้างไว้ล่วงหน้า
เชื่อมต่อข้อมูลของคุณกับตัวเชื่อมต่อภายในองค์กรและ เกตเวย์ ใช้ตัวเชื่อมต่อและเกตเวย์ภายในองค์กร
จัดเก็บและจัดการข้อมูล สร้างและเข้าถึงเอนทิตีที่กำหนดเอง
ใช้ Microsoft Dataverse (เดิมคือ Common Data Service) ความจุฐานข้อมูล 50 MB6 ความจุฐานข้อมูล 250 MB6 ความจุฐานข้อมูล 1 GB7
(ต่อสภาพแวดล้อมที่เปิดใช้งานแผนการชำระเงินตาม ที่ใช้งาน)
ความจุไฟล์ 400 MB6 ความจุไฟล์ 2 GB6 ความจุไฟล์ 1 GB7
(ต่อสภาพแวดล้อมที่เปิดใช้งานแผนการชำระเงินตาม ที่ใช้งาน)
เวิร์กโฟลว์สำหรับผู้บริหาร สิทธิ์การใช้งาน Power Automate (รวมถึงตัวเชื่อมต่อระดับพรีเมียม)8
เวิร์กโฟลว์แบบอะซิงโครนัสและแบบกำหนดเองเรียลไทม์
ราคาของ Power Apps
แผนการสมัครใช้งาน แผนชำระค่าบริการเฉพาะที่ใช้งาน
แผนต่อแอป
$5 ผู้ใช้/แอป/เดือน
แผนต่อผู้ใช้
$20 ผู้ใช้/เดือน
แผนต่อแอป
$10 ต่อผู้ใช้ปัจจุบัน/แอป/เดือน
รันแอปแบบกำหนดเอง
สร้างและรันแอปแบบกำหนดเอง4
1 แอปหรือ 1 พอร์ทัล ไม่จำกัด 1 แอปหรือ 1 พอร์ทัล5
มีอะไรรวมอยู่บ้าง
เชื่อมต่อข้อมูลของคุณ
ใช้ตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ใช้ตัวเชื่อมต่อและเกตเวย์ภายในองค์กร
จัดเก็บและจัดการข้อมูล
สร้างและเข้าถึงเอนทิตีที่กำหนดเอง
ใช้ Common Data Service
ความจุฐานข้อมูล 50 MB6 ความจุฐานข้อมูล 250 MB6 ความจุฐานข้อมูล 1 GB7
(ต่อสภาพแวดล้อมที่เปิดใช้งานแผนการชำระเงินตาม ที่ใช้งาน)
ความจุไฟล์ 400 MB6 ความจุไฟล์ 2 GB6 ความจุไฟล์ 1 GB7
(ต่อสภาพแวดล้อมที่เปิดใช้งานแผนการชำระเงินตาม ที่ใช้งาน)
เวิร์กโฟลว์สำหรับผู้บริหาร
สิทธิ์การใช้งาน Power Automate (รวมถึงตัวเชื่อมต่อระดับพรีเมียม)8
เวิร์กโฟลว์แบบอะซิงโครนัสและแบบกำหนดเองเรียลไทม์

4 ภายในขีดจำกัดการบริการ เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับคำขอ Power Platform และข้อจำกัด อื่นๆ

5 แผนชำระค่าบริการเฉพาะที่ใช้งานของ Power Apps ต่อแอปครอบคลุมผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตของแอปและพอร์ทัลภายใน โปรดดู คู่มือ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีคำนวนกิจกรรม รายเดือน

6 การให้สิทธิ์ความจุไฟล์และฐานข้อมูลของ Dataverse สำหรับแผนการสมัครใช้งานรวมอยู่ในระดับ ผู้เช่า

7 การให้สิทธิ์ความจุไฟล์และฐานข้อมูลของ Dataverse ปรับใช้กับทุกสภาพแวดล้อมที่มีการเปิดใช้การชำระค่าบริการเฉพาะที่ใช้งานและไม่มีสิทธิ์มอบให้แก่ผู้ใช้ปัจจุบันรายเดือน การใช้ความจุ Dataverse เพิ่มเติมจากสิทธิ์รายเดือนที่ได้รับหรือ คำขอ Power Platform เกินในสภาพแวดล้อมจะถูกเรียกเก็บเงินไปยังการสมัครใช้งาน Azure เรียนรู้เพิ่มเติม

8 ทริกเกอร์โฟลว์ภายในบริบทของ แอป

สำรวจส่วนเสริมของ Power Apps

พอร์ทัล

ความจุเสริมสำหรับการเข้าสู่ระบบ (ผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง)

เริ่มต้นที่

$200

ต่อเดือนสำหรับเซสชันการเข้าสู่ระบบ 100 ครั้ง9

ช่วยให้ผู้ใช้ภายนอกสามารถเข้าถึงพอร์ทัลแบบกำหนดเอง

พอร์ทัล

ความจุเสริมสำหรับการดูหน้าเว็บ (ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับการรับรองความถูกต้อง)

$100

ต่อเดือนสำหรับการดูหน้าเว็บ 100,000 ครั้ง

ช่วยให้ผู้ใช้ภายนอกสามารถเข้าถึงพอร์ทัลแบบกำหนดเอง

AI Builder

$500

ต่อหน่วย/เดือน11

เพิ่ม AI ในแอปของคุณ

9 ล็อกอินจะให้สิทธิ์เข้าถึงพอร์ทัล Power Apps เดียวของผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องภายนอกเป็นเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง ล็อกอินหลายรายการในระหว่างรอบระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับเป็นล็อกอินที่เรียกเก็บเงินได้หนึ่งครั้ง ผู้ใช้ภายสามารถรับสิทธิ์การใช้งานจากแผน Power Apps ต่อแอปหรือต่อผู้ใช้ หรือสมัครใช้งาน Dynamics 365 ที่เข้าเกณฑ์ มีราคาสำหรับการซื้อจำนวนมาก โปรดดู คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการให้สิทธิ์การใช้งาน หรือติดต่อตัวแทนของ Microsoft เพื่อขอข้อมูล เพิ่มเติม

11 ชุด Add-on ของ AI Builder แต่ละชุดเป็นกลุ่มเครดิตบริการ 1 ล้านหน่วยที่รวมอยู่ในระดับผู้เช่า ศึกษา เครื่องคำนวณ AI Builder เพื่อประเมินค่าใช้จ่าย

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

อ่านคู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน

ดูคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการให้สิทธิ์การใช้งาน

สำรวจ Power Apps ฟรี