Εκτιμήστε τη χωρητικότητα του AI Builder που είναι κατάλληλη για εσάς

Πρόγραμμα ανάγνωσης επαγγελματικών καρτών

Προσδιορίζει και εξάγει πληροφορίες, όπως όνομα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από τις επαγγελματικές κάρτες

Πόσες επαγγελματικές κάρτες θα επεξεργάζεστε ανά μήνα;

Please enter a whole number greater than zero.

Ταξινόμηση κατηγοριών

Χρησιμοποιεί επεξεργασία με φυσική γλώσσα για την εκχώρηση ετικετών σε καταχωρίσεις κειμένου

Πόσες συμβολοσειρές κειμένου θα αναλύετε ανά μήνα;

Please enter a whole number greater than zero.

Επεξεργασία εγγράφων

Αναγνωρίζει και εξάγει πεδία και πίνακες από έγγραφα

Πόσες σελίδες θα επεξεργάζεστε ανά μήνα;

Please enter a whole number greater than zero.

Εξαγωγή οντότητας

Αναγνωρίζει συγκεκριμένα δεδομένα από κείμενο και, στη συνέχεια, ταξινομεί τα βασικά στοιχεία σε προκαθορισμένες κατηγορίες

Πόσες συμβολοσειρές κειμένου θα αναλύετε ανά μήνα;

Please enter a whole number greater than zero.

Πρόγραμμα ανάγνωσης εγγράφων ταυτότητας

Ανάγνωση και αποθήκευση πληροφοριών από έγγραφα ταυτότητας

Πόσα έγγραφα ταυτότητας θα επεξεργάζεστε ανά μήνα;

Please enter a whole number greater than zero.

Ταξινόμηση εικόνας

Κατηγοριοποιήστε και αναθέστε ετικέτες σε εικόνες

Πόσες εικόνες θα επεξεργάζεστε ανά μήνα;

Please enter a whole number greater than zero.

Επεξεργασία τιμολογίου

Αναγνωρίζει και εξάγει βασικές πληροφορίες από τιμολόγια

Πόσα τιμολόγια θα επεξεργάζεστε ανά μήνα;

Please enter a whole number greater than zero.

Εξαγωγή φράσης κλειδιού

Προσδιορίζει και εξάγει βασικές φράσεις από έγγραφα με μη δομημένο κείμενο

Πόσες συμβολοσειρές κειμένου θα αναλύετε ανά μήνα;

Please enter a whole number greater than zero.

Εντοπισμός γλώσσας

Προσδιορίζει την κυρίαρχη γλώσσα ενός εγγράφου κειμένου

Πόσες συμβολοσειρές κειμένου θα αναλύετε ανά μήνα;

Please enter a whole number greater than zero.

Εντοπισμός αντικειμένων

Κοινός εντοπισμός αντικειμένων

Αναγνωρίζει, μετράει και επισημαίνει αντικείμενα σε εικόνες

Πόσα μοντέλα θα εκπαιδεύετε ανά μήνα;

Εισαγάγετε έναν ακέραιο αριθμό μεγαλύτερο του μηδενός.

Πόσες εικόνες θα εκπαιδεύετε ανά μοντέλο;

Εισαγάγετε έναν ακέραιο αριθμό μεγαλύτερο του μηδενός.

Πόσες εικόνες θα επεξεργάζεστε ανά μήνα με το εκπαιδευμένο μοντέλο σας;

Εισαγάγετε έναν ακέραιο αριθμό μεγαλύτερο του μηδενός.

Εντοπισμός αντικειμένων για συγκεκριμένο τομέα

Αναγνωρίζει, μετρά και επισημαίνει συγκεκριμένους τύπους αντικειμένων σε εικόνες, όπως λογότυπα επωνυμιών ή αντικείμενα σε ράφια λιανικής πώλησης

Πόσα μοντέλα θα εκπαιδεύετε ανά μήνα;

Εισαγάγετε έναν ακέραιο αριθμό μεγαλύτερο του μηδενός.

Πόσες εικόνες θα εκπαιδεύετε ανά μοντέλο;

Εισαγάγετε έναν ακέραιο αριθμό μεγαλύτερο του μηδενός.

Πόσες εικόνες θα επεξεργάζεστε ανά μήνα με το εκπαιδευμένο μοντέλο σας;

Εισαγάγετε έναν ακέραιο αριθμό μεγαλύτερο του μηδενός.

Μια εταιρεία παραγωγής συναρμολογεί προϊόντα σε μια γραμμή παραγωγής. Μια κάμερα ελέγχου λαμβάνει στιγμιότυπα της γραμμής παραγωγής κάθε 5 δευτερόλεπτα, ώστε να ειδοποιήσει τον υπεύθυνο της γραμμής σε περίπτωση που λείπουν εξαρτήματα. Για να εντοπίσει αυτόματα την παρουσία εξαρτημάτων και να επανεκπαιδεύει το μοντέλο κάθε μήνα, η εταιρεία πρέπει να αγοράσει 2 μονάδες AI Builder.

Μάθετε περισσότερα για τον εντοπισμό αντικειμένων

Πρόβλεψη

Χρησιμοποιεί ιστορικά μοτίβα δεδομένων και αποτελέσματα για την πρόβλεψη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Πόσα μοντέλα θα χρειαστείτε;

Εισαγάγετε έναν ακέραιο αριθμό μεγαλύτερο του μηδενός.

Πόσα αποτελέσματα θα προβλέψετε ανά μοντέλο;

Εισαγάγετε έναν ακέραιο αριθμό μεγαλύτερο του μηδενός.

Πόσο συχνά θα πρέπει να ενημερώσετε τις προβλέψεις;

Μια εταιρεία θέλει να προβλέψει την απώλεια πελατών χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων της που περιέχει 2,5 εκατομμύρια πελάτες. Για να επανεκπαιδεύσει το μοντέλο πρόβλεψης του AI Builder και για την ενημέρωση της προβλεπόμενης απώλειας κάθε μήνα, με εκτέλεση χωρίς διακοπή, η εταιρεία πρέπει να αγοράσει 1 μονάδα AI Builder.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πρόβλεψη

Επεξεργασία αποδείξεων

Αναγνωρίζει και εξάγει βασικές πληροφορίες από αποδείξεις

Πόσες αποδείξεις θα επεξεργάζεστε ανά μήνα;

Please enter a whole number greater than zero.

Ανάλυση συναισθήματος

Εντοπίζει θετικό, αρνητικό ή ουδέτερο συναίσθημα σε δεδομένα κειμένου

Πόσες συμβολοσειρές κειμένου θα αναλύετε ανά μήνα;

Please enter a whole number greater than zero.

Αναγνώριση κειμένου

Χρησιμοποιεί οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) για την ανίχνευση έντυπου και χειρόγραφου κειμένου σε εικόνες

Πόσες εικόνες θα επεξεργάζεστε ανά μήνα;

Please enter a whole number greater than zero.

Μετάφραση κειμένου

Μεταφράστε κείμενο σε περισσότερες από 60 γλώσσες

Πόσες συμβολοσειρές κειμένου θα αναλύετε σε έναν μήνα;

Please enter a whole number greater than zero.

Δημιουργία κειμένου με προτροπές GPT και AI

Δημιουργήστε κείμενο, απαντήστε σε ερωτήσεις, συνοψίστε έγγραφα και άλλα πολλά με το GPT

Πόσα αιτήματα GPT θα πραγματοποιείτε ανά μήνα;

Please enter a whole number greater than zero.

t

Εκτίμηση κόστους 1, 2

Πρόσθετες μονάδες AI Builder 3, 4 0 μονάδες
$0 μηνιαία χρέωση

1 Οι τιμές είναι εκτιμήσεις, υπόκεινται σε αλλαγή και δεν αντιπροσωπεύουν επίσημη προσφορά. Οι πραγματικές απαιτήσεις χωρητικότητας μπορεί να διαφέρουν σημαντικά βάσει της συχνότητας χρήσης, του αριθμού εκπαιδεύσεων και άλλων παραγόντων. Αυτή η εκτίμηση θα πρέπει να θεωρηθεί μόνο ως καθοδήγηση και δεν παρέχει καμία εγγύηση απόδοσης ή πραγματικής τιμής.

2 Οι εικονιζόμενες χρεώσεις όγκου μονάδων AI Builder και οι αντίστοιχες χρεώσεις αντικατοπτρίζουν τόσο τα μοντέλα που έχουν φτάσει στη γενική διαθεσιμότητα (GA) όσο και αυτά που κυκλοφορούν αυτήν τη στιγμή σε έκδοση προεπισκόπησης. Μόνο τα γενικά διαθέσιμα μοντέλα καταναλώνουν χωρητικότητα AI Builder. Μάθετε περισσότερα για την κατάσταση κυκλοφορίας.

3 Η τιμολόγηση του πρόσθετου AI Builder δεν περιλαμβάνει βασική άδεια χρήσης Power Apps, Power Automate ή Dynamics 365.

4 Η τιμή πρόσθετης μονάδας εξαρτάται από τον όγκο: 500 $ όταν αγοράζετε 1-9 μονάδες (Επίπεδο 1), 375 $ όταν αγοράζετε 10-49 μονάδες (Επίπεδο 2), 250 $ όταν αγοράζετε πάνω από 50 μονάδες (Επίπεδο 3).