Τιμολόγηση Power Apps

Power Apps Premium

Ιδανικό για επιχειρήσεις που θέλουν μια προβλέψιμη έκδοση αδειών χρήσης βάσει χρηστών, με την ευελιξία που απαιτείται για να μπορούν οι χρήστες να εκτελούν απεριόριστες εφαρμογές.

Premium

18,70 €

ανά χρήστη/μήνα

Επιτρέπει στους χρήστες με άδεια χρήσης να δημιουργούν, να εκσυγχρονίζουν και να αναπτύσσουν απεριόριστες εφαρμογές.

  • Απεριόριστα Power Apps και Power Pages για τον εκχωρημένο χρήστη
  • 500 AI Builder πιστωτικές μονάδες1
  • Δικαιώματα Dataverse 250 MB για βάση δεδομένων και αρχείο 2 GB

Οι τιμές που εμφανίζονται προορίζονται μόνο για σκοπούς μάρκετινγκ και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματική τιμή καταλόγου λόγω παραλλαγών νομίσματος, χώρας και περιοχής. Η πραγματική τιμή σας θα εμφανιστεί στο ταμείο. Όλες οι προσφορές υπόκεινται σε όρια εξυπηρέτησης προϊόντων. Μάθετε περισσότερα. Επικοινωνήστε με έναν Εκπρόσωπος της Microsoft για τιμολόγηση και προσφορές εταιρειών. Για να μάθετε σχετικά με πρόσθετες επιλογές παραχώρησης αδειών χρήσης, ανατρέξτε στον Οδηγός παραχώρησης άδειας χρήσης Power Platform.

1 Λάβετε 500 πιστωτικές μονάδες υπηρεσίας AI Builder ανά μήνα για κάθε άδεια χρήσης Power Apps Premium ανά πρόγραμμα χρήστη. Μπορούν να αγοραστούν επιπλέον πιστωτικές μονάδες υπηρεσίας AI Builder για 500 $ ανά μονάδα/μήνα. Διαβάστε το τεκμηρίωση για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση της χωρητικότητας AI Builder και την εκχώρηση πιστωτικών μονάδων για την υπηρεσία.

Ξεκινήστε με το Power Apps

Εξερευνήστε το Power Apps Premium

Τιμολόγηση Power Apps
Power Apps Premium
$20 ανά χρήστη/μήνα
Εκτέλεση προσαρμοσμένων εφαρμογών
Δημιουργήστε και εκτελέστε προσαρμοσμένες εφαρμογές2 Απεριόριστο
Εκτέλεση προσαρμοσμένων τοποθεσιών web Απεριόριστο
Συνδεσιμότητα, αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων
Σύνδεση στα δεδομένα σας Χρησιμοποιήστε προδομημένες, προσαρμοσμένες και εσωτερικής εγκατάστασης συνδέσεις
Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε δεδομένα Δημιουργήστε και αποκτήστε πρόσβαση σε οντότητες πελατών
Χρησιμοποιήστε το Microsoft Dataverse (προηγουμένως Common Data Service) Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB3
Χωρητικότητα αρχείου 2 GB3
Διαχείριση και διακυβέρνηση
Ροές εργασίας στελεχών Δικαιώματα χρήσης Power Automate (συμπεριλαμβανομένων συνδέσεων premium)10
Διαχειριζόμενα περιβάλλοντα Συμπεριλαμβάνεται
Ενσωμάτωση AI
Πιστωτικές μονάδες υπηρεσίας AI Builder 5001
Τιμολόγηση Power Apps
Power Apps Premium
$20 ανά χρήστη/μήνα
Εκτέλεση προσαρμοσμένων εφαρμογών
Δημιουργήστε και εκτελέστε προσαρμοσμένες εφαρμογές2 Απεριόριστο
Εκτέλεση προσαρμοσμένων τοποθεσιών web Απεριόριστο
Συνδεσιμότητα, αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων
Σύνδεση στα δεδομένα σας
Χρησιμοποιήστε προδομημένες, προσαρμοσμένες και εσωτερικής εγκατάστασης συνδέσεις
Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε δεδομένα
Δημιουργήστε και αποκτήστε πρόσβαση σε οντότητες πελατών
Χρησιμοποιήστε το Microsoft Dataverse (προηγουμένως Common Data Service) Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB3
Χωρητικότητα αρχείου 2 GB3
Διαχείριση και διακυβέρνηση
Εκτέλεση ροών εργασίας
Δικαιώματα χρήσης Power Automate (συμπεριλαμβανομένων συνδέσεων premium)8
Διαχειριζόμενα περιβάλλοντα Συμπεριλαμβάνεται
Ενσωμάτωση AI
Πιστωτικές μονάδες υπηρεσίας AI Builder 5001

2 Εντός ορίων εξυπηρέτησης. Μάθετε περισσότερα για τα αιτήματα Power Platform και άλλα όρια.

3 Τα δικαιώματα χωρητικότητας σε αρχεία και βάσης δεδομένων του Dataverse για τα προγράμματα συνδρομής συγκεντρώνονται σε επίπεδο μισθωτή.

Εξερευνήστε τα σχετικά προϊόντα και προσθήκες του Power Platform

Power Pages

Εξουσιοδοτημένοι χρήστες ανά τοποθεσία web4

187,20 €

ανά 100 χρήστες/τοποθεσία/μήνα5

Δώστε στους χρήστες πρόσβαση σε εταιρικούς ιστότοπους με χαμηλές απαιτήσεις κώδικα με πιστοποιημένη πρόσβαση.

  • Πρόσβαση σε παρόχους ελέγχου ταυτότητας
  • Ενσωματωμένη υποστήριξη δικτύου παροχής περιεχομένου
  • Χώρος αποθήκευσης Dataverse7
Τιμολόγηση για παραχώρηση πολλαπλών αδειών χρήσης Power Pages
Επίπεδα Ελάχιστες προϋποθέσεις Χρήστες/πακέτο χωρητικότητας Τιμή/πακέτο χωρητικότητας
Επίπεδο 1 100 χρήστες 100 187,20 €
Επίπεδο 2 10.000 χρήστες 100 70,20 €
Επίπεδο 3 100.000 χρήστες 100 46,80 €
Τιμολόγηση για παραχώρηση πολλαπλών αδειών χρήσης Power Pages

Επίπεδο 1

Ελάχιστες προϋποθέσεις 100 χρήστες
Χρήστες/πακέτο χωρητικότητας 100
Τιμή/πακέτο χωρητικότητας 187,20 €

Επίπεδο 2

Ελάχιστες προϋποθέσεις 10.000 χρήστες
Χρήστες/πακέτο χωρητικότητας 100
Τιμή/πακέτο χωρητικότητας 70,20 €

Επίπεδο 3

Ελάχιστες προϋποθέσεις 100.000 χρήστες
Χρήστες/πακέτο χωρητικότητας 100
Τιμή/πακέτο χωρητικότητας 46,80 €

Ανώνυμοι χρήστες ανά ιστότοπο4

70,20 €

ανά 500 χρήστες/τοποθεσία/μήνα6

Επιτρέψτε στους χρήστες να περιηγούνται ανώνυμα σε εταιρικούς ιστότοπους με χαμηλές απαιτήσεις κώδικα.

  • Ενσωματωμένη υποστήριξη δικτύου παροχής περιεχομένου
  • Χώρος αποθήκευσης Dataverse8
Τιμολόγηση για παραχώρηση πολλαπλών αδειών χρήσης Power Pages
Επίπεδα Ελάχιστες προϋποθέσεις Χρήστες/πακέτο χωρητικότητας Τιμή/πακέτο χωρητικότητας
Επίπεδο 1 500 χρήστες 500 70,20 €
Επίπεδο 2 10.000 χρήστες 500 35,10 €
Επίπεδο 3 100.000 χρήστες 500 23,40 €
Τιμολόγηση για παραχώρηση πολλαπλών αδειών χρήσης Power Pages

Επίπεδο 1

Ελάχιστες προϋποθέσεις 500 χρήστες
Χρήστες/πακέτο χωρητικότητας 500
Τιμή/πακέτο χωρητικότητας 70,20 €

Επίπεδο 2

Ελάχιστες προϋποθέσεις 10.000 χρήστες
Χρήστες/πακέτο χωρητικότητας 500
Τιμή/πακέτο χωρητικότητας 35,10 €

Επίπεδο 3

Ελάχιστες προϋποθέσεις 100.000 χρήστες
Χρήστες/πακέτο χωρητικότητας 500
Τιμή/πακέτο χωρητικότητας 23,40 €

AI Builder

AI Builder

468 €

ανά μονάδα/μήνα9

Εμποτίστε το AI στις εφαρμογές σας.

4 Απαιτείται πρόσβαση στο κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365 με ρόλους καθολικού διαχειριστή ή διαχειριστή χρέωσης.

5 Προγράμματα που αφορούν χρήστες με πιστοποιημένη ταυτότητα ανά ιστότοπο πωλούνται σε πακέτα χωρητικότητας 100 και εκχωρούνται σε επίπεδο περιβάλλοντος. Η χωρητικότητα χρηστών με πιστοποιημένη ταυτότητα παρέχει πρόσβαση σε μία ιστοσελίδα Power Pages για έναν ημερολογιακό μήνα. Οι χρήστες που χρειάζονται πρόσβαση σε πολλές τοποθεσίες Power Pages θα χρειάζονται πρόσθετη χωρητικότητα χρήστη με πιστοποιημένη ταυτότητα. Μάθετε περισσότερα.

6 Προγράμματα που αφορούν ανώνυμους χρήστες ανά ιστότοπο πωλούνται σε πακέτα χωρητικότητας 500 και εκχωρούνται σε επίπεδο περιβάλλοντος. Η χωρητικότητα ανώνυμων χρηστών παρέχει τη δυνατότητα περιήγησης σε μία ιστοσελίδα Power Pages για έναν ημερολογιακό μήνα. Οι χρήστες που θέλουν να περιηγηθούν σε πολλές τοποθεσίες Power Pages θα χρειάζονται πρόσθετη χωρητικότητα ανώνυμου χρήστη. Μάθετε περισσότερα.

7 Κάθε πρόγραμμα συνδρομής Power Pages με πακέτο χωρητικότητας χρηστών με επαληθευμένη ταυτότητα ανά ιστότοπο θα λαμβάνει χωρητικότητα βάσης δεδομένων 2 GB και χωρητικότητα αρχείων 16 GB που συγκεντρώνονται στον μισθωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωσης.

8 Κάθε πρόγραμμα συνδρομής Power Pages με πακέτο χωρητικότητας ανώνυμων χρηστών ανά ιστότοπο θα λαμβάνει χωρητικότητα βάσης δεδομένων 0,5 GB και χωρητικότητα αρχείων 4 GB που συγκεντρώνονται στον μισθωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωσης.

9 Κάθε μονάδα του πρόσθετου AI Builder είναι ένα πακέτο με 1 εκατομμύριο πιστωτικές μονάδες που συγκεντρώνονται σε επίπεδο μισθωτή. Εξερευνήστε τους εργαλείο υπολογισμού του AI Builder για να δείτε μια εκτίμηση κόστους.

10 Ενεργοποίηση ροών στο πλαίσιο της εφαρμογής.

Πόροι και πρόσθετες συνδέσεις Power Apps

Διαβάστε τον οδηγό παραχώρησης άδειας χρήσης του Power Platform

Δείτε τις Συνήθεις ερωτήσεις για την παραχώρηση άδειας χρήσης του Power Platform

Δημιουργήστε και δοκιμάστε το Power Apps δωρεάν