Για περιορισμένο χρονικό διάστημα, οι προωθητικές προσφορές είναι πλέον διαθέσιμες σε επιλέξιμους πελάτες εκτός της τυπικής τιμής. Τα προγράμματα του Power Apps ανά εφαρμογή και ανά χρήστη είναι διαθέσιμα στην τιμή των 3 USD ανά χρήστη/εφαρμογή/μήνα και 12 USD ανά χρήστη/μήνα, αντίστοιχα. Ισχύουν όροι ελάχιστης αγοράς και άλλοι όροι. Δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.1

Τιμολόγηση Power Apps

Ελέγξτε τα τυπικά προγράμματα, το κόστος και τη διαθεσιμότητα για να ξεκινήσετε την εκτέλεση επιχειρηματικών εφαρμογών.

Πρόγραμμα ανά εφαρμογή

(Εκτέλεση μίας εφαρμογής ανά χρήστη)

8,40 €

ανά χρήστη/εφαρμογή/μήνα

Ιδανικό για επιχειρήσεις που θέλουν να επιτρέπουν σε κάθε χρήστη να εκτελεί μία εφαρμογή κάθε φορά, με την ευελιξία στοίβαξης αδειών χρήσης για κάθε επιπλέον εφαρμογή.

Διαθέσιμο για αγορά τώρα με πιστωτική κάρτα

Πρόγραμμα ανά χρήστη

(Εκτέλεση απεριόριστων εφαρμογών ανά χρήστη)

33,70 €

ανά χρήστη/μήνα

Ιδανικό για επιχειρήσεις που θέλουν μία άδεια για κάθε χρήστη, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εφαρμογών που πρέπει να εκτελούν.

Οι εμφανιζόμενες τιμές προορίζονται μόνο για σκοπούς μάρκετινγκ και ενδέχεται να μην είναι ενδεικτικές της πραγματικής τιμής καταλόγου λόγω των παραλλαγών ανά νόμισμα, χώρα και περιοχή. Η πραγματική σας τιμή θα εμφανιστεί στην ολοκλήρωση αγορών.

1 Οι προωθητικές τιμές είναι διαθέσιμες για εμπορικές προσφορές από 1 Δεκεμβρίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2021, προσφορές US Gov (GCC, GCC High) από 1 Μαρτίου 2021 έως 31 Αυγούστου 2021 και οι προσφορές US Gov (DoD) από 1 Απριλίου 2021 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021. Το πρόγραμμα του Power Apps ανά εφαρμογή διατίθεται στην τιμή των 3 USD ανά χρήστη, ανά εφαρμογή, ανά μήνα (ελάχιστη αγορά 200 αδειών) μέσω παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης (volume licensing) και καναλιών υπηρεσιών παροχής λύσεων cloud (CSP). Το πρόγραμμα του Power Apps ανά χρήστη διατίθεται στην τιμή των 12 USD ανά χρήστη, ανά μήνα (ελάχιστη αγορά 5.000 αδειών χρήσης) μέσω VL. Ενδέχεται να ισχύουν άλλοι όροι. Επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων για να μάθετε περισσότερα.

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις τιμές και τις επιλογές αγοράς για την επιχείρησή σας;

Εξερευνήστε προγράμματα Power Apps

Τιμολόγηση Power Apps
Πρόγραμμα ανά εφαρμογή
$10 χρήστη/εφαρμογή/μήνα
Πρόγραμμα ανά χρήστη
$40.00 χρήστη/μήνα
Εκτελέστε προσαρμοσμένες εφαρμογές
Δημιουργήστε και εκτελέστε προσαρμοσμένες εφαρμογές 2 εφαρμογές και 1 πύλη Απεριόριστο2
Τι περιλαμβάνεται
Σύνδεση στα δεδομένα σας Χρησιμοποιήστε προδομημένες και προσαρμοσμένες συνδέσεις
Χρησιμοποιήστε συνδέσεις και πύλη εσωτερικής εγκατάστασης
Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε δεδομένα Δημιουργήστε και αποκτήστε πρόσβαση σε προσαρμοσμένες οντότητες
Χρησιμοποιήστε το Microsoft Dataverse (προηγουμένως Common Data Service) Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 50 MB3 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB3
Χωρητικότητα αρχείου 400 ΜB3 Χωρητικότητα αρχείου 2 GB3
Εκτέλεση ροών εργασίας Δικαιώματα χρήσης Power Automate (συμπεριλαμβανομένων συνδέσεων premium)4
Ασύγχρονες και προσαρμοσμένες ροές εργασίας σε πραγματικό χρόνο
Τιμολόγηση Power Apps
Πρόγραμμα ανά εφαρμογή
$10 χρήστη/εφαρμογή/μήνα1, 2
Πρόγραμμα ανά χρήστη
$40.00 χρήστη/μήνα1
Εκτελέστε προσαρμοσμένες εφαρμογές
Δημιουργήστε και εκτελέστε προσαρμοσμένες εφαρμογές
2 εφαρμογές και 1 πύλη Απεριόριστο2
Τι περιλαμβάνεται
Σύνδεση στα δεδομένα σας
Χρησιμοποιήστε προδομημένες και προσαρμοσμένες συνδέσεις
Χρησιμοποιήστε συνδέσεις και πύλη εσωτερικής εγκατάστασης
Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε δεδομένα
Δημιουργήστε και αποκτήστε πρόσβαση σε προσαρμοσμένες οντότητες
Χρήση του Common Data Service
Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 50 MB3 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB3
Χωρητικότητα αρχείου 400 ΜB3 Χωρητικότητα αρχείου 2 GB3
Εκτέλεση ροών εργασίας
Δικαιώματα χρήσης Power Automate (συμπεριλαμβανομένων συνδέσεων premium)4
Ασύγχρονες και προσαρμοσμένες ροές εργασίας σε πραγματικό χρόνο

2 Εντός ορίων υπηρεσίας. Μάθετε περισσότερα για τα όρια.

3 Τα δικαιώματα της βάσης δεδομένων και της χωρητικότητας αρχείων του Dataverse συγκεντρώνονται σε επίπεδο μισθωτή.

4 Ενεργοποίηση ροών στο πλαίσιο της εφαρμογής.

Εξερευνήστε τα πρόσθετα του Power Apps

Πύλες

Χωρητικότητα σύνδεσης (Εξουσιοδοτημένοι χρήστες)

Έναρξη σε

168,70 €

ανά μήνα για 100 περιόδους λειτουργίας σύνδεσης5

Επιτρέψτε σε εξωτερικούς χρήστες να έχουν πρόσβαση σε προσαρμοσμένες πύλες.

Power Apps add ons
Tiers Best for businesses that need a minimum of: Price/Unit/month Minimum unit requirement5
Tier 1 100+ logins/ month 168,70 €/unit/month 1 unit
Tier 2 1,000+ logins/ month 84,30 €/unit/month 10 units
Tier 3 5,000+ logins/ month 59 €/unit/month 50 units
Tier 4 (Limited time offer6) 25,000+ logins/ month 27 €/unit/month 250 units
Tier 5 (Limited time offer6) 100,000+ logins/ month 10,10 €/unit/month 1,000 units
Power Apps add ons

Tier 1

Best for businesses that need a minimum of: 100+ logins/ month
Price/Unit/month 168,70 €/unit/month
Minimum unit requirement5 1 unit

Tier 2

Best for businesses that need a minimum of: 1,000+ logins/ month
Price/Unit/month 84,30 €/unit/month
Minimum unit requirement5 10 units

Tier 3

Best for businesses that need a minimum of: 5,000+ logins/ month
Price/Unit/month 59 €/unit/month
Minimum unit requirement5 50 units

Tier 4 (Limited time offer6)

Best for businesses that need a minimum of: 25,000+ logins/ month
Price/Unit/month 27 €/unit/month
Minimum unit requirement5 250 units

Tier 5 (Limited time offer6)

Best for businesses that need a minimum of: 100,000+ logins/ month
Price/Unit/month 10,10 €/unit/month
Minimum unit requirement5 1,000 units

Πύλες

Χωρητικότητα προβολής σελίδας (Μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες)

84,30 €

ανά μήνα για 100.000 προβολές σελίδας

Επιτρέψτε σε εξωτερικούς χρήστες να έχουν πρόσβαση σε προσαρμοσμένες πύλες.

AI Builder

421,70 €

per unit/month7

Εμποτίστε το AI στις εφαρμογές σας.

5 Τα στοιχεία σύνδεσης επιτρέπουν σε έναν εξωτερικό χρήστη που έχει κάνει έλεγχο ταυτότητας να έχει πρόσβαση σε μία πύλη του Power Apps για ένα διάστημα έως και 24 ωρών. Εάν πραγματοποιηθούν πολλαπλές συνδέσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 24 ωρών, θα καταμετρηθούν ως μία σύνδεση στο τιμολόγιο. Οι εσωτερικοί χρήστες μπορούν να έχουν άδεια χρήσης από τα προγράμματα του Power Apps ανά εφαρμογή ή χρήστη, ή συνδρομή στο Dynamics 365. Η τιμολόγηση λόγω πολλαπλών αδειών είναι διαθέσιμη. Ανατρέξτε στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις για την παραχώρηση άδειας χρήσης ή επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της Microsoft για περισσότερες πληροφορίες.

6 For a limited time, Tier 4 and Tier 5 are available for the Power Apps portals login capacity add-on from June 1, 2021 through December 31, 2021 via volume licensing (VL) and cloud solution provider (CSP) channels. Customers must purchase the minimum unit quantities required under the applicable agreement to receive the limited time offer pricing. Contact your Microsoft representative for more information.

7 Each AI Builder add-on unit is a pack of 1 million service credits pooled at the tenant level. Explore the Υπολογιστής AI Builder to estimate costs.

Περισσότεροι πόροι

Διαβάστε τον οδηγό παραχώρησης άδειας χρήσης

Δείτε τις Συνήθεις ερωτήσεις για την παραχώρηση άδειας χρήσης

Εξερευνήστε το Power Apps δωρεάν