Τιμολόγηση Power Apps

Ελέγξτε τα τυπικά προγράμματα, το κόστος και τη διαθεσιμότητα για να ξεκινήσετε την εκτέλεση επιχειρηματικών εφαρμογών.

Προγράμματα συνδρομής

Ιδανικό για επιχειρήσεις που θέλουν μια προβλέψιμη έκδοση αδειών χρήσης βάσει χρηστών, με την ευελιξία να παραχωρείτε άδειες χρήσης σε χρήστες, ώστε να εκτελούν μία εφαρμογή τη φορά ή απεριόριστες εφαρμογές ταυτόχρονα.

Πρόγραμμα ανά εφαρμογή

4,20 €

ανά χρήστη/εφαρμογή/μήνα

Να εκτελείται μία εφαρμογή ή πύλη ανά χρήστη, με συσσώρευση αδειών χρήσης για πρόσβαση σε κάθε πρόσθετη εφαρμογή που χρησιμοποιείται, καθώς αλλάζουν οι ανάγκες τους.

Πρόγραμμα ανά χρήστη

16,90 €

ανά χρήστη/μήνα

Εκτελέστε απεριόριστες εφαρμογές και πύλες ανά χρήστη για μία σταθερή μηνιαία χρέωση.

  • Περιλαμβάνει 500 AI Builder πιστωτικές μονάδες για την υπηρεσία ανά μήνα.1
  • Διαθέσιμο για αγορά τώρα με πιστωτική κάρτα.
  • Διαθέσιμη προσφορά 40% σε επιλέξιμους πελάτες με 2.000+ άδειες.3 Επικοινωνήστε με τις πωλήσεις για λεπτομέρειες.

Πρόγραμμα πληρωμής ανάλογα με τη χρήση

Η καλύτερη επιλογή για επιχειρήσεις που θέλουν την ευελιξία να πληρώνουν μόνο όταν ένας χρήστης εκτελεί μια εφαρμογή κατά τη διάρκεια μιας μηνιαίας περιόδου.

Πρόγραμμα ανά εφαρμογή

8,43 €

ανά ενεργό χρήστη/εφαρμογή/μήνα2

Χρησιμοποιήστε μια συνδρομή στο Azure για να πληρώσετε ανά χρήστη με βάση τον αριθμό των μοναδικών εφαρμογών που εκτελεί ένας χρήστης κάθε μήνα.

Οι εμφανιζόμενες τιμές προορίζονται μόνο για σκοπούς μάρκετινγκ και ενδέχεται να μην είναι ενδεικτικές της πραγματικής τιμής καταλόγου λόγω των παραλλαγών ανά νόμισμα, χώρα και περιοχή. Η πραγματική σας τιμή θα εμφανιστεί στην ολοκλήρωση αγορών.

1 Λάβετε 250 πιστωτικές μονάδες για την υπηρεσία AI Builder ανά μήνα για κάθε άδεια προγράμματος Power Apps ανά εφαρμογή και 500 πιστωτικές μονάδες για την υπηρεσία AI Builder ανά μήνα για κάθε άδεια προγράμματος Power Apps ανά χρήστη έως συνολικά 1 εκατομμύριο πιστωτικές μονάδες για την υπηρεσία. Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετες πιστωτικές μονάδες για την υπηρεσία AI Builder για $500 ανά μονάδα/μήνα. Διαβάστε τη σύνδεση τεκμηρίωση για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση της χωρητικότητας και της κατανομής πιστωτικών μονάδων για την υπηρεσία του AI Builder.

2 Το πρόγραμμα πληρωμής ανάλογα με τη χρήση του Power Apps καλύπτει χρήστες εσωτερικών εφαρμογών και πυλών, των οποίων η ταυτότητα έχει επαληθευτεί. Ανατρέξτε στη σύνδεση τεκμηρίωσης για συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με το πώς υπολογίζεται η μηνιαία δραστηριότητα.

3 Διατίθεται έκπτωση 40% σε 2.000+ Power Apps άδειες ανά χρήστη σε πελάτες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα μέσω καναλιών παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης (VL) ή υπηρεσιών παροχής λύσεων cloud (CSP).

Ξεκινήστε με το Power Apps- δωρεάν

Εξερευνήστε προγράμματα Power Apps

Τιμολόγηση Power Apps
Προγράμματα συνδρομής Πρόγραμμα πληρωμής ανάλογα με τη χρήση
Πρόγραμμα ανά εφαρμογή
$5 χρήστη/εφαρμογή/μήνα
Πρόγραμμα ανά χρήστη
$20 χρήστη/μήνα
Πρόγραμμα ανά εφαρμογή
$10 ανά ενεργό χρήστη/εφαρμογή/μήνα
Εκτελέστε προσαρμοσμένες εφαρμογές
Δημιουργήστε και εκτελέστε προσαρμοσμένες εφαρμογές4 1 εφαρμογή ή 1 πύλη Απεριόριστο 1 εφαρμογή5
Τι περιλαμβάνεται
Σύνδεση στα δεδομένα σας Χρησιμοποιήστε προδομημένες και προσαρμοσμένες συνδέσεις
Συνδεθείτε στα δεδομένα σας με συνδέσεις και πύλη εσωτερικής εγκατάστασης Χρησιμοποιήστε συνδέσεις και πύλη εσωτερικής εγκατάστασης
Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε δεδομένα Δημιουργήστε και αποκτήστε πρόσβαση σε προσαρμοσμένες οντότητες
Χρησιμοποιήστε το Microsoft Dataverse (προηγουμένως Common Data Service) Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 50 MB6 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB6 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 1 GB7
(ανά περιβάλλον με ενεργοποιημένη τη χρέωση ανάλογα με τη χρήση)
Χωρητικότητα αρχείου 400 MB6 Χωρητικότητα αρχείου 2 GB6 Χωρητικότητα αρχείων 1 GB7
(ανά περιβάλλον με ενεργοποιημένη τη χρέωση ανάλογα με τη χρήση)
Εκτέλεση ροών εργασίας Δικαιώματα χρήσης Power Automate (συμπεριλαμβανομένων συνδέσεων premium)8
Ασύγχρονες και προσαρμοσμένες ροές εργασίας σε πραγματικό χρόνο
Τιμολόγηση Power Apps
Προγράμματα συνδρομής Πρόγραμμα πληρωμής ανάλογα με τη χρήση
Πρόγραμμα ανά εφαρμογή
$5 χρήστη/εφαρμογή/μήνα
Πρόγραμμα ανά χρήστη
$20 χρήστη/μήνα
Πρόγραμμα ανά εφαρμογή
$10 ανά ενεργό χρήστη/εφαρμογή/μήνα
Εκτελέστε προσαρμοσμένες εφαρμογές
Δημιουργήστε και εκτελέστε προσαρμοσμένες εφαρμογές4
1 εφαρμογή ή 1 πύλη Απεριόριστο 1 εφαρμογή5
Τι περιλαμβάνεται
Σύνδεση στα δεδομένα σας
Χρησιμοποιήστε προδομημένες και προσαρμοσμένες συνδέσεις
Χρησιμοποιήστε συνδέσεις και πύλη εσωτερικής εγκατάστασης
Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε δεδομένα
Δημιουργήστε και αποκτήστε πρόσβαση σε προσαρμοσμένες οντότητες
Χρήση του Common Data Service
Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 50 MB6 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB6 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 1 GB7
(ανά περιβάλλον με ενεργοποιημένη τη χρέωση ανάλογα με τη χρήση)
Χωρητικότητα αρχείου 400 MB6 Χωρητικότητα αρχείου 2 GB6 Χωρητικότητα αρχείων 1 GB7
(ανά περιβάλλον με ενεργοποιημένη τη χρέωση ανάλογα με τη χρήση)
Εκτέλεση ροών εργασίας
Δικαιώματα χρήσης Power Automate (συμπεριλαμβανομένων συνδέσεων premium)8
Ασύγχρονες και προσαρμοσμένες ροές εργασίας σε πραγματικό χρόνο

4 Εντός ορίων εξυπηρέτησης. Μάθετε περισσότερα για τα αιτήματα Power Platform και άλλα όρια.

5 Το πρόγραμμα με πληρωμή ανάλογα με τη χρήση για εφαρμογές Power Apps καλύπτει πιστοποιημένους χρήστες εσωτερικών εφαρμογών. Ανατρέξτε εδώ: τεκμηρίωση για συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δραστηριότητας. Από 1/11/2022, οι πελάτες που χρησιμοποιούν προγράμματα με πληρωμή ανάλογα με τη χρήση για χρήστες που έχουν πρόσβαση σε πύλες θα χρεώνονται βάσει του μετρητή επαληθευμένου χρήστη για το Power Pages, αντί για τον μετρητή Power Apps ανά εφαρμογή.

6 Τα δικαιώματα χωρητικότητας σε αρχεία και βάσης δεδομένων του Dataverse για τα προγράμματα συνδρομής συγκεντρώνονται σε επίπεδο μισθωτή.

7 Dataverse Τα δικαιώματα βάσης δεδομένων και χωρητικότητας αρχείων εφαρμόζονται σε κάθε περιβάλλον με ενεργοποιημένη τη χρέωση πληρωμής ανάλογα με τη χρήση, και δεν χορηγούνται για κάθε μηνιαίο ενεργό χρήστη. Η χρήση επιπλέον χωρητικότητας του Dataverse πέραν του μηνιαίου δικαιώματος ή η υπέρβαση του αιτήματος του Power Platform στο περιβάλλον θα χρεώνεται επίσης στη συνδρομή Azure. Μάθετε περισσότερα.

8 Ενεργοποίηση ροών στο πλαίσιο της εφαρμογής.

Εξερευνήστε τα σχετικά προϊόντα και προσθήκες του Power Platform

Power Pages

Εξουσιοδοτημένοι χρήστες ανά ιστότοπο9

168,70 €

για 100 χρήστες/ιστότοπο/μήνα10

Δώστε στους χρήστες πρόσβαση σε εταιρικούς ιστότοπους με χαμηλές απαιτήσεις κώδικα με πιστοποιημένη πρόσβαση.

  • Πρόσβαση σε παρόχους ελέγχου ταυτότητας
  • Ενσωματωμένη υποστήριξη δικτύου παροχής περιεχομένου
  • Περιλαμβάνει χώρο αποθήκευσης Dataverse12
Τιμολόγηση για παραχώρηση πολλαπλών αδειών χρήσης Power Pages
Επίπεδα Ελάχιστες προϋποθέσεις Χρήστες/πακέτο χωρητικότητας Τιμή/πακέτο χωρητικότητας
Επίπεδο 1 100 χρήστες 100 168,70 €
Επίπεδο 2 10.000 χρήστες 100 63,20 €
Επίπεδο 3 100.000 χρήστες 100 42,20 €
Τιμολόγηση για παραχώρηση πολλαπλών αδειών χρήσης Power Pages

Επίπεδο 1

Ελάχιστες προϋποθέσεις 100 χρήστες
Χρήστες/πακέτο χωρητικότητας 100
Τιμή/πακέτο χωρητικότητας 168,70 €

Επίπεδο 2

Ελάχιστες προϋποθέσεις 10.000 χρήστες
Χρήστες/πακέτο χωρητικότητας 100
Τιμή/πακέτο χωρητικότητας 63,20 €

Επίπεδο 3

Ελάχιστες προϋποθέσεις 100.000 χρήστες
Χρήστες/πακέτο χωρητικότητας 100
Τιμή/πακέτο χωρητικότητας 42,20 €

Ανώνυμοι χρήστες ανά ιστότοπο9

63,20 €

για 500 χρήστες/ιστότοπο/μήνα11

Επιτρέψτε στους χρήστες να περιηγούνται ανώνυμα σε εταιρικούς ιστότοπους με χαμηλές απαιτήσεις κώδικα.

  • Ενσωματωμένη υποστήριξη δικτύου παροχής περιεχομένου
  • Περιλαμβάνει χώρο αποθήκευσης Dataverse13
Τιμολόγηση για παραχώρηση πολλαπλών αδειών χρήσης Power Pages
Επίπεδα Ελάχιστες προϋποθέσεις Χρήστες/πακέτο χωρητικότητας Τιμή/πακέτο χωρητικότητας
Επίπεδο 1 500 χρήστες 500 63,20 €
Επίπεδο 2 10.000 χρήστες 500 31,60 €
Επίπεδο 3 100.000 χρήστες 500 21,10 €
Τιμολόγηση για παραχώρηση πολλαπλών αδειών χρήσης Power Pages

Επίπεδο 1

Ελάχιστες προϋποθέσεις 500 χρήστες
Χρήστες/πακέτο χωρητικότητας 500
Τιμή/πακέτο χωρητικότητας 63,20 €

Επίπεδο 2

Ελάχιστες προϋποθέσεις 10.000 χρήστες
Χρήστες/πακέτο χωρητικότητας 500
Τιμή/πακέτο χωρητικότητας 31,60 €

Επίπεδο 3

Ελάχιστες προϋποθέσεις 100.000 χρήστες
Χρήστες/πακέτο χωρητικότητας 500
Τιμή/πακέτο χωρητικότητας 21,10 €

AI Builder

AI Builder

421,70 €

ανά μονάδα/μήνα14

Εμποτίστε το AI στις εφαρμογές σας.

Οι εμφανιζόμενες τιμές προορίζονται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και ενδέχεται να μην είναι ενδεικτικές της πραγματικής τιμής καταλόγου λόγω των παραλλαγών ανά νόμισμα, χώρα και περιοχή. Η πραγματική σας τιμή θα εμφανιστεί στην ολοκλήρωση αγορών.

9 Απαιτεί πρόσβαση στο κέντρο διαχείρισης Microsoft 365 με ρόλους καθολικού διαχειριστή ή διαχειριστή χρέωσης.

10 Προγράμματα που αφορούν χρήστες με πιστοποιημένη ταυτότητα ανά ιστότοπο πωλούνται σε πακέτα χωρητικότητας 100 και εκχωρούνται σε επίπεδο περιβάλλοντος. Η χωρητικότητα χρηστών με πιστοποιημένη ταυτότητα παρέχει πρόσβαση σε μία ιστοσελίδα Power Pages για έναν ημερολογιακό μήνα. Οι χρήστες που χρειάζονται πρόσβαση σε πολλές τοποθεσίες Power Pages θα χρειάζονται πρόσθετη χωρητικότητα χρήστη με πιστοποιημένη ταυτότητα. Μάθετε περισσότερα.

11 Προγράμματα που αφορούν ανώνυμους χρήστες ανά ιστότοπο πωλούνται σε πακέτα χωρητικότητας 500 και εκχωρούνται σε επίπεδο περιβάλλοντος. Η χωρητικότητα ανώνυμων χρηστών παρέχει τη δυνατότητα περιήγησης σε μία ιστοσελίδα Power Pages για έναν ημερολογιακό μήνα. Οι χρήστες που θέλουν να περιηγηθούν σε πολλές τοποθεσίες Power Pages θα χρειάζονται πρόσθετη χωρητικότητα ανώνυμου χρήστη. Μάθετε περισσότερα.

12 Κάθε πρόγραμμα συνδρομής Power Pages με πακέτο χωρητικότητας χρηστών με επαληθευμένη ταυτότητα ανά ιστότοπο θα λαμβάνει χωρητικότητα βάσης δεδομένων 2 GB και χωρητικότητα αρχείων 16 GB που συγκεντρώνονται στον μισθωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωσης.

13 Κάθε πρόγραμμα συνδρομής Power Pages με πακέτο χωρητικότητας ανώνυμων χρηστών ανά ιστότοπο θα λαμβάνει χωρητικότητα βάσης δεδομένων 0,5 GB και χωρητικότητα αρχείων 4 GB που συγκεντρώνονται στον μισθωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωσης.

14 Κάθε μονάδα του πρόσθετου AI Builder είναι ένα πακέτο με 1 εκατομμύριο πιστωτικές μονάδες που συγκεντρώνονται σε επίπεδο μισθωτή. Εξερευνήστε το εργαλείο υπολογισμών AI Builder για να βρείτε μια εκτίμηση κόστους.

Περισσότεροι πόροι

Διαβάστε τον οδηγό παραχώρησης άδειας χρήσης

Δείτε τις Συνήθεις ερωτήσεις για την παραχώρηση άδειας χρήσης

Εξερευνήστε το Power Apps δωρεάν