Για περιορισμένο χρονικό διάστημα, οι προωθητικές προσφορές είναι πλέον διαθέσιμες σε επιλέξιμους πελάτες εκτός της τυπικής τιμής. Τα προγράμματα του Power Apps ανά εφαρμογή και ανά χρήστη είναι διαθέσιμα στην τιμή των 3 USD ανά χρήστη/εφαρμογή/μήνα και 12 USD ανά χρήστη/μήνα, αντίστοιχα. Ισχύουν όροι ελάχιστης αγοράς και άλλοι όροι. Δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.1

Τιμολόγηση Power Apps

Ελέγξτε τα τυπικά προγράμματα, το κόστος και τη διαθεσιμότητα για να ξεκινήσετε την εκτέλεση επιχειρηματικών εφαρμογών.

Πρόγραμμα ανά εφαρμογή

(Εκτέλεση μίας εφαρμογής ανά χρήστη)

8,40 €

ανά χρήστη/εφαρμογή/μήνα

Ιδανικό για επιχειρήσεις που θέλουν να επιτρέπουν σε κάθε χρήστη να εκτελεί μία εφαρμογή κάθε φορά, με την ευελιξία στοίβαξης αδειών χρήσης για κάθε επιπλέον εφαρμογή.

Διαθέσιμο για αγορά τώρα με πιστωτική κάρτα

Πρόγραμμα ανά χρήστη

(Εκτέλεση απεριόριστων εφαρμογών ανά χρήστη)

33,70 €

ανά χρήστη/μήνα

Ιδανικό για επιχειρήσεις που θέλουν μία άδεια για κάθε χρήστη, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εφαρμογών που πρέπει να εκτελούν.

Οι εμφανιζόμενες τιμές προορίζονται μόνο για σκοπούς μάρκετινγκ και ενδέχεται να μην είναι ενδεικτικές της πραγματικής τιμής καταλόγου λόγω των παραλλαγών ανά νόμισμα, χώρα και περιοχή. Η πραγματική σας τιμή θα εμφανιστεί στην ολοκλήρωση αγορών.

1 Οι χρεώσεις προώθησης διατίθενται για εμπορικές προσφορές και προσφορές της Κυβέρνησης των ΗΠΑ (GCC, GCC High, DoD) μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Το πρόγραμμα Power Apps ανά εφαρμογή χρεώνεται με τιμή USD3 ανά χρήστη, ανά εφαρμογή, το μήνα (ελάχιστη αγορά 200 αδειών) μέσω της μαζικής αδειοδότησης όγκου (VL) και των καναλιών παρόχων λύσεων cloud (CSP). Το Power Apps ανά πρόγραμμα χρήστη χρεώνεται με USD12 ανά χρήστη το μήνα (ελάχιστη αγορά 5.000 άδειών) μέσω του VL. Ενδέχεται να ισχύουν και άλλοι όροι. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση Εύρεση συνεργάτη για να μάθετε περισσότερα.

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν ενημερώσεις στις χρεώσεις και την αδειοδότηση του Power Apps, συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης χρέωσης για το Power Apps ανά χρήστη και ανά πρόγραμμα εφαρμογής με ισχύ από την 1 Οκτωβρίου 2021. Διαβάστε την ανακοίνωση για περισσότερες πληροφορίες.

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις τιμές και τις επιλογές αγοράς για την επιχείρησή σας;

Εξερευνήστε προγράμματα Power Apps

Τιμολόγηση Power Apps
Πρόγραμμα ανά εφαρμογή
$10 χρήστη/εφαρμογή/μήνα
Πρόγραμμα ανά χρήστη
$40.00 χρήστη/μήνα
Εκτελέστε προσαρμοσμένες εφαρμογές
Δημιουργήστε και εκτελέστε προσαρμοσμένες εφαρμογές 2 εφαρμογές και 1 πύλη Απεριόριστο2
Τι περιλαμβάνεται
Σύνδεση στα δεδομένα σας Χρησιμοποιήστε προδομημένες και προσαρμοσμένες συνδέσεις
Χρησιμοποιήστε συνδέσεις και πύλη εσωτερικής εγκατάστασης
Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε δεδομένα Δημιουργήστε και αποκτήστε πρόσβαση σε προσαρμοσμένες οντότητες
Χρησιμοποιήστε το Microsoft Dataverse (προηγουμένως Common Data Service) Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 50 MB3 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB3
Χωρητικότητα αρχείου 400 ΜB3 Χωρητικότητα αρχείου 2 GB3
Εκτέλεση ροών εργασίας Δικαιώματα χρήσης Power Automate (συμπεριλαμβανομένων συνδέσεων premium)4
Ασύγχρονες και προσαρμοσμένες ροές εργασίας σε πραγματικό χρόνο
Τιμολόγηση Power Apps
Πρόγραμμα ανά εφαρμογή
$10 χρήστη/εφαρμογή/μήνα1, 2
Πρόγραμμα ανά χρήστη
$40.00 χρήστη/μήνα1
Εκτελέστε προσαρμοσμένες εφαρμογές
Δημιουργήστε και εκτελέστε προσαρμοσμένες εφαρμογές
2 εφαρμογές και 1 πύλη Απεριόριστο2
Τι περιλαμβάνεται
Σύνδεση στα δεδομένα σας
Χρησιμοποιήστε προδομημένες και προσαρμοσμένες συνδέσεις
Χρησιμοποιήστε συνδέσεις και πύλη εσωτερικής εγκατάστασης
Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε δεδομένα
Δημιουργήστε και αποκτήστε πρόσβαση σε προσαρμοσμένες οντότητες
Χρήση του Common Data Service
Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 50 MB3 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB3
Χωρητικότητα αρχείου 400 ΜB3 Χωρητικότητα αρχείου 2 GB3
Εκτέλεση ροών εργασίας
Δικαιώματα χρήσης Power Automate (συμπεριλαμβανομένων συνδέσεων premium)4
Ασύγχρονες και προσαρμοσμένες ροές εργασίας σε πραγματικό χρόνο

2 Εντός ορίων υπηρεσίας. Μάθετε περισσότερα για τα όρια.

3 Τα δικαιώματα της βάσης δεδομένων και της χωρητικότητας αρχείων του Dataverse συγκεντρώνονται σε επίπεδο μισθωτή.

4 Ενεργοποίηση ροών στο πλαίσιο της εφαρμογής.

Εξερευνήστε τα πρόσθετα του Power Apps

Πύλες

Χωρητικότητα σύνδεσης (Εξουσιοδοτημένοι χρήστες)

Έναρξη σε

168,70 €

ανά μήνα για 100 περιόδους λειτουργίας σύνδεσης5

Επιτρέψτε σε εξωτερικούς χρήστες να έχουν πρόσβαση σε προσαρμοσμένες πύλες.

Πρόσθετα του Power Apps
Επίπεδα Καλύτερο για επιχειρήσεις που χρειάζονται τουλάχιστον: Τιμή/Μονάδα/μήνα Απαίτηση ελάχιστων μονάδων5
Επίπεδο 1 100+ συνδέσεις/μήνα 168,70 €/μονάδα/μήνα 1 μονάδα
Επίπεδο 2 1.000+ συνδέσεις/μήνα 84,30 €/μονάδα/μήνα 10 μονάδες
Επίπεδο 3 5.000+ συνδέσεις/μήνα 59 €/μονάδα/μήνα 50 μονάδες
Επίπεδο 4 (Προσφορά με περιορισμένο χρόνο ισχύος6*) 25.000+ συνδέσεις/μήνα 27 €/μονάδα/μήνα 250 μονάδες
Επίπεδο 5 (Προσφορά με περιορισμένο χρόνο ισχύος6*) 100.000+ συνδέσεις/μήνα 10,10 €/μονάδα/μήνα 1.000 μονάδες
Πρόσθετα του Power Apps

Επίπεδο 1

Καλύτερο για επιχειρήσεις που χρειάζονται τουλάχιστον: 100+ συνδέσεις/μήνα
Τιμή/Μονάδα/μήνα 168,70 €/μονάδα/μήνα
Απαίτηση ελάχιστων μονάδων5 1 μονάδα

Επίπεδο 2

Καλύτερο για επιχειρήσεις που χρειάζονται τουλάχιστον: 1.000+ συνδέσεις/μήνα
Τιμή/Μονάδα/μήνα 84,30 €/μονάδα/μήνα
Απαίτηση ελάχιστων μονάδων5 10 μονάδες

Επίπεδο 3

Καλύτερο για επιχειρήσεις που χρειάζονται τουλάχιστον: 5.000+ συνδέσεις/μήνα
Τιμή/Μονάδα/μήνα 59 €/μονάδα/μήνα
Απαίτηση ελάχιστων μονάδων5 50 μονάδες

Επίπεδο 4 (Προσφορά με περιορισμένο χρόνο ισχύος6*)

Καλύτερο για επιχειρήσεις που χρειάζονται τουλάχιστον: 25.000+ συνδέσεις/μήνα
Τιμή/Μονάδα/μήνα 27 €/μονάδα/μήνα
Απαίτηση ελάχιστων μονάδων5 250 μονάδες

Επίπεδο 5 (Προσφορά με περιορισμένο χρόνο ισχύος6*)

Καλύτερο για επιχειρήσεις που χρειάζονται τουλάχιστον: 100.000+ συνδέσεις/μήνα
Τιμή/Μονάδα/μήνα 10,10 €/μονάδα/μήνα
Απαίτηση ελάχιστων μονάδων5 1.000 μονάδες

Πύλες

Χωρητικότητα προβολής σελίδας (Μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες)

84,30 €

ανά μήνα για 100.000 προβολές σελίδας

Επιτρέψτε σε εξωτερικούς χρήστες να έχουν πρόσβαση σε προσαρμοσμένες πύλες.

AI Builder

421,70 €

ανά μονάδα/μήνα7

Εμποτίστε το AI στις εφαρμογές σας.

5 Τα στοιχεία σύνδεσης επιτρέπουν σε έναν εξωτερικό χρήστη που έχει κάνει έλεγχο ταυτότητας να έχει πρόσβαση σε μία πύλη του Power Apps για ένα διάστημα έως και 24 ωρών. Εάν πραγματοποιηθούν πολλαπλές συνδέσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 24 ωρών, θα καταμετρηθούν ως μία σύνδεση στο τιμολόγιο. Οι εσωτερικοί χρήστες μπορούν να έχουν άδεια χρήσης από τα προγράμματα του Power Apps ανά εφαρμογή ή χρήστη, ή συνδρομή στο Dynamics 365. Η τιμολόγηση λόγω πολλαπλών αδειών είναι διαθέσιμη. Ανατρέξτε στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις για την παραχώρηση άδειας χρήσης ή επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της Microsoft για περισσότερες πληροφορίες.

6 Για περιορισμένο χρονικό διάστημα, από τη 1 Ιουνίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021 τα επίπεδα 4 και 5 είναι διαθέσιμα για την προσθήκη χωρητικότητας πυλών σύνδεσης του Power Apps μέσω καναλιών παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης (VL) και υπηρεσιών παροχής λύσεων cloud (CSP). Οι πελάτες πρέπει να αγοράσουν τις ελάχιστες ποσότητες μονάδων που απαιτούνται βάσει της ισχύουσας συμφωνίας για να λάβουν την τιμή της προσφοράς περιορισμένου χρόνου. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Microsoft που σας εξυπηρετεί για περισσότερες πληροφορίες.

7 Κάθε πρόσθετη μονάδα του AI Builder είναι ένα πακέτο 1 εκατομμυρίου πιστωτικών μονάδων υπηρεσίας που συγκεντρώνονται σε επίπεδο μισθωτή. Εξερευνήστε τον σύνδεσμο Υπολογιστής AI Builder για να δείτε μια εκτίμηση κόστους.

Περισσότεροι πόροι

Διαβάστε τον οδηγό παραχώρησης άδειας χρήσης

Δείτε τις Συνήθεις ερωτήσεις για την παραχώρηση άδειας χρήσης

Εξερευνήστε το Power Apps δωρεάν