Μια ομάδα ατόμων που συζητά

Ενίσχυση της BPM με εργαλεία χαμηλών απαιτήσεων κώδικα

Η εφαρμογή ενός εργαλείου χαμηλών απαιτήσεων κώδικα στη διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών (BPM) μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό σας να αντιμετωπίσει χρονοβόρες ευθύνες.

Πώς τα εργαλεία χαμηλών απαιτήσεων κώδικα διευκολύνουν την BPM

Η δημιουργία εφαρμογών, διαδικασιών και τοποθεσιών web μπορεί να φαίνεται τρομακτική, ειδικά για όσους δεν είναι μηχανικοί, σχεδιαστές ή προγραμματιστές. Τα εργαλεία ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα βοηθούν τους μη προγραμματιστές χωρίς προηγούμενη εμπειρία κωδικοποίησης να δημιουργούν πολύπλοκες επιχειρηματικές λύσεις. Τα εργαλεία χαμηλών απαιτήσεων κώδικα σας διευκολύνουν να δημιουργείτε γρήγορα αυτό που χρειάζεστε.

Κατά τη δημιουργία της επιχείρησής σας, η εφαρμογή της BPM μπορεί να βοηθήσει στην απλοποίηση των εργασιών που πρέπει να ολοκληρώνετε καθημερινά, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια. Η βελτιστοποίηση, η παρακολούθηση και η ανάλυση των ροών εργασιών της επιχείρησής σας σε συνδυασμό με πλατφόρμες ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα θα βελτιώνουν την παραγωγικότητα, θα παρέχουν ορατότητα και θα συγκεντρώνουν πληροφορίες για όλους τους εμπλεκόμενους.

Τι είναι η ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα;

Η ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα είναι η οπτική προσέγγιση στην ανάπτυξη λογισμικού που χρησιμοποιεί ελάχιστη κωδικοποίηση για τη δημιουργία τοποθεσιών web, εφαρμογών και διαδικασιών. Αντί να απαιτείται σύνταξη πολλών γραμμών σύνθετου κώδικα με παραδοσιακό προγραμματισμό, αυτή η λύση ανάπτυξης χρησιμοποιεί γραφικά μοντέλα μεταφοράς και απόθεσης και δημιουργία περιβάλλοντος εργασίας χρήστη με λίγα μόλις κλικ για τη γρήγορη δημιουργία εφαρμογών χαμηλών απαιτήσεων κώδικα.

Μέσω της απλοποίησης και της αυτοματοποίησης, η ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα μειώνει ή εξαλείφει τις επαναλαμβανόμενες εργασίες. Καθώς η ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα βοηθά τους λιγότερο τεχνικά έμπειρους υπαλλήλους να εργάζονται σε ψηφιακά έργα, μπορεί επίσης να παρέχει στους έμπειρους προγραμματιστές ευελιξία σε πιο περίπλοκες εργασίες. Μπορείτε να συντομεύσετε τον κύκλο ζωής της ανάπτυξης και να επιτύχετε περισσότερα σε λιγότερο χρόνο.

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα

Η ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την τεχνολογία —ειδικά εκείνες με περιορισμένες γνώσεις για την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές και τοποθεσιών web. Αυτή είναι μια επαναστατική λύση. Μερικά από τα πλεονεκτήματα της χρήσης ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα είναι τα εξής:

 • Ευκολία στη χρήση: Δεδομένου ότι ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει εργαλεία χαμηλών απαιτήσεων κώδικα, οποιοσδήποτε υπάλληλος μπορεί να τα αξιοποιήσει και να δημιουργήσει λύσεις εύκολα.
 • Μειωμένα επιχειρηματικά κόστη: Με την αυτοματοποίηση των μη αυτόματων εργασιών και την εξάλειψη των περιττών εργασιών, η ανάπτυξη εφαρμογών χαμηλών απαιτήσεων κώδικα προσφέρει έναν τρόπο δημιουργίας ψηφιακών λύσεων χωρίς έμμεσα έξοδα του τμήματος IT και τους πρόσθετους πόρους τρίτων.
 • Λιγότερη συντήρηση: Λόγω των τυποποιημένων στοιχείων, εμφανίζονται λιγότερα σφάλματα, ζητήματα ενσωμάτωσης και επιπλοκές στη δημιουργία σας.
 • Τα προϊόντα και οι λύσεις ολοκληρώνονται πιο γρήγορα: Οι λύσεις αναπτύσσονται, δοκιμάζονται, αξιολογούνται και προσαρμόζονται χωρίς να απαιτείται καμία παραδοσιακή εμπειρία κωδικοποίησης, ώστε οι επιχειρηματικοί εταίροι να μπορούν να δημιουργούν προϊόντα και λύσεις γρήγορα.
 • Αυξημένη συνδεσιμότητα: Ευθυγραμμίζοντας τις ανάγκες υπηρεσιών IT σας με τους επιχειρηματικούς σας στόχους, όλοι —από τους ικανούς προγραμματιστές μέχρι εκείνους χωρίς εμπειρία— μπορούν να συνεργάζονται για την απρόσκοπτη ανάπτυξη τοποθεσιών web και εφαρμογών, εξαλείφοντας τα κενά γνώσεων και την ανάγκη για πρόσθετο προσωπικό προγραμματιστών.
 • Καλύτερη διαχείριση: Οι ομάδες IT και οι ειδικοί στις λειτουργίες ανάπτυξης μπορούν να συντηρούν όλες οι εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί με πλήρεις δυνατότητες διαχείρισης και συμμόρφωσης.

Τι είναι η διαχείριση επιχειρηματικών διεργασιών;

Καθώς μια επιχείρηση αναπτύσσεται, οι διαδικασίες της γίνονται πιο περίπλοκες και πιο δύσκολες στον χειρισμό. Για να καταφέρουν να διαχειρίζονται αυτές τις ροές εργασιών, πολλές επιχειρήσεις απευθύνονται στην BPM. Η διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών ή BPM, είναι η μεθοδολογία ανάλυσης, βελτιστοποίησης και επιτάχυνσης των επιχειρηματικών διαδικασιών ή των ροών εργασιών σας. Μια επιχειρηματική διαδικασία είναι μια ακολουθία επαναλαμβανόμενων εργασιών που ολοκληρώνονται για την επίτευξη ενός στόχου. Κάθε επιχειρηματική διαδικασία μπορεί να διαρκέσει από λίγα λεπτά έως εβδομάδες και χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες διαδικασιών: τη λειτουργική διαδικασία, τη διαδικασία διαχείρισης και τη διαδικασία υποστήριξης.

Η BPM εστιάζει σε όλη τη διαδικασία, αντί σε λίγες εργασίες, με αποτέλεσμα λιγότερα σφάλματα, χαμηλότερο κόστος και βελτιωμένα αποτελέσματα. Συνδυάζοντας τις επιδόσεις, τη στρατηγική, την χαρτογράφηση, την τεχνολογία και την ανάλυση, η BPM καθιστά δυνατή την απόκτηση άποψης υψηλού επιπέδου των οργανωτικών στόχων σας, καθώς και τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών σας σε κάθε στάδιο.

Η BPM δεν αφορά μόνο τη διαχείριση μιας διαδικασίας για την ομαλή εκτέλεση μιας μεμονωμένης ροής εργασιών, αλλά η BPM στοχεύει στην ενοποίηση των λειτουργιών βελτιστοποίησης των ροών εργασιών μιας εταιρείας και στο όφελος για όλους, μιας και οι λειτουργίες εξαρτώνται η μία από την άλλη, αν όχι όλα τα μέρη τους.

Τα πλεονεκτήματα της BPM

Κατά την τυποποίηση των διαδικασιών, η προσθήκη της BPM θα σας βοηθήσει στη δημιουργία σας. Τα πέντε κορυφαία πλεονεκτήματα της εφαρμογής της BPM είναι:

 1. Αυξημένη παραγωγικότητα. Η BPM βοηθά ολόκληρο τον οργανισμό σας να δημιουργεί ένα πλαίσιο για κάθε διαδικασία. Όλες οι διαδικασίες τεκμηριώνονται, παρακολουθούνται και βελτιστοποιούνται, ενώ με τη συλλογή δεδομένων και τις προτάσεις για αυτές τις διαδικασίες, εντοπίζονται και εξαλείφονται εργασίες που δεν έχουν αξία, αυξάνοντας έτσι τη συνολική παραγωγικότητα.
 2. Αυξημένη ευελιξία. Καθώς δημιουργείτε τις εφαρμογές διαδικασιών με την BPM, θα μπορείτε να τεκμηριώνετε και να τυποποιείτε τις διαδικασίες αυτόματα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να ανταποκρίνεστε στις αλλαγές ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά.
 3. Συμμόρφωση. Η BPM βοηθά στην απλοποίηση των διαδικασιών και στην υλοποίηση ενός πλαισίου που συμμορφώνεται με όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές. Η BPM κατανοεί έμμεσα τις πολλαπλές πολιτικές του κλάδου και του τμήματος με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται και ενεργεί ανάλογα.
 4. Λιγότερη επίβλεψη. Με την BPM να χειρίζεται πιο περίπλοκες, δύσκολες εργασίες, οι διευθυντές δεν θα χρειάζεται να εκτελούν σχολαστική διαχείριση. Μπορείτε να τεκμηριώνετε τις τυπικές διαδικασίες λειτουργίας σε κάθε στάδιο και ο καθένας μπορεί ελέγχει τον ρόλο του στη διαδικασία.
 5. Λιγότερα λάθη. Τα υπολογιστικά φύλλα και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι επιρρεπή σε ανθρώπινο σφάλμα. Είναι επίσης αδύνατο να εντοπιστεί πότε και από ποιον γίνονται τα σφάλματα όταν διαχειρίζονται σε υπολογιστικά φύλλα. Με την BPM, η πιθανότητα σφαλμάτων μειώνεται σημαντικά και, όταν προκύπτουν, μπορούν να εντοπίζονται έως την πηγή τους.

Καθώς η επιχείρησή σας προσαρμόζεται σε νέα ψηφιακά εργαλεία και πρακτικές, η προσαρμοστικότητά σας είναι ένα κρίσιμο σημείο στον ψηφιακό σας μετασχηματισμό. Η χρήση της μεθοδολογίας BPM χωρίς κώδικα ή με κώδικα χαμηλών απαιτήσεων ως μέρος του ψηφιακού σας μετασχηματισμού είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των οργανωτικών στόχων σας για το μέλλον. Και ενώ υπάρχουν πολλά οφέλη, θα μπορούσαν να υπάρξουν ακόμα μερικές δοκιμές για την εφαρμογή της BPM στις ροές εργασίας σας.

Οι προκλήσεις στην BPM

Ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας, πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να προσαρμοστείτε και να ανταποκριθείτε σε όποιες προκλήσεις συναντήσετε. Ακόμη και οι μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται την BPM. Ορισμένες από αυτές τις προκλήσεις είναι οι εξής:

 • Πάρα πολλές λύσεις. Καθώς οι οργανισμοί χρησιμοποιούν πολλές λύσεις για να καλύψουν τα κενά για την επίλυση προβλημάτων, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ασύνδετα αποτελέσματα, με αποτέλεσμα να χάνεται χρόνος στην προσπάθεια των εργαζομένων να οργανώσουν και να συνδέσουν τα δεδομένα που έχουν βρει.
 • Μη ενοποιημένες ομάδες. Οι νέες προσθήκες, τα προϊόντα και οι ενημερώσεις καθυστερούν όταν οι εργαζόμενοι αποκρύπτουν ακούσια πληροφορίες επειδή είναι μη ενοποιημένες, ενώ εργάζονται σε ομάδες που είναι απομονωμένες μεταξύ τους. Αυτό προκαλεί διακοπή στην επικοινωνία, τη γνώση, την παραγωγικότητα και στις προσπάθειες συνεργασίας.
 • Υπερβολική ορατότητα. Καθώς οι διαδικασίες εντός του λογισμικού BPM μπορούν να παρέχουν ορατότητα σε πραγματικό χρόνο στις λειτουργίες δεδομένων τους, η ορατότητα μπορεί να πραγματοποιείται υπερβολικά νωρίς. Πολλοί ενδιαφερόμενοι μπορεί να χρειαστούν βοήθεια για την κατανόηση των δεδομένων που έχουν λάβει και θα μπορούσαν να διστάσουν ή να λάβουν βιαστικά κρίσιμες οργανωτικές αποφάσεις με λάθος πληροφορίες. Η υπαγόρευση για το ποιος μπορεί να βλέπει τα δεδομένα και ποια από αυτά, θα βοηθά τους ενδιαφερόμενους να επικεντρώνονται σε αυτά που πρέπει να δουν.
 • Ασυνεπής ανάλυση. Όταν είναι ασύνδετη, είναι επίσης δύσκολο να πραγματοποιείτε μέτρηση, παρακολούθηση και επανάληψη των διαδικασιών σας. Εάν δεν μπορείτε να έχετε μια πλήρη ανάλυση κατά τη λειτουργία αυτών των διαδικασιών, δεν θα μπορείτε να βελτιώσετε αυτές τις διαδικασίες στο παρόν και στο μέλλον.
 • Μειωμένη συμμετοχή. Καθώς οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν περισσότερα με λιγότερα χρήματα, μια λύση όπως η BPM μπορεί να φαίνεται ότι θα λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Πρώτον, τα κορυφαία στελέχη πρέπει να πεισθούν ότι η εφαρμογή μιας BPM θα βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά δεν είναι η λύση του ενός κλικ που μπορεί νομίζουν. Οι διαχειριστές και οι σύμβουλοι της BPM πρέπει επίσης να υποστηρίζουν την BPM στους τελικούς χρήστες τους, για να εξασφαλίσουν ότι ικανοποιούνται και οι ανάγκες τους.

Όλες αυτές οι προκλήσεις μπορούν να προκαλέσουν πτώση της ικανοποίησης των πελατών, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τις πωλήσεις και τα έσοδα της επιχείρησης. Και κατόπιν αυτού, οι προσπάθειές σας στην BPM γίνονται με δυσκολία και ο οργανισμός σας είναι σε δυσάρεστη θέση.

Πώς η BPM λειτουργεί σε συνδυασμό με εργαλεία χαμηλών απαιτήσεων κώδικα

Η ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα και η BPM δεν είναι ίδιες —η μία είναι μια συλλογή εργαλείων που βοηθά στην αυτοματοποίηση διαδικασιών και η άλλη είναι μια φιλοσοφία που διευκολύνει τη δημιουργία εφαρμογών και τοποθεσιών web. Χρησιμοποιώντας εργαλεία χαμηλών απαιτήσεων κώδικα για την αυτοματοποίηση των κουραστικών εργασιών και της μη αυτόματης εργασίας, υποστηρίζετε τους στόχους της BPM σας για τον συντονισμό επιχειρήσεων, ανθρώπων, συστημάτων και πραγμάτων για την επιτυχία στο πλαίσιο των επιχειρηματικών στρατηγικών σας. Ακολουθούν τα πέντε στάδια της BPM και ο τρόπος με τον οποίο η προσθήκη συμπληρωματικών εργαλείων χαμηλών απαιτήσεων κώδικα μπορεί να τα ενισχύσει:

 1. Ανακάλυψη. Για να βελτιώσετε και να απλοποιήσετε τις διαδικασίες σας, θα πρέπει πρώτα να κατανοήσετε πώς η εργασία σας προχωρά από τη μια ενέργεια στην άλλη. Αυτό αφορά τη συλλογή δεδομένων από πολλά εργαλεία, την εκτέλεση των βημάτων κάθε διαδικασίας και τις συνεντεύξεις με διάφορους ενδιαφερόμενους. Με την ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα, η διαδικασία ανακάλυψής σας γίνεται πιο διαχειρίσιμη, χρησιμοποιώντας την επιστήμη δεδομένων και την εκμάθηση μηχανής για να αναλύετε συστήματα και να μαθαίνετε τι συμβαίνει εντός της διαδικασίας, ώστε να γνωρίζετε πώς να τη βελτιστοποιείτε.
 2. Σχεδιασμός. Μόλις εξετάσετε την τρέχουσα διαδικασία σας, θα βρείτε τομείς τους οποίους μπορείτε να βελτιώσετε. Οι πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα μπορούν να σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε τη στρατηγική σας, χρησιμοποιώντας εργαλεία οπτικής μοντελοποίησης για τον σχεδιασμό τη ροή εργασιών, όπως ένα διάγραμμα ροής. Αυτό βοηθά επίσης να διασφαλιστεί ότι κάθε εργασία προσθέτει αυτόματα τυχόν οργανωτικούς, βιομηχανικούς, ομοσπονδιακούς και τοπικούς κανόνες και κανονισμούς που θα πρέπει να ακολουθήσετε για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση.
 3. Εκτέλεση. Μόλις σχεδιάσετε τις ροές εργασιών σας, θα πρέπει να τις υλοποιήσετε. Με τα προ‑δομημένα μοντέλα και τα στοιχεία σας, οι ροές εργασιών σας θα διευκολύνουν την αναπαραγωγή αυτής της διαδικασίας και το προϊόν σας θα βγει στην αγορά πιο γρήγορα. Και δεδομένου ότι θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο χαμηλών απαιτήσεων κώδικα σε οποιαδήποτε συσκευή ή τη λειτουργική πλατφόρμα χωρίς επιπλέον εργασία, μπορείτε να εργαστείτε αποτελεσματικά μεταξύ των πλατφορμών.
 4. Μέτρηση και ανάλυση. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η νέα ροή εργασιών σας λειτουργεί αποτελεσματικά. Τα εργαλεία εξόρυξης διεργασιών που χρησιμοποιήσατε στο στάδιο της ανακάλυψης είναι ζωτικής σημασίας, αλλά δεν είναι τα μόνα εργαλεία που χρειάζεστε για να μετρήσετε και να αναλύσετε τις επιδόσεις. Τα εργαλεία χαμηλών απαιτήσεων κώδικα μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη δημιουργία αυτοματοποιημένων εργαλείων για την οπτικοποίηση της διαδικασίας, την εκ νέου ανάθεση εργασιών και τη διασφάλιση της βέλτιστης εκτέλεσης των εργασιών.
 5. Βελτιστοποίηση. Θα υπάρχει πάντα περιθώριο για βελτίωση. Καθώς οι βιομηχανίες αλλάζουν, η τεχνολογία εξελίσσεται και οι επιχειρηματικές συνθήκες διαμορφώνονται, πρέπει να είστε σε θέση να προσαρμόζεστε γρήγορα σε όλα αυτά. Μια εξέλιξη στη μέθοδο της παραδοσιακής σύνταξης κώδικα απαιτεί μήνες για την αντιμετώπιση αυτών των αλλαγών, αλλά μια πλατφόρμα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα μπορεί να συγκεντρώσει δεδομένα για να αποκαλύψει ευκαιρίες βελτίωσης και να δημιουργήσει έξυπνες διαδικασίες αυτο‑βελτιστοποίησης.

Το μέλλον της ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα και της BPM

Όταν συνδυάζεται με την BPM, η ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα βοηθά την επιχείρησή σας να λειτουργεί πιο γρήγορα και να συνεχίζει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό. Η χρήση της BPM με κώδικα χαμηλών απαιτήσεων επιτρέπει την γρήγορη αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών, αλλά με θετικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα, στο κόστος και στην παραγωγικότητα.

Ο επιχειρηματικός κόσμος κινείται γρήγορα και η αγορά πρέπει να είναι σε θέση να συμβαδίζει με αυτόν. Ο συνδυασμός μιας λύσης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα με την BPM δίνει στους μη προγραμματιστές τις ευκαιρίες να εντοπίζουν και να επιλύουν πολύπλευρες επιχειρηματικές προκλήσεις, έτσι ώστε η λύση σας να είναι σε θέση να χειρίζεται περισσότερες διαδικασίες πιο γρήγορα και χωρίς πολυπλοκότητα.

Ενώ η BPM από μόνη της μπορεί να μετασχηματίσει τις λειτουργίες του οργανισμού σας, μπορεί να δυσκολευτεί με την αναποτελεσματικότητα των μη ενοποιημένων συστημάτων και της μη αυτόματης εργασίας, τομείς που είναι ευαίσθητοι σε ανθρώπινο σφάλμα. Εφαρμόζοντας λύσεις χαμηλών απαιτήσεων κώδικα σε συνδυασμό με την BPM σας, θα αυτοματοποιήσετε, θα βελτιστοποιήσετε και θα βελτιστοποιήσετε τις διαδικασίες σας, διασφαλίζοντας την επιτυχία με τις ευέλικτες και ανθεκτικές οργανωτικές στρατηγικές σας.

Συνήθεις ερωτήσεις

Πώς χρησιμοποιούν οι εταιρείες τις πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα;

Οι εταιρείες χρησιμοποιούν πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα για να καλύπτουν τα κενά των προγραμματιστών και τις επιχειρηματικές ανάγκες, για την ταχύτερη δημιουργία εφαρμογών για κινητές συσκευές, τοποθεσιών web και ροών εργασιών.

Ποια προβλήματα επιλύουν τα εργαλεία χαμηλών απαιτήσεων κώδικα;

Τα προβλήματα που επιλύουν τα εργαλεία χαμηλών απαιτήσεων κώδικα είναι οι ελλείψεις προγραμματιστών, η οργανωτική συμμόρφωση και η ευκολία χρήσης για υπαλλήλους όλων των επιπέδων.

Ποια είναι τα πέντε πλεονεκτήματα της εφαρμογής διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών;

Τα πέντε πλεονεκτήματα της εφαρμογής της BPM είναι η αυξημένη παραγωγικότητα, η αυξημένη ευελιξία, η εξασφαλισμένη συμμόρφωση, η λιγότερη επίβλεψη και τα λιγότερα σφάλματα.

Τι είναι η BPM χαμηλών απαιτήσεων κώδικα;

Η BPM χαμηλών απαιτήσεων κώδικα είναι η μέθοδος χρήσης μιας πλατφόρμας χαμηλών απαιτήσεων κώδικα για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών.

Πώς η ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα διαμορφώνει το μέλλον της επιχείρησης;

Η ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα διαμορφώνει το μέλλον της επιχείρησης, επειδή βοηθά τους υπαλλήλους σε όλα τα επίπεδα να δημιουργούν προϊόντα ή λύσεις που μπορούν να αναπτυχθούν πιο εύκολα, πιο γρήγορα και με μικρότερο κόστος, χωρίς πολυπλοκότητα.

Ποια είναι μερικά από τα σημαντικά πλεονεκτήματα της ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα;

Μερικά από τα πλεονεκτήματα της ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα είναι τα εύχρηστα εργαλεία, το μειωμένο κόστος, η λιγότερη συντήρηση, η ταχύτερη ανάπτυξη, η καλύτερη διαχείριση και η αυξημένη συνδεσιμότητα.