Skip to main content

MICROSOFT YAZILIMI LİSANS KOŞULLARI
MICROSOFT POWERAPPS

Bu lisans koşulları, siz ve Microsoft Corporation (veya bağlı kuruluşlarından biri) arasında yapılan anlaşmayı oluşturur. Bu lisans koşulları, yukarıda adı geçen yazılıma ve tüm Microsoft hizmetlerine veya yazılım güncelleştirmelerine (bu hizmetlerin ya da güncelleştirmelerin yeni veya ilave koşullar ile birlikte sağlanması hariç olmak üzere; aksi halde, söz konusu farklı koşullar ileriye dönük olarak uygulanır ve size veya Microsoft'a ait ön güncelleştirmeli yazılımlara veya hizmetlere ilişkin hakları değiştirmez) uygulanır. BU LİSANS KOŞULLARINA UYDUĞUNUZ TAKDİRDE AŞAĞIDAKİ HAKLARA SAHİP OLURSUNUZ. YAZILIMI KULLANMAKLA, BU KOŞULLARI EDERSİNİZ. BU KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ, YAZILIMI KULLANMAYIN. BUNUN YERİNE, GEÇERLİ OLMASI DURUMUNDA, YAZILIMI ÜCRET İADESİ VEYA YERİNE BAŞKA BİR ÜRÜN ALMAK İÇİN APPLE, INC. (“APPLE”) ŞİRKETİNE İADE EDİN.

 1. YÜKLEME VE KULLANIM HAKLARI. Yazılımın bir kopyasını, Apple'ın uygulama mağazası kullanım kuralları uyarınca izin verilen şekilde, iOS tabanlı cihaza yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.
  1. Üçüncü Kişi Yazılımı. Yazılım, size işbu anlaşma kapsamında veya kendi koşulları kapsamında lisanslanmış olan üçüncü kişi uygulamaları içerebilir. Üçüncü kişi uygulamalara ilişkin lisans koşullarına, bildirimlere ve varsa, onaylara http://aka.ms/thirdpartynotices adresinden veya birlikte sağlanan bildirimler dosyasından erişilebilir. Bunun gibi uygulamaların başka anlaşmalara tabi olması durumunda bile, ilgili yasalar uyarınca izin verildiği ölçüde aşağıdaki bildirimler ve tazminata ilişkin sınırlamalar ve istisnalar da geçerli olur.
  2. Microsoft Hizmet Anlaşması. Yazılımın özelliklerinden bazıları çevrimiçi hizmetlere erişim sağlar veya bunlarla bağlantılı çalışır. Bu hizmetlerin kullanımı (yazılımlar hariç), http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923 adresindeki Microsoft Hizmet Anlaşmasında yer alan ayrı koşullara ve gizlilik ilkelerine tabidir. Lütfen bunları okuyun. Bu hizmetler tüm bölgelerde mevcut olmayabilir.
 2. VERİ TOPLAMA. Yazılım, sizin hakkınızda ve yazılımı kullanımınız hakkında bilgi toplayıp Microsoft'a gönderebilir. Microsoft bu bilgileri, hizmet sağlamak ve Microsoft'un ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek için kullanabilir. Mevcut olması durumunda, vazgeçme haklarınız, ürün belgelerinde açıklanmaktadır. Yazılımdaki bazı özellikler, uygulamalarınızın yazılıma erişen veya yazılımı kullanan kullanıcılarından veri toplamaya olanak sağlayabilir. Uygulamalarınızda veri toplamaya olanak sağlamak için bu özellikleri kullanırsanız gerekli tüm kullanıcı onaylarını almak ve kullanıcı verilerini ne şekilde kullandığınız, topladığınız ve paylaştığınız hakkında kullanıcıları doğru şekilde bilgilendiren belirgin bir gizlilik ilkesi sağlamak dahil, ilgili yasalara uymanız gerekir. Microsoft'un veri toplamasına ve kullanımına ilişkin daha fazla bilgiyi ürün belgelerinde ve https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132 adreslerindeki Microsoft Gizlilik Bildiriminde bulabilirsiniz. Microsoft Gizlilik Bildiriminin ilgili tüm hükümlerine uymayı kabul edersiniz.
 3. LİSANS KAPSAMI. Yazılımın satışı yapılmamakta, lisansı verilmektedir. Microsoft diğer hakların tümünü saklı tutar. Bu sınırlamalara rağmen ilgili yasalar size, ilave haklar sağlamıyorsa, şunları yapamazsınız (ve yapma hakkınız olmayacaktır):
  1. Yazılımı sadece sizin belirli şekillerde kullanmanıza izin veren, yazılımdaki herhangi bir teknik sınırlamayı aşacak teknik çözümler üretmek;
  2. Yazılıma dahil edilmiş olabilecek açık kaynaklı bileşenlerin kullanımının tabi olduğu lisans verme koşullarının yalnızca gerekli gördüğü durumlar ve izin verdiği ölçü dışında, yazılımı tersine mühendislik işlemine tabi tutmak, assembler diline çevirmek veya kaynak koduna dönüştürmek;
  3. Microsoft veya tedarikçilerinin yazılımdaki herhangi bir bildirimini kaldırmak, küçültmek, engellemek veya değiştirmek;
  4. Ayrı bir anlaşma kapsamında ticari kullanım haklarınız bulunmadıkçayazılımı, ticari; kâr amacı gütmeyen veya gelir türeten faaliyetler için kullanmak;
  5. Yazılımı yasalara aykırı bir şekilde veya kötü amaçlı yazılımlar oluşturmak veya çoğaltmak için herhangi bir şekilde kullanmak veya
  6. Yazılımı paylaşmak, yayımlamak, dağıtmak veya ödünç vermek, yazılımı başkalarının kullanımı için tek başına barındırılan bir çözüm olarak sağlamak veya yazılımı veya işbu anlaşmayı bir üçüncü kişiye devretmek.
 4. BAŞKA BİR AYGITA DEVİR. Yazılımı silebilir ve kullanmak için bir başka cihaza yükleyebilirsiniz. Bu lisansı birden çok cihazda paylaşamazsınız.
 5. İHRACAT SINIRLAMALARI. Hedef yer, son kullanıcı ve son kullanım sınırlamalarını da içeren, yazılım konusunda geçerli olan tüm yurt içi ve uluslararası ihracat yasalarına ve yönetmeliklerine uygun şekilde davranmanız gerekir. İhracat kısıtlamaları konusunda daha fazla bilgi için, http://aka.ms/exporting adresini ziyaret edin.
 6. DESTEK HİZMETLERİ. Microsoft, işbu anlaşma kapsamında bu yazılıma ilişkin herhangi bir destek hizmeti sağlamakla yükümlü değildir. Tüm destekler “olduğu gibi”, “tüm hatalarıyla birlikte” ve hiçbir garantileri olmadan sağlanmaktadır.
 7. GÜNCELLEŞTİRMELER. Yazılım, güncelleştirmelerini sizin için düzenli aralıklarla denetler, indirir ve yükler. Güncelleştirmeleri yalnızca Microsoft'tan veya yetkili kaynaklardan temin edebilirsiniz. Microsoft, güncelleştirmeleri size sağlayabilmek için, sisteminizi güncelleştirmeye ihtiyaç duyabilir. Ek bildirim olmaksızın, bu tür otomatik güncelleştirmeleri almayı kabul edersiniz. Güncelleştirmeler, mevcut tüm yazılım özelliklerini, hizmetleri veya çevre birimi cihazlarını içermeyebilir veya desteklemeyebilir.
 8. ANLAŞMANIN TAMAMI. İşbu anlaşma ve Microsoft'un ekler, güncelleştirmeler veya üçüncü kişi uygulamaları için sağlayabileceği diğer tüm koşullar, yazılıma ilişkin anlaşmanın tamamını oluşturur.
 9. İLGİLİ YASALAR VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENECEĞİ YER. Yazılımı Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Kanada'da aldıysanız, işbu anlaşmanın yorumlanması, işbu anlaşmanın ihlaline ilişkin iddialar ve diğer tüm iddialar (tüketiciyi koruma, haksız rekabet ve haksız fiil iddiaları dahil), yaşadığınız eyaletin veya ilin (bir işletme olması durumunda, iş merkezinizin bulunduğu yerin) yasalarına tabi olacaktır. Bu yazılımı başka bir ülkede satın aldıysanız, o ülkenin yasaları geçerli olacaktır. ABD federal mahkemesinin mevcut olması durumunda, siz ve Microsoft, mahkemede görülen tüm uyuşmazlıklar bakımından Washington'daki King Country federal mahkemesinin münhasır yargı yetkisine ve yargı yeri olduğuna onay verirsiniz. Aksi halde, siz ve Microsoft, mahkemede görülen tüm uyuşmazlıklar bakımından Washington'daki King Country Temyiz Mahkemesinin münhasır yargı yetkisine ve yargı yeri olduğuna onay verirsiniz.
 10. ÜÇÜNCÜ KİŞİ LEHTAR. Apple ve Apple'ın bağlı kuruluşlarının, bu sözleşmenin üçüncü kişi lehtarları olduğunu ve Apple'ın bu sözleşmeyi icra etmeye hakkı olduğunu kabul edersiniz.
 11. TÜKETİCİ HAKLARI, BÖLGESEL DEĞİŞİMLER. Bu anlaşma belirli yasal hakları açıklamaktadır. Yaşadığınız eyaletin, ilin veya ülkenin yasaları kapsamında tüketici hakları da dahil olmak üzere başka haklara sahip olabilirsiniz. Microsoft ile aranızdaki ilişkiden ayrı olarak ve bu ilişkinin dışında ayrıca, yazılımı aldığınız tarafla ilgili başka haklara da sahip olabilirsiniz. İşbu anlaşma, eyaletinizin, ilinizin veya ülkenizin yasalarının izin vermediği durumlarda, sahip olduğunuz bu diğer hakları değiştirmez. Örneğin, yazılımı aşağıdaki bölgelerden birinde aldıysanız veya zorunlu ülke yasaları geçerliyse, aşağıdaki hükümler sizin için geçerli olur:
  1. Avustralya. Avustralya Tüketici Yasası kapsamında kanuni garantileriniz bulunmaktadır ve bu anlaşmadaki hiçbir şey, bu hakları etkilemeyi amaçlamaz.
  2. Kanada. Bu yazılımı Kanada'da satın almış olmanız durumunda, otomatik güncelleştirme özelliğini kapatarak, cihazınızın internet bağlantısını keserek (öte yandan, internete yeniden bağlanmanız durumunda ve bağlandığınızda, yazılım güncelleştirmeleri denetlemeye ve yüklemeye devam edecektir) veya yazılımı kaldırarak güncelleştirmeleri almayı durdurabilirsiniz. Varsa, ürün belgeleri de elinizde bulunan cihazın veya yazılımın güncelleştirmelerini kapatmaya ilişkin açıklamalara yer verebilir.
  3. Almanya ve Avusturya.
   1. Garanti. Uygun şekilde lisanslanmış yazılım büyük ölçüde, yazılıma eşlik eden her türlü Microsoft malzemesinde açıklandığı şekilde çalışacaktır. Ancak Microsoft, lisanslanmış yazılımla ilgili olarak sözleşmeden doğan hiçbir taahhüt vermez.
   2. Sorumluluğun Sınırlandırılması. Kasıtlı davranışın, ağır ihmalin, Ürün Sorumluluğu Kanununa dayalı iddiaların yanı sıra, can kaybı veya kişisel veya fiziksel yaralanma durumunda Microsoft, kanun uyarınca olarak sorumlu olur.

   Yukarıda anılan (ii) maddesine tabi olmak üzere Microsoft'un sözleşme yükümlülüklerini ciddi biçimde ihlal etmesi ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinin anlaşmanın tam ifasına olanak sağlayacak, ihlalinin bu anlaşmanın amacını tehlikeye düşürecek ve bunlara uygunluğa bir tarafın sürekli güvenmesini sağlayacak nitelikte (kısaca “temel yükümlülükler”) olması durumunda Microsoft, yalnızca hafif ihmal için sorumlu olacaktır. Diğer hafif ihmal hallerinde, Microsoft'un hafif ihmaller ile ilgili yükümlülüğü bulunmayacaktır.

 12. GARANTİ REDDİ BEYANI. YAZILIMIN LİSANSI “OLDUĞU GİBİ” VERİLMEKTEDİR. YAZILIMIN KULLANIMINA İLİŞKİN RİSKLER TARAFINIZDAN ÜSTLENİLİR. İSTENİRSE APPLE'I SATIN ALMA ÜCRETİNİN İADESİ İÇİN BİLGİLENDİREBİLİRSİNİZ. İLGİLİ YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE, APPLE BAŞKA HERHANGİ BİR GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE SAHİP OLMAYACAKTIR. MICROSOFT TARAFINDAN HİÇBİR AÇIK GARANTİ VEYA TAAHHÜT VERİLMEMEKTE VEYA KOŞUL İLERİ SÜRÜLMEMEKTEDİR. BULUNDUĞUNUZ YERDEKİ YEREL YASALARA GÖRE İŞBU ANLAŞMANIN DEĞİŞTİREMEYECEĞİ İLAVE TÜKETİCİ HAKLARINA VEYA KANUNİ GARANTİLERE SAHİP OLABİLİRSİNİZ. MİCROSOFT, BULUNDUĞUNUZ YERDEKİ YEREL YASALAR KAPSAMINDA İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, TİCARİ OLARAK SATILABİLME, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL BULUNMAMASI DAHİL, TÜM ZIMNİ GARANTİLERİ KAPSAM DIŞINDA BIRAKIR.
 13. TELAFİLER VE ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASI VE HARİÇ TUTULMASI. YUKARIDAKİ GARANTİ REDDİNE RAĞMEN, ZARARLARI TAZMİN ETMEYE YÖNELİK HERHANGİ BİR DAYANAĞINIZIN BULUNMASI DURUMUNDA, APPLE'DAN, MICROSOFT'TAN VE MICROSOFT'UN TEDARİKÇİLERİNDEN YALNIZCA YAZILIM İÇİN ÖDEMİŞ OLDUĞUNUZ TUTAR KADAR OLAN DOĞRUDAN ZARARLARI GERİ ALABİLİRSİNİZ. NETİCEDE OLUŞAN ZARARLAR, KAR KAYBI ZARARLARI, ÖZEL, DOLAYLI VEYA MÜSBET ZARARLARLA BAĞLANTILI ZARARLAR DAHİL DİĞER ZARARLARI GERİ ALAMAZSINIZ.

  Bu sınırlama, (a) üçüncü kişi internet sitelerinde ya da üçüncü kişi uygulamalarda yazılım, hizmetler, içerik (kod dahil) ile bağlantılı herhangi bir şey ve (b) sözleşme ihlali, garanti, taahhüt ya da koşul ihlali, kusursuz sorumluluk, ihmal ya da diğer haksız fiil ya da başka herhangi bir iddia için de olmak üzere, her bir durumda, ilgili yasaların izin verdiği ölçüde geçerlidir. Bu sınırlama, Microsoft'un veya Apple'ın zararın oluşma olasılığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi halinde de geçerlidir. Yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma, eyaletiniz, şehriniz veya ülkeniz arızi, neticede oluşan veya diğer zararların sınırlanmasına veya hariç tutulmasına izin vermediği takdirde sizin için geçerli olmayabilir.