Skip to main content

Power Apps satış birimiyle iletişime geçin pencere öğesi

Power Apps fiyatlandırması

Tek uygulamaları çalıştırın

Uygulamaları, ayrı bir kullanıcıya yönelik tek bir iş senaryosu için çalıştırın.

Tek uygulamaları çalıştırın $10

Her kullanıcı/uygulama/ay1

Sınırsız sayıda uygulama çalıştırın

Birden fazla iş senaryosu için sınırsız sayıda uygulama çalıştırın.

Sınırsız sayıda uygulama çalıştırın $40.00

Her kullanıcı/ay

1Power Apps uygulama başına lisans satın almak için şunlardan birisi aracılığıyla Microsoft 365 yönetici merkezine erişiminizin olması gerekir: genel yönetici veya faturalama yöneticisi rolleri .

Satın alma veya plan gereksinimleri hakkında sorunuz mu var?

Power Apps planlarını keşfedin

Power Apps Fiyatlandırması
Uygulama başına sağlanan plan
$10 kullanıcı/uygulama/ay1
Kullanıcı başına sağlanan plan
$40.00 kullanıcı/ay
Özel uygulamalar çalıştırın
Özel uygulamalar oluşturup çalıştırın 2 uygulama ve 1 portal Sınırsız2
Neler dahildir?
Verilerinize bağlanın Önceden oluşturulmuş ve özel bağlayıcıları kullanın
Şirket içi bağlayıcıları ve ağ geçidini kullanın
Verileri depolayın ve yönetin Özel varlıklar oluşturun ve bunlara erişin
Common Data Service’i kullanın 50 MB veritabanı kapasitesi3 250 MB veritabanı kapasitesi3
400 MB dosya kapasitesi3 2 GB dosya kapasitesi3
İş akışlarını yürütün Power Automate kullanım hakları (premium bağlayıcıları da içerir)4
Zaman uyumsuz ve özel gerçek zamanlı iş akışları
Power Apps Fiyatlandırması
Uygulama başına sağlanan plan
$10 kullanıcı/uygulama/ay1
Kullanıcı başına sağlanan plan
$40.00 kullanıcı/ay
Özel uygulamalar çalıştırın
Özel uygulamalar oluşturup çalıştırın
2 uygulama ve 1 portal Sınırsız2
Neler dahildir?
Verilerinize bağlanın
Önceden oluşturulmuş ve özel bağlayıcıları kullanın
Şirket içi bağlayıcıları ve ağ geçidini kullanın
Verileri depolayın ve yönetin
Özel varlıklar oluşturun ve bunlara erişin
Common Data Service’i kullanın
50 MB veritabanı kapasitesi3 250 MB veritabanı kapasitesi3
400 MB dosya kapasitesi3 2 GB dosya kapasitesi3
İş akışlarını yürütün
Power Automate kullanım hakları (premium bağlayıcıları da içerir)4
Zaman uyumsuz ve özel gerçek zamanlı iş akışları

2 Hizmet sınırları dahilinde. Daha fazla bilgi için bkz. https://aka.ms/platformlimits.

3 Common Data Service veritabanı ve dosya kapasitesi yetkilendirmeleri kiracı düzeyinde havuza alınır.

4 Uygulamanın bağlamında akışları tetikleyin.

Power Apps eklentilerini keşfedin

Portals

Dış kullanıcıların özel portallara erişmesine olanak tanıyın.

Oturum açma kapasitesi
(Kimliği doğrulanmış kullanıcılar)

Starting at

Oturum açma kapasitesi
(Kimliği doğrulanmış kullanıcılar)
$200.00

Günlük 100 adet oturum açma işlemi için aylık5

Sayfa görünümü kapasitesi
(Kimliği doğrulanmamış kullanıcılar)

Sayfa görünümü kapasitesi
(Kimliği doğrulanmamış kullanıcılar)
$100.00

100.000 sayfa görüntülemesi için aylık

AI Builder

Uygulamalarınıza yapay zeka ekleyin.

AI Builder $500.00

birim başına aylık6

5 Bir oturum açma işlemi, kimliği doğrulanmış bir dış kullanıcıya tek bir Power Apps portalı için 24 saate kadar erişim sunar. 24 saatlik süre esnasında gerçekleşen birden fazla oturum açma işlemi, bir faturalanabilir oturum açma işlemi olarak sayılır. İç kullanıcılar, Power Apps tarafından uygulama başına veya kullanıcı başına sağlanan planlarla ya da uygun bir Dynamics 365 aboneliğiyle lisanslanabilir. Toplu fiyatlandırma olanağı sunulur. Daha fazla bilgi için Microsoft satış temsilcinize ulaşın.

6Each AI Builder add-on unit is a pack of 1 million service credits pooled at the tenant level. Explore the AI Builder calculator to estimate costs.

Diğer kaynaklar

Lisanslama kılavuzunu okuyun

Lisans hakkında SSS bölümünü görüntüleyin

Power Apps Topluluk Planı’nı Keşfedin