Skip to main content

Power Apps fiyatlandırması

Tek uygulamaları çalıştırın

Uygulamaları, ayrı bir personele yönelik tek bir iş senaryosu için çalıştırın.

Tek uygulamaları çalıştırın $10

her kullanıcı başına uygulama/ay1, 2

Sınırsız sayıda uygulama çalıştırın

Birden fazla iş senaryosu için sınırsız sayıda uygulama çalıştırın.

Sınırsız sayıda uygulama çalıştırın $40.00

her kullanıcı/ay1

1Gösterilen fiyatlar gerçek liste fiyatından biraz yüksek olabilir. Para birimi ülkeye/bölgeye göre farklılık gösterebilir

2Power Apps uygulama başına lisans satın almak için şunlardan birisi aracılığıyla Microsoft 365 yönetici merkezine şunlardan biriyle erişiminizin olması gerekir: genel yönetici veya faturalama yöneticisi rolleri .

Satın alma veya plan gereksinimleri hakkında sorunuz mu var?

Power Apps planlarını keşfedin

Power Apps Fiyatlandırması
Uygulama başına sağlanan plan
$10 kullanıcı/uygulama/ay
Kullanıcı başına sağlanan plan
$40.00 kullanıcı/ay
Özel uygulamalar çalıştırın
Özel uygulamalar oluşturup çalıştırın 2 uygulama ve 1 portal Sınırsız3
Neler dahildir?
Verilerinize bağlanın Önceden oluşturulmuş ve özel bağlayıcıları kullanın
Kurum içindeki bağlayıcıları ve ağ geçidini kullanın
Verileri depolayın ve yönetin Özel varlıklar oluşturun ve bunlara erişin
Common Data Service'i kullanın 50 MB veritabanı kapasitesi4 250 MB veritabanı kapasitesi4
400 MB dosya kapasitesi4 2 GB dosya kapasitesi4
İş akışlarını yürütün Power Automate kullanım hakları (üst düzey bağlayıcıları da içerir)5
Zaman uyumsuz ve özel gerçek zamanlı iş akışları
Power Apps Fiyatlandırması
Uygulama başına sağlanan plan
$10 kullanıcı başına uygulama/ay1, 2
Kullanıcı başına sağlanan plan
$40.00 kullanıcı/ay1
Özel uygulamalar çalıştırın
Özel uygulamalar oluşturup çalıştırın
2 uygulama ve 1 portal Sınırsız3
Neler dahildir?
Verilerinize bağlanın
Önceden oluşturulmuş ve özel bağlayıcıları kullanın
Kurum içindeki bağlayıcıları ve ağ geçidini kullanın
Verileri depolayın ve yönetin
Özel varlıklar oluşturun ve bunlara erişin
Common Data Service'i kullanın
50 MB veritabanı kapasitesi4 250 MB veritabanı kapasitesi4
400 MB dosya kapasitesi4 2 GB dosya kapasitesi4
İş akışlarını yürütün
Power Automate kullanım hakları (üst düzey bağlayıcıları da içerir)5
Zaman uyumsuz ve özel gerçek zamanlı iş akışları

3 Servis sınırları dahilinde. Daha fazla bilgiyi şurada bulabilirsiniz: https://aka.ms/platformlimits.

4 Common Data Service veritabanı ve dosya kapasitesi destek hakları kiracı düzeyinde havuza alınır.

5 Uygulamanın bağlamında akışları tetikleyin.

Power Apps eklentilerini keşfedin

Portallar

Harici kullanıcıların özel portallara erişmesine olanak tanıyın.

Oturum açma kapasitesi
(Kimliği doğrulanmış kullanıcılar)

Başlangıç fiyatı:

Oturum açma kapasitesi
(Kimliği doğrulanmış kullanıcılar)
$200.00

günlük 100 adet oturum açma işlemi için aylık6

Sayfa görüntüleme kapasitesi
(Kimliği doğrulanmamış kullanıcılar)

Sayfa görüntüleme kapasitesi
(Kimliği doğrulanmamış kullanıcılar)
$100.00

100.000 sayfa görüntülemesi için aylık

AI Builder

Uygulamalarınıza yapay zeka ekleyin.

AI Builder $500.00

birim/ay başına7

6Bir oturum açma işlemi, kimliği doğrulanmış harici bir kullanıcıya tek bir Power Apps portalı için 24 saate kadar erişim sunar. 24 saatlik süre esnasında gerçekleşen birden fazla oturum açma işlemi, bir faturalanabilir oturum açma işlemi olarak sayılır. Dahili kullanıcılar, Power Apps tarafından uygulama başına veya kullanıcı başına sağlanan planlarla ya da uygun bir Dynamics 365 aboneliğiyle lisanslanabilir. Toplu fiyatlandırma olanağı sunulur. Daha fazla bilgi için Microsoft satış temsilcinize ulaşın.

7 Her AI Builder eklentisi birimi, kiracı düzeyinde havuza alınmış 1 milyon hizmet kredisini içeren bir pakettir. Maliyetleri tahmin etmek için AI Builder hesaplayıcısı uygulamasını keşfedin.

Diğer kaynaklar

Lisanslama kılavuzunu okuyun

Lisanslama hakkındaki SSS'yi görüntüleyin

Power Apps Topluluk Planını keşfedin