Dizüstü bilgisayarda çalışan bir kadın

Az kodlu idare: Bilmeniz gerekenler

Az kodlu idarenin ne olduğunu ve kuruluşunuz için neden gerekli olduğunu öğrenin.

Az kodlu idare nedir?

Az kodlu idare, kuruluşunuzun amatör geliştiricilere ile özel uygulamalar geliştirirken iş ihtiyaçlarına çözümler üretmek için teknolojiyi kullanan çalışanlarına yani profesyonel ve az kodlu geliştirme platformu rehberlik etme yöntemidir.

Bu platformlar, kodlama alanında deneyimi olan ve olmayan çalışanların grafik kullanıcı arabirimi üzerinden uygulama geliştirmesine yardımcı olur. Platformlar, iş süreçlerini otomatikleştiren uygulamaları hızla geliştirmek için şablonlar ve sürükle bırak işlevi gibi özellikleri kullanır. Basamaklı stil şablonlarıyla uygulamaya özel öğeler eklemek dışında manuel kodlamaya çok az ihtiyaç duyulur.

Az kodlu idare, yazılım geliştirme yaşam döngüsü sırasında güvenliği ve uyumluluğu sağlayıp az kodlu geliştirme platformunuzdan en iyi verimi almanıza yardımcı olur.

Az kodlu idare neden gereklidir?

Az kodlu idare, profesyonel ve amatör geliştiricilerinizin ilkelere, güvenlik prosedürlerine ve kurumsal standartlara uyduğundan emin olmanızı sağlar. Örneğin, platform idare çerçeveniz platformda nelerin geliştirilebileceğini, uygulamaları inceleyip onaylamaktan kimin sorumlu olduğunu ve BT departmanınızın en iyi az kodlu geliştirme uygulamalarınızı nasıl takip edeceğinizi tanımlayabilir.

Az kodlu araçları kimler kullanır?

Profesyonel ve amatör geliştiriciler, az kodlu geliştirme platformları gibi araçları, manuel programlama gerektirmeyen iş uygulamalarını hızla geliştirip kullanıma sunmak için kullanır. Profesyonel geliştiriciler kod yazma uzmanlığına sahip olsa da bu zaman alan bir süreçtir ve kod incelemesi ve bakımı yapılması gerekir. Amatör geliştiriciler, uzmanlık alanları olmasa da geliştirme ile işlerini daha hızlı ve daha kolay bir şekilde tamamlayabilir. Bu geliştiriciler, BT departmanının tasdiklediği araçları kullanarak ekipleri için süreçleri iyileştirme fırsatı görür.

Amatör geliştirmede, kolayca gölge BT kullanımı ortaya çıkabilir. Kuruluştaki BT veya güvenlik ekiplerinin bilgisi veya onayı olmadan kullanılan donanım veya yazılımlar, güvenlik riskleri oluşturabilir. Amatör geliştirici idaresi, veri sızıntıları veya uyumluluk ihlalleri gibi riskleri azaltmaya yardımcı olur. Bu idare stratejisinin öğeleri arasında şunlar yer alır:

 • Amatör geliştiriciler için kurallar tanımlama.
 • Katı güvenlik gereksinimleri belirleme.
 • Az kodlu geliştirme programına uygun kişileri belirleme.
 • Amatör geliştiricilere, veri güvenliği ve sürekli geliştirme gibi alanlarda eğitim verme.
 • Kullanılan kaynakları tasdiklemek ve denetlemek için BT departmanınızı görevlendirme.

Az kodlu geliştirme platformunun başarılı bir şekilde uygulanması, ilkelerin ve stratejilerin iyi bir şekilde tanımlanmasına bağlıdır. Amatör geliştirici idaresi, rol ve sorumlulukları tanımlayıp güvenlik risklerini en aza indirmeye yardımcı olur.

Başarılı bir az kodlu idarenin özellikleri

İdare, bir kuruluşun hedeflerinin nasıl belirlenip gerçekleştirildiğini, risklerin nasıl izlenip ele alındığını ve performansın nasıl iyileştirildiğini etkiler. Kuruluşunuzu yönlendiren, kontrol eden ve sorumlu tutan süreçleri kapsar. Bu faktörlerin az kodlu idareye uygulanması paydaşlara güven aşılar, yüksek performans için bir temel oluşturur ve kuruluşunuzun az kodlu araçları kullanırken değişime hızla yanıt vermesini sağlar.

Başarılı bir az kodlu idarenin temel özellikleri arasında şunlar yer alır:

 • Yönetim performansını iyileştirme. İyi bir az kodlu idare, yönetimin kuruluşunuzun hedeflerine uygun kararlar almasına, sorumlulukları BT ve az kod kullanan geliştiriciler arasında paylaştırmalarına, az kodlu geliştirme programınızın başarılı olmasına ve pazara girişi hızlandırmaya yardımcı olur.
 • İş değeri oluşturmak için teknolojiyi kullanma. Süreçleri otomatikleştirmek ve hataları azaltmak, az kodlu geliştirme platformunuzdan daha iyi bir yatırım getirisi (ROI) elde etmenize yardımcı olur. Etkili uygulamalar geliştirmek üzere kuruluşunuzun az kodlu geliştirmede hangi araçları kullanacağını belirleyip bu araçları kullanacak çalışanlar için bir destek sistemi oluşturun.
 • Teknolojiye ilişkin riskleri azaltma. Başarılı bir az kodlu idare en iyi uygulamaları kullanır, güvenlik önlemleri alır ve kuruluşunuzun kullandığı az kodlu araçlarda yasal gereksinimleri karşılamanıza yardımcı olur. Risk azaltma ve yönetimini iyileştirmek için kuruluşlar, teknoloji çözümlerini genellikle ilgili alanlarda uzmanlık sahibi olan üçüncü taraf sağlayıcılara yaptırır.

Az kodlu idareyi başarılı bir şekilde uygulama

Az kodlu geliştirme platformunuzu nasıl yönettiğiniz, kuruluşunuzun başarısını doğrudan etkiler. Açık ve öz bir az kodlu idare çerçevesi oluşturmak için harcadığınız zaman ve çaba, uygulama performansını artırır ve yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur.

Az kodlu idareyi başarılı bir şekilde uygulamak için kuruluşunuzun aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirdiğinden emin olun.

Az kodlu geliştirme programınızı tanımlayın. Az kodla çalışan geliştiricilerin rollerini ve sorumluluklarını belirtin. Geliştiricilere, faydalı uygulamalar geliştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları ve desteği sunarak gölge BT sorunuyla karşılaşma olasılığınızı en aza indirin.

Programı denetlemek için bir plan yapın. Kuruluşunuzdaki BT liderlerinin, başarılı bir az kodlu geliştirme programı için yeterli bilgi ve becerilere sahip olması ve programla ilişkili riskleri azaltması gerekir. En uygun az kodlu geliştirme programını seçerken ve az kodla çalışan geliştiricilere rehberlik ve destek sunarken BT liderlerinizden destek almalısınız.

Eğitim planı oluşturun. Eğitim başlamadan önce az kodlu geliştirmeyle ilgilenen, temel teknik bilgilere sahip olan ve verileri anlayan çalışanları belirlemek önemlidir. Eğitim şunları içerir:

 • Seçilen platformu kullanma.
 • En iyi uygulamaları benimseme.
 • Geliştirilmek istenen uygulama için plan yapma.
 • Güvenlik, uyumluluk, erişim ve izinlerin yanı sına yönetim uygulamalarını anlama.

Tüm güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini tanımlayın. Kuruluşunuzun güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini karşılamasına yardımcı olmak için bir veri yönetimi ilkesi benimseyin. Bu ilke veri kullanımı, veri paylaşımı ve veri saklama konularında rehberlik sunar. Örneğin, veri yinelemesinin ve istenmeyen erişimlerin önüne geçmek için ilkede az kod kullanan geliştiricilerin veritabanı oluşturmasına izin verilmediği belirtilebilir.

İş risklerini azaltma

Az kodlu geliştirme platformu kullanırken idare, risk azaltmada büyük bir rol oynar. Etkili az kodlu idare ilkeleri geliştirmek için yönergeler oluşturulması ve beklentilerin kurumsal ekipler ile paydaşlar arasında netleştirilmesi önemlidir.

Aşağıdaki sorularla başlayın:

 • Platformda kimler az kodlu uygulamalar geliştirebilir?
 • Geliştiricilerin hangi becerilere sahip olması gerekir?
 • Geliştiriciler neler geliştirebilir? (Örneğin, yalnızca iş sürecini otomatikleştiren uygulamalar mı geliştirebilirler?)
 • Bu uygulamalar kuruluştaki diğer kişiler tarafından nasıl kullanılacak?
 • Az kodlu uygulamaları inceleme, onaylama ve desteklemeden kim sorumlu olacak?

Uygulama geliştirmede az kod kullanan geliştiricilerle çalışmak güvenlik sorunlarına neden olabilir. Bulut tabanlı depolama ve hizmetler sunan şirketler erişim denetimleri ve izinleri sunar ancak dikkate alınması gereken başka iş riskleri de vardır. Örneğin BT tarafından onaylanmayan araçların kullanılması (gölge BT), geliştiricilerin geliştirdiği ürünlerde görünürlüğü azaltır.

Risk azaltma için aşağıdaki konuları da dikkate alabilirsiniz:

 • Az kodlu geliştirmede, iş açısından kritik verilerin korunmasına yardımcı olmak için veri yönetimi zorunludur. Veri yönetiminde geliştiricilerin, belirli türde verileri istemesi ve verileri uygulamalarda kullanmadan önce onay alması gerekir.
 • Az kodlu platformlar sunan şirketler güvenlik denetimlerini, uyumluluk sertifikalarını ve servis düzeyi sözleşmelerini göstermelidir. Bu şeffaflık, kuruluşunuzun hangi platformu seçeceğini belirlemeye yardımcı olur.
 • İş mantığı sorunları, hassas bilgilerin açığa çıkmasına ve kuruluşunuzun güvenliğinin aşılmasına neden olabilir. Yazılım geliştirmede uyguladığınız korumaları, az kodlu geliştirmede de kullanmalısınız.

Test süreci, az kodlu idarede başarıyı nasıl destekler?

Az kodlu platformlarda, genellikle az kod kullanan geliştiricilerin geliştirme sürecinde uygulamalarının işlevselliğini test etmesine olanak tanıyan yerleşik ve otomatikleştirilmiş test özellikleri bulunur. Platformda kullanılan sürükle bırak arabirim öğeleri genellikle önceden test edilir. Bu nedenle, ek test yalnızca özel kod kullanımında gerekli olabilir. API testinin ise sürekli yapılması gerekir çünkü API'ler, bilginiz olmadan geliştiricileri tarafından güncelleştirilebilir.

Yerleşik test özellikleri faydalı olsa da uygulamalarınızın idare çerçevesine uyduğunu doğrulamak için kod incelemelerini kullanmanız gerekir. Profesyonel geliştiriciler tarafından gerçekleştirilen kod incelemeleri, az kodlu uygulamaların görev için yeterli olduğunu ve riski en aza indirmek için oluşturulan güvenlik gereksinimlerini karşıladığını doğrular. Kod incelemelerinde, hassas verileri açığa çıkarabilecek veya güvenlik ihlaline sebep olabilecek güvenlik açıkları ayrıntılı bir şekilde kontrol edilir.

Uygulama izinlerinin önemi

Operasyonel riskleri ve güvenlik risklerini önlemeye yardımcı olmak için az kodlu geliştirmede uygulama izinleri belirlenmelidir. Seçtiğiniz az kodlu platformda erişim kontrolleri ve izinleri bulunsa da kuruluşlar, belirli erişim gereksinimleri olmadan az kod kullanan geliştiricilerin verilerle ne yaptığını tam olarak öğrenemez. Uygulamadaki diğer güvenlik faktörlerine bağlı olarak, hassas veriler ortak etki alanına sızdırılabilir ve siber suçlular ağınıza erişebilir.

BT uzmanlarınızı uygulama izinlerini vermekle görevlendirerek, az kod kullanan geliştiricilerin sorumluluklarını aşan üst düzey kararlar almasını önleyebilirsiniz. BT uzmanları, kodu inceleyip uygulamanın yetersiz idareye veya izin dağıtımına sahip bir siteye bağlanıp bağlanmadığını anlayacak bilgiye ve uzmanlığa sahiptir.

Kod platformda nasıl korunur?

Güvenlik ve idare, kuruluşunuzun kullandığı az kodlu geliştirme platformunda yerleşik olarak bulunmalıdır. Ancak az kodla çalışan geliştiricilerin kullandığı veri varlıklarına erişimi BT uzmanlarınız kontrol eder. Platformdaki güvenlik kontrollerini kullandığınızda, verilerin korunması için daha katı kontroller uygulanması gereken izinler BT ekibine bildirilir.

Az kodlu geliştirmede şeffaflığı teşvik etmenin bir yolu, geliştiricilerden uygulamaları geliştirirken platformun korumalı alanını kullanmalarını istemektir. Korumalı alan, geliştiricilerin kaynaklara olan erişimini sınırlar ve görüntüleme, düzenleme ve veri paylaşma yeteneklerini kısıtlar. Platformun güvenlik kontrolleri, yalnızca uygun izinlere sahip kullanıcıların sisteme erişmesine izin verilmesine yardımcı olur.

Az kodlu idare çözümünüzü keşfedin

Dijital dönüşümün yükselişiyle az kodlu geliştirme programınızı iyileştirmenin tam zamanı. Yerleşik idare, görünürlük ve koruma sunan bir az kodlu geliştirme platformu olan Microsoft Power Platform, az kod kullanan geliştiricilerinizin, kısa sürede ve verimli bir şekilde yüksek kaliteli çözümler oluşturmasına yardımcı olur. Yönetilen Ortamlar, Microsoft Power Platform'un BT yönetimini büyük ölçekte kolaylaştıran ve otomatikleştiren idare özellikleri sunar.

Çalışanlarınızı, iş süreçlerini modernleştiren ve kuruluşunuzun çevikliğini artıran az kodlu uygulamalar geliştirmeye teşvik edin. Microsoft Power Platform ve Power Apps hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sık sorulan sorular

Az kod, yazılım geliştirmenin geleceği midir?

Yazılım geliştirmeyi daha kolay ve daha hızlı hale getiren az kodlu geliştirme, bu alanda yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Minimum düzeyde kod yazma, önceden oluşturulan özellikler ve yeniden kullanılabilen öğelerle az kodlu geliştirme otomasyon, uygulama ve yazılım geliştirmenin geleceği olabilir. Ancak az kodlu uygulamalar katı güvenlik veya uyumluluk gereksinimlerine uymayabilir. Örneğin, bu uygulamaların ağır iş yükleri için iyileştirilme olasılığı düşüktür ve ekran okuyucular ile ses girişi için erişilebilirlik gereksinimlerini karşılayamayabilirler.

Az kodlu geliştirme neden önemlidir?

Az kodlu geliştirme, çevikliklerini artırmak ve hem pazara hem de müşterilerinin ihtiyaçlarına daha hızlı uyum sağlamak isteyen kurumlar için idealdir. Az kod kullanan geliştiricilere kısa sürede belirli sorunlara çözüm üretme fırsatı sunar ve BT'den beklenen özel yazılım talebini azaltır.

Az kodlu geliştirme platformları hangi sektörlerde kullanılmaktadır?

Her sektörde, süreçleri otomatikleştirmek ve para ile zamandan tasarruf etmek için az kodlu geliştirme platformlarını kullanılabilir. Örneğin eğitim sektöründe, az kodlu uygulamalar katılımı izlemeye ve uzaktan eğitimi takip etmeye yardımcı olur. Sağlık hizmetlerinde ise hastalara uyumlu öz değerlendirme ve zamanlama uygulamaları sunar.

Az kodlu geliştirme platformları nelerdir?

Az kodlu geliştirme platformları, kodlama alanında sınırlı deneyimi olan veya hiç deneyimi olmayan insanların grafik kullanıcı arabirimi üzerinden uygulama geliştirmesine yardımcı olur. Platformlar, iş süreçlerini otomatikleştiren uygulamaları hızla geliştirmek için şablonlar ve sürükle bırak işlevi gibi özellikleri kullanır. Basamaklı stil şablonlarıyla uygulamaya özel öğeler eklemek dışında manuel kodlamaya çok az ihtiyaç duyulur.

Az kodlu bir geliştirme platformunu nasıl seçebilirim?

Az kodlu geliştirme platformunu kullanım alanınıza (ör. mobil uygulama geliştirme veya web uygulaması araçları) göre seçin. İdare, uygulama testi, dağıtım ve yönetim gibi özellikleri dikkate alın. Az kod kullanan geliştiricilerinizin programlama bilgisi varsa daha yüksek düzeyde özelleştirme sunan bir platformu seçebilirsiniz. Teknik bilgilere sahip olmayan kullanıcılar için ise görsel araçların daha fazla olduğu bir platform daha uygun olacaktır.