Konuşan bir grup insan

Az kodlu araçlarla BPM'yi geliştirme

İş süreci yönetiminize (BPM) az kodlu bir araç uygulamak, kuruluşunuzun zaman alan sorumlulukları daha iyi bir şekilde yönetmesine yardımcı olabilir.

Az kodlu araçlar BPM'yi nasıl kolaylaştırır?

Mühendis, tasarımcı veya geliştirici olmayanlar için uygulamaları, süreçleri ve web sitelerini oluşturmak zorlu bir iş gibi görünebilir. Az kodlu geliştirme araçları, geliştirici olmayan ve kodlama deneyimi bulunmayanların karmaşık iş çözümleri oluşturmasına yardımcı olur. Az kodlu araçlar, ihtiyacınız olanı hızlı bir şekilde geliştirmenizi kolaylaştırır.

Kendi işletmenizi oluşturuyorsanız BPM'yi uygulamak günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak tamamlamanız gereken görevleri basitleştirmenize yardımcı olabilir. İş akışlarınızı az kodlu geliştirme platformlarıyla iyileştirmek, izlemek ve analiz etmek üretkenliği artırır, görünürlük sunar ve işletmenizdeki herkes için öngörüleri bir araya getirir.

Az kodlu geliştirme nedir?

Az kodlu geliştirme; web siteleri, uygulamalar ve süreçler oluşturmaya yardımcı olmak için minimum kodlamanın kullanıldığı görsel bir yazılım geliştirme yaklaşımıdır. Bu geliştirme çözümünde, geleneksel bilgisayar programcılığında satırlarca karmaşık kodlar yazmak yerine, az kodlu uygulamaları kısa sürede oluşturmak için sürükle bırak grafik modelleri ve üzerine gelip tıklayabileceğiniz arabirim kullanılır.

Az kodlu geliştirme, basitleştirme ve otomatikleştirme ile yinelenen görevleri azaltır veya ortadan kaldırır. Ayrıca teknik açıdan daha az bilgili çalışanların dijital projelerde çalışmasına yardımcı olurken deneyimli programcılara daha karmaşık işlerde esneklik sunar. Bu sayede geliştirme yaşam döngüsünü kısaltabilir ve daha kısa sürede daha fazlasını başarabilirsiniz.

Az kodlu geliştirmeyi kullanmanın avantajları

Az kodlu geliştirme, özellikle mobil uygulama ve web sitesi geliştirmede kısıtlı bilgiye sahip işletmelerin teknolojiyi kullanma şeklini yeniden tanımlayarak standartları değiştirir. Az kodlu geliştirmeyi kullanmanın bazı avantajları şunlardır:

 • Kullanım kolaylığı: Az kodlu araçları herkes kullanabileceği için her çalışan bu araçlarla kolayca çözümler oluşturabilir.
 • Daha düşük iş maliyetleri: Az kodlu uygulama geliştirme, manuel görevleri otomatikleştirip gereksiz görevleri ortadan kaldırarak ek BT maliyeti veya üçüncü taraf kaynaklar olmadan dijital çözümler üretmenin bir yolunu sunar.
 • Daha az bakım: Standartlaştırılmış bileşenler sayesinde daha az hata, tümleştirme sorunu ve zorluk ile karşılaşırsınız.
 • Ürünlerin ve çözümlerin daha hızlı kullanıma sunulması: Çözümler geleneksel kodlama deneyimine ihtiyaç duyulmadan geliştirilir, test edilir, değerlendirilir ve ayarlanır. İş ortakları bu sayede ürünleri ve çözümleri hızla oluşturabilir.
 • Daha fazla bağlantı: BT ihtiyaçlarınızı ve iş hedeflerinizi uyumlu hale getirerek uzman geliştiricilerden deneyimi olmayanlara kadar herkesin web sitelerini ve uygulamaları sorunsuz bir şekilde geliştirmek üzere birlikte çalışmasını sağlayabilir, bilgi eksikliklerini giderebilir ve daha az geliştirici ile çalışabilirsiniz.
 • Daha iyi idare: BT ekipleri ve geliştirme işlemleri uzmanları, eksiksiz idare özellikleri ve uyumluluk ile oluşturulan tüm uygulamaları koruyabilir.

İş süreci yönetimi nedir?

Kurumlar büyüdükçe süreçler daha karmaşık ve zorlu hale gelir. Birçok kurum, bu iş akışlarının yönetimine yardımcı olması için BPM'yi tercih ediyor. İş süreci yönetimi veya BPM, iş süreçlerinizi veya iş akışlarınızı analiz etmek, iyileştirmek ve hızlandırmak için bir yöntem sunar. İş süreci, bir hedefe ulaşmak için tamamlanan tekrarlanabilir görevlerdir. İş süreçleri birkaç dakika sürebildiği gibi haftalar da alabilir. Bu süreçler üç işlem kategorisine ayrılır: operasyonel, yönetim ve destek.

BPM, birkaç görev yerine sürecin tamamına odaklanarak hataları ve maliyetleri azaltıp sonuçları iyileştirir. Performans, strateji, eşleme, teknoloji ve analiz arasında köprü kuran BPM, kurumsal hedeflerinizle ilgili üst düzey bir görünüm sunar ve operasyonlarınızı her aşamada iyileştirir.

BPM, bir iş akışının sorunuz gerçekleştirilmesine yardımcı olmak için yalnızca tek bir süreci yönetmez. Şirketin tüm iş akışlarını en iyi duruma getirip her işlevin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayarak herkese avantaj kazandırır.

BPM'nin avantajları

BPM süreçleri standart hale getirmenize yardımcı olur. BPM'yi uygulamanın en büyük beş avantajı şunlardır:

 1. Daha fazla üretkenlik. BPM, kuruluşunuzun tamamında her süreç için bir çerçeve oluşturulmasına yardımcı olur. Bu süreçlerin tümü belgelenir, izlenir ve iyileştirilir. Ayrıca süreçler için verilerin toplanması ve önerilerde bulunulmasıyla değeri olmayan görevler tespit edilip ortadan kaldırılarak genel üretkenlik artırılır.
 2. Daha fazla çeviklik. Süreç uygulamalarınızı BPM ile oluştururken süreçleri otomatik olarak belgeleyip standartlaştırarak değişime daha hızlı ve daha etkili bir şekilde yanıt verebilirsiniz.
 3. Uyumluluk. BPM, süreçlerin kolaylaştırılmasına ve tüm iç ve dış politikalara uyum sağlayan bir çerçeve oluşturulmasına yardımcı olur. BPM'niz, uyması gereken birçok sektör ve departman politikasını anlar ve bu politikalara göre çalışır.
 4. Daha az denetim. BPM ile yöneticilerin daha karmaşık ve zorlu görevleri ele alırken mikro yönetim yapmasına gerek kalmaz. Standart işletme prosedürlerini her aşamada belgeleyebilirsiniz ve herkes süreçteki yerlerini kontrol edebilir.
 5. Daha az hata. Elektronik tablolar ve e-postalar insan hatalarına açıktır. Elektronik tablolarda yönetildiğinde hataların ne zaman ortaya çıktığını ve kimden kaynaklandığını takip etmek de mümkün olmaz. BPM ile hata olasılığı önemli ölçüde azaltılır ve meydana gelen hataların kaynağı takip edilebilir.

Kurumunuzun yeni dijital araçlara ve uygulamalara ne ölçüde uyum sağladığı, dijital dönüşümünüzün önemli bir parçasıdır. Dijital dönüşüm sürecinizde kodsuz veya az kodlu BPM yöntemini kullanmak, kurumsal gelecek hedeflerinize ulaşmanızda büyük bir rol oynar. Birçok avantajı bulunsa da BPM'yi iş akışlarınıza uygularken birkaç deneme yapmanız gerekebilir.

BPM'de karşılaşılan zorluklar

İşletmenizin boyutu ne olursa olsun, karşınıza çıkan zorluklara uyum sağlayıp yanıt vermek için hazırlıklı olmanız gerekir. Küçük işletmeler bile BPM'ye ihtiyaç duyar. Bu zorluklardan bazıları şunlardır:

 • Çok fazla çözüm. Kuruluşlar eksiklikleri giderip sorunları çözmek için çok fazla çözüm kullanabilir. Bu ortak bir sonuç elde edilmemesine ve çalışanların bulduğu verileri düzenleyip bağlamayı denerken vakit kaybetmesine yol açabilir.
 • Silolar halinde çalışan ekipler. Çalışanlar izole ekiplerde çalışıp birbirleriyle etkileşim kurmadığında yeni eklemeler, ürünler ve güncelleştirmeler gecikir. Bu iletişimi, bilgi alışverişini, üretkenliği ve işbirliğini olumsuz şekilde etkiler.
 • Çok fazla görünürlük. BPM yazılımındaki süreçler veri operasyonlarına gerçek zamanlı görünürlük kazandırır ancak bunun kısa sürede gerçekleşmesi karmaşaya sebep olabilir. Birçok paydaş aldıkları verileri anlamakta yardıma ihtiyaç duyabilir, tereddüt edebilir veya kurumsal kararları aceleye getirerek yanlış bilgilerle hareket edebilir. Hangi verileri kimin görebileceğini yönetmek, paydaşların görmeleri gerekene odaklanmasına yardımcı olur.
 • Tutarsız analiz. Ekipler arasında bir kopukluk oluştuğunda süreçlerin ölçülmesi, izlenmesi ve tekrarlanması da zor olabilir. Bu süreçlerde eksiksiz bir analizle ilerlemediğiniz sürece süreçleri bugün ve gelecekte iyileştiremezsiniz.
 • Yüksek beklenti. İnsanlar daha azıyla daha fazlasını başarmak isterken BPM gibi bir çözümle her sorunun üstesinden gelebileceklerini düşünebilir. Öncelikle, liderlerin BPM'yi uygulamanın onlara büyük ölçüde katkı sağlayacağını fakat her soruna çözüm olmayacağını anlamaları gerekir. BPM yöneticileri ve danışmanlarının da ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak için BPM'yi son kullanıcılara uygun şekilde tanıtması gerekir.

Tüm bu zorluklar, müşteri memnuniyetinin yanı sıra işletmenin satışlarının ve gelirinin de azalmasına sebep olabilir. Bu durumdan hem BPM çabalarınız hem de kuruluşunuz olumsuz etkilenir.

BPM ve az kodlu araçlar birlikte nasıl çalışır?

Az kodlu geliştirme ve BPM'nin farklı işlevleri bulunur. Biri süreçleri otomatikleştirmeye yardımcı olan araçları birleştirirken diğeri uygulama ve web sitesi oluşturmayı kolaylaştıran bir felsefedir. Zorlu görevleri ve manuel işlemleri otomatikleştirmek için az kodlu araçları kullanmak, iş stratejilerinizde başarıya ulaşmak için kurumları, insanları, sistemleri ve süreçleri koordine etmeye yönelik BPM hedeflerinizi desteklemenizi sağlar. Aşağıda BPM'nin beş aşaması ve uygun az kodlu uygulamalarla bu aşamaları nasıl iyileştirebileceğiniz açıklanmaktadır:

 1. Keşif. Süreçlerinizi iyileştirip kolaylaştırmak için öncelikle eylemler arası iş akışınızı anlamanız gerekir. Bunun için çeşitli araçlardan veriler toplamalı, her sürecin adımlarını izlemeli ve çeşitli paydaşlarla görüşmelisiniz. Veri bilimi ve makine öğrenimini kullanarak sistemleri analiz eden ve süreçler hakkında bilgi toplayan az kod ile nasıl iyileştirme yapacağınızı bileceğiniz için keşif sürecinizi daha kolay bir şekilde yönetebilirsiniz.
 2. Tasarım. Geçerli sürecinizi inceledikten sonra, geliştirebileceğiniz alanları öğrenirsiniz. Az kodlu platformlar, iş akışını akış şeması gibi yöntemlerle özetlemek için görsel modelleme araçlarını kullanarak stratejinizi planlamanıza yardımcı olabilir. Böylece uyumluluğu sağlamak için izlemeniz gereken tüm kurumsal, sektörel, federal ve yerel kurallar ile düzenlemelerin her göreve otomatik olarak eklendiğinden de emin olabilirsiniz.
 3. Yürütme. İş akışlarınızı tasarladıktan sonra uygulamanız gerekir. Önceden oluşturulmuş modelleyicileriniz ve bileşenleriniz ile iş akışlarınız bu süreci tekrarlamayı kolaylaştırır ve ürünleriniz pazara daha hızlı bir şekilde ulaşır. Ayrıca az kodlu aracınızı ekstra çalışma gerekmeden her cihazda veya işletim platformunda kullanabilir ve bu sayede platformlar arası işlevsel olarak çalışabilirsiniz.
 4. Ölçüm ve analiz. Yeni iş akışınızın verimli bir şekilde çalıştığından emin olmanız gerekir. Keşif aşamasında kullandığınız süreç araştırması araçları çok önemlidir ancak performansı ölçüp analiz etmek için başka araçlara da ihtiyaç duyarsınız. Az kodlu araçlar süreci görselleştirmek, görevleri yeniden atamak ve görevleri en iyi şekilde yürütmek için otomatikleştirilmiş araçlar oluşturmaya da yardımcı olabilir.
 5. İyileştirme. Gelişmenin sınırı yoktur. Sektördeki değişikliklere, teknolojideki yeniliklere ve farklı iş koşullarına hızla uyum sağlamanız gerekir. Geleneksel kodlamada bu değişiklikleri ele almak aylar sürer. Ancak az kodlu bir platform, geliştirme fırsatlarını ortaya çıkarmak ve kendi kendini optimize eden, akıllı süreçler oluşturmak için verileri toplayabilir.

Az kodlu geliştirme ve BPM'nin geleceği

Az kodlu geliştirme BPM ile birlikte kullanıldığında, kurumunuzun daha hızlı çalışmasına ve dijital dönüşümünü tamamlamasına yardımcı olur. BPM'yi az kodla kullanmak iş süreçlerini otomatikleştirdiği gibi sonuçları, maliyetleri ve üretkenliği de olumlu şekilde etkiler.

İş dünyası çok hızlı değişir, pazarın da buna ayak uydurması gerekir. BPM disiplininizi az kodlu bir çözümle birleştirmek, geliştirici olmayan çalışanlarınıza çok yönlü iş zorluklarını tespit edip çözme fırsatı sunar. Böylece süreçlerin karmaşa olmadan, daha hızlı bir şekilde ele alındığı bir çözüm benimseyebilirsiniz.

BPM kuruluşunuzun operasyonlarını dönüştürebilir ancak tek başına kullanıldığında, silolara ayrılmış sistemler ve insan hatalarına yatkın manuel işlemler nedeniyle verimi düşebilir. BPM'nize az kodlu çözümler uyguladığınızda, esnek ve dayanıklı kurumsal stratejiler benimseyerek süreçlerinizi otomatikleştirir, kolaylaştırır ve daha iyi hale getirirsiniz.

Sık sorulan sorular

Şirketler az kodlu platformları nasıl kullanır?

Şirketler, geliştiricilerin eksikliklerini ve kurumsal ihtiyaçları karşılayarak mobil uygulamaları, web sitelerini ve iş akışlarını daha hızlı oluşturmak için az kodlu platformları kullanır.

Az kodlu araçlar hangi sorunları çözer?

Az kodlu araçlar geliştiricilerin eksikliklerini giderir, kurumsal uyumluluk sağlar ve her düzeyden çalışan için kullanım kolaylığı sunar.

İş süreci yönetimini uygulamanın beş avantajı nelerdir?

BPM'yi uygulamanın beş avantajı vardır: üretkenliği artırma, çevikliği artırma, uyumluluk sağlama, gözetim ihtiyacını azaltma ve hataları azaltma.

Az kodlu BPM nedir?

Az kodlu BPM, iş süreci yönetiminizi iyileştirmenize yardımcı olmak için az kodlu bir platform kullanma yöntemidir.

Az kodlu geliştirme, kurumların geleceğini nasıl şekillendirir?

Az kodlu geliştirme, her düzeyden çalışanın daha kolay, daha hızlı, daha ucuz ve karmaşa olmadan dağıtılabilen ürünler veya çözümler oluşturmasına yardımcı olarak kurumların geleceğini şekillendirir.

Az kodlu geliştirmenin önemli avantajlarından bazıları nelerdir?

Kullanımı kolay araçlar, daha düşük maliyet, daha az bakım, daha hızlı dağıtım, daha iyi idare ve artırılmış bağlantı, az kodlu geliştirmenin avantajları arasındadır.