Muž pracující na notebooku

Vývoj s minimálním psaním kódu v porovnání s tradičním vývojem

Zjistěte, jak se vývoj s minimálním psaním kódu a tradiční vývoj jeden od druhého liší a jak se doplňují.

Co je vývoj s minimálním psaním kódu?

Vývoj s minimálním psaním kódu je alternativní přístup k vývoji softwaru, která v kombinaci s dalšími funkcemi zjednodušuje vytváření webů a aplikací pomocí předem nastavených modulů, šablon, funkcí přetahování a automatizovaných procesů. Jelikož vyžaduje jen minimum znalostí nebo odbornosti v oblasti kódování, můžou nové aplikace a produkty na trh snadno a rychle uvádět i ti, kdo nejsou vývojáři.

Stále častěji je vývoj s minimálním psaním kódu oblíbenou možností pro firmy, které hledají řešení, s nimiž můžou uvolnit čas svých IT týmů a zvýšit produktivitu a efektivitu. V organizacích s omezenými IT prostředky může vývoj s minimálním psaním kódu umožnit vývojářům i ostatním rozšířit své dovednosti rychlejším interním vývojem aplikací, aniž by bylo nutné spoléhat na nákladnější vlastní vývoj.

Výhody a nevýhody vývoje s minimálním psaním kódu

Vývoj s minimálním psaním kódu se stává stále častěji nedílnou součástí vývoje softwaru. Pomáhá totiž usnadnit úlohy a umožňuje organizacím rychle navrhovat, nasazovat a aktualizovat aplikace. Rychlé nasazování a aktualizace umožňují firmám vytvářet lepší zákaznická prostředí a dokáží pružně reagovat na měnící se zpětnou vazbu a zvyky zákazníků. Vytváření aplikací s minimálním psaním kódu pomocí služby, jako je Microsoft Power Apps, dokáže firmám pomoct vytvářet profesionální aplikace s pokročilými funkcemi.

Platformy pro vývoj s minimálním psaním kódu můžou pomoct řešit mnoho různých firemních potřeb a snížit zátěž IT. Pracovníci mimo IT se můžou díky vývoji s minimálním psaním kódu účastnit vývoje aplikací, čímž profesionální vývojáři získají čas na specializovanější kódování pro vlastní komponenty a aplikace. IT odborníci pak můžou využívat automatizace s minimálním psaním kódu k optimalizaci procesů a úloh. Vývoj s minimálním psaním kódu sice má určitá omezení, ale jeho četné výhody z něj dělají skvělou alternativu vhodnou pro nejrůznější firmy.

Příklady aplikací s minimálním psaním kódu, které můžou firmy vyvinout

 • Aplikace pro správu provozních nákladů
 • Aplikace pro plánování činností
 • Aplikace pro správu firemních výdajů
 • Aplikace pro časové rozvrhy
 • Aplikace pro helpdesk
 • Aplikace pro žádosti o volno
 • Aplikace pro žádosti o službu
 • Aplikace pro mzdy
 • Aplikace pro aktivity v souvislosti s granty a smlouvami
 • Aplikace pro schvalování procesů
 • Aplikace pro sledování zásob
 • Aplikace pro plánování událostí

Prozkoumejte další scénáře s aplikacemi s minimálním psaním kódupříklady ze skutečného světa a zjistěte, jak zákazníci Power Apps využili platformu v různých firmách a neziskových sektorech.

Výhody vývoje s minimálním psaním kódu

 • Jednoduché používání: Moduly podporující přetahování a šablony odstraňují z vývoje aplikací nejistotu.
 • Snížená zátěž IT: Když odborníci na IT získají rozšířenou sadu nástrojů, vývoj s minimálním psaním kódu jim dá flexibilitu a prostor upřednostňovat techničtější činnosti a vlastní projekty.
 • Nízká vstupní bariéra: S jednoduchými nástroji, rozhraními a funkcemi přetahování nabízí vývoj s minimálním psaním kódu širšímu okruhu pracovníků přístup k aplikacím a kódovacím projektům. To jim pomáhá zlepšit své znalosti a dovednosti v oblasti kódování a podporuje silnou kulturu sebevzdělávání.
 • Rychlé uvádění aplikací na trh: Předem připravené šablony a nástroje pomáhají pracovníkům rychle vytvářet a uvádět aplikace.
 • Cenová výhodnost: Když se firmy budou spoléhat na šablony a nástroje s minimálním psaním kódu, nebudou muset investovat čas ani prostředky potřebné pro složitější vlastní vývoj.
 • Zjednodušené aktualizace a údržba: Není nutné se s aktualizacemi a rutinní údržbou spoléhat na vlastní vývoj, platformy podporující minimální psaní kódu toto dokáží řešit za firmu.
 • Pomáhá udržet organizace v bezpečí: Platformy jako Microsoft Power Platform nabízejí integrované zabezpečení a pomáhají propojit nezávislé aplikace do jedné struktury.
 • Cenná data a analýzy: Nástroje a řídicí panely integrované do platforem podporujících minimální psaní kódu umí nabídnout vizuální modely a sestavy s užitečnými, prakticky využitelnými přehledy.
 • Automatizace opakujících se úkolů: Ve spojení s vlastním vývojem můžou pracovníci v IT využít vývoj s minimálním psaním kódu k optimalizaci svých úkolů.

Nevýhody vývoje s minimálním psaním kódu

 • Méně přizpůsobitelný a škálovatelný než vlastní vývoj: I když platformy podporující minimální psaní kódu nabízejí široký rozsah předem připravených šablon, nemusí být dostatečné pro složitější projekty a nenabízejí vždy možnost škálovat spolu s růstem a měnícími se požadavky firem.
 • Omezené integrace s jinými systémy: Může se stát, že starší platformy nebo systémy budou potřebovat složitější řešení integrace.
 • Šablony nejsou flexibilní: Práce v dané šabloně znamená, že pracovníci můžou potřebovat vytvářet náhradní řešení nebo změnit očekávání o funkcích aplikace.

Co je vývoj tradičním kódováním nebo vlastních aplikací?

Vývoj vlastních aplikací, při kterém se využívá tradičního kódování, spoléhá na profesionální vývojáře, kteří ručně naplánují, navrhnou, nakódují a implementují software nebo aplikace. U tradičně kódovaného webu nebo aplikace má každá funkce nebo prvek vlastní kód a vývojář pracuje na splnění konkrétních, často složitých požadavků. Tradiční kódování je sice obvykle časově náročnější a dražší než vývoj s minimálním psaním kódu, ale jeho širší možnosti přizpůsobení můžou být pro určité projekty výhodou.

Výhody vývoje vlastních aplikací

 • Značná přizpůsobitelnost: Vlastní vývojáři můžou plánovat, navrhovat a řešit konkrétní požadavky firmy.
 • Škálování a adaptabilita: Vlastní vývoj je agilnější a umožňuje IT odborníkům pracovat na tom, co je zrovna zapotřebí, v případě potřeby škálovat a přizpůsobovat se měnícím se požadavkům firmy.
 • Rozšířená funkčnost: Vlastní kód nabízí široký rozsah funkcí a vývojáři můžou funkce přizpůsobit na míru konkrétním požadavkům.
 • Integrace s jinými systémy: Vlastní vývojáři dokáží přizpůsobit aplikaci tak, aby se integrovala s jinými staršími aplikacemi, systémy nebo produkty.

Nevýhody vývoje vlastních aplikací

 • Nepřetržitá údržba: Vlastní aplikace vyžadují aktivnější přístup k zabezpečení a údržbě.
 • Vyšší náklady: Vlastní počáteční tvorba může být nákladná a zdlouhavá a i údržba vlastní aplikace vyžaduje specializované dovednosti, které můžou navyšovat výdaje.
 • Delší období implementace a testování: Vlastní vývoj je často komplexní. Implementace a testování můžou být složitější, z čehož pak plyne delší čekací doba, než bude aplikace vydána zákazníkům nebo veřejnosti.
 • Aktualizace a změny vyžadují více času: Součástí tvorby vlastní aplikace je delší proces vývoje, než když se využije vývoj s minimálním psaním kódu, a i plánování a zavádění aktualizací trvá déle.

Jak se liší vývoj aplikací s minimálním psaním kódu a tradiční vývoj

Vývoj s minimálním psaním kódu se od tradičního vývoje aplikací liší v tom, že umožňuje vytvářet aplikace nebo weby většímu okruhu osob. Tradiční kódování vyžaduje profesionální vývojáře s odborností v ručním kódování, při vývoji s minimálním psaním kódu stačí minimální znalostní báze a jsou k dispozici jednoduché nástroje, rozhraní a šablony, které se snadno používají.

Až se budete rozhodovat, který přístup je ideální pro vaši situaci nebo projekt, odpovězte si na následující otázky:

 • Jak složitý máte projekt? Bude vyžadovat pravidelné změny a aktualizace?
 • Potřebujete nebo budete potřebovat integrační funkce?
 • Jak rychle potřebujete uvést aplikaci nebo web do provozu?
 • Jak velký máte rozpočet?
 • Jaké jsou požadavky na zabezpečení?
 • Kolik času může IT oddělení projektu věnovat?
 • Máte mezi zaměstnanci osoby, které nejsou vývojáři, ale už mají nějaké znalosti z oblasti kódování nebo si chtějí rozšířit své dovednosti v tomto oboru?

Rozdíly mezi vývojem s minimálním psaním kódu a tradičním vývojem

Vývoj s minimálním psaním kódu

 • Vyžaduje minimální znalosti kódování.
 • Snižuje náklady na vývoj.
 • Používá šablony a nástroje podporující přetahování.
 • Poskytuje automatické aktualizace a rutinní údržbu.
 • Nabízí integrované vizuály, sestavy a analýzy.

Tradiční vývoj

 • Vyžaduje zkušené IT odborníky.
 • Vyžaduje více času, energie, peněz a zdrojů.
 • Umožňuje agilnější přizpůsobování.
 • Nabízí možnost integrace se širší řadou dalších systémů a aplikací.
 • Lépe se škáluje a přizpůsobuje.

Vývoj bez kódu v porovnání s tradičním vývojem

Podobně jako vývoj s minimálním psaním kódu i vývoj bez kódu nabízí firmám a vývojářům další nástroje, kterými můžou rozšířit tvorbu aplikací na širší okruh pracovníků a umožnit IT týmům zaměřit se na odbornější činnosti.

Vývoj s minimálním psaním kódu může vyžadovat základní znalosti kódování, vývoj bez kódu nevyžaduje žádné. Tvůrci aplikací bez kódu mají k dispozici přímočará intuitivní rozhraní, která umožňují libovolnému pracovníkovi rychle vytvářet a zprovoznit mobilní nebo webové aplikace. Vývoj bez kódu je sice často levnější než vývoj s minimálním psaním kódu a tradiční vývoj, ale má menší možnosti přizpůsobení a hodí se nejlépe pro jednodušší projekty.

Využití vývoje s minimálním psaním kódu ve spojení s tradičním vývojem

Vývoj s minimálním psaním kódu není náhradou za tradiční vývoj. Je to spíše nástroj, který firmy můžou využít k rozšíření možností kódování a odstranění opakujících se nebo nepotřebných činností z IT oddělení. Vývoj s minimálním psaním kódu umožňuje vývojářům pracovat rychleji a věnovat své komplexní technické dovednosti inovativnějším vlastním projektům.

S vývojem s minimálním psaním kódu můžou vývojáři velmi rychle zahájit práci na projektech a přidávat základní funkce do existujících stránek, případně vytvořit nové v kontextu větších, složitějších projektů. Zároveň se můžou vyhnout psaní kódu řádek po řádku. Vývoj s minimálním psaním kódu dokáže rozšířit prostředky a nástroje dostupné IT týmu a zároveň mu umožní přesunout jednodušší úkoly na zaměstnance, kteří vývojáři nejsou.

Začínáme s vývojem s minimálním psaním kódu

Zavedení platformy podporující minimální psaní kódu může firmám pomoct podpořit své IT týmy a motivovat neprofesionální vývojáře, aby se naučili novým dovednostem a zdokonalili je. Až budete zvažovat různé platformy podporující minimální psaní kódu, zamyslete se nad požadavky organizace a zvolte platformu, která dokáže podporovat nejrůznější plánované projekty a poskytnout IT týmu nástroje, kterými doplní své dovednosti a ulehčí si práci. Platformy a nástroje jako Microsoft Power PlatformPower Apps dokáží podpořit celý tým ve vytváření a zavádění aplikací a poskytnou vývojářům nástroje, které rozšíří funkce jejich aplikací.

Nejčastější dotazy

Jaký je hlavní rozdíl mezi tradičním vývojem a vývojem s minimálním psaním kódu?

Hlavní rozdíl je, že vývoj s minimálním psaním kódu vyžaduje jen minimum znalostí nebo odbornosti v oblasti kódování. Vývoj s minimálním psaním kódu využívá šablony a přetahovací nástroje, proto platformy podporující minimální psaní kódu může používat širší okruh pracovníků. Obvykle jsou platformy podporující minimální psaní kódu cenově výhodnější a můžou firmám pomoct s vytvářením a zaváděním aplikací rychleji než při tradičním vývoji.

Nahradí vývoj s minimálním psaním kódu vývojáře?

Vývoj s minimálním psaním kódu není náhradou za vývojáře, spíše nabízí IT týmům další nástroj a neohrožuje jejich odbornější činnosti. Vývoj s minimálním psaním kódu umožňuje vývojářům automatizovat opakující se úkoly, dávat přednost složitějším úlohám a věnovat svůj čas náročnějším a obtížnějším projektům. Vývoj s minimálním psaním kódu navíc dokáže umožnit pracovníkům mimo IT, aby podpořili vývojový tým a vytvářeli profesionální weby a aplikace.

Jaké jsou výhody a nevýhody vývoje s minimálním psaním kódu?

Vývoj s minimálním psaním kódu přináší výhody, mezi které patří jednoduché používání, snížení zátěže na IT, nízká vstupní bariéra, cenová výhodnost, zjednodušené aktualizace a údržba, lepší funkce zabezpečení, cenná data a analýzy a automatizace opakujících se úkolů. K nevýhodám vývoje s minimálním psaním kódu patří omezené přizpůsobování a škálovatelnost, menší možnosti integrace a pevně dané šablony.

Jaké jsou výhody a nevýhody tradičního vývoje?

Výhodami tradičního vývoje pak jsou značně přizpůsobitelné možnosti, škálovatelnost a adaptabilita, rozšířené funkce a možnost snadnější integrace s ostatními systémy. K nevýhodám tradičního vývoje patří vyšší počáteční náklady a případně i vyšší náklady na údržbu, méně automatizovaný přístup k zabezpečení a údržbě, delší doba implementace a testování a to, že aktualizace a změny trvají delší dobu.

Jak se vývoj s minimálním psaním kódu liší od vývoje bez kódu?

I když vývoj s minimálním psaním kódu a vývoj bez kódu nabízejí přístupné alternativy tradičního kódování, vývoj s minimálním psaním kódu se od vývoje bez kódu liší v tom, že může vyžadovat určité malé množství znalostí a odbornosti v oblasti kódování, kdežto vývoj bez kódu nevyžaduje žádné.

Jak se rozhodnout, který přístup k vývoji je nejlepší pro můj projekt?

Když budete vybírat přístup vývoje, který bude nejlépe odpovídat vašemu projektu, zvažte složitost projektu a rozpočet, který máte k dispozici. Myslete na to, co byste mohli potřebovat v budoucnu – máte v plánu rozšiřování, upgrady nebo integrace, které budete potřebovat? Pokud ano, možná bude vhodné zvolit vlastní vývoj. Pokud je zapotřebí projekt zprovoznit rychle, bylo by pro něj výhodné získávat automaticky aktualizace a podporu zabezpečení od platformy podporující minimální psaní kódu a najdete pro něj vhodnou šablonu, může být vývoj s minimálním psaním kódu tou nejlepší možností.

Jak si zvolit platformu podporující minimální psaní kódu?

Při volbě platformy podporující minimální psaní kódu zvažte požadavky své firmy a vývojového týmu. Máte širokou paletu projektů, které je potřeba vyvinout, od aplikací po webové stránky? Jak zkušený je váš tým a kdo bude projekty navrhovat? Jaký druh generování sestav a analýz dat budete potřebovat? Nakonec si projděte svůj rozpočet a zvolte možnost, která bude nejvíce odpovídat vašim požadavkům.